Afscheid van de galerie in het oude dorpshuis

Een compilatieplaatje van mij met onze inrichters voor de nieuwe galerie in het fraai dorpshuis.. op de achtergrond onze oude locatie

Een compilatieplaatje van mij met onze inrichters voor de nieuwe galerie in het fraai dorpshuis.. op de achtergrond onze oude locatie

Een echte finissage aan het einde van zondag 3 april 2016 want op 4 april moet het  (oude) dorpshuis helemaal LEEG zijn. Toch blijft op  vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 april de expositie  “Beelden in balans” met schilderijen van Anke Labrie en objecten van Huub Holthuizen nog geheel te bewonderen.  3 april  wordt de allerlaatste dag –met feestelijke finissage om 16u- van de laatste expositie van Galerie Kunst 2001op de locatie waar ze al vanaf 1986 Kunst met grote K en kleine k toonden. Wel speciaal.. al die 30 jaren gerund uitsluitend door vrijwilligers. De oudste Galerie van de Haarlemmermeer nadat het oudste lyceum van de Haarlemmermeer uit Badhoevedorp verdween.

Anke Labrie maakt voor het (nu oude) dorpshuis de cirkel rond, als een van de eerste exposerende kunstenaars  sluit ze af met de feestelijke finissage van de laatste tentoonstelling die  daar werd georganiseerd.  Terecht kunnen we dankbaar en trots terugzien op  wat is gepresteerd voor de K(k)unst in Badhoevedorp!

Stukje Geschiedenis:    Galerie Kunst 2001 ontstond  in 1984 uit een initiatief van een groep jonge kunstenaars en een bestuurslid van de dorpsvereniging Badhoevedorp. Geheel uit eigen middelen en met de hulp van enthousiaste vrijwilligers werd  een lokaal in de voormalige Jan van Nassauschool in Badhoevedorp omgebouwd tot een volwaardige expositieruimte.  Het telefoonnummer van de school: “2001”, werd de naam van de nieuwe galerie die met een eerste expositie op 16 november 1984 door wethouder Ton de Leeuw werd geopend.  Na twee jaar was het bestaansrecht ruimschoots bewezen en kon de galerie –met wederom veel zelfwerkzaamheid-  zijn intrek nemen in de “kunstvleugel” van het dorpshuis. Op 12 augustus 1986 werd zonder winstoogmerk de Stichting Kunst 2001 opgericht, met als doel beginnende zowel als professionele kunstenaars een podium te bieden hun kunstwerken in Galerie Kunst 2001 tegen lage kosten te exposeren. Op 1 januari 2015 werd de Stichting Kunst 2001 aangewezen als “Culturele ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf mei 2016 zal Galerie Kunst 2001 weer exposities kunnen organiseren in het Nieuwe Dorpshuis.

De nog lege galerie in het nieuwe dorpshuis

De nog lege galerie in het nieuwe dorpshuis

Aan de (her-)inrichting  van Galerie Kunst 2001 in het Nieuwe Dorpshuis is inmiddels wel  aardig wat voorbereiding vooraf gegaan.  Als na 1 april kan worden gestart met de uitwerking van de plannen is  de organisatie van de eerste  tentoonstelling gepland van 20 mei t/m 26 juni 2016 in het Nieuwe Dorpshuis .  Na 30 jaar breekt een nieuw tijdperk aan voor Galerie Kunst 2001 met weer nieuwe tentoonstellingen van professionals en amateurs..

Door de prominente plaats en het vele glas in het fraaie gebouw (ontworpen door FARO Architecten) zal kunst in de galerie permanent zichtbaar zijn voor het publiek.

Els Oomen