Tentoonstelling vogelvereniging Haarlemmermeer

Afgelopen  weekend
organiseerde de Vogelvereniging Haarlemmermeer weer haar jaarlijkse Nationale
Vogeltentoonstelling in het clubgebouw aan de Marialaan in Zwanenburg.
Voorzitter Ton Koenen deelt desgevraagd mee dat de vereniging, opgericht in
1962, dit jaarlijks met groot genoegen organiseert. Het gebouw bestaat uit twee
zaaltjes. In de voorste zaal kunnen leden hun “overtollige” vogels te koop
aanbieden. In de achterste zaal vindt de werkelijke tentoonstelling plaats. Een
keur van  meer dan 300 vogels is hier
uitgestald t.w. kanaries, grote en kleine parkieten maar ook vruchteneters,
insecteneters, duiven en grondvogels. Hier wordt gestreden om de Aad de Nijs
trofee. Naast deze tentoonstelling organiseert de vereniging twee keer per
maand een vogelbeurs waar naast vogels ook zaden en andere vogelbenodigdheden
te koop worden aangeboden. Het gebouw van de vereniging wordt overigens
multifunctioneel gebruikt door verhuur aan de accordeon- en
postzegelvereniging.

foto Peter Vreeswijk

Aan de tentoonstelling was tevens een grote loterij
verbonden. De vereniging kan terug kijken op een druk bezocht en geslaagd
weekend.