Advies Ouderen Advies Commissie Nieuw West over de GoGo

De GoGo

De GoGo is een proef met kleinschalig openbaar vervoer bekostigd door Nieuw West voor een paar jaar in een groot gebied van het stadsdeel. Er zijn 6 routes waar werklozen in kleine elektrische auto´s werkervaring opdoen met mogelijkheid van deur tot deur vervoer. Het gaat dus niet om vrijwilligers achter het stuur; korte ritjes zijn niet geliefd bij taxibestuurders.

Een rit vanaf een punt van de route kost twee euro, ophalen het dubbele, met een tienrittenkaart krijg je 10% korting; alles gaat via pinbetaling. De GoGo rijdt niet op zondag en niet in de avond. Er is plaats voor 3 passagiers en een bak met een spanband voor bagage of een rollator. De Ouderen Advies Commissie heeft zelf ervaring opgedaan met de GoGo en via een artikel in de Westerpost lezers gevraag om hun ervaring.

Weinig negatieve reacties

De Ouderenadviescommissie (OAC) ziet een snel toenemende bekendheid van de GoGo. De meeste minder positieve reacties gingen over de onbekendheid van het telefoonnummer om afgehaald te kunnen worden ( 0204168688). Soms heeft een chauffeur geen spanband bij zich, er is geen plaats om twee rollators mee te nemen en niet voor iedereen is een pinpas een bruikbaar betaalmiddel ( er is wel een mogelijkheid om dan een 10 rittenkaart mee te geven). Als de telefoonlijn bezet is krijg je een bandje om je bestelling in te spreken, maar er komt geen bevestiging van de rit, dat geeft onzekerheid. Een enkele keer duurde het wachten op een voorbijkomende GoGo langer dan een half uur. Veel bewoners zijn blij met dit fijnmazige vervoer en we hoorden ook dat ambtenaren vanaf Plein ´40-´45 naar het Osdorpplein pendelen. Soms werden mensen opgehaald buiten het verzorgingsgebied en ook daar ver buiten thuis gebracht.

De OAC vindt de GoGo een goede ontwikkeling. Op de hoorzitting van de Bestuurscommissie over het inkorten van buslijn 21 deed onze voorzitter dan ook de suggestie om de GoGo in te zetten in deze wijk.

Verbeterpunten

De OAC is van mening dat er op korte termijn verbeterpunten mogelijk zijn zoals het terugbellen van een ingesproken bestelling, een grotere bak voor een rolstoel of twee rollators. Hierdoor wordt deze vorm van vervoer ook aantrekkelijk voor reizigers met bagage. Het stadsdeel of de diverse winkeliersverenigingen zouden moeten zorgen voor een wachtbankje of een overdekte plaats bijvoorbeeld bij het Sierplein. Natuurlijk moet het telefoonnummer groot op de auto´s komen te staan. De accu is vaker op een dag leeg, het zou het zinvol zijn om bij de begin- of eindhalte een laadpunt te realiseren.

Toekomst

De OAC NW adviseert dat de stadsregio de GoGo gaat opnemen als regulier alternatief.

Wanneer in 2017 de nieuwe Noord-Zuidlijn gereed is zal behoefte ontstaan aan deze vorm van vervoer daar veel haltes, bus- en tramlijnen gaan verdwijnen.

Als abonnementen en de Ov-kaart geldig worden in de GoGo zal het gebruik straks sterk toenemen, zeker wanneer de auto´s groter en geschikt worden voor rolstoelvervoer of meer personen. De GoGo zal dan ook gebruikt worden als schoon en voordelig alternatief voor het Aanvullend Openbaar Vervoer, immers de ritprijs voor de gemeente voor deur- tot deurvervoer door Connexxion ligt dicht bij de 20 euro. Amsterdam kan zichzelf dus veel geld besparen door de GoGo gratis te maken voor de AOV pashouders. Ook kan gedacht worden