“Betaald parkeren niet afschaffen”

In de Westerpost (WP) van j.l. 3 januari stond een artikel met de ronkende titel ‘Betaald parkeren niet afschaffen’ Gezien de historie van dit onderwerp besloot ik om me te verdiepen in dit onderzoek, de uitkomsten, en wat er volgens de Westerpostverslagen aan de deelraad gecommuniceerd is.
Voor het overzicht een korte reconstructie van hoe een tevoren vrijwel niet bestaand probleem gecreëerd werd.
– Ten oosten van de ringspoorbaan werd betaald parkeren ingevoerd. Er stonden hier heel veel vreemd parkeerders (forensen) Dit gebied heeft een geringe bebouwingsdichtheid. Dientengevolge was er een relatief geringe overlast voor de omgeving, mede doordat de flatbewoners o.a. ondergrondse parkeergelegenheid hebben.
– Het parkeerterrein bij station Lelylaan aan de kant van de Comeniusstraat werd voorzien van een slagboom en omgezet in een betaald parkeren terrein.

Door bovenstaande maatregelen van het Stadsdeel werden de vreemdparkeerders van de door hun benutte gratis parkeerplaatsen beroofd en de omliggende gebieden van de wijk in gestuurd (zie WP 3-1-2013) . We hadden hier dus overlast die primair veroorzaakt werd door maatregelen van het Stadsdeel. Het Stadsdeel kwam met een oplossing voor het probleem dat ze zelf veroorzaakt hadden, betaald parkeren! Briljant, wij creëren een probleem en verzinnen een oplossing die u geld kost.

Dat deze oplossing niet zonder slag of stoot geaccepteerd werd daar schrok men toch wel enigszins van. Volgens het onderzoeksrapport geeft 60% van de respondenten aan, ten tijde van de invoering van betaald parkeren in Slotervaart 2, hier tegen te zijn. De PvdA schrok destijds van zoveel weerstand en besloot ons een sigaar uit eigen doos te geven door het geplande tarief van een vergunning te verlagen. Blijft onverlet dat de destijds breed gedragen bewonersacties geen enkel gehoor vonden bij het stadsdeel. Alternatieve voorstellen waaronder blauwe zones vonden geen gehoor omdat deze niet zouden passen in de parkeerverordening van de centrale stad. Groot was dan ook mijn verbazing dat bij de recentelijk gepubliceerde parkeermaatregelen hele gebieden omgezet werden naar een blauwe zone.

Destijds werd een evaluatie van het parkeerbeleid in stadsdeel Nieuw-West aangekondigd. Vreemd genoeg werd op voorhand al gesteld dat het parkeer beleid van Slotervaart 2 hierin niet meegenomen zou worden. In de context van een evaluatie van het parkeer beleid in geheel Nieuw-West is het op zijn minst bijzonder te noemen dat een deel van het stadsdeel op voorhand uitgezonderd wordt. Uiteindelijk werd dit deel van het Stadsdeel toch meegenomen middels een enquête onder de bewoners. Met de presentatie en interpretatie van de onderzoeksresultaten is echter iets bijzonders aan de hand.

Zo stelt stadsdeelwethouder Parkeren, de heer Mauer, volgens de publicatie in de Westerpost van 3 januari, dat 44% van de respondenten voor het afschaffen van betaald parkeren is en dus 56% voor betaald parkeren is, ter illustratie wordt een tabel bijgevoegd waar deze 44% uitgesplitst is over de vijf deelgebieden. Wat de heer Mauer echter verzuimt te vermelden is dat dit een rapportage is uit de bijlage. De onderliggende vraag is niet of betaald parkeren afgeschaft moet worden maar “Vindt u dat er iets aan het parkeerbeleid in Slotervaart moet veranderen? Wat dan? Nu blijkt slechts 15% inplaats van de geclaimde 56% van de respondenten te vinden dat er niets hoeft te veranderen en dat het Stadsdeel parkeren goed geregeld heeft. Dan is er nog 7% van de respondenten dat geen mening heeft. De resterende 77% is van mening dat er iets moet veranderen, waarvan 44% voor afschaffen van betaald parkeren is en 23% voor verlaging van de parkeer tarieven is.

Verder stelt de heer Mauer dat de basisvraag “Moet betaald parkeren worden afgeschaft” belangrijker is dan de tevredenheid met betaald parkeren om de kritiek van een eerdere publicatie (WP, 12-12-2012) te pareren. Probleem is echter dat de vraag “Moet betaald parkeren worden afgeschaft” in het geheel niet is gesteld in dit onderzoek. Hoe een conclusie dat er geen aanleiding is om maatregelen te nemen overeind kan blijven als 77% van de respondenten aangeeft dat een verandering gewenst is, is mij vooralsnog niet duidelijk. Het lijkt me raadzaam dat de stadsdeelraad zich hier nogmaals over buigt.
D. Zandbergen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.