Aanleg MTB-route gestaakt

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Zowel de leden van de SDC, als de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeenteraad hebben hun ‘verwondering’ uitgesproken over de manier waarop bij de keuze gemaakt is voor De Oeverlanden als locatie voor een mountainbike-(MTB)-route.

CeesFisser@Westerpost.nl

Op 4 september hadden de besturen van de Vereniging De Oeverlanden Blijven (VDOB!), van Tuinpark Ons Buiten en van de Ateliers Nieuw & Meer ingesproken bij de SDC om de aanleg van een MTB-route in het Natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden tegen te houden. De SDC-leden wilden eerst opheldering van het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West wie, wanneer het besluit genomen heeft om een MTB-route dáár aan te leggen.

MTB-route in gemeenteraad

Op 12 september spraken de drie genoemde belangen-groeperingen uit De Oeverlanden ook in bij de commissie Ruimtelijk Ordening van de Gemeenteraad. Gemeenteraadslid Jennifer Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) wilde de aanleg van de MTB-route als ‘actualiteit’ in die vergadering bespreken. Diverse commissieleden vroegen wethouder RO – Marieke van Doorninck (GroenLinks) – om opheldering.

Van Doorninck erkende dat zij pas over de MTB-route had gehoord, toen bekend werd dat er insprekers zouden komen. Zij zegde toe om te gaan onderzoeken óf, en zo ja door wié, en op grond waarván een besluit is genomen om te kiezen voor De Oeverlanden? Vorig jaar had de toenmalige wethouder RO, Eric van der Burg (VVD) nog gemeld dat vier verschillende locaties nader onderzocht zouden worden. Van Doorninck verwacht de commissie RO in oktober te kunnen antwoorden. Dan moet ook duidelijk worden, of de aanleg van een MTB-route een besluit moet zijn van de Gemeenteraad en of voor een Omgevingsvergunning nodig is.

Intussen wordt in de Oeverlanden, die onderdeel zijn van de Hoofd Groenstructuur niet gewerkt aan de MTB-route!