15.235 voertuigen per etmaal!

De werkgroep Sloten zet zich in om de gigantische verkeersdruk in en rond Sloten te verminderen. Op hoofdlijnen stelt de werkgroep vast: 

1. Het sluipverkeer
in en om het dorp (Ditlaar,
Vrije Geer, Sloterweg)  is de laatste jaren explosief
gegroeid.  Het gaat vooral om verkeer
tussen Badhoevedorp/Osdorp  en de aansluiting op de A4/A10. 
2. De situatie is zo langzamerhand onhoudbaar en
levert veel onveiligheid voor fietsers op.  
3. Uit de in 2016 gepubliceerde gemeentelijke
verkeersmodellen en -prognoses blijkt dat de gemeente voor 2020 verwacht
dat over de Sloterweg per etmaal 15.235 (!) voertuigen rijden en over de
Plesmanlaan ‘slechts’ 8380. (Verkeersmodel VMA  2.0. en prognoses). 
4. Conclusie: ‘dorpsstraten’ als de Vrije Geer,
Ditlaar en Sloterweg  worden veel zwaarder belast met verkeer dan de wegen
die feitelijk voor de doorstroming bedoeld zijn: stedelijke hoofdwegen als
Plesmanlaan en Huizingalaan.  

Daarom gaat de werkgroep Sloten bij het Stadsdeel en de gemeente er
op aandringen om het sluipverkeer weg te halen op de Vrije
Geer, Ditlaar en Sloterweg. 
Dat zullen pittige maatregelen moeten zijn. Over die mogelijke maatregelen
gaat  de werkgroep Sloten een bewonersbijeenkomst organiseren. Binnenkort
hoort u daar meer over,  onder andere via deze Rubriek.