Vraagt u zich ook wel eens af of u alles uit het leven haalt? Of bent u al wat ouder of ernstig ziek en wilt u praten over wat dat met u doet?

Mensen blijven langer zelfstandig wonen en ook de zorg wordt meer en meer thuis ingezet. In zorginstellingen kunnen al sinds jaar en dag vragen rondom ziekte, ouder worden en sterven met een geestelijk verzorger worden besproken. Echter was de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie nog niet geregeld. Een nieuwe subsidieregeling die minister Hugo de Jonge in het leven heeft geroepen maakt nu ook gesprekken met betrekking tot zingeving in de thuissituatie mogelijk.

De subsidieregeling is bedoeld voor mensen van 50 jaar en ouder, palliatief zieken en hun naasten. Vooralsnog is de regeling tot eind 2020 vastgesteld.

De Netwerken Palliatieve Zorg ontvangen van het ministerie van VWS deze subsidie en hebben de opdracht gekregen de regeling in de regio verder te ontwikkelen.
Het Netwerk palliatieve zorg Midden- en Zuid Kennemerland & Amstelland en Meerlanden is opzoek gegaan naar een geschikte partner die de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie kon organiseren. In MomenTaal – Centrum voor Levensvragen Noord Holland Zuid heeft zij een goede partner gevonden. Op donderdag 11 juli hebben het Netwerk Palliatieve Zorg en MomenTaal hun samenwerking officieel ondertekend en is de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie een feit.

Wanneer u een beroep wilt doen op de inzet van een geestelijk verzorger of als u vragen heeft kunt u contact opnemen met MomenTaal via info@momenTaal.com of 06 30 510 423.

Bent u een geestelijk verzorger en wilt u meer weten over het aanbieden van begeleidende gesprekken in de thuissituatie dan kunt u dit ook bij MomenTaal aangeven.