30 jaar Kerstzang in Bornholm

Zang en Vriendschap houdt mooie traditie in ere

Ook dit jaar op Kerstmorgen, verzamelen de zangers van Het Haarlemermeers Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’zich rond 07:00 uur weer in de ontvangstruimte van Woonzorgcentrum Bornholm in Hoofddorp.

Na het nuttigen van koffie en kerstbrood – verzorgd door de dames van de activiteitencommissie- gaan de zangers in 2 groepen op pad. Al kerstliederen zingend  gaan zij de afdelingen van  Hoog- en Laagbouw over.

De meeste bewoners liggen nog op bed en laten zich wekken door het  kerstgezang dat over de gangen en in de kamers klinkt. Menig bewoner zingt de bekende en vaak eeuwenoude kerstliedjes met de zangers mee, ook als het geheugen hen soms al jarenlang  flink in de steek heeft gelaten. Het is dan ook elk jaar weer een ontroerend en aangrijpend  tafareel  voor de bewoners, zangers en stafleden.

Niet alleen bij Bornholm, maar ook het op hetzelfde terrein gesitueerde Eijkenhove laten de zangers hun kerstliederen klinken.

Het initiatief voor dit kerstgezang op de vroege morgen van eerste kerstdag is ooit genomen door de toenmalige voorzitter van ‘Zang en Vriendschap’, wiens moeder in Bornholm verbleef. Sindsdien zijn er elk jaar weer voldoende enthousiaste zangers beschikbaar om deze mooie traditie in ere te houden.

‘Zang en Vriendschap’, al meer dan 85 jaar een begrip in de Haarlemmermeer, zingt niet aleen op Kerstmorgen in Bornholm en Eijkenhove. Op  zaterdagavond 15 december geeft  het koor een groots Kerstconcert  in ‘De Rank’ in Nieuw Vennep, met medewerking van meerdere solisten en musici, alles onder leiding van Roland Bosma.

Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Zie website www.hmzv.nl

Peter Roodenburg

Coördinator PR van HMZV