Airbnb ziet toename van boekingen buiten het Amsterdamse centrum

In Amsterdam boeken steeds meer toeristen hun overnachting buiten het centrum. Vorig jaar kwam hun aantal op 71% uit. In 2012 lag dit percentage met 60% nog een stuk lager. Daarnaast is er ook een stijging te zien van het aantal overnachtingen buiten Amsterdam. In heel Nederland werd vorig jaar door 1,6 miljoen mensen gebruikgemaakt van Airbnb.

Betere spreiding van toerisme

Ondanks het feit dat er een stijging in het aantal boekingen buiten het centrum is waar te nemen, bevindt zich volgens de gemeente Amsterdam het overgrote deel van het aanbod nog steeds in het centrum. En dit levert dan ook ongemakken op voor de Amsterdammers: 81% van de centrumbewoners geeft aan overlast te ervaren door de vakantieverhuur. Dit is een stuk meer dan de Amsterdammers die buiten het centrum wonen: 47% van de bewoners die buiten het centrum maar binnen de ring wonen geven aan hierdoor overlast te ondervinden. Wanneer we dan weer buiten de ring kijken, neemt dit percentage af tot 36%.

Om de overlast te verminderen en de verhuur van woningen in te perken, nam de gemeente maatregelen. Zo mag een woning sinds begin dit jaar nog maar maximaal 30 dagen per jaar verhuurd worden. Op deze manier moet voorkomen worden dat de leefbaarheid van de buurt achteruitgaat. Mensen die gedurende langere tijd op vakantie gaan, kunnen eenvoudigweg goedkope opslagruimte huren en een deel van hun inboedel (tijdelijk) opslaan, om daarna hun woning beschikbaar te stellen voor de verhuur; zij het nu dus gelimiteerd. Maar zelfs met een bovengrens van 30 dagen per jaar kan de leefbaarheid van de buurt nog worden aangetast door de overlast.

Naast een betere spreiding van het aantal toeristen in de stad, wordt dan ook geprobeerd de toerist naar andere Nederlandse regio’s te bewegen. Iets dat volgens Airbnb goed past bij de veranderde manier waarop millennials reizen. In plaats van massatoerisme worden lokale, bijzondere ervaringen gezocht, wat in de grotere steden vaak moeilijker te vinden is. Aan de cijfers te zien is er inderdaad een verschuiving aan de gang: waar in de beginperiode voornamelijk woningen in Amsterdam aangeboden werden, woont ondertussen 60% van de Nederlandse Airbnb-aanbieders buiten Amsterdam. Toch is het aanbod in de hoofdstad nog erg groot: op 1 januari 2019 waren er 21.000 Airbnb-advertenties beschikbaar.

Ook positieve reacties op Airbnb

Andere steden zijn juist blij met het aanbod van Airbnb, om zo het toerisme te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is de 25.000 euro die Airbnb aan de Van Gogh Foundation heeft gedoneerd. Met dit geld worden musea in Nuenen, Zundert en Etten-Leur vernieuwd, en gaat Airbnb speciale tours hosten. In Eindhoven steeg het Airbnb-aanbod vorig jaar met 34 procent. Vooralsnog ziet de gemeente echter geen reden om in te grijpen en wordt deze vorm van deeleconomie juist positief ontvangen.

In Amsterdam gaat de strijd tegen Airbnb echter gewoon verder en wordt er samen met andere Europese toeristensteden meer steun van de EU geëist.