Images Version

Westerpost wk 26 26 juni 2013

Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  Page 14  Page 15  Page 16  Page 17  Page 18  Page 19  Page 20  Page 21  Page 22  Page 23  Page 24  Page 25  
Page 1Top

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Pieter Calandlaan 323, 1068 NH Amsterdam. Tel. 020-6196000. Fax 020-6196391. E-mail: info@westerpost.nl
WWW.WESTERPOST.NL
26 juni 2013
Geuzenveld-Slotermeer/Bos en Lommer
Slotervaart - Hij woonde er in de
jaren zeventig en tachtig, maar wan-
delt nog regelmatig door de buurt.
Frappant, want zijn lagere school,
de kinderspeelplaats, zijn middel-
bare school én zijn ouderlijk huis
zijn gesloopt. Maar Ronald Aker
(1965) legt graag vast wat er nog wél
is en houdt met zijn verhalen over
toen de herinneringen aan hoe het
ooit was levendig. Zaterdag 29 juni
leidt hij rond door Overtoomse Veld.
De Westerpost liep vast een rond-
je mee met de oud-buurtbewoner.
■ Shirley Brandeis
Alleen de Calvariekerk, vroeger het
Apostolisch Genootschap, staat er
nog. Een gemeentelijk monument.
“Die kunnen ze niet slopen,” verzucht
Ronald Aker. Zijn hele jeugd, waar-
onder het ouderlijk huis aan de Willy
Sluiterstraat, is weggevaagd en dat
stemt hem droef. “Er is niks tastbaars
meer.” De wijk is veranderd, de wijk
verandert nog steeds. Het was 2006
dat Ronald Aker besloot tot een nos-
talgisch rondje door de buurt waar hij
opgroeide. Hoe zou het er zijn in de
Derkinderenstraat, op de Postjesweg,
het Allebéplein? De straten waar hij
zijn jeugdherinneringen heeft. Leuke
herinneringen: het klimmen in de koe-
pels van Aldo van Eyck, het sleetje rij-
den op de dijk, het hutten bouwen op
bouwspeelplaats Het Landje. En ook
herinneringen aan de winkels, bijvoor-
beeld die aan de Derkinderenstraat
waar ooit groenteman Looman &
Zonen zat, slagerij Balk, banketbakke-
rij Carels, supermarkt 4=6 en sigaren-
magazijn Timmer. “Ik haalde er vaak
voor mijn vader shag in een doosje.
Die doosjes waren handig opbergma-
teriaal. Stapels hadden we er thuis.
Vol schroefjes en andere kleine dinge-
tjes die bewaard moesten worden. En
bij elk doosje zat een plaatje voor een
spaaralbum. Dat was fantastisch als
kind.” Laat Ronald Aker pijptabak rui-
ken en hij waant zich weer bij Timmer
in de zaak.
Gesloopt
Ook het August Allebéplein zit nog
levendig in zijn herinneringen. De
loveseats achterin de bioscoop, de
Ford Garage met showroom, waar
hij vaak naar de mooie auto’s staar-
de, de piepkleine bibliotheek die
later naar een groter filiaal verhuisde
op het plein, waar ook lange tijd
nog een De Gruyter zat, die later
een Spar werd. Enkele zaken zijn er
nog, zoals de Albert Heijn, inmid-
dels uitgebreid, en café De Kleine
Nachtwacht. Jammer dat de fontein
weg is, vindt hij. “Het water kwam tot
op het asfalt eromheen. ’s Zomers kon
je er heerlijk afkoelen, ’s winters werd
er geschaatst.”
Naar aanleiding van verhalen en foto’s
op de website Het Geheugen van
West kwam Ronald Aker terug op
jeugdgrond. Grote ontsteltenis voelde
hij bij zijn lagere school, de Koningin
Julianaschool aan de Johannes
Hilverdinkstraat. “Een zandvlakte,
de school was gesloopt. Toen dacht
ik: vasthouden wat er nog is.” Slim,
want niet veel later werd ook de Pro
Rege MAVO, zijn school voor hij naar
het Hervormd Lyceum West ging,
gesloopt. En zijn ouderlijk huis.
Ronald Aker ging snel de buurt foto-
graferen en volgde de stedelijke ver-
nieuwingen vanaf dat moment op de
voet. “Ik woonde toen al jaren bui-
ten Amsterdam, mijn moeder woont
sinds 1996 niet meer in Slotervaart,
ik wist dus niks van al die sloopplan-
nen.” Hij begreep er ook niks van.
Waarom slopen wat nog goed en
mooi is? Waarom het gedachtegoed
van Cornelis van Eesteren, waarbij
de open bebouwing en de publie-
ke ruimte voor die gewenste soci-
ale binding tussen bewoners zorgt,
vernietigen? Aker: “Er zijn briljante
voorbeelden van renovatieprojecten,
zoals de Verfdoos in Slotermeer of de
Dudokhaken in Geuzenveld. Het kan
dus wel, je moet het alleen willen en
daar gaat het vaak mis.”
Traantje
Toen de happers uiteindelijk ook
zijn ouderlijk huis wegvaagden, liet
Ronald Aker een traantje. “Dat was
best emotioneel.” Hij is een nostal-
gisch mens, legt hij uit. “Je kunt het
nooit meer zien, dat vind ik jam-
mer. Dat waar ik fijne herinneringen
aan heb. Ja, het is een stapel ste-
nen, het was geen architectonisch
hoogstandje. Maar voor mij had het
waarde.” En ook: zijn ouders waren
er toentertijd maar wat gelukkig mee.
Komend vanaf Oud-Zuid, na jaren op
een wachtlijst te hebben gestaan. Een
huis met voldoende kamers voor zoon
en dochter, met een douche, met cen-
trale verwarming in twee vertrekken,
een zolder én een fietsberging. In een
nette buurt, ook dat nog, met bij elk
huizenblok een speelplek. Alleen de
komst, begin jaren zeventig, van de
snelweg verstoorde even de rust in de
buurt. “Mijn vader zat in allerlei com-
missies die daartegen protesteerden.
Met letters uit vuilniszakken geknipt
Een rondje met Ronald – zaterdag 29 juni – Overtoomse Veld
“Er is niks tastbaars meer”
plakten we leuzen op de ramen. Een
kansloze missie was het, maar we
kregen wel versneld nieuwe kozijnen,
dubbel glas en een inpandig balkon,
wat mijn vader een extra kamertje voor
zichzelf opleverde.” De keerzijde was
er ook: tijdens de autoloze zondag in
1973 konden Aker en vriendjes heerlijk
fietsen over de weg. “Dat was dan
weer wel leuk, ja.”
Inmiddels is Ronald Aker, nog altijd ver
buiten Amsterdam woonachtig, rond-
leider bij het Van Eesterenmuseum.
Speciaal voor het cultureel program-
ma Nieuw-West Open, dat vanwege
het 60-jarig bestaan van de Westelijke
Tuinsteden, nu in Overtoomse Veld
is neergestreken, houdt hij zater-
dag 29 juni van 14.30 tot 17.30 uur
de buurttour ‘Overtoomse Veld in
Transformatie’, inclusief inleidende
lezing bij Eigenwijks (Jan Tooropstraat
6), foto’s uit de ouwe doos en een
wandeling door de buurt.
Entree is gratis, aanmelden
kan via nieuwwestopen@
nieuwwestexpres.nl.
Ronald Aker voor de plek waar ooit, op vier hoog, het ouderlijk huis was
WoonWest
INFORMATIEKRANT OVER BOUWEN WONEN WERKEN LEVEN LEREN IN NIEUW-WEST
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.WOONWEST.NL
10 E JAARGANG - NR
6
27 JUNI 2013
Ga voor het buitengevoel naar de randen van Nieuw-West
Zonnige Triatlon Amsterdam Nieuw-West
Het is uniek dat we
in Nederland vanuit
alle steden nog naar
buiten kunnen fietsen, de
polders en bossen in. Ook
in Amsterdam Nieuw-West
beleef je al snel het oer-
hollandse buitengevoel.
Ontdek van de zomer de
buitengebieden: de nieuwe
Tuinen van West, de ruige
Brettenzone ten noorden
van de Haarlemmerweg
en het zuidelijk gelegen
Nieuwe Meer.
Door: Victorien Koningsberger
Tuinen van West
Op de grens van de wijken
Geuzenveld, Osdorp en Nieuw-
Sloten kijk je uit op een uniek
polderlandschap. Je ziet rei-
gers vliegen en koeien gra-
zen. Zelfs molens, al draaien de
wieken niet meer. Even door
De Triatlon Amsterdam Nieuw-West is inmiddels uitge-
groeid tot een groot sportevenement dat behalve veel
deelnemers ook veel publiek trekt. Zondag 16 juni
vond alweer de achtste editie plaats in en rond de Sloterplas.
fietsen of wandelen, en je komt
op de Osdorperweg. Hier kan je
boodschappen doen bij groente-
kweker Wim Bijma en zijn ‘verge-
ten groenten’, Kwekerij Osdorp,
melkboer Worm en zorgboer -
derij De Boterbloem. Bier drink
je bij Brouwerij De 7 Deugden.
Noordelijk van deze weg ligt de
Osdorperbinnenpolder (ook wel
Polder de Eendracht genoemd, in
jaren ‘40 door Cornelis Van Eesteren
ontworpen) met een nieuw evene-
mententerrein, biologisch nutstui-
nencomplex de Ark, een fluisterbos
en het moerasgebied Kluut 2. Het
hele westelijke gebied vormt de
Tuinen van West: een recreatie-,
natuur- én stadslandbouwgebied
dat door Stadsdeel Nieuw-West
ontwikkeld wordt.
Brettenzone
Op de grens van de Tuinen van
West en de Haarlemmerweg ligt
het karakteristieke 19e eeuws
complex De 1800 Roeden en Het
Rijk van de Keizer. Met culture-
le bedrijfjes, (moes)tuin, amfithea-
ter, café de Cantina. Ten noorden
van de Haarlemmerweg strekt
de Brettenzone zich uit, van de
Haarlemmerpoort tot aan Halfweg.
In de jaren ’30 door stedebouw-
kundige Cornelis van Eesteren
bedacht als groene buffer tussen
de nieuw aan te leggen Westelijke
Tuinsteden en havengebied aan
het Noordzeekanaal. Ruige natuur,
volkstuinenparken, speelplekken
en industriële vergezichten wisse-
len elkaar af.
Nieuwe Meer
Ook het meest zuidelijke deel van
Nieuw-West, op de grens met
Zuid, is groen én waterrijk. In de
naoorlogse jaren is de Nieuwe
Meer verdubbeld in grootte
vanwege de zandwinning voor
de bouw van de Westelijke
Tuinsteden. Oversteken naar de
overkant, het Amsterdamse Bos,
doe je in de weekenden met
een veerverbinding (€1,-). Terug
op de noordelijke oever kan
je in de Oeverlanden Schotse
hooglanders tegen het lijf lopen.
En een dosis cultuur opsnui -
ven aan de westelijke oever,
bij Amsterdams grootste ate-
liercomplex Nieuw & Meer, dat
deze zomer het 25-jarig jubile-
um viert vol kunst, muziek, film
en eten.
Cultureel programma Nieuw-
West Open heeft een speci -
ale gratis zomerkalender met
kaarten van de buitengebieden
gemaakt. Deze is vanaf 8 juli
te vinden bij de bibliotheken,
stadsdeelkantoren en de hui -
zen van de wijk in Amsterdam
Nieuw-West.
hard zwemmen om de rest bij te
kunnen houden. Al is een achter-
stand bij het zwemmen niet per
se een ramp, want sommigen fiet-
sen nu eenmaal harder dan dat ze
zwemmen en kunnen op de fietsaf-
stand van 40 kilometer veel schade
goedmaken.
Eenmaal op de fiets konden de
atleten rekenen op luid applaus
van het toegestroomde publiek.
Enkele toeschouwers droegen een
complete fietsoutfit, alsof ze zelf
hun wedstrijd al achter de rug had-
den. “Nee, ik ben hier om mijn
zwager aan te moedigen”, aldus
een van hen. “Ik ben wel op de
fiets, maar het zwemmen en lopen
laat ik aan anderen over.”
Behalve familie, vrienden en ande-
re belangstellenden, hielden ook
de juryleden alles goed in de
gaten. Tijdens het fietsonderdeel
van een triatlon is het niet toege-
staan om te kort achter een ander
te rijden. En daar werd streng op
gelet. “Twaalf meter hé! Twaalf
meter! Het is geen ploegentijdrit!
Houd afstand!”
De wielrenners kwamen acht keer
voorbij en stapten vervolgens af
om aan het laatste onderdeel te
beginnen. Hoe lang ze moesten
lopen, wisten echter niet alle atle-
ten even goed. “Hoeveel rondjes
moeten we? Vier? Oké!” Na vier
rondes van 2,5 kilometer kon
er maar één als eerste over de
finishlijn komen, en dat was dit-
maal een Belg, Anthony Devos.
En daarna was het tijd om uit te
rusten en uit te kijken naar weer
een volgende triatlon.
Tekst en foto’s: Evert-Jan Pol
De zon deed haar best op deze
zondag, maar echt heet werd het
nooit; mooi weer voor een triat-
lon. De zogenoemde Olympische
afstand begon klokslag 11 uur
in de Sloterplas. Een groot aan-
tal zwemmers, zowel mannen als
vrouwen, zwom naar de onzicht-
bare startstreep. Allemaal droe-
gen ze wetsuits, want zelfs op
een redelijk warme dag kan het
water van de Sloterplas nog vrij
fris zijn, zeker als je daar 1.500
meter in rap tempo moet afleg-
gen.
Één zwemmer was nog niet bij
het beginpunt toen het startsig-
naal klonk, dus deze moest extra
Deze week
de nieuwe
WoonWest
Zie onze advertentie
op pagina 3
Louis Bouwmeesterstraat 16 Amsterdam
www.slagerijidsinga.nl
A.S. ZONDAG KOOPZONDAG
Plesmanlaan 140, 1066 CX Amsterdam, ☎ 020-6156543
Ook voor: tuinaanleg, onderhoud en bestrating
www.tuincentrumottenhof.nl
ZIN IN DE TUIN? JA VAST!
HELE MOOIE SOORTEN VASTE PLANTEN
NU 3 VOOR
NU 3 VOOR 10.
10.- -
bij GroenRijk Zwanenburg
Parkingsale
Zaterdag 29 juni
Kortingen tot
70%

k voor de actievoorwaarden
op groenrij
kzwanenburg.nl
GroenRij k Zwanenburg
C1000 De Aker - Pieter Calandlaan 808 Amsterdam Osdorp - tel. 020-6675000 - GRATIS PARKEREN
Acties geldig t/m 30 juni
en voor acties geldt OP=OP
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 07.30-21.00 uur ZONDAG OPEN 09.00-19.00 uur
De Aker
De Aker
ZIE OOK ONZE OP=OP AANBIEDINGEN ELDERS IN DE KRANT!
Filet rollade
“Vers uit onze eigen slagerij”
kilo
van 11.48
6.49
1.49
Mandarijnen
Net á 1 kilo van 2.69
1.99
VOOR
VOOR
VOOR
Grana Padano
Parmezaanse kaas
“Vers van het mes”
100 gram
van 1.99
Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www
.barbecue.nl
A-Z Barbecue Menu per persoon:
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger
Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes
Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter
Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

11,50
BEZORGING DAGELIJKS
• GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND
• ZELFS DE AFW AS NEMEN WE MEE!
barbecue.nl
Page 2Top

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Pieter Calandlaan 323, 1068 NH Amsterdam. Tel. 020-6196000. Fax 020-6196391. E-mail: info@westerpost.nl
WWW.WESTERPOST.NL
26 juni 2013
Nieuw-West
Nieuw-West - Osdorp/Slotervaart
Osdorp/Slotervaart
Slotervaart - Hij woonde er in de
jaren zeventig en tachtig, maar wan-
delt nog regelmatig door de buurt.
Frappant, want zijn lagere school,
de kinderspeelplaats, zijn middel-
bare school én zijn ouderlijk huis
zijn gesloopt. Maar Ronald Aker
(1965) legt graag vast wat er nog wél
is en houdt met zijn verhalen over
toen de herinneringen aan hoe het
ooit was levendig. Zaterdag 29 juni
leidt hij rond door Overtoomse Veld.
De Westerpost liep vast een rond-
je mee met de oud-buurtbewoner.
■ Shirley Brandeis
Alleen de Calvariekerk, vroeger het
Apostolisch Genootschap, staat er
nog. Een gemeentelijk monument.
“Die kunnen ze niet slopen,” verzucht
Ronald Aker. Zijn hele jeugd, waar-
onder het ouderlijk huis aan de Willy
Sluiterstraat, is weggevaagd en dat
stemt hem droef. “Er is niks tastbaars
meer.” De wijk is veranderd, de wijk
verandert nog steeds. Het was 2006
dat Ronald Aker besloot tot een nos-
talgisch rondje door de buurt waar hij
opgroeide. Hoe zou het er zijn in de
Derkinderenstraat, op de Postjesweg,
het Allebéplein? De straten waar hij
zijn jeugdherinneringen heeft. Leuke
herinneringen: het klimmen in de koe-
pels van Aldo van Eyck, het sleetje rij-
den op de dijk, het hutten bouwen op
bouwspeelplaats Het Landje. En ook
herinneringen aan de winkels, bijvoor-
beeld die aan de Derkinderenstraat
waar ooit groenteman Looman &
Zonen zat, slagerij Balk, banketbakke-
rij Carels, supermarkt 4=6 en sigaren-
magazijn Timmer. “Ik haalde er vaak
voor mijn vader shag in een doosje.
Die doosjes waren handig opbergma-
teriaal. Stapels hadden we er thuis.
Vol schroefjes en andere kleine dinge-
tjes die bewaard moesten worden. En
bij elk doosje zat een plaatje voor een
spaaralbum. Dat was fantastisch als
kind.” Laat Ronald Aker pijptabak rui-
ken en hij waant zich weer bij Timmer
in de zaak.
Gesloopt
Ook het August Allebéplein zit nog
levendig in zijn herinneringen. De
loveseats achterin de bioscoop, de
Ford Garage met showroom, waar hij
vaak naar de mooie auto’s staarde,
de piepkleine bibliotheek die later
naar een groter filiaal verhuisde op
het plein, waar ook lange tijd nog
een De Gruyter zat, die later een
Spar werd. Enkele zaken zijn er nog,
zoals de Albert Heijn, inmiddels uitge-
breid, en café De Kleine Nachtwacht.
Jammer dat de fontein weg is, vindt
hij. “Het water kwam tot op het
asfalt eromheen. ’s Zomers kon je er
heerlijk afkoelen, ’s winters werd er
geschaatst.”
Naar aanleiding van verhalen en foto’s
op de website Het Geheugen van
West kwam Ronald Aker terug op
jeugdgrond. Grote ontsteltenis voelde
hij bij zijn lagere school, de Koningin
Julianaschool aan de Johannes
Hilverdinkstraat. “Een zandvlakte,
de school was gesloopt. Toen dacht
ik: vasthouden wat er nog is.” Slim,
want niet veel later werd ook de Pro
Rege MAVO, zijn school voor hij naar
het Hervormd Lyceum West ging,
gesloopt. En zijn ouderlijk huis.
Ronald Aker ging snel de buurt foto-
graferen en volgde de stedelijke ver-
nieuwingen vanaf dat moment op de
voet. “Ik woonde toen al jaren bui-
ten Amsterdam, mijn moeder woont
sinds 1996 niet meer in Slotervaart,
ik wist dus niks van al die sloopplan-
nen.” Hij begreep er ook niks van.
Waarom slopen wat nog goed en
mooi is? Waarom het gedachtegoed
van Cornelis van Eesteren, waarbij
de open bebouwing en de publie-
ke ruimte voor die gewenste soci-
ale binding tussen bewoners zorgt,
vernietigen? Aker: “Er zijn briljante
voorbeelden van renovatieprojecten,
zoals de Verfdoos in Slotermeer of de
Dudokhaken in Geuzenveld. Het kan
dus wel, je moet het alleen willen en
daar gaat het vaak mis.”
Traantje
Toen de happers uiteindelijk ook
zijn ouderlijk huis wegvaagden, liet
Ronald Aker een traantje. “Dat was
best emotioneel.” Hij is een nostal-
gisch mens, legt hij uit. “Je kunt het
nooit meer zien, dat vind ik jam-
mer. Dat waar ik fijne herinneringen
aan heb. Ja, het is een stapel ste-
nen, het was geen architectonisch
hoogstandje. Maar voor mij had het
waarde.” En ook: zijn ouders waren
er toentertijd maar wat gelukkig mee.
Komend vanaf Oud-Zuid, na jaren op
een wachtlijst te hebben gestaan. Een
huis met voldoende kamers voor zoon
en dochter, met een douche, met cen-
trale verwarming in twee vertrekken,
een zolder én een fietsberging. In een
nette buurt, ook dat nog, met bij elk
huizenblok een speelplek. Alleen de
komst, begin jaren zeventig, van de
snelweg verstoorde even de rust in de
buurt. “Mijn vader zat in allerlei com-
missies die daartegen protesteerden.
Met letters uit vuilniszakken geknipt
plakten we leuzen op de ramen. Een
kansloze missie was het, maar we
kregen wel versneld nieuwe kozijnen,
dubbel glas en een inpandig balkon,
wat mijn vader een extra kamertje voor
zichzelf opleverde.” De keerzijde was
er ook: tijdens de autoloze zondag in
1973 konden Aker en vriendjes heerlijk
fietsen over de weg. “Dat was dan
weer wel leuk, ja.”
Inmiddels is Ronald Aker, nog altijd ver
buiten Amsterdam woonachtig, rond-
leider bij het Van Eesterenmuseum.
Speciaal voor het cultureel program-
ma Nieuw-West Open, dat vanwege
het 60-jarig bestaan van de Westelijke
Tuinsteden, nu in Overtoomse Veld
is neergestreken, houdt hij zater-
dag 29 juni van 14.30 tot 17.30 uur
de buurttour ‘Overtoomse Veld in
Transformatie’, inclusief inleidende
lezing bij Eigenwijks (Jan Tooropstraat
6), foto’s uit de ouwe doos en een
wandeling door de buurt. Entree
is gratis, aanmelden kan via nieuw
westopen@nieuwwestexpres.nl.
Een rondje met Ronald – zaterdag 29 juni – Overtoomse Veld
“Er is niks tastbaars meer”
Ronald Aker voor de plek waar ooit, op vier hoog, het ouderlijk huis was
Zie onze advertentie
op pagina 3
Louis Bouwmeesterstraat 16 Amsterdam
www.slagerijidsinga.nl
Full Body: € 39/60 min
Rug, nek, hoofd, voeten
pedicure € 25/30 min
Elke dag 10.30-22.00 uur
Bel voor een afspraak:
020 - 6192553
Mob.: 06-85511169
Adres: Tussen Meer 85c,
1068 EZ Amsterdam
mr. H.L.M. Scholten
De advocaat voor
Amsterdam Nieuw West
Tel. 020-7760503 /
06-30949749
www.scholtenadvocaat.nl
Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www
.barbecue.nl
A-Z Barbecue Menu per persoon:
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger
Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes
Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter
Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

11,50
BEZORGING DAGELIJKS
• GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND
• ZELFS DE AFW AS NEMEN WE MEE!
barbecue.nl
bij GroenRijk Zwanenburg
Parkingsale
Zaterdag 29 juni
Kortingen tot
70%

k voor de actievoorwaarden
op groenrij
kzwanenburg.nl
GroenRij k Zwanenburg
Plesmanlaan 140, 1066 CX Amsterdam, ☎ 020-6156543
Ook voor: tuinaanleg, onderhoud en bestrating
www.tuincentrumottenhof.nl
ZIN IN DE TUIN? JA VAST!
HELE MOOIE SOORTEN VASTE PLANTEN
NU 3 VOOR
NU 3 VOOR 10.
10.- -
C1000 De Aker - Pieter Calandlaan 808 Amsterdam Osdorp - tel. 020-6675000 - GRATIS PARKEREN
Acties geldig t/m 30 juni
en voor acties geldt OP=OP
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 07.30-21.00 uur ZONDAG OPEN 09.00-19.00 uur
De Aker
De Aker
ZIE OOK ONZE OP=OP AANBIEDINGEN ELDERS IN DE KRANT!
Filet rollade
“Vers uit onze eigen slagerij”
kilo
van 11.48
6.49
1.49
Mandarijnen
Net á 1 kilo van 2.69
1.99
VOOR
VOOR
VOOR
Grana Padano
Parmezaanse kaas
“Vers van het mes”
100 gram
van 1.99
Tandartsenpraktijk Van de Veer
Tussen Meer 78-80 tel. 020-6108384
Is ook in 2013 aangesloten bij AGIS en alle zorgverzekeraars.
Wij nemen weer nieuwe patiënten aan en ons team wordt uitgebreid met
orthodontie en implantologie, drie tandartsen en twee mondhygiënistes. Wij
zijn gespecialiseerd op alle gebieden van de hedendaagse tandheelkunde
(inclusief orthodontie!). De praktijk staat onder leiding van tandarts
Gerard van de Veer en mondhygiëniste Mitra Hassanalian.
Zaterdag 6 en 13 juli zijn wij geopend voor inschrijving en
behandeling van 8.00 tot 13.00 uur.
www.tandartsenpraktijkvandeveer.nl
Page 3Top

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Pieter Calandlaan 323, 1068 NH Amsterdam. Tel. 020-6196000. Fax 020-6196391. E-mail: info@westerpost.nl
WWW.WESTERPOST.NL
Heeft u nieuws?
info@westerpost.nl
26 juni 2013
Badhoevedorp, Zwanenburg, Halfweg
Schiphol-Rijk, 24 juni 2013 ‘De
gemeenteraad van Haarlemmermeer
beslist eind juni over de omlegging
van de A9. Het tracé is strijdig met een
eerder ontwikkelde ‘Beste Variant’.
Daarover maakten de gemeente,
de Dorpsraad Badhoevedorp en
Chipshol afspraken. De gemeente
wil die nu schenden. Daardoor sneu-
velen plannen van gebiedsontwik-
kelaar Chipshol voor een airport city
bij Badhoevedorp. Chipshol is woe-
dend en zal gemeenteraadsleden,
als men willens en wetens afspraken
schendt, aansprakelijk stellen voor
de megaschade die het bedrijf daar-
door lijdt.
De gemeente heeft blijkens haar
gedrag inzake de A9-omlegging
niets geleerd van de geruchtma-
kende affaire rond het zogenoemde
Groenenberg-terrein. Chipshol pro-
beerde jarenlang om deze bij Schiphol
gelegen locatie te ontwikkelen, maar
werd daarbij stelselmatig onrechtma-
tig tegengewerkt door de provincie
Noord-Holland en sinds 2002 ook
de gemeente Haarlemmermeer. De
Haarlemmermeerse gemeenteraad
stelde pas jaren later te zijn misleid
door het college van burgemeester
en wethouders en betuigde in een
motie spijt voor dit wangedrag. De
gemeente trof daarom in 2007 op kos-
ten van de belastingbetaler een min-
nelijke regeling met Chipshol waarin
zij zich verplichtte voortaan construc-
tieve medewerking aan plannen van
Chipshol te verlenen.
Die belofte wordt nu geschonden.
Van een constructieve medewerking
is geen sprake. Integendeel, de airport
city dreigt als gevolg van een foute
tracékeuze voor de A9-omlegging te
worden getorpedeerd. Al in 1989 werd
door de gemeente Haarlemmermeer,
Chipshol en de Schiphol Area
Development Company, SADC) afge-
sproken dat bij Badhoevedorp een
airport city zou komen. Om die ont-
wikkeling mogelijk te maken wilde
men de A9-omlegging op 1200 meter
afstand van Badhoevedorp realise-
ren. Zodat in het gebied tussen dorp
en weg voldoende ruimte overbleef
voor de als geluidsbuffer fungerende,
deels groene airport city. In 1992 ging
de gemeenteraad van Haarlemermeer
unaniem akkoord met het bijpas-
sende tracé, dat brede steun kreeg
en daarom als ‘Beste Variant’ werd
aangemerkt.
De verantwoordelijk wethouder stelt
nu aan de gemeenteraad voor die
Vodafone Netherlands Foundation
doneert 2500 € aan de Samenloop
voor Hoop Badhoevedorp!
Op de foto: Arthur Oudendijk
(Voorzitter van het organiserend
comité van de Samenloop voor Hoop
Badhoevedorp) krijgt van Barend
Helderman (Vodafone Nederland) een
cheque twv 2500€ overhandigd.
Van linksaf staand: Barend Helderman,
Vincent Helderman, Tim Hoogendam,
Joep Oudendijk, Luc Zafiris, Arthur
Oudendijk.
Van linksaf zitten: Gijs Beurskens, Tim
Sickmann, Mats Diehl
Niet op de foto maar wel meegelopen:
IJsse Draaijer, Martijn Georgiades,
Quinten Kardol, Frank Kolhoff, Martijn
Krans, Rutger Selle, David Zaaijer.
Vodafone NL heeft de team-naam
‘Raad Haarlemmermeer riskeert willens
en wetens megaclaim Chipshol’ (ingezonden)
>Lees verder op pagina 6
Vodafone Xenios JC1: een sterk team ook buiten het hockeyveld!
gesponsord van Xenios Jongens C1.
Hierdoor werd elke € die voor de
Samenloop voor Loop werd ingeza-
meld verdubbeld tot een maximum
van 2500€! De jongens C1 hebben
voorafgaand aan de loop veel papie-
renzakken verkocht, die voor de
“kaarsenceremonie” worden gebruikt.
Gedurende de Samenloop werden
veel suikerspinnen verkocht.
Daarnaast moest er natuurlijk ook wor-
den gelopen. Het team werd in groep-
jes van 2 jongens verdeeld. Gedurende
de 24 uur liepen er continue 2 jongens.
De jongens vonden het “wel super
vet” alleen in de nacht was het “best
wel even zwaar”..! Een fantastisch
resultaat voor het jongste team van de
Samenloop voor Hoop Badhoevedorp.
Namens de organisatie nogmaals
hartelijk dank!
Zie onze advertentie
op pagina 3
Louis Bouwmeesterstraat 16 Amsterdam
www.slagerijidsinga.nl
Plesmanlaan 140, 1066 CX Amsterdam, ☎ 020-6156543
Ook voor: tuinaanleg, onderhoud en bestrating
www.tuincentrumottenhof.nl
ZIN IN DE TUIN? JA VAST!
HELE MOOIE SOORTEN VASTE PLANTEN
NU 3 VOOR
NU 3 VOOR 10.
10.- -
bij GroenRijk Zwanenburg
Parkingsale
Zaterdag 29 juni
Kortingen tot
70%

k voor de actievoorwaarden
op groenrij
kzwanenburg.nl
GroenRij k Zwanenburg
WoonWest
INFORMATIEKRANT OVER BOUWEN WONEN WERKEN LEVEN LEREN IN NIEUW-WEST
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.WOONWEST.NL
10 E JAARGANG - NR
6
27 JUNI 2013
Ga voor het buitengevoel naar de randen van Nieuw-West
Zonnige Triatlon Amsterdam Nieuw-West
Het is uniek dat we
in Nederland vanuit
alle steden nog naar
buiten kunnen fietsen, de
polders en bossen in. Ook
in Amsterdam Nieuw-West
beleef je al snel het oer-
hollandse buitengevoel.
Ontdek van de zomer de
buitengebieden: de nieuwe
Tuinen van West, de ruige
Brettenzone ten noorden
van de Haarlemmerweg
en het zuidelijk gelegen
Nieuwe Meer.
Door: Victorien Koningsberger
Tuinen van West
Op de grens van de wijken
Geuzenveld, Osdorp en Nieuw-
Sloten kijk je uit op een uniek
polderlandschap. Je ziet rei-
gers vliegen en koeien gra-
zen. Zelfs molens, al draaien de
wieken niet meer. Even door
De Triatlon Amsterdam Nieuw-West is inmiddels uitge-
groeid tot een groot sportevenement dat behalve veel
deelnemers ook veel publiek trekt. Zondag 16 juni
vond alweer de achtste editie plaats in en rond de Sloterplas.
fietsen of wandelen, en je komt
op de Osdorperweg. Hier kan je
boodschappen doen bij groente-
kweker Wim Bijma en zijn ‘verge-
ten groenten’, Kwekerij Osdorp,
melkboer Worm en zorgboer -
derij De Boterbloem. Bier drink
je bij Brouwerij De 7 Deugden.
Noordelijk van deze weg ligt de
Osdorperbinnenpolder (ook wel
Polder de Eendracht genoemd, in
jaren ‘40 door Cornelis Van Eesteren
ontworpen) met een nieuw evene-
mententerrein, biologisch nutstui-
nencomplex de Ark, een fluisterbos
en het moerasgebied Kluut 2. Het
hele westelijke gebied vormt de
Tuinen van West: een recreatie-,
natuur- én stadslandbouwgebied
dat door Stadsdeel Nieuw-West
ontwikkeld wordt.
Brettenzone
Op de grens van de Tuinen van
West en de Haarlemmerweg ligt
het karakteristieke 19e eeuws
complex De 1800 Roeden en Het
Rijk van de Keizer. Met culture-
le bedrijfjes, (moes)tuin, amfithea-
ter, café de Cantina. Ten noorden
van de Haarlemmerweg strekt
de Brettenzone zich uit, van de
Haarlemmerpoort tot aan Halfweg.
In de jaren ’30 door stedebouw-
kundige Cornelis van Eesteren
bedacht als groene buffer tussen
de nieuw aan te leggen Westelijke
Tuinsteden en havengebied aan
het Noordzeekanaal. Ruige natuur,
volkstuinenparken, speelplekken
en industriële vergezichten wisse-
len elkaar af.
Nieuwe Meer
Ook het meest zuidelijke deel van
Nieuw-West, op de grens met
Zuid, is groen én waterrijk. In de
naoorlogse jaren is de Nieuwe
Meer verdubbeld in grootte
vanwege de zandwinning voor
de bouw van de Westelijke
Tuinsteden. Oversteken naar de
overkant, het Amsterdamse Bos,
doe je in de weekenden met
een veerverbinding (€1,-). Terug
op de noordelijke oever kan
je in de Oeverlanden Schotse
hooglanders tegen het lijf lopen.
En een dosis cultuur opsnui -
ven aan de westelijke oever,
bij Amsterdams grootste ate-
liercomplex Nieuw & Meer, dat
deze zomer het 25-jarig jubile-
um viert vol kunst, muziek, film
en eten.
Cultureel programma Nieuw-
West Open heeft een speci -
ale gratis zomerkalender met
kaarten van de buitengebieden
gemaakt. Deze is vanaf 8 juli
te vinden bij de bibliotheken,
stadsdeelkantoren en de hui -
zen van de wijk in Amsterdam
Nieuw-West.
hard zwemmen om de rest bij te
kunnen houden. Al is een achter-
stand bij het zwemmen niet per
se een ramp, want sommigen fiet-
sen nu eenmaal harder dan dat ze
zwemmen en kunnen op de fietsaf-
stand van 40 kilometer veel schade
goedmaken.
Eenmaal op de fiets konden de
atleten rekenen op luid applaus
van het toegestroomde publiek.
Enkele toeschouwers droegen een
complete fietsoutfit, alsof ze zelf
hun wedstrijd al achter de rug had-
den. “Nee, ik ben hier om mijn
zwager aan te moedigen”, aldus
een van hen. “Ik ben wel op de
fiets, maar het zwemmen en lopen
laat ik aan anderen over.”
Behalve familie, vrienden en ande-
re belangstellenden, hielden ook
de juryleden alles goed in de
gaten. Tijdens het fietsonderdeel
van een triatlon is het niet toege-
staan om te kort achter een ander
te rijden. En daar werd streng op
gelet. “Twaalf meter hé! Twaalf
meter! Het is geen ploegentijdrit!
Houd afstand!”
De wielrenners kwamen acht keer
voorbij en stapten vervolgens af
om aan het laatste onderdeel te
beginnen. Hoe lang ze moesten
lopen, wisten echter niet alle atle-
ten even goed. “Hoeveel rondjes
moeten we? Vier? Oké!” Na vier
rondes van 2,5 kilometer kon
er maar één als eerste over de
finishlijn komen, en dat was dit-
maal een Belg, Anthony Devos.
En daarna was het tijd om uit te
rusten en uit te kijken naar weer
een volgende triatlon.
Tekst en foto’s: Evert-Jan Pol
De zon deed haar best op deze
zondag, maar echt heet werd het
nooit; mooi weer voor een triat-
lon. De zogenoemde Olympische
afstand begon klokslag 11 uur
in de Sloterplas. Een groot aan-
tal zwemmers, zowel mannen als
vrouwen, zwom naar de onzicht-
bare startstreep. Allemaal droe-
gen ze wetsuits, want zelfs op
een redelijk warme dag kan het
water van de Sloterplas nog vrij
fris zijn, zeker als je daar 1.500
meter in rap tempo moet afleg-
gen.
Één zwemmer was nog niet bij
het beginpunt toen het startsig-
naal klonk, dus deze moest extra
Deze week
de nieuwe
WoonWest
C1000 De Aker - Pieter Calandlaan 808 Amsterdam Osdorp - tel. 020-6675000 - GRATIS PARKEREN
Acties geldig t/m 30 juni
en voor acties geldt OP=OP
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 07.30-21.00 uur ZONDAG OPEN 09.00-19.00 uur
De Aker
De Aker
ZIE OOK ONZE OP=OP AANBIEDINGEN ELDERS IN DE KRANT!
Filet rollade
“Vers uit onze eigen slagerij”
kilo
van 11.48
6.49
1.49
Mandarijnen
Net á 1 kilo van 2.69
1.99
VOOR
VOOR
VOOR
Grana Padano
Parmezaanse kaas
“Vers van het mes”
100 gram
van 1.99
A.S. ZONDAG KOOPZONDAG
Full Body: € 39/60 min
Rug, nek, hoofd, voeten
pedicure € 25/30 min
Elke dag 10.30-22.00 uur
Bel voor een afspraak:
020 - 6192553
Mob.: 06-85511169
Adres: Tussen Meer 85c,
1068 EZ Amsterdam
Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www
.barbecue.nl
A-Z Barbecue Menu per persoon:
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger
Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes
Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter
Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

11,50
BEZORGING DAGELIJKS
• GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND
• ZELFS DE AFW AS NEMEN WE MEE!
barbecue.nl
mr. H.L.M. Scholten
De advocaat voor
Amsterdam Nieuw West
Tel. 020-7760503 /
06-30949749
www.scholtenadvocaat.nl
Page 4Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 101 • PAGINA 2
2e FIETS
HALVE PRIJS!
Nu bij de grootste
fietsenmaker van Nederland:
Op alle fietsen!*
Wij zijn elke zondag geopend!*
* m.u.v. Halfor
ds Klimopweg
*M.u.v. Peugeot, Dahon en Electra. Korting wordt berekend over de goedkoopste fiets.
Geldig t/m 30 juni 2013 en niet geldig i.c.
m
andere aanbiedingen.
Wijzigingen in prijzen en/of specifica
ties voorbehouden. **Vraag onze fietsspecialist naar de uitgebreide
voorwaarden
Gratis servicebeurt na
6 weken t.w.v. € 25.-**
+
10 jaar garantie op
frame en voorvork**
+
2 jaar garantie op
alle onderdelen
**
+
2x CUMBERLAND
‘Oversized’
Kinderfietsen
Van 498.-
373.
2e fiets
halve
prijs
50
2x ‘Harvard’
Recreatieve fietsen
voor hem en haar
Prijs
voorbeeld
1
700.
Korting tot
-
Van 578.-
433.
2e fiets
halve
prijs
50
VOORDEEL144.50
Prijs
voorbeeld
2
VOORDEEL124.50
Burg. de Vlugtlaan 17-19
1063 BG Amsterdam
Tel.: 020 - 613 79 58
www.brandeis.nl
bij Deco Home Brandeis in Slotermeer vind je naast alle
behangcollecties een grote collectie verf, zonwering en
woninginrichting. Op vakkundige wijze helpen we je
met het maken van je keuze.
Parkeren is gratis en wij zijn
- ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG -
- ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG -
- ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG -
ENORME VOORRAAD
BEDDEN EN BOXSPRINGS
50% KORTING
OPENINGSTIJDEN:
maandag geopend van: ............................. 10.00 - 18.00 uur
di - do geopend van: .................................. 10.00 - 18.00 uur
zaterdag geopend van: .............................. 10.00 - 17.00 uur
vrijdag koopavond tot: ........................................... 21.00 uur
WOONMALL
WATERLAND
Waterlandlaan 1 1441 RS Purmerend
EETKAMERTAFELS
DIV. LENGTES: 160 - 180 - 200 - 240 - 260 - 280 - 300
DIV. HOUTSOORTEN:
(OUD) TEAK, (OUD) GRENEN,
(OUD) EIKEN
50% KORTING
LEDEREN EN STOFFEN
ZITGROEPEN
ENORME SORTERING
50% KORTING
FAUTEUILS,
RELAX FAUTEUILS EN
EETKAMERSTOELEN 50% KORTING
GROTE VOORRAAD
MATRASSEN
IN ALLE SOORTEN EN MATEN 50% KORTING
LATTENBODEMS, BOXSPRINGS,
BEDDEN, DEKBEDDEN,
BEDTEXTIEL, etc.
50%
ALLES 50% KORTING
KORTING
FAILLISSEMENT
TOTALE LEEGVERKOOP
De curator van de besloten vennootschap BEGIJ B.V, mr. H.C.
Scheltema, noch Abma Schreurs advokaten b.v. treedt in het
kader van de faillissements verkoop op als materieel verkoper
WIJ GAAN DOOR
INGEBRACHT DOOR
VERSCHILLENDE CURATOREN
WEGENS AANKOOP NIEUWE
FAILISSEMENTSPARTIJEN
FAILLISEMENTSVERKOOP
- ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG - ALLES MOET WEG -
De Staatsloterij heeft haar miljoenen deelnemers jarenlang beduveld door prijzen
te trekken uit niet-verkochte loten. Loterijverlies heeft deze zaak nu gewonnen.
Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de Staatsloterij misleidende mededelingen heef t
gedaan over de prijzen. En misleiding is wettelijk verboden.
Hebt u tussen januari 2000 en december 2007 (wel eens) meegespeeld in de Staatsloterij,
ga dan naar www.loterijverlies.nl. En hoe eerder u zich aanmeldt, des te groter de kans
om uw inleg terug te krijgen.
Eis uw inleg nu terug!
Aan de Staatsloterij
meegedaan?
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 22.00 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
Tel 0224 224264
Jan Duikerweg 5 1703 DH Heerhugowaard
www.loterijverlies.nl
info@loterijverlies.nl
Page 5Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 107 • PAGINA 3
Westerpost
Tuinsteden
Keuken- en dhzCentrum DE ZAAG
IJtochtkade 16 Zwanenburg
(020) 497 5467 www.dezaag.nl
Tijdelijk alleen bereikbaar vanaf de Zwanenburgerdijk
DE ZAAG “SPRINGLEVEND”
Keuken en Doe het Zelf Centrum De Zaag gaat zich dit
najaar specialiseren in datgene waar ze goed in zijn:
Keukens, apparatuur, aanrechtbladen
en keukengerelateerde artikelen.
Hout- en de doe-het-zelfmaterialen verdwijnen
per 1 okt. 2013 uit het assortiment.
Tot die tijd kunt u bij De Zaag nog altijd terecht voor al
uw hout- en plaatmaterialen, tuinhout, bouwmaterialen,
elektra, beitsen, lijm en kitten en doe-het-zelfmaterialen.
Eind augustus opent
McDonald’s Amsterdam Nieuw West
Op industrieterrein Lutkemeer (bij kruispunt BP)
Hiervoor zijn wij op zoek
naar enthousiaste medewerkers
(Fulltime en Parttime)
Meld je direct aan via de QR-code of ga naar
werkenbijmcdonalds.nl/
mcdonalds-amsterdam-nieuw-west.html
Op vrijdag 5 juli is het van 16.00 -
20.00 uur feest in Tuinen van West.
Wethouder Ronald Mauer kwam spe-
ciaal naar De Groeister van Impuls
om de kinderen van deze BSO uit te
nodigen voor het feest. Tijdens het
feest worden de nieuwe speeltoe-
stellen officieel geopend.
Het is geen toeval dat Ronald Mauer
juist naar deze BSO ging. Kinderen van
BSO De Groeister én Het Groeiveld
dachten namelijk mee over wat voor
soort speeltoestellen in Tuinen van
West leuk zouden zijn. “We hebben
superleuke dingen bedacht”, ver-
telt de 11-jarige Keeyell. “Ik ben zo
benieuwd wat er nu echt is gekomen!”
Op vrijdag 5 juli gaan de kinderen met
eigen ogen het resultaat bekijken.
“Natuurlijk gaan we naar het feest”,
vertelt pedagogsiche medewerker
Ziggy Kraehe. “En niet alleen omdat
de kinderen meegedacht hebben over
wat voor soort speeltoestellen daar
leuk zouden zijn. Tuinen van West is
een prachtig gebied. Met onze elektri-
sche bolderkarren zijn we daar zo en
voor de kinderen is dat heerlijk. Voor
kinderen die in de stad opgroeien is
het belangrijk om veel buiten te zijn en
buiten te spelen. In Tuinen van West
zijn de kinderen écht buiten. Daar
zien ze nog vergezichten; zien ze hoe
groente groeit; komen ze schapen,
koeien en bijzondere vogels tegen…
En als er straks langs het water bij
de nieuwe picknickberg dan ook nog
eens speeltoestellen staan, is Tuinen
van West helemaal fantastisch.”
Aan het begin van het feest op 5 juli,
om 16.00 uur, mogen de kinderen
van De Groeister en Het Groeiveld de
speeltoestellen voor het eerst officieel
in gebruik nemen.
Vorige week reikte de altijd enthou-
siaste stadsdeelvoorzitter Achmed
Baâdoud voor de vierde keer certifi-
caten uit aan tien deelnemers van de
Talentenbox van Impuls. Deze vrou-
wen hebben een half jaar lang met
succes stage gelopen en Nederlandse
les en trainingen gevolgd. Zo hebben
zij zich ontwikkeld en zijn een stap
dichter bij werk gekomen.
Het thema van deze bijeenkomst was:
‘Kies voor jezelf’, omdat deze vrouwen
allemaal sterk en zorgzaam zijn, maar
hebben moeten leren om voor zich-
zelf te kiezen. Impuls directeur Magda
Heijtel vertelde de vrouwen over haar
eigen carrière en de keuzes die zij
voor zichzelf moest nemen om succes
te kunnen behalen. Dagvoorzitter en
Nederlands docente van deze groep,
Annemarie Nuwenhoud, had een inter-
view met de groep over waarom ze
eigenlijk bepaalde keuzes maken. De
vrouwen begrijpen nu dat zij anderen
niet kunnen helpen, wanneer het niet
goed met henzelf gaat.
De Talentenbox is een project van
Stichting Impuls sinds 2011. Het
is bedoeld voor anderstalige vrou-
wen uit Nieuw-West die graag wil-
len werken, maar nog geen of wei-
nig werkervaring hebben. Het doel
van de Talentenbox is om voor hen
de afstand tot de arbeidsmarkt te
verkleinen. Deelnemers werken aan
hun werknemersvaardigheden, volgen
Nederlandse les en trainingen en krij-
gen persoonlijke begeleiding.
Stage is een belangrijk onderdeel om
gerichte werkervaring op te doen.
Dankzij bedrijven in Nieuw-West die
stageplaatsen en begeleiding bieden,
krijgen deze vrouwen een kans. De
stageplaatsen sluiten aan bij de wen-
sen en mogelijkheden van de deelne-
mers. Bijvoorbeeld bij een bloemen-
zaak, een ziekenhuis of een kinder-
dagverblijf. Elke deelnemer is na zes
maanden een stap dichter bij werk.
Van de 46 vrouwen die al eerder hun
certificaat behaalden, heeft 24% een
baan gevonden na de talentenbox.
Anderen volgen eerst een opleiding of
gaan vrijwilligerswerk doen.
In september start de laatste groep.
Ditmaal in samenwerking met stads-
deel Nieuw-West en DWI die op het
moment bezig zijn met een traject voor
alleenstaande ouders.
Informatie & aanmelden: Vrouwen die
geïnteresseerd zijn in dit project, kun-
nen contact opnemen met Daniëlla
Mijuskovic op 06 512 718 91 of mai-
len naar talentenbox@impuls.nl. Meer
informatie staat op www.impuls.nl/
talentenbox. De Talentenbox krijgt
geen subsidie, maar wordt gefinan-
cierd door Stichting Instituut Gak,
VBSfonds en Stichting Steunfonds
BJA-COW.
Fotograaf: Hans Niezen
Vrijdag droeg stadsdeel Nieuw-West
een aantal speeltoestellen officieel
over aan het Rijksmuseum. Het zijn
niet zomaar speeltoestellen, maar
enkele van de laatste van de beroem-
de Amsterdamse speelplaatsontwer-
per Aldo van Eyck. Cultureel erfgoed
volgens directeur Wim Pijbes van
het Rijks.
Tess van Eyck – dochter van de ont-
werper - demonstreerde het gebruik
van de toestellen. Dit onder toeziend
oog van stadsdeelwethouder Paulus
de Wilt, architect Herman Herzberger
en Hans van der Schaaf, directeur van
het Van Eesterenmuseum. Herzberger
hield een vurig pleidooi voor het echt
mogen spelen. En echt betekent dus
ook dat je af een toe een knie schaaft
of je een buil valt. “Wie niet in zijn
jeugd leert met gevaar om te gaan,
loopt als volwassene grote risico’s”,
aldus de architect van onder andere
verzorgingshuis De drie hoven aan de
Pieter Calandlaan. Ondanks de regen
en zijn hoge leeftijd klom hij zelf ook
weer even op de iglo.
Iedereen die in de jaren vijftig, zestig
en zeventig opgroeide in Amsterdam
heeft wel eens gespeeld in een door
Aldo van Eyck ontworpen speelplaats.
Hij ontwierp er tussen 1947 en 1978
meer dan 700 in Amsterdam, waar-
van vele in de Westelijke Tuinsteden.
Daar zijn er niet veel meer van over.
Paul Lappia, werkzaam bij stadsdeel
Nieuw-West, heeft enkele speelplaat-
sen weten te redden. Of in ieder geval
de toestellen. Wilt u ze zelf (nog) een
keer uitproberen? De (speel)tuin van
het Rijksmuseum is vanaf deze week
overdag vrij toegankelijk. Dichter bij
huis vindt u een laatste originele speel-
plaats in de Witte Klok in Osdorp. Ook
bij het Van Eesterenmuseum in de
De Vlugtlaan kunt u nog op uw kop
hangen in een echte Aldoïglo, het
allerberoemdste toestel van Van Eyck.
Leverworst 100 gram
en Gekookte worst
100 gram
samen € 1,50
Gebraden rosbief
150 gram € 2,25
Eiersalade
200 gram € 1,75
Malse runderlenderol-
lade gewoon of
Italiaans gevuld 500
gram € 7,99
Uit eigen rokerij de met
goud bekroonde gerookte
Ossenworst
stuk à 250 gram
€ 2,99
Vrijdag/Zaterdag
half om half gehakt 500 gram € 2,75
half om half gehakt 750 gram € 3,75
doorregen varkenslapjes
500 gram € 3,59
500 gram ribkarbonade € 4,50
500 gram schouderkarbonade € 3,75
500 gram haaskarbonade € 4,75
Maandag/dinsdag
Woensdag
Boterzachte
Hollandse biefstuk
4 stuks à 150 gram
€ 9,99
Donderdag
Rib- stoof- of
magere runderlappen
1 kilo € 10,25
75
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
Weekaanbieding
van donderdag 27 juni
t/m woensdag 3 juli
vanaf nu
ook in Noord
Tess van Eyck op/in/aan haar vaders toestel (foto Wouter van der Wulp)
Zondag 30 juni tussen 11.00 en
12.30 uur houdt biologisch hove-
nier Hans Bootsma een rondleiding
over de Noordelijke Oeverlanden
van de Nieuwe Meer. Het is vlak na
het feest van St. Jan, wanneer niet
alleen het sint-janskruid maar ook
de meeste plantensoorten in bloei
staan. Daarnaast vertelt Hans over
het beheer van grazige vegetaties
aan de hand van grassoorten.
Om 11.00 uur verzamelen de deel-
nemers bij het Natuur- en Milieu
Educatiecentrum De Waterkant, dat is
gelegen aan de Nieuwe Meer, aan het
begin van het Anton Schleperspad,
zo’n 50m vanaf de Riekerweg.
Deelnemers betalen € 1,50 per per-
soon, voor kinderen en leden van
Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”
is deelname gratis. Tevoren opgeven
is niet nodig. Voor informatie kunt u
kijken op ww.oeverlanden.nl, of bellen
naar JanKees van Dijk: 020 617 1915
(vóór 9.00 u en na 20.00 uur).
Speeltoestellen Nieuw-West nu in tuin Rijksmuseum
Bloeiende pracht in de Oeverlanden
AMSTERDAM, 18 april 2013 – Op
vrijdag 28 juni wordt de derde Ladies
Night Special georganiseerd in het
Sloterparkbad te Amsterdam Nieuw-
West van 19.30 tot 22.30 uur. Deze
avond wordt mede mogelijk gemaakt
door de samenwerking met lokale
detaillisten, waaronder Trutchka dië-
tiste, Massage West, Ici Paris XL,
Beauty Inc, Travel Counsellor en
andere detaillisten om de avond com-
pleet te maken.
Ladies Night Special Sloterparkbad
Feest in Tuinen van West
Talentenbox van Impuls geeft steeds
meer vrouwen kans op werk
Page 6Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 109 • PAGINA 4
Vogels in het
Erasmuspark
Bos en Lommer - Meer dan dertig
verschillende soorten vogels leven er
in het Erasmuspark en biologe Hilde
van der Zee liet een groot aantal
begin deze maand horen en zien aan
de deelnemers van de vogelrondlei-
ding. Van merels en eksters tot meer-
koeten, nijlgansen en Turkse tortels.
Gewapend met vogelzaad, een scher-
pe blik en een iPod (voor achtergrond-
informatie en verzoekgeluiden) ver-
telde de vogelkenner over de legende
van het winterkoninkje en zijn gekma-
kende alarmgeluid (“als een ratelende
typemachine”), over de nachtegaal
die in het weekend wat zachter fluit,
over het herkenbare geluid van de
tuinfluiter (tip: als je denkt ‘hé, een
merel, maar wat fluit ie snel’ dan is
het een tuinfluiter) en meer. De tour
startte en eindigde bij Terrasmus waar
op vele vogelplaatjes de deze ochtend
verborgen gebleven vogelsoorten uit-
gebreid bewonderd konden worden.
Amsterdam, 20130624 -- In gebouw
de Vondelbunker - dat door stads-
deel Amsterdam West wordt beheerd
en verhuurd - worden kraakacties
voorbereid. De VVD-fractie in West
is woedend: “Kraken is strafbaar;
het is absurd als kraakacties in een
pand van nota bene de gemeente
worden voorbereid. De VVD eist dat
het Studenten Kraakspreekuur in
de Vondelbunker per direct wordt
gestopt en dat voorkomen wordt dat
Amsterdamse eigendommen nog lan-
ger door krakers worden gebruikt”,
aldus Nils Lamme, fractievoorzitter
van de VVD in Amsterdam-West.
Iedere donderdag vindt er een kraak-
spreekuur plaats in de Vondelbunker
in stadsdeel West. Volgens sksu.nl
‘vooral je vragen over kraken, het vin-
den van medekrakers en alle hulp met
betrekking tot het zetten van je eigen
kraak!’ De Vondelbunker is eigen-
dom van de gemeente Amsterdam;
Stadsdeel West is de beheerder en
verhuurt deze ruimte aan de Stichting
Nulpunt. Deze stichting biedt de ruimte
aan voor het wekelijkse kraakspreek-
uur. Nils Lamme: “Dit betekent dat
stadsdeel West de planning en voorbe-
reiding van kraakacties, en dus straf-
bare acties, faciliteert.” In mei ontruim-
de de ME een aantal gekraakte panden
aan de Schoolstraat in Amsterdam
West. Deze kraak was uitgevoerd door
een groep krakers, in samenwerking
met het Studenten Kraakspreekuur.
Deze kraak heeft potentiële kopers
van deze woningen afgeschrikt. De
VVD vindt het onacceptabel dat deze
woningen hierdoor langer leeg blij-
ven.Portefeuillehouder Lambriex ant-
woordde eerder op vragen van de VVD
dat er in de Vondelbunker geen pro-
krakenactiviteiten worden ontplooid.
De VVD vindt het onacceptabel dat
de Deelraad op het verkeerde been
is gezet. Lamme: “De VVD wil dat het
Dagelijks Bestuur de verhuur van de
Vondelbunker aan de huidige gebrui-
kers per direct opzegt, en verantwoor-
ding aflegt over het feit dat zij strafbare
acties faciliteert”. Om de verhuur te
beëindigen dient de VVD-fractie tijdens
de raadsvergadering op 25 juni een
motie met die strekking in. Eventuele
consequenties voor portefeuillehouder
Lambriex laat de VVD afhangen van de
uitkomst van het debat.
Dinsdag 11 juni spraken de frac-
ties hun Algemene Beschouwingen
uit over de Perspectievennota 2014
tijdens de Politieke Avond. De
Perspectievennota blikt vooruit op
de Programmabegroting 2014. Waar
wil het stadsdeel geld aan uitgeven,
waaraan geeft het prioriteit? Wat
gaat goed en wat kan beter?
De meeste partijen gaven op voor-
hand aan dat de status van de
Perspectievennota betrekkelijk is.
Dit met het oog op het veranderend
bestuurlijk stelsel. Fractievoorzitter Erik
de Groot van de PvdA: “De status van de
perspectievennota is betrekkelijk. Wat
de PvdA betreft gaan we verder met de
perspectieven die zijn uitgezet, ook na
2014.” Hieronder de meest genoemde
onderwerpen.
Schoon West
De meeste partijen maken zich zorgen
over de schoonheid van het stadsdeel.
Nils Lamme van de VVD benadrukte dat
het schoonhouden van de openbare
ruimte een kerntaak van de overheid is,
“desondanks is West nog niet schoon
genoeg”. Hans Dijksman (D66) liet weten
de bezuinigingen op de reiniging geen
goed idee te vinden. Gabi Choma van
de SP pleitte voor meer handhaving om
de vervuiling tegen te gaan. Ook de coa-
litiepartijen PvdA en GroenLinks lieten
weten dat het stadsdeel nog schoner
kan en de aanpak geïntensiveerd moet
worden.
Parkeren, spelen en recreëren
Ook over de inrichting van de open-
bare ruimte spraken de fracties. Zo gaf
Hans Dijksman (D66) aan dat hij de
parkeerdruk wil verminderen door zowel
ondergrondse garages te realiseren als
parkeerplaatsen op straat te behouden.
Sven Meeder (GroenLinks) prijst juist de
inzet van het dagelijks bestuur voor een
groenere openbare ruimte; mogelijk door
parkeerplekken op straat op te heffen en
te verplaatsen naar ondergronds par-
keren. Erik de Groot maakt zich zorgen
over het aantal speelplekken: “Twee jaar
geleden heeft de PvdA erop aange-
stuurd dat hier extra geld voor wordt
vrijgemaakt, maar we zien veel te weinig
resultaat”.
Bewonersparticipatie
Bij veel herinrichtingsprojecten betrekt
het stadsdeel de gebruikers en omwo-
nenden. Dat dit niet altijd vlekke-
loos gebeurt, benadrukken de SP en
GroenLinks. Sven Meeder: “We moeten
blijven inzetten op het betrekken van
zoveel mogelijk mensen bij participatie-
trajecten, zeker met de op handen zijnde
verandering van het bestuurlijk stelsel.”
Een ander soort participatie vindt plaats
bij het buurtgericht werken.Het stads-
deel geeft ruimte aan ideeën van bewo-
ners door het ophalen van ‘de agenda
van de buurt’ en het inzetten van buurt-
budgetten en budget voor bewoners-
initiatieven. Ronald Schönberger van
de Groenen is hierover kritisch in zijn
beschouwing: “Oude structuren verdwij-
nen hierdoor. Het moet juist opborrelen
en niet in in cement gegoten ambtelijke
structuren plaatsvinden.” Ook de SP is
kritisch: “Ruimte geven aan burgers is
niets anders dan ordinaire bezuinigin-
gen. Ruimte geven moet ook betekenen
genoeg locaties bieden aan bewoners
om activiteiten te kunnen organiseren
en plannen te maken.” Sven Meeder
prijst juist de netwerken die zijn ontstaan
door buurtbudgetten en budgetten voor
bewonersinitiatieven, “Initiatieven als de
SpaarndammerBoeren en De Tuin van
Jan bewijzen de dynamiek en creativiteit
in de buurten.”
Welzijn
De SP en De Groenen bekritiseren het
begrip ‘ruimte geven aan burgers’ ook
bij het onderwerp Welzijn. Beide par-
tijen vragen zich af of de kwetsbaren
wel eigen verantwoordelijkheid kunnen
nemen, een aspect uit het Welzijnsbeleid
Nieuwe Stijl. Gabi Choma: “De overheid
wil dat mensen meer taken op zich
nemen, maar je kan de mensen ook
overvragen. De helft van de mantelzor-
gers geeft nu al aan dat ze overbelast
zijn.” Ronald Schönberger: “Hoe kunnen
we ervoor zorgen dat individuele voor-
zieningen niet weg bezuinigd worden,
maar dat we die anders organiseren?“
Sven Meeder van GroenLinks benadrukt
juist: “Het beleid Welzijn Nieuwe Stijl
staat, maar bij de uitwerking ervan moe-
ten we wel blijven opletten.”
Duurzaamheid
Oppositie en coalitie vinden elkaar op het
terrein van duurzaamheid. De Groenen
wijst op de brandbrief die de vier grote
steden hebben gestuurd aan de ver-
antwoordelijke minister. Hierin staat dat
de normen voor fijnstof en stikstof, die
vanaf 2015 gelden, niet gehaald worden
als de overheid geen extra maatregelen
neemt. Hans Dijksman vindt het een
kwalijke zaak dat het stadsdeel de eigen
duurzaamheiddoelstellingen niet haalt:
“Zeker als huiseigenaren gedwongen
worden om maatregelen te nemen. Wij
zijn dan ook tegen dwang, maar voor sti-
muleren. Het stadsdeel heeft een voor-
beeldfunctie.” Sven Meeder geeft aan
dat duurzaamheid een prioriteit blijft.
“We moeten harder werken om de orga-
nisatie echt klimaatneutraal te maken.”
Financieel beleid
Traditiegetrouw benadrukken de libe-
rale partijen VVD en D66 het belang van
een solide financieel beleid en lasten-
verlaging. Hans Dijksman: “We moeten
beslist niet meer uitgeven dan we heb-
ben.” Nils Lamme van de VVD: “Geld
is er wel maar moet anders worden
besteed. Zo moeten de opbrengsten
van het parkeren niet naar kunst gaan,
maar naar het parkeren zelf, ook de
afvalstoffenheffing kan best lager als we
het anders organiseren. Aan het einde
van dit jaar komen we met een liberale
‘tegenbegroting’.”
Op dinsdag 2 juli neemt de raad een
besluit erover en stuurt waar hij dit
nodig vindt bij met moties (voorstellen
en oproepen aan het dagelijks bestuur)
en amendementen (wijzigingen van het
besluit over de Perspectievennota).
ROMMELMARKT
11.00 - 16.00 uur
WINKELS OPEN
12.00 - 17.00 uur
ZONDAG 30 JUNI 2013
KOOPZONDAG
BOS EN LOMMERPLEIN
Giga rommelmarkt, meer dan 400 meter aan
2e hands spullen en snuisterijen!
MEER INFORMATIE
www.winkelgebiedbosenlommer.nl
Nog enkele kramen beschikbaar
, bel 06 - 44827789 tussen 13.00 - 15.00 uur v
oor reserveringen
Stadsdeel West moet schoner
Raad West collectief bezorgd
over zwerfvuil en klimaat
(Tekst en foto: Shirley Brandeis)
Stadsdeel West faciliteert krakers: VVD woedend
Page 7Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 102• PAGINA 4
Informatiepagina
stadsdeel
Nieuw-West
Stadsdeel Nieuw-West
Locatie Pieter Calandlaan 1
Locatie Osdorpplein 1000
Locatie Plein ’40-’45 nr. 1
Geopend: ma t/m vrij 08.30-17.00 uur
3 locaties, 1 telefoonnummer
Vragen, meldingen, klachten?
Tel 14 020 (5 cijfers)
Bereikbaar: ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur
Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam
www.nieuwwest.amsterdam.nl
info@nieuwwest.amsterdam.nl
Veel gevraagd
Vergunningen aanvragen, afschrift uit
de burgerlijke stand, een verhuizing doorgeven?
Dat, en nog veel meer, kan via het Digitaal Loket
op: www.nieuwwest.amsterdam.nl/veelgevraagd.
Digitale nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van het nieuws uit uw
stadsdeel? Abonneer u dan op onze digitale
nieuwsbrief via www.nieuwwest.amsterdam.nl/
nieuwsbrief
Openingstijden Burgerzaken alle locaties
en Vergunningen Osdorpplein
ma, di, wo, vr
08.30 – 15.00 uur
do
13.00 – 19.00 uur
Op afspraak
ma, di, wo, vr
08.30 – 16.00 uur
do
13.00 – 20.00 uur
Openingstijden informatiebalie alle locaties
ma, di, wo, vr
08.30 – 17.00 uur
do
08.30 – 20.00 uur
Een afspraak maken voor de informatiebalie
is niet mogelijk.
Kijk voor meer info over de openingstijden en het
maken van een afspraak op www.amsterdam.nl/
openingstijden of bel 14 020.
Jongerenservicepunt
Slotermeerlaan 81
1064 HA Amsterdam, T: 020 506 1210.
Open: ma t/m do van 09.00 tot 17.00 uur
(op afspraak).
Op ma, di, do en inloop van 12.00 tot 17.00 uur
zonder afspraak. Tel.: 020 506 1210.
E: jongerenservicepunt@nieuwwest.amsterdam.nl.
Meer info: www.nieuwwest.amsterdam.nl/
Jongerenservicepunt
Ouder- en Kindcentra Nieuw-West
Regio Geuzenveld-Slotermeer
Albardakade 9
1067 DD Amsterdam
020 555 5830, toets 2
Burgemeester de Vlugtlaan 37
1063 BG Amsterdam
020 555 5877, toets 2
Regio Osdorp
OKC de Kikker
Evertsweertplantsoen 3a
1069 RK Amsterdam
Telefoon: 020 555 5867, toets 2
Regio Slotervaart
OKC Jan Tooropstraat 5
1062 BK Amsterdam
Telefoon: 020 555 5870, toets 2
WerkPunt
Osdorpplein 519 - 521
ma t/m do van 09.00 tot 15.00 uur
T WerkPunt: 020 253 6888
E werkpunt@nieuwwest.amsterdam.nl
Ondernemershuis
Osdorpplein 519 - 521
ma t/m do van 09.00 tot 17.00 uur
T Ondernemershuis: 020 253 8111
E ondernemersadviseur@nieuwwest.amsterdam.nl
Nieuwe naam: Sociaal Loket 1 januari 2013
U kunt hier terecht voor vragen op het gebied van zorg, taal, welzijn en meedoen. De loketten blijven
vooralsnog op dezelfde locaties. De openingstijden vanaf 1 januari zijn licht gewijzigd:
Van Suchtelen van de Haarestraat 14

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: 08.30 tot 16.00 uur

donderdag: 13.00 tot 16.00 uur
Plein ‘40-‘45

dagelijks van 13.00-16.00 uur
Pieter Calandlaan 7

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur

donderdagochtend: gesloten
Bellen of e-mailen
Telefonisch: 020 253 8666, dagelijks van 08.30 – 17.00 uur en op donderdagavond tot 19.00 uur.
E-mail: sociaalloket@nieuwwest.amsterdam.nl
Nieuw-West Schoon, heel gewoon!
Een schoon Nieuw-West. Dat willen we allemaal! In verschillen-
de buurten van Nieuw-West organiseert het stadsdeel samen
met woningcorporaties prikacties om zwerfafval tegen te gaan.
Doe mee en prik samen met uw buren uw buurt schoon. Hier
zijn de prikacties:

27 juni: de Staalmanpleinbuurt. Vanaf 15.00 uur verzamelen
bij het wijkkantoor Staalmeesters op het Staalmeesterplein
5.

29 juni: in het Rembrandtpark. We starten om 10.30 uur bij
de kinderboerderij.

1 juli: Jacob Geelbuurt. Afvalprikken vanaf 14.45 uur verza-
melen bij Jacob Geelstraat 49 (de Alliantie). Vanaf 14.00 uur
is er een springkussen voor de kinderen. Vanaf 15.30 uur is
de onthulling van de ‘Litterlamp’ (lampen van zwerfafval) in
het voormalige ICA gebouw aan de Nicolaas Jakipsestraat 5.

3 juli: in de Blomwijckerbuurt, Reimerswaalbuurt en De Punt.
Kom
ook!
Stadsdeelkrant: Zomer in Nieuw-West
Donderdag 27 juni ontvangen alle bewoners van Nieuw-West
de maandelijkse stadsdeelkrant in de brievenbus. In dit num-
mer een special over huiselijk geweld, nieuws over het Meld-
punt Stages. En: Hoe ga je om met pubers? Verder: Fietsers
en scooters verdwijnen van het Osdorpplein. Wat is er allemaal
te doen in de zomer? In de rubriek over bewonersinitiatieven
meer over campingburgemeester Hugo Burger en buurtcam-
ping Slotermeer. Heeft u de krant niet ontvangen? Meld dit
bij de verspreider PostNL, telefonisch via 0900 0990 (10 ct/m).
De stadsdeelkrant is online te vinden op de stadsdeelwebsite:
www.nieuwwest.amsterdam.nl/stadsdeelkrant
Actueel
In de vergadering van 18 juni 2013 heeft het dagelijks bestuur
van Nieuw-West gesproken over de onderstaande onderwer-
pen. De definitieve besluitenlijst vindt u na vaststelling op onze
website: www.nieuwwest.amsterdam.nl/besluiten.
A-besluiten
1.
Het db besluit het plan van aanpak Markt Plein 40-45 vast
te stellen.
2. Het db besluit het pand aan de Postjesweg 154 te slopen.
B-Besluiten
1.
Het db besluit vragen van de SP over het beheer van de
Van Eesterenzaal per brief te beantwoorden.
2.
Het db besluit de subsidieaanvraag voor 2013 van Stichting
Pluswerkt voor het project ‘Van contact naar contract’ van
€ 50.000,- af te wijzen.
3. Het db stelt de subsidie aan Meram West CV vast overeen-
komstig de subsidieverlening op € 40.000,00.
4. Het db besluit de subsidie aan Pizzeria Slotervaart V.O.F. in
te trekken.
5.
Het db besluit de Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT)
een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €
415.000 voor de vervangende nieuwbouw van basisschool
Goeman Borgesius.
6. Het db stelt een verplichte rijrichting (rechts) in de Louis
Davidsstraat ter hoogte van de in- en uitgang van basis-
school ‘De Ichthus’.
7. Het db stelt het maaiveldontwerp Middengebied Zuid –
Overtoomse Veld vast.
8. Het db besluit het bezwaar van Stichting Molen van Sloten
en Kuiperijmuseum tegen afwijzing aanvraag exploitatie-
subsidie voor 2013 ongegrond te verklaren en het bestre-
den besluit in stand te laten.
9. Het db besluit een eenmalige subsidie 2013 van € 4.000,-
te verlenen aan Stichting Amsterdams Andalusisch Orkest
voor een concert en een educatief lesprogramma.
10. Het db besluit een eenmalige subsidie 2013 van
€ 169.400,- te verlenen aan Stichting Streetcornerwork
voor de afbouw van Westside in 2013.
11. Het db besluit het door een bewoonster bestreden besluit
te herroepen en alsnog een omgevingsvergunning te
verlenen voor het verplaatsen van de voordeur binnen
het portiek van de woning op de locatie Manna de Wijs-
Moutonhof 4.
12. Het db besluit de intentieovereenkomst gebruik en inrich-
ting Anderlechtlaan – Rieker Business Park aan te gaan met
de heer A. van der Veldt.
13. Het db besluit de schriftelijke vragen van de CDA-fractie
over het Velodrome-feest per brief te beantwoorden.
Altijd op de hoogte van het nieuws uit Nieuw-West? Neem een
abonnement op de wekelijkse nieuwsbrief: www.nieuwwest.
amsterdam.nl
Besluiten dagelijks bestuur 18 juni 2013
lees verder op de volgende pagina
Gemeente Amster dam
Stadsdeel Nieuw-W est
Kennisgeving
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lucas Andr
eas e.o.
en vaststelling hoger e waarden krachtens de W et geluidhinder
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-W
est van de
gemeente Amster dam maakt over eenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke or dening bekend dat de deelraad bij besluit van
29 mei 2013 het bestemmingsplan Lucas Andr
eas e.o. gewijzigd
heeft vastgesteld alsmede dat de deelraad krachtens artikel 6.12
lid 2 van de W et ruimtelijke or dening heeft besloten om geen
exploitatieplan vast te stellen omdat er conform artikel 6.2.1a
Besluit ruimtelijke or
dening geen verhaalbar
e kosten zijn.
Tevens maakt het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-W
est
van de gemeente Amster dam overeenkomstig hoofdstuk VIIIa
van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het dagelijks bestuur bij besluit van 23
april 2013 hoger e waarden heeft vastgesteld vanwege spoor
- en
weglawaai.
Het bestemmingsplan betr
eft in hoofdzaak een conserver
end
plan. Op de hoek van de Jan van Galenstraat/Jan T
ooropstraat
vindt ontwikkeling plaats van woningbouw met een gemengde
plint. V erder vindt nieuwbouw/uitbr
eiding plaats van de
ambulancepost van het Sint Lucas Andr
easziekenhuis aan de Jan
Tooropstraat 164.
Het bestemmingsplangebied Lucas Andr
eas e.o. wor dt globaal
begrensd door:
- aan de noor dzijde: de Jan van Galenstraat
- aan de oostzijde: de Einsteinweg (ring A10)
- aan de zuidzijde: bestemmingsplan Overtoomse V
eld
- aan de westzijde: de Alhambralaan en bestemmingsplan
Slotermeer
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met
bijbehorende stukken, het besluit om geen exploitatieplan
vast te stellen alsmede het besluit tot vaststelling van hoger
e
waarden met bijbehor ende stukken liggen van donder
dag 27
juni 2013 tot en met woensdag 7 augustus 2013 ter inzage op de
stadsdeelkantor en aan het Osdorpplein 1000, Plein ’40-’45 nr
. 1
en de Pieter Calandlaan 1 te Amster
dam, geopend van 9.00 tot
16:00 uur . Het bestemmingsplan met bijbehor
ende stukken is
tevens digitaal beschikbaar op:
http://www .ruimtelijkeplannen.nl/web-r
oo/?planidn=NL.
IMRO.0363.F1202BPSTD-VG01
Tegen bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na
de dag waar op deze besluiten conform artikel 3.44 lid 1 sub
a Awb ter inzage zijn gelegd schriftelijk een ber
oepschrift
worden ingediend bij de Afdeling bestuursr
echtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, wanneer u
belanghebbende bent en:
- tijdig bij de deelraad een zienswijze tegen het ontwerpplan/
ontwerpbesluit naar vor
en heeft gebracht;
- aantoont dat u r edelijkerwijs niet in staat bent geweest een
zienswijze naar vor en te brengen tegen het ontwerpplan/
ontwerpbesluit;
Iedere belanghebbende kan een ber
oepschrift indienen als er
bezwaren bestaan tegen de wijziging(en) die bij de vaststelling in
het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Bekendmakingen
Page 8Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 104 • PAGINA 5
vervolg van de vorige pagina
Tevens kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de V
oorzitter van de genoemde
Afdeling. Zonder dat verzoek tr
eden de besluiten in werking
met ingang van de dag na afloop van de ber
oepstermijn. Als
naast het ber oepschrift een verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend, tr eden de besluiten niet in werking voor
dat op dat
verzoek is beslist.
De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is
gelijk aan die van het ber
oepschrift.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat in het ber
oepschrift moet wor den aangegeven
welke beroepsgronden er aangevoer d worden tegen het besluit.
Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer wor den aangevoer d. Vermeld in het
beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is .
Amsterdam, 26 juni 2013
Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-W
est
A. Baâdoud, voorzitter
, J. Goedhart, secr etaris
Defensiespecialisten van 1CIMIC bataljon bezochten afgelopen week de Amsterdamse wijken West en Nieuw-West. Zij
oefenden daar hun gespreksvaardigheden door de multiculturele samenleving snel in kaart te brengen. Dit ter voorbereiding
van inzet in het buitenland. Vrijdag 21 juni presenteerde het onderdeel van de krijgsmacht hun beeld aan de stadsdelen en
de achttien actieve organisaties die allemaal in een paar dagen bezocht zijn. De defensiespecialisten die de training allen
succesvol hebben doorlopen kregen hun certificaat uit handen van stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud van Nieuw-West.
Certificaten voor defensiespecialisten
Maar liefst 2000 basisschoolleerlingen hebben in het afgelopen jaar zwerfvuil geprikt.
Om dit te vieren bracht stadsdeelwethouder Els Verdonk een bezoekje aan de
Einsteinschool, in de Staalmanpleinbuurt. Ondanks de regen deden zij en enkele leerlin-
gen hun best om het Staalmanpark en omgeving van zwerfvuil te ontdoen. Ook na de
zomer doen diverse basisscholen in Nieuw-West mee aan de prikacties.
Niet alleen wordt de openbare rondom de basisscholen hierdoor schoner, maar leren
leerlingen ook hoe om te gaan met zwerfafval. Foto: Don Zandbergen   
Sommige mensen in Nieuw-West
zitten gevangen in papierwerk
van energierekeningen, toeslagen
of vergunningen. Andere mensen
lopen vast in een voor hen onbe-
grijpelijke bureaucratie. Of er blijkt
iets mis te zijn met de wet- en
regelgeving, waardoor ze geen
kant meer op kunnen.
De afgelopen maanden heeft het
PvdA ombudsteam Nieuw-West
mensen kunnen helpen. Zo is bij-
voorbeeld iemand geholpen met
het treffen van een betalingsrege-
ling met een energiemaatschappij.
Iemand anders is geholpen met het
aanvragen van een vergunning voor
een winkel. Aan een paar andere
mensen is uitgelegd hoe de wet- en
regelgeving werkt in Nederland en
nu begrijpen ze beter waar ze aan
toe zijn met een paar rechtszaken
waar ze in verwikkeld zijn.
Als u, of iemand die u kent, ook
niet goed weet waar u met uw pro-
bleem terecht kunt, kunt u ook het
PvdA ombudsteam inschakelen. U
hoeft geen lid te zijn van de PvdA
en met welke vraag u ook komt,
het ombudsteam zal samen met
u proberen een oplossing te vin-
den of u door te verwijzen. U kunt
het PvdA ombudsteam bereiken
via Amsterdam-Nieuw-West@pvda-
ombudsteam.nl of 06-47337121.
Bewoners geholpen door PvdA ombudsteam
Zaterdag 29 juni 2013
Buurt 5 leeft!
van 12.00 tot 17.00 uur
Braderie, Bingo jong-oud,
Springkussen, Cupcakes versieren,
Schmincken, Kleurwedstrijd, Muziek,
Kinderactiviteiten, Fleur z elf de straat op, En nog veel meer...
Programma:
12.00
start braderie
(omgeving
Confuciusplein,
burgemeester van
Leeuwenlaan)
13.00
start activiteiten
Confuciusplein voor
jong en oud (Bingo,
spelletjes etc)
16.00
einde activiteiten
Confuciusplein
17.00
einde braderie
In verband met de zomervakantie van 6 juli tot en met
25 augustus 2013 zijn er minder spreekuren in Nieuw-West.
Zomerrooster:
Osdorp
Dinsdagmiddag 13.00 – 15.00 Groenpad 4 (WSWonen N-W)
Slotervaart
Maandagochtend 10.00 – 12.00 Jan Tooropstraat 6
(Eigenwijks)
Geuzenveld-Slotermeer
Maandagmiddag 13.00 – 15.00 Jan de Louterstraat
(Eigenwijks)
Donderdagochtend 10.00 – 12.00 Albardakade 5
(Steunpunt Leefbaarheid & Veiligheid)
Page 9Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 121 • PAGINA 5
ZOMER
Vakantie is bij uitstek de ge-
legenheid om eens lekker te
ontspannen. Het liefste op
een idyllisch plekje, genie-
ten in de zon of in de ber-
gen, midden in de natuur of
in een leuke levendige stad.
Ook als we er honderden ki-
lometers voor moeten rijden,
draaien we er onze hand
niet voor om.
Heel wat mensen geven aan
dat de crisis reden is om niet
op vakantie te gaan of om de
vakantiebestemming dich-
ter bij huis te zoeken. Deson-
danks stappen deze zomer
stappen weer heel wat men-
sen in de auto om el ders van
een welverdiende vakantie
te genieten.
Maar voordat we vertrekken
onderwerpen we de auto a an
een grondige zomercheck.
Goed letten op de kleintjes is
nou juist geen reden om die
zomercheck over te slaan.
Aan verwaarlozing hangt
uiteindelijk een veel minder
prettig prijskaartjes.
Bij de zomerbeurt wordt de
auto uitgebreid geïnspec-
teerd. Allereerst de banden.
Kunnen ze nog wel de hon-
derden kilometers mee, die
tijdens de vakantie worden
afgelegd? En hoe is het met
de reserveband, waar we
normaliter nooit een blik op
werpen?
Niet onbelangrijk is ook het
juist uitlijnen. Gebeurt dat
niet, dan gaat de aut o trillen,
bepaald niet comfortabel op
zo ’n lange reis.
Uiteraard moeten de rem-
men goed functioneren. Het
koelsysteem moet in orde
zijn, w ant w e w
illen n
iet
met een rokende motor langs
de weg stilstaan. Zoals altijd
moet de auto meteen starten,
dus wordt de accu getest.
Een blik op de conditie van
de ruitenwissers is belang-
rijk, want een fi kse plensbui
komt ook in de zomer voor
en dan moeten we wel goed
zicht houden. En hoe is het
met de verlichting? Die moet
bij een volgeladen auto mis-
schien worden bijgesteld.
De tegenliggers zullen u
dankbaar zijn.
Waar w e b eslist n
iet a
an
moeten denken is dat tijdens
onze rit de airco het begeeft.
Dus laten we die van tevo-
ren checken.
Veilig op autovakantie
dankzij een zomercheck
Voor landen van de Eu-
ropese Unie en voor
Andorra, Liechtenstein,
Monaco, Noorwegen,
San Marino, Turkije, IJs-
land en Zwitserland is
een identiteitskaart vol-
doende; voor de meeste
overige landen is een
paspoort nodig.
Sowieso is het handig
om voor de vakantie een
lijstje te maken van wat
er voor de reis moet wor-
den geregeld en wat je
mee wilt nemen naar je
vakantieadres.
Op dat lijstje staat naast
je p
aspoort o
f i
denti-
teitskaart, natuurlijk
geld, bankpas en eventueel
creditkaart. Niet onbelang-
rijk zijn de vaccinaties. Bij
een verre reis denken we er
meestal wel aan, maar ook
naar landen als Turkije en
Egypte zijn inentingen aan
te raden. Kijk daarvoor op
www.lcr.nl/Vaccinaties.
Bijzondere aandacht vraagt
de reisapotheek. Pijnstillers,
zoals paracetamol, midde-
len tegen jeuk en reisziekte
zijn handig om bij je te heb-
ben, evenals een koortsther-
mometer, desinfectiemid-
del, pleisters en dergelijke.
Wie op dok tersvoorschrift
medicijnen gebruikt, neemt
uiteraard voldoende medi-
catie mee voor de duur
van de reis én een me-
disch paspoort. Daarin
staan onder andere de
stofnamen van de medi-
cijnen. Heel handig als
je in het buitenland door
onvoorziene omstandig-
heden medicijnen wilt
bij bestellen. Voor me-
dicijnen die onder de
opiumwet vallen i s het
noodzakelijk een verkla-
ring bij je te hebben voor
de douane.
Lees er meer over op
www.travelmarker.
nl/reistips/gezondheid/
checklist.
Wie deze zomer met zijn kinderen de grens
over gaat, moet erop bedacht zijn dat ieder
kind zijn eigen paspoort of identiteitskaart
heeft. Sinds vorig jaar kunnen kinderen niet meer in het
paspoort van de ouder worden bijgeschreven.
Aan het einde van het
schooljaar verheugen kin-
deren zich meestal op de
vakantie. De vriendjes waar
ze dagelijks mee spelen zul-
len ze dan wel minder zien,
maar daar staat heel veel
aandacht van de oude rs
tegenover. Vakantie van
school is é én, maar op va-
kantie gaan met je ouders is
nog heel iets anders.
Dat begint al voor vertrek.
Papa en mama zijn druk be-
zig met pakken, moeten nog
snel wat kopen en zijn stie-
kem ook een beetje zenuw-
achtig. Dat slaat over op de
kinderen. Helemaal niet zo
raar dus als ze kort voor of
net na vertrek vervelender
zijn dan anders.
Maar nu is het vakantie en
gaan we daar wat aan doen.
Aandacht doet veel en met
een spelletje wordt het gelijk
een stuk leuker. Voor wie de
vakantie met een autoreis
begint is dat soms wat las-
tig. Er zijn kinderen die zich
achter in de auto u renlang
met een dvd bezig kunnen
houden. Maar er zijn meer
mogelijkheden. Hoe je ook
gaat, de route is meestal wel
globaal bekend. Een speci-
aal routeboek voor kinderen
is dan een aanrader. Geef
daarop de route schema-
tisch weer en vermeld de
grote plaatsen op die route.
Extra leuk wordt het route-
boek met foto’s van bekende
gebouwen of landschaps-
elementen onderweg. Denk
bijvoorbeeld aan het Sport-
paleis in Antwerpen, de Eif-
feltoren, een (voormalige)
grensovergang of de eerste
hoge bergen. Plaatjes heb
je op internet zo gevonden.
Met zo’n routeboek heb-
ben de kinderen hun eigen
voorbereiding en kijken ze
onderweg steeds weer uit
naar het volgende herken-
bare punt.
En hebben ze het op een ge-
geven moment hel emaal ge-
had met dat routeboek, dan
kun je altijd nog terugvallen
op het tellen van gele auto ’s,
nummerborden van auto’s
uit Letland of ooievaars, als
je toevallig onderweg bent
naar Hongarije.
Op de bestemming
Eenmaal op de plaats van
bestemming hebben kin-
deren vaak snel leeftijdge-
nootjes gevonden om mee
te spelen. Maar er is vast
ook nog tijd om samen wat
te doen. Alleen al vanwege
de beperkte ruimte in kof-
fer of rugzak, neem je niet je
complete spelletjesvoorraad
mee. Is ook nergens voor
nodig. Een pak kaarten en
een hand dobbelstenen ge-
ven genoeg mogelijkheden
om een verloren middag of
avond door te komen. Wie
met een gezelschap reist zou
wel kunnen overwegen een
reisversie van een van de
grotere bordspellen aan te
schaffen. Een perfect mid-
del om vanaf dag één een
goede band in de groep op te
bouwen!
Vakantie. Hoe deze ook wordt ingevuld, het betekent helemaal loskomen van de
dagelijkse sleur. Aan de ene kant inspanning en avon tuur maar aan de ander e kant
ook ontspanning. Wie met kinderen op vakantie gaat heeft daar wel wat voor
nodig. Vooral voldoende fantasie.
Wie op vakantie gaat, zorgt voor een goede reisverze-
kering. Het is goed om zeker te zijn en onbezorgd op
vakantie te kunnen, maar soms zijn we een beetje te
bezorgd. Check voor je een reisverzekering afsluit wat
al wordt gedekt door je reguliere (ziektekosten-)ver-
zekeringen. Het is zonde van het geld om je dubbel te
verzekeren. Daarnaast kun je je afvragen of het nodig
is om een verzekering ergens voor af te sluiten. Sluit
in ieder geval wél een verzekering af voor iets waar-
van je de kosten niet zou kunnen dragen.
En ik neem mee...
Onbezorgd op vakantie
met kinderen
Goed verzekerd
Page 10Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 111 • PAGINA 6
variant te schrappen en wil ‘zonder
enige planologische onderbouwing’
een A9-tracé aanleggen op slechts
600 meter van Badhoevedorp. Met
alle funeste gevolgen van dien voor
Chipshol en bewoners aan de zuidkant
van het dorp. De door de gemeente
beloofde afname van geluidshinder
en vervuiling wordt niet meer gerea-
liseerd. Er zal eerder sprake zijn van
een toename. En van het samenhan-
gend ontwikkelen van de airport city
komt door een versnippering van het
gebied niets terecht. Overigens zal de
omlegging van de A9 grotendeels op te
onteigenen grond van Chipshol moe-
ten worden gerealiseerd. De grondpo-
sities van Schiphol Real Estate (SRE,
het vastgoedbedrijf van de luchthaven)
blijven dankzij een met chirurgische
precisie uitgekiende tracékeuze vol-
ledig buiten schot. Een gedegen finan-
ciële onderbouwing van de nu door
de verantwoordelijk wethouder voor-
gestelde variant wordt niet gegeven.
Dit aspect wordt alleen in beslotenheid
besproken en kan derhalve niet in het
openbaar worden getoetst.
De gemeenteraad van Haarlemmer-
meer moet eind deze maand over
de zaak beslissen. Volgens Chipshol
dreigt die (zoals ook in 2002 gebeur-
de) in meerderheid - net als het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders – een onrechtmatig en schadelijk
besluit te gaan nemen dat zal leiden
tot een miljardenclaim.
Directeur Peter Poot is woedend:
‘De raad is door ons uitvoerig geïn-
formeerd en weet van de hoed en
de rand. Als raadsleden desondanks
willens en wetens kiezen voor het
schenden van de afspraken, zijn zij
verantwoordelijk voor wanbeleid en
staat het ons vrij daar met alle mid-
delen tegenin te gaan. Dat heeft ‘in
tegenstelling tot wat de burgemeester
van Haarlemmermeer recent beweer-
de’ niets te maken met ontoelaat-
bare druk of het beïnvloeden van
het democratisch proces. Dat is een
lachwekkend verwijt. Nota bene van
een burgemeester wiens gemeente in
de zaak Groenenberg jegens Chipshol
op kosten van de belastingbetaler
al eens een forse schadevergoeding
moest betalen na een onrechtmatig
besluit van de raad. Wat wij doen, is
voor de laatste keer waarschuwen
tegen de enorm schadelijke gevolgen
van een onrechtmatig A9-besluit. Het
is onacceptabel dat de belastingbe-
taler straks wéér opdraait voor het
wanbeleid van een door raadsleden
gesteund college.’
Chipshol en
de raadsleden
Vertrouwen in politici
Onderzoeken onder burgers wijzen uit
dat in Nederland politici het allerlaag-
ste scoren als het om vertrouwen bij
de Nederlanders gaat. Politici worden
nog minder vertrouwd dan bankdirec-
teuren en pensioenfondsbestuurders.
De komende weken speelt in onze
gemeenteraad dit beginsel ook.
Dit komt omdat gebiedsontwikke-
laar Chipshol de zaak van goedkeu-
ring door de gemeenteraad van het
bestemmingsplan Badhoevedorp op
scherp heeft gesteld.
Chipshol en de gemeenteraad
In 1992 heeft de gemeenteraad una-
niem besloten een plan te ondersteu-
nen waarin de A9 op 1200 meter ten
zuiden van Badhoevedorp zou wor-
den omgelegd. Het plan, “de Beste
Variant” genaamd was ontwikkeld
door de Dorpsraad Badhoevedorp en
Chipshol. Deze omlegging had het
voordeel dat de A9 uit het dorp ver-
dwijnt , maar ook dat Badhoevedorp
niet van de regen in de drup zou
komen te vervallen door een veel te
krappe omlegging op 600 meter. In
dat geval zouden lawaai en giftige
vervuiling bij de meestal heersende
zuidwestenwind alsnog in een groot
deel van het dorp terechtkomen . Het
belang van Chipshol is de ontwikke-
ling van haar gronden .
Het mooie van de Beste Variant was
dat ook de provincie Noord-Holland
en de SADC, zeg maar de overheids-
holding van Schiphol zich hieraan
bonden.
Het werd daarna heel lang stil en
opeens nam de minister van Verkeer
en Infrastructuur het besluit om de A9
gewoon weer op 600 meter om te leg-
gen. De variant met de vele nadelen is
in strijd met de besluitvorming van de
lagere overheden gewoon genomen.
Het leek erop dat die lagere overhe-
den ook geen enkele moeite hadden
genomen om hun Beste Variant te
verdedigen. “ De tijd leek de Beste
Variant te hebben overwonnen” om
met de Dorpsraad te spreken.
Watergate in de polder
Pas enkele maanden geleden leek
duidelijk te worden wat zich bij de
keuze achter de schermen had afge-
speeld.
Bij Chipshol werd anoniem een uit-
gebreid advies van een advocaten-
kantoor uit 1994 afgeleverd, kennelijk
van een betrokkene die achteraf spijt
kreeg, een anonieme klokkenluider
dus. De Watergate affaire in Amerika
begon ook zo met de klokkenluider
, die DEEP THROAT werd genoemd.
In dit advies gaf de advocaat te ken-
nen dat de provincie en de gemeente
hoge schadevergoedingen zouden
moeten betalen aan Chipshol als zij
zouden afwijken van hun besluit om
de Beste Variant te kiezen.
Zo’n advies komt natuurlijk niet uit de
lucht vallen, daarom is dus gevraagd
. De advocaat was echter niet voor
één gat te vangen en wist een mooie
manier om aan schadevergoeding
te ontsnappen: de lagere overheden
zouden er niets aan kunnen doen
als de minister in een Tracé besluit
een andere omlegging dan de Beste
Variant zou kiezen!
En zo geschiedde.
Provincie en gemeente konden hun
handen in onschuld wassen. Niemand
die kon bevroeden dat het advocaten-
stuk bij Chipshol zou opduiken. En dat
die dat openbaar zou maken
Bestemmingsplan en Chipshol
In het nieuwe bestemmingsplan
Badhoevedorp wordt de A9 dus
omgelegd volgens het besluit van de
minister op 600 meter. Het college
van B & W heeft de gemeenteraad
verzocht hiermee in te stemmen. Iets
wat normaal gesproken ook altijd
gebeurt .
Chipshol echter heeft de afgelopen
twee weken de verantwoordelijke wet-
houder juridisch verweten niets te
hebben gedaan om de Beste Variant,
immers een rechtsgeldig besluit van
de raad bij de minister te bepleiten.
Het verweer van de wethouder dat
het “slechts om een intentieverklaring
ging” wordt door Chipshol juridisch
weerlegd, ook die geldt en moet wor-
den verdedigd.
Hoe nu verder? Juridisch unicum .
Normaal kunnen wethouders en
raadsleden niet persoonlijk aanspra-
kelijk worden gesteld voor hun beslui-
ten, zolang die passen in hun functie
uitoefening.
De advocaat van Chipshol houdt
niet alleen de wethouder maar ook
de raadsleden die voor het bestem-
mingsplan stemmen PERSOONLIJK
aansprakelijk . Zij wisten immers dat
zij iets zouden gaan besluiten dat
in flagrante strijd is met een eerder
genomen rechtsgeldig besluit.
Door WILLENS EN WETENS , dus
in vol bewustzijn tegen een eerder
besluit in te gaan ontstaat persoonlij-
ke schadeplicht,. Dat is weer eens wat
anders dan een gemeente die wordt
veroordeeld tot schadevergoeding ,
waarbij normaliter de gemeentelijke
belastingbetalers het gelag betalen en
niet de besluitennemers . Misschien
schrijft Chipshol hier nieuw staats-
recht.
Uit berichten blijkt dat de wethouder
‘not amused’ is. Maar Chipshol is een
bedrijf dat de reputatie heeft tot de
laatste snik te vechten voor wat zij
rechtvaardig vindt en ook dat zij de
laatste tijd nogal wat claims tegen
overheden hebben gewonnen. Dus de
raad is aan zet.
Vertrouwen in de politiek
Hopelijk beseffen de raadsleden dat
een eerder besluit verdedigd had
moeten worden. Door de zet van
Chipshol lijkt het vrijblijvende van de
functie er een beetje vanaf.
Misschien gaan de Beste Variant als-
nog bepleiten. Misschien worden de
ruggen gerecht. En een beetje angst
voor de eigen portemonnee speelt
misschien ook mee . In ieder geval
is het een mooie kans om een stukje
vertrouwen terug te winnen.
Wordt vervolgd .
Mr M Straatmeijer
‘Raad Haarlemmermeer riskeert willens
en wetens megaclaim Chipshol’
Ingezonden
>Vervolg van de voorpagina
Kom deze zomer bridgen bij
Bridgeclub Ahrend Zwanenburg .
Ook dit jaar stelt Bridgeclub Ahrend
Zwanenburg in de zomer haar club-
avond weer open voor niet leden .
Vanaf dinsdag 2 juli tot en met dins-
dag 20 augustus kunt U elke dinsdag-
avond komen bridgen bij Bridgeclub
Ahrend Zwanenburg . De open bridge-
avonden worden gehouden in de ont-
moetingsruimte tegenover de katho-
lieke kerk aan de Dr.Schaepmanstraat
te Halfweg . Het is voor niet-leden
een goede gelegenheid om kennis te
maken met leden van onze vereniging
en de sfeer te komen proeven . Niet-
leden betalen € 3 per paar per avond
. De zaal is open vanaf 19.00 uur , het
spelen begint om 19.30 uur precies .
Omdat de wedstrijdleiding graag tij-
dig een goede indeling maakt , is het
noodzakelijk dat U zich tenminste een
dag van te voren opgeeft .
Aanmelden bij de wedstrijdleider
Henk Kreike hpkreike@quicknet.nl
(tel 0204972703) of bij de voorzitter
Bert Ettema (tel 0204973181) .
AALSMEER
ZWARTEWEG 93
1431 VK AALSMEER
TEL. (0297) 38 30 80
AMSTELVEEN
TRAVIATASTRAAT 2
1183 NZ AMSTELVEEN
TEL. (020) 426 39 50
BADHOEVEDORP
SYDNEYSTRAAT 18
1175 RN LIJNDEN
TEL. (020) 659 42 00
HILLEGOM
ARNOUDSTRAAT 4
2182 DZ HILLEGOM
TEL. (0252) 43 30 43
UITHOORN
ZIJDELWEG 53
1421 TC UITHOORN
TEL. (0297) 56 30 44
NIEUW!
Grootste laadruimte voor de laagste prijs
Standaard schuifdeur aan de rechter zijkant
Brandstofverbuik van slechts 4,5L/100km*
Ontdek waarom u binnenkort in de Dacia Dokker Van rijdt
Nu in de showroom bij Nieuwendijk!
V.A. € 33,- PER WEEK
ZONDER AANBETALING,
INCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN
V.A. € 6.990,-
EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN À €544,63
WWW.RENAULT-NIEUWENDIJK.NL
* Gecombineerd gebru ikt gehomo lgeerd volgens de ge ldende regelgeving. Ki jk voor informatie over de exacte voorwaarden op dacia.nl. Vraag uw Dacia Bedrijfswagen dealer naar de voorwaarden. Vanafprijzen exclusief BTW, BPM en kosten rijklaar maken (tenzij anders vermeld). Aflopend krediet wordt
verstrekt door Dacia Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Geldig op nieuwe Dacia Dokker Van van 01-05-2013 tot 31-08-2013. Jaarlijks kostenpercentage 7,9% tot 72 maand en, maximaal te
financieren bedrag € 20.000. Dacia Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te wijzigen of beëindigen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Op elke nieuwe Dacia Dokker Van geldt een fabrieksgarantie van 3 jaar of 100.000 km + 2 jaar lakgarantie
. Getoonde
modellen kunnen afwijken van standaarduit voering. Rentewijzigingen, drukfouten
, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor mee r informatie en/of de voorwaarden kijk op bedr ijfswagens.dacia.nl. Bedragen zijn afgerond op he le euro ’s. Min./max. verbruik 4,1 – 9,9 l/100 km.
Resp. 10,1 – 24,4 km /l. CO2 118 - 175 g/km.
Zomerbridge Ahrend
Page 11Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 110 • PAGINA 6
De fractie van de Partij van de Arbeid
in Nieuw-West wil blijven inzetten op
het creëren van banen, het verbeteren
van de kwaliteit van het onderwijs, het
verbeteren van de wijken en het zorgen
voor bewoners die het het moeilijks
hebben.
Afgelopen woensdag hielden we in de
Deelraad van Nieuw-West onze laatste
Algemene Beschouwingen van deze
periode. De komende tijd wordt in ver-
schillende opzichten bijzonder. Er zijn in
maart 2014 verkiezingen én Amsterdam
krijgt een nieuw bestuurlijk stelsel: een
stelsel dat in de ogen van velen een stap
terug is als het gaat om lokale democra-
tie. Maar wát we daar met zn allen ook
van vinden, we moeten vooruit kijken.
Een belangrijk onderwerp voor de PvdA.
We vinden dat we het al behoorlijk goed
doen: ons Dagelijks Bestuur heeft zich
er sterk voor gemaakt: er worden goede
resultaten geboekt. Er zijn succesvolle
initiatieven, zoals: het Ondernemershuis,
het Werkpunt, het JongerenServicePunt
en het Participatiecentrum. Mensen wor-
den hier op weg naar werk geholpen met
opleidingen, adviezen en stages.
De fractie van de PvdA wil graag met
de andere partijen in de Raad en het
DB zoeken naar mogelijkheden om deze
succesvolle projecten ook na 2013 voort
te zetten.
Stedelijke vernieuwing
We zijn er trots op dat in Nieuw-West
(samen met Oost) de afgelopen jaren
tegen de trend in toch de hoogste
woningbouwproductie in Amsterdam is
gerealiseerd. Ook zien we dat gelukkig
steeds meer sloop-nieuwbouwprojecten
worden omgezet in renovatie en vernieu-
wingsprojecten. Toch moeten we helaas
vaststellen dat door de crisis zelfs de
verlaagde prognose voor de stedelijke
vernieuwing in Nieuw-West niet gehaald
zal worden. We zullen er als stadsdeel
bovenop moeten blijven zitten om te
zorgen dat de bewoners in Nieuw-West
goed kunnen wonen.
Voor zelfbouw en particulier opdrachtge-
verschap heeft ons DB een flink aantal
bouwkavels beschikbaar gesteld. Ook
zijn DB en Raad goed bezig met het actu-
aliseren van de vele bestemmingsplan-
nen. Dat zijn positieve ontwikkelingen.
Schone en veilige wijken
Zwerfafval is al sinds jaar en dag een van
de grootste ergernissen van de bewoners
van Nieuw-West. Niets is zo vervelend als
plastic zakjes die door je straat waaien,
of opengescheurde vuilniszakken naast
de vuilcontainer.
Maar hoe doe je dat, schonere straten
voor minder geld?
Het DB vond de oplossing in een combi-
natie van twee dingen: het efficiënter en
goedkoper maken van het vuil ophalen
en het vegen en het meer betrekken
van burgers, bedrijven en scholen.
Er is onder de leuze ‘Nieuw-West
schoon, heel gewoon’ veel op touw
gezet om burgers, ondernemers
en scholieren meer te betrekken
bij het aanpakken van zwerfaf-
val. Er zijn in 2012 twee buurtpi-
lots gehouden, waarbij onder meer
de BuurtVeiligheidsTeams werden
ingezet om veroorzakers van zwerf-
afval aan te pakken.
Recente cijfers laten ook zien dat
de veiligheid in ons stadsdeel de
afgelopen jaren is verbeterd, daar
kunnen deze BuurtVeiligheidsTeams
ook aan bijdragen. Jongerenoverlast
wordt aangepakt en bewoners wor-
den goed geinformeerd en geholpen
om hun eigen omgeving veiliger te
maken.
De resultaten van de pilots zijn der-
mate positief, dat de PvdA graag
zou zien dat deze middelen in het
hele stadsdeel zouden worden toe-
gepast.
De fractie van de PvdA wil iedereen
die een container heeft geadop-
teerd, aan een prikactie heeft mee-
gedaan of zomaar zn eigen straat
heeft opgeruimd, heel hartelijk
bedanken!!!
Onderwijs en ouderparticipatie
Ondanks dat het aantal zwak-
ke scholen in Nieuw-West op dit
moment vrijwel nihil is, zijn wij van
mening dat het onderwijs in Nieuw-
West nog beter kan en moet!
De rol van ouders is daarbij enorm
belangrijk. Gelukkig is er een steeds
groter wordende groep betrokken
ouders, die kritische vragen stelt
over de onderwijskwaliteit en daar-
over wil meepraten. Het lijkt alleen
te ontbreken aan een goed functio-
nerend instrument om deze betrok-
kenheid vorm te geven. De PvdA
werkt momenteel aan een voorstel
dat in samenwerking met ouders,
MR-leden en professionals de
komende maanden vorm zal krijgen.
Andere belangrijke punten op het
gebied van onderwijs zijn voor de
PvdA deelname aan de voorschool
en de aanpak van voortijdig school-
uitval.
Zorg voor onze bewoners
Dat is waar we als PvdA-fractie altijd
mee bezig zijn.
We vinden dat de Huizen van de
Wijk steeds beter fungeren als
waardevolle ontmoetingsplek voor
en door bewoners en dat gebieds-
gerichtwerken een goede manier is
om problemen in een wijk aan te
pakken.
Het stadsdeel is ook voortva-
rend aan de slag gegaan met de
‘achter de voordeur-aanpak’ via
SamenDOEN.
Binnen de zorg staan grote ver-
anderingen voor de deur en onze
fractie wil graag snel met het DB en
de Raad in gesprek over hoe we het
stadsdeelaandeel in de transities in
de Jeugdzorg, de Participatiewet en
de AWBZ vorm gaan geven.
Onze hele Algemene Beschouwingen
en de Algemene Beschouwingen
van de andere partijen, inclusief het
aansluitende debat kunt u bekijken
op de site van het stadsdeel: www.
nieuwwest.amsterdam.nl.
De hele tekst van de Algemene
Beschouwingen van de PvdA kunt
u nalezen op de site van de PvdA:
http://www.pvdaamsterdam.nl/
stadsdeel/nieuw-west.
Wilt u spreken met de fractie, dan
kunt u contact opnemen via tele-
foonnummer: 06 54755454.
Edith Brouwer,
fractievoorzitter
PvdA Nieuw-West.
Algemene Beschouwingen PvdA
ijzerwaren • gereedschappen
machines • hout • verf
Tussenmeer 205-209
1069 DN Amsterdam
tel: 020 - 41 01 111 • fax: 020 - 41 01 112
www.enormvandriel.nl
Hoe veilig is uw huis?
.HUQWUHNEHYHLOLJLQJ!.J
.HUQEUHHNEHYHLOLJLQJ!1P%RRUEHOHPPHULQJ!PLQ
5ROOHQ]LMERULQJHQHQZRUPYRUPLJHJURHYHQLQGHVOHXWHOHQODPHOOHQHQDFWLHYHSDOOHQLQGHFLOLQGHU]RUJHQYRRURSWLPDOHYHLO
LJKHLG
6SHFLDOHGHOLJHPHHQHPHUVOXLWQHXVZHONHWHJHQRYHUOLJJHQGHFLOLQGHUNHUQHQYHUELQGWHQYDVWNOHPW
'XXU]DDPKHLGJHWHVWRS!PDDORSHQHQHQVOXLWHQYDQFLOLQGHU

Wacht niet tot het te laat is!
Enorm van Driel Amsterdam, al 50 jaar specialist in hang en sluitwerk.
✓ Gratis montage van cilinders
✓ Advies op maat, conform het politiekeurmerk veilig wonen®
Kom langs voor beveiligingsadvies
Enorm. Uw klus, ons vak.
Ook voor veiligheidsbeslag
met kerntrekbeveiliging
bent u bij ons aan het juiste adres
New Wave 4 Profiel Cilinders
De New Wave 4: met 4-voudige beveiliging. Een hoogwaardige mechanische cilinder die o.a. toepasbaar is in
grotere sluitsystemen waar extra beveiliging gevraagd wordt. Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer
als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet
afbreken. Mede hierdoor heeft de New wave 4-cilinder een 3-sterren SKG® kwal
OSDORPPLEIN
Onze XL
openingstijden:
maandag t/m vrijdag
8:00 - 22:00
zaterdag 7:00 - 22:00
zondag 9:00 - 21:00
GROOTS WINKELEN
GRATIS PARKEREN *
*eerste 2 uur in de
AH parkeergarage
Voor al onze unieke
AANBIEDINGEN
KIJK OP
www.ah.nl
ANBIEDINGEN

nu
nu
64,99
OP=OP
Edet toiletpapier
Per pak
32 ROLLEN
11,20

8,49
Fujifilm FinePix
Z110 fotocamera
- Verkrijgbaar in 3 verschillende
kleuren: wit, roze en paars
- 14 Megapixels, 5x optische zoom en
2.7 inch LCD scherm
- Video opnemen in HD kwaliteit
Per stuk 50% KORTING
129,99
OP=OP
Page 12Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 103 • PAGINA 7
In januari 2011 is het
Ondernemersplatform Nieuw-
West opgericht. Binnen dit
platform is een werkgroep
stages van start gegaan met
daarin afgevaardigden uit
het Ondernemersplatform.
Aanleiding was de ervaringen
en knelpunten van ondernemers
en onderwijs als het gaat om
stages. De werkgroep is gestart
met een zoektocht naar een
goede stagepraktijk.
Wat is er nodig om tot deze
stagepraktijk te komen? We
vroegen het aan Cees van der
Veldt, franchise ondernemer
McDonald’s in Nieuw-West,
die de pilot toepast in zijn
filiaal op het Osdorpplein.
Waarom bent u aangesloten
bij de werkgroep?
Cees: “Ik ben aangesloten bij
de werkgroep omdat het mij
noodzakelijk lijkt dat er een
ondernemer in de werkgroep zit
die zijn oordeel en ervaringen
kan inbrengen en delen.”
Wat doet u anders in de pilot
dan hoe u gewend was met
stages en stagiairs om te gaan?
Cees: “Wij gaan nu alleen met
stagiairs in zee waarvan hun
opleiding goed past binnen
ons bedrijf. Voorheen keken wij
niet naar de opleiding en kon
iedere stagiair met een goede
instelling bij ons stage lopen.
Het is nu ook ons doel dat
stagiairs bij ons blijven werken
na de stageperiode. Ook kunnen
stagiairs tijdens hun stage in
dienst komen om bijvoorbeeld
in de weekenden betaald te
werken.”
Wat kunnen resultaten
van de pilot opleveren
voor collega ondernemers?
Cees: “Wij verwachten dat
de pilot duidelijkheid bij de
ondernemers oplevert met
betrekking tot wederzijdse
verwachtingen en het inzetten
van stagiairs waar een
bevredigend resultaat voor
alle partijen de doelstelling
moet zijn.
Als er meer duidelijkheid bij de
ondernemers is, wordt het voor
stagiairs een stuk makkelijker
om een stageplek te vinden.
Natuurlijk blijft de persoonlijke
inzet van de stagiair heel
belangrijk.”
Foto Jaap Wals Fotografie 2013©
Het stadsdeel biedt jaarlijks
een groot aantal scholieren en
studenten de kans om stage te
lopen of af te studeren binnen de
stadsdeelorganisatie. Als erkend
leerbedrijf biedt het stadsdeel
diverse mogelijkheden op
verschillende opleidingsniveaus.
Ook kan het stadsdeel je helpen
met het vinden van een stageplek.
Wil jij stadsdeel Nieuw-West leren
kennen tijdens een stage? Kijk dan
op www.werkenbij.amsterdam.nl
en solliciteer gericht op een
geschikte plek.
Voor leerlingen uit het VMBO en
MBO is praktijkervaring opdoen een
verplicht, terugkerend onderdeel
van de opleiding. Stageplekken
zijn dus belangrijk voor scholieren
om hun opleiding succesvol af te
kunnen ronden. Maar dit kunnen ze
niet zonder de ondernemers.
Ondernemers spelen een
belangrijke rol in het beschikbaar
stellen van stageplekken.
Stadsdeelvoorzitter Achmed
Baâdoud (Werkgelegenheid):
“Ondernemers hebben deze
talenten straks hard nodig als
werknemers. Stageplekken creëren
is investeren in de toekomst.”
Het stadsdeel krijgt veel signalen
dat jongeren op het VMBO en MBO
moeite hebben met het vinden van
een geschikte stageplek. Wij vinden
het belangrijk dat jij je opleiding
afmaakt en de arbeidsmarkt opgaat
met een diploma.
Meldpunt
Wij willen registreren om hoeveel
jongeren uit Nieuw-West het gaat
zodat wij een vuist kunnen maken
naar het bedrijfsleven, de politiek
en onderwijsinstellingen. Met het
invullen van een digitale vragenlijst
kunnen wij je helpen.
Hoe werkt het?
Via het digitale Meldpunt Stages
kun je aangeven dat je moeite
hebt met het vinden van een
stageplek. Adviseurs van het
Jongerenservicepunt registreren
jouw melding. Op jouw verzoek
kan de adviseur een afspraak met
je maken om te kijken hoe we
jou aan een stageplek kunnen
helpen, bijvoorbeeld met hulp bij
het opstellen van je CV, schrijven
van een brief of voorbereiding op
gesprekken.
Voor wie is het Meldpunt Stages?

Je bent tussen 15 en 27 jaar

Je woont in Nieuw-West

Je bent scholier van het VMBO
en MBO
Ga naar
www.nieuwwest.amsterdam.nl/
stages en vul het formulier in.
VMBO’er of MBO’er en geen
geschikte stageplek kunnen vinden?
Stage lopen of afstuderen bij de gemeente?
Geen stageplekken zonder ondernemers
Stadsdeel Nieuw-West heeft dit
jaar 61 stagiairs rondlopen op
verschillende afdelingen, waarvan
17 via Bliksemstages. Eén van de
stagiairs is Mohamed Din Din. Hij
stelt zichzelf voor .
“Mijn naam is Mohammed
Din Din en ben 21 jaar oud. Ik
volg de opleiding Juridische
Dienstverlening (MBO- 4) op het
ROC van Amsterdam. In april
ben ik begonnen met mijn stage
bij stadsdeel Nieuw-West als
assistent Veiligheidscoördinator.
Mijn stageperiode zal één
jaar duren. Ik ben met allerlei
verschillende projecten bezig
waarvan het cameratoezicht toch
wel de belangrijkste opdracht is.
De bedoeling van zo’n opdracht
is dat ik dagreportages binnen
krijg van bepaalde regio’s en dan
moet ik in de gaten houden of de
afspraken wel nagekomen worden.
Voor de rest houd ik me ook bezig
met het project Gastheren en ben
ik ook betrokken bij het kluisproject
van de Stadsbank van Lening. Het
is een zeer afwissellende stage
waarbij je je niet richt op één ding,
maar op meerdere dingen. Het is
elke dag anders en daar ben ik heel
blij mee.”
Cees van der Veldt – McDonald’s
Mohamed poseert voor het stadsdeelkantoor
aan de Pieter Calandlaan 1. Eén van de
locaties waar hij werkzaam is.
Mohamed zit in overleg met twee
projectleiders over de organisatie van de
maandelijkse woninginbraakpreventie toer
die in Nieuw-West wordt gehouden.
Mohamed bezig met uitvoerende taken achter
zijn bureau.
Foto’s: Jaap Wals Fotografie 2013©
Samen met stadsdeelvoorzitter Achmed
Baâdoud (Veiligheid) flyert Mohamed voor
het kluisproject van de Stadsbank van Lening.
Het stadsdeel werkt samen met de Stadsbank
van Lening (locatie Osdorpplein) aan het
tegengaan van woninginbraak en overvallen.
Meldpunt Stages
www.nieuwwest.amsterdam.nl/stages
Op deze site staan alle beschikbare
(stage)vacatures. Daarnaast vind
je er ook de stagevacatures
van andere stadsdelen en de
gemeentelijke diensten.
Via de website kun je je abonneren
op de handige nieuwsbrief, zodat
je wekelijks een overzicht krijgt van
de voor jouw interessante (stage)
vacatures.
Page 13Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 112 • PAGINA 7
Hoofddorp - woensdag 19 Juni:
Vandaag hebben leerlingen van de
groepen 7 en 8 van de basisscho-
len de Waterwolf, Vijfhuizen en de
Dr. Plesmanschool, Badhoevedorp
een bezoek gebracht aan Park
20|20. Zij waren de winnaars van
het project “De Milieubende”
(www.milieubende.nl). Deze leer-
lingen hadden de meest ludieke
en effectieve actie bedacht om
mensen te motiveren hun elektri-
sche apparaten en spaarlampen te
recyclen.
Samen met hun begeleiders werden
zij op locatie geïnformeerd over het
hoe en waarom van Park 20|20.
De Waterwolf school, kwam geheel
in stijl na 40 minuten fietsen aan bij
het 20|20 Experience Center. Na
een presentatie waarbij de kinderen
door Rob van den Broek van Delta
Development Group, werden geïn-
formeerd over de toepassing van de
biologische en technische cirkel, de
innovaties in het park wat het bete-
kent om duurzaam te bouwen, wer-
den zij rondgeleid door Marianne van
Arkel van Hoeve de Vogel in de kas-
sen op Park 20|20 die zij exploiteert.
Aansluitend volgde een bezoek aan
BSH Huishoudapparaten en FOX
Vakanties waar de unieke elementen
van deze gebouwen werden toe-
gelicht. Na een leerzame ochtend
gingen de kinderen met verse aard-
beien en een hoop informatie terug
naar school.
Het bezoek werd georganiseerd
samen met het Natuur en Milieu
Centrum Haarlemmermeer, Delta
Development Group en de twee
scholen. Park 2020 stelt zich ook ten
doel om praktijkgerichte duurzame
opleidingsprogramma’s te verzor-
gen om met name de jeugd te inspi-
reren op het gebied van duurzaam
bouwen en de circulaire economie.
Zeg Multiple Sclerose (MS)
en veel mensen denken aan
een rolstoel en een spierziekte.
De chronische ziekte, die het
zenuwstelsel aantast, komt maar
moeilijk van vooroordelen af.
Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat
van het Nationaal MS Fonds.
In november wordt de MS Collecte
met zo’n 18 collectanten in
Badhoevedorp georganiseerd. “Wij
zijn dolblij met dit aantal collec-
tanten! Maar om bij iedere voor-
deur aan te bellen, zijn er zeker 55
Winnaars van het project
“De Milieubende” bezoeken Park 20|20
Extra handen
nodig in
Badhoevedorp!
collectanten nodig”, zegt Pamela Zaat,
coördinator bij het MS Fonds.
Pamela is sinds 2006 actief voor
het Nationaal MS Fonds en is lan-
delijk verantwoordelijk voor de
organisatie van de MS Collecte.
“Als iemand de diagnose MS krijgt, ben
je in het begin vooral bang. Veel mensen
denken nog dat je dan altijd in een rolstoel
komt. De meest voorkomende vorm van
MS is “relapsing remitting”, dat betekent
dat er wel periodes zijn waarin je minder
kunt, maar dat dat ook weer verbetert.”
Pamela is blij met de landelijke inzet
van zo’n 11.000 collectanten die hun
steentje bijdragen aan de MS Collecte.
“De oorzaak van MS is nog steeds
onduidelijk. Geld voor voorlichting,
ondersteuning van mensen met MS en
onderzoek is zo ontzettend belangrijk.”
Extra handen gezocht “Het Nationaal
MS Fonds zoekt hulp in Badhoevedorp.
Het zou mooi zijn als we daadwerke-
lijk bij elke voordeur kunnen aanbellen.“
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, pamela@
nationaalmsfonds.nl of via 010-5919839
Voor meer informatie:
www.nationaalmsfonds.nl
De collecteweek is van 18-23 november.
Beau, 3 jaar, tijdens zijn eerste
collecteweek
Vakantie? www.mega-travel.nl
* Maandbedrag berekend op basis van fi nanciering van de consumentenprijs na aftrek van (a) een aanbetaling van 33,33% van de consumentenprijs en (b) betaling van een slottermijn ineens van 25% van
de consumentenpr
ijs. Kijk voor de voorwaarden, ook m.b.t. fi nanciering, onderhoud en garantie op renault.nl. De in deze advertentie gecommuniceerde prijzen betreffen consumentenpr ijzen vanaf 1 januar i
2013. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt. Alle prijzen
personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW. Vraag altijd uw dealer naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. Kijk voor de exacte actievoorwaarden op renault.nl. Afl opend krediet met vaste
debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Geldig op orders
van particulieren t/m 31/08/2013. Jaarlijks kostenpercentage varieert per model: Twingo, Clio, Captur en Kangoo VP 4,9%, Mégane, Scénic en Laguna 2,9%, Espace 1,9%. Looptijden beschikbaar van 36
tot 60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De slottermijn is optioneel en afhankelijk van de looptijd van de fi nanciering en wordt berekend op basis van de aanschafprijs van de auto (maximaal
30% bij 36 maanden, 25% bij 48 maanden en 10% bij 60 maanden financiering). Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage
na actieperiode bedraagt 7,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Min./max. verbruik: 3,2-4,3 l/100 km. Resp. 31,3-23,3 km /l. CO2 83-95 g/km.
Consumenten -
prij s
Aanbetaling
Totaal krediet-
bedrag
Looptij d in
maanden
Slottermij n
Vaste debet
rentevoet
Jaarl ij ks kosten-
percentage
Totaal te betalen
bedrag
Maand-
termij n
All in One 4,9%
€ 8.990
€ 2.997
€ 5.993
48
€ 2.248
4,9%
4,9%
€ 6.821
€ 95,27
All in One 2,9%
€ 19.990
€ 6.663
€ 13.327
48
€ 4.998
2,9%
2,9%
€ 14.409
€ 196,07
All in One 1,9%
€ 41.990
€ 13.997
€ 27.993
48
€ 10.498
1,9%
1,9%
€ 29.478
€ 395,43
All in One 4,9%
€ 8.990
€ 2.997
€ 5.993
60
€ -
4,9%
4,9%
€ 6.770
€ 112,83
All in One 2,9%
€ 19.990
€ 6.663
€ 13.327
60
€ -
2,9%
2,9%
€ 14.332
€ 238,87
All in One 1,9%
€ 41.990
€ 13.997
€ 27.993
60
€ -
1,9%
1,9%
€ 29.366
€ 489,44
7,9% standaard
fi n
anciering
€ -
€ 10.000
48
€ -
7,9%
7,9%
€ 11.696
€ 243,66
VANAF €
EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à €
VANAF €99,- PER MAAND
INCL. FINANCIERING, ONDERHOUD EN GARANTIE*
AIRCONDITIONING
RADIO MET USB AANSLUITING
BLUETOOTH
14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING
NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM
5 STERREN EURONCAP
MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE
VANAF €149,- PER MAAND
INCL. FINANCIERING, ONDERHOUD EN GARANTIE*
VANAF €
EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à €
DEZE ZOMER IN HET ZONNETJE
RENAULT TWINGO
DE ZEKERHEID VAN ZORGELOOS RIJ DEN
NÚ BIJ

ZOMERPREMIÈRE BIJ
RENAULT
NIEUWE RENAULT CLIO
NÚ BIJ

13.490,-
9.990,-
870,-
750,-
RENAULT NIEUWENDIJ K
RENAULT NIEUWENDIJ K
www.renault-nieuw endi jk.nl
AALSMEER
ZWARTEWEG 93
1431 VK AALSMEER
TEL. (0297) 38 30 80
AMSTELVEEN
TRAVIATASTRAAT 2
1183 NZ AMSTELVEEN
TEL. (020) 426 39 50
BADHOEVEDORP
SYDNEYSTRAAT 18
1175 RN LIJNDEN
TEL. (020) 659 42 0 0
HILLEGOM
ARNOUDSTRAAT 4
2182 DZ H ILLEGOM
TEL. (0252) 43 30 43
UITHOORN

ZIJDELWEG 53
1421 TC U
ITHOORN
TEL. (0297) 56 30 44
Page 14Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 116 • PAGINA 8
Nuis B.V. mag zich wederom offici-
eel Bosch inbouwspecialist noemen.
Hendrik-Jan Dingjan van Bosch : “Een
Bosch inbouwspecialist is een winkel met
een eigen service bedrijf dat speciaal
door Bosch is geselecteerd.” Optimaal
advies, installatie en service zijn de kern-
punten waarop wordt geselecteerd.
“Dit is een fantastische beloning voor ons
bedrijf waar al sinds 1932 service boven-
aan staat en waar wij graag een goed en
gefundeerd advies op maat geven, ook bij
de klanten thuis.” aldus Karin Nuis.
De eigen technische dienst is vakkundig
en snel waardoor klanten alleen nog maar
hoeven te genieten van hun nieuwe inbou-
wapparatuur. Onverhoopte storing wor-
den direct opgelost en natuurlijk helpen
onze technische mensen bij het opmeten
en correct in- of uitbouwen van uw inbou-
wapparatuur. Hendrik-Jan Dingjan beves-
tigt dat de snelheid van handelen samen
met de enorme vakbekwaamheid van de
monteurs het certificaat nog meer glans
geeft. Kortom, bij Nuis B.V. krijgt u per-
soonlijke aandacht en bent u als klant nog
echt koning. Ook apparatuur die niet bij
ons is aangeschaft en onverhoopt defect
is geraakt, komen wij graag bij u repareren
of kunt u afgeven aan onze werkplaats. In
de maand juli hebben Bosch en Nuis B.V.
een leuke actie voor de klanten die inbou-
wapparatuur van Bosch aanschaffen. Alle
klanten dingen mee naar een prachtige
koffiemachine welke de kroon zal vormen
op uw nieuwe inbouwapparatuur. Bent u
op zoek naar een ondernemer die kwali-
teit, een goed advies en service hoog in
het vaandel heeft staan dan bent u bij Nuis
B.V. aan het juiste adres. Bosch beveelt
Nuis B.V. van harte aan! Dennenlaan 38,
1161 CS Zwanenburg, 020 - 497 43 59
info@nuisbv.nl . www.nuisbv.nl
Nuis B.V. wederom geselecteerd
als Bosch inbouwspecialist
Karin Nuis neemt trots het certificaat en een bos bloemen in ontvangst van
Bosch area manager Hendrik-Jan Dingjan.
INDEN POPULAIR
Bos en Lommerweg 233 A’dam - 020-682 00 30 - indenpopulair.nl - Di. t/m Za. 10 - 17 u.
Sinds 1939
OPRUIMING
BOXSPRINGS, MATRASSEN
ZOMERDEKBEDDEN
KAPOK KUSSENS
LATTENBODEMS
DONSKUSSENS
SENIORENLEDIKANTEN
VISCOKUSSENS
DONSDEKBEDDEN
LINNENKASTEN
ENZ. ENZ........
N
N
ENS
ODEMS
SKU SEN
ORENLED
VISCO
DON
C
RE
KU
DE
NS
TOT 60%
RE
0
VISC
V
DO
TOT D
D
T6
0
V
O O
60%
VIS
0
IS%
E
C
C % K
ORTING
NS
DEMS
USSEN
ENLE
O
0%
R
R%
N
0% K
O
U U
LE
K
KKOR
SS
OR
T
DE
E E
OR
DRTI
EM
EM TIN
N
S S
ING
S SN
SNG
TO
TOT
OT
6
D
T6
0
V
O O
60
V
V 60%
VIS
0
IS
IS%
E
C
0%
RE
RE %
N
0%
%K
O
KU
U
LE
KO
R
USS
SS
O
SS
OR
T
DE
E E
OR
D
DRTI
EM
EM TIN
N
S S
ING
S SNG
QUALITY PARTNER
Uw keuken ziet er nog goed uit. Maar sommige inbouw
apparaten zijn aan vervanging toe. Omdat een nieuw
apparaat energie zuiniger is of meer mogelijkheden
biedt. Of omdat uw oude apparaat niet meer te
repareren is. Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Vakmensen in vervanging van Bosch keukeninbouw-
apparatuur. Snel en vakkundig.
Koop in juli uw Bosch inbouw-
apparatuur en maak kans op
HHQ%RVFKNRIÀ HPDFKLQH
Zwanenburg – Badhoevedorp – Diemen
Caroline Dorst 06- 46158180 www.dieetjefit.nl of info@dieetjefit.nl
“Verantwoord
afslanken?
Maak nu een
afspraak
HQSUR¿WHHUYDQ
de zomeractie
gratis intake”
W
^
'
'
'
BUDGETBANDEN SELECTIE
WILLEMS
T 020 506 22 33
Amsterdam - Isarweg 2
Westpoort 3722
WWW.PROFILETYRECENTER.NL
WILLEMS/WALS
T 020 682 22 38
Amsterdam - Jan van Galenstraat 4
Op Foodcenter (Melden bij portier)
ZOMERBANDEN WINTERBANDEN VELGEN APK ONDERHOUD
OOK VOOR
LEASERIJDERS
Actieprijzen zijn geldig t/m 31 augustus 2013 en per band incl. BTW. Excl. montage, balanceren, ventielen
en afvalbeheersbijdrage. Prijzen zijn alleen geldig bij onderstaande vestigingen.
165/70 R13 79T
INTERSTATE IST-30

44,-
€ 35,-
175/70 R13 82T
INTERSTATE IST-30

45,-
€ 35,-
165/70 R14 81T
INTERSTATE IST-30

48,-
€ 38,-
175/65 R14 82T
INTERSTATE IST-30

48,-
€ 38,-
185/65 R14 86H INTERSTATE IST-30

51,-
€ 42,-
185/60 R14 82T
INTERSTATE IST-30

50,-
€ 41,-
195/60 R15 88H INTERSTATE IST-31

60,-
€ 50,-
195/65 R15 91H INTERSTATE IST-31

56,-
€ 46,-
205/55 R16 91V INTERSTATE IST-31

73,-
€ 60,-
PERSONENWAGENBANDEN
BESTELWAGENBANDEN
GIGA PRIJSKNALLERS
PROFITEER NU!
185
R14C INTERSTATE IVT-30

72,- € 59,-
195/70 R15
INTERSTATE IVT-1

89,- € 73,-
205/65 R16
INTERSTATE IVT-1

97,- € 79,-
235/65 R16
INTERSTATE IVT-1

120,-
€ 98,-
Page 15Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 105 • PAGINA 9
Het was even wennen, al die
Buurtveiligheidsteamleden in
het Buurtbeheerbedrijf Buurt
5 (BBB5) in Slotermeer en het
Buurtbeheerbedrijf Nieuw Reimers-
waal (BBNR ) in Osdorp. Inmiddels
is iedereen gesetteld en gewend
en werken de Buurtbeheerteams
en Buurtveiligheidsteams er
samen, in opdracht van Ymere en
stadsdeel Nieuw-West, aan een
prettige en leefbare buurt.
“Het is wat drukker ja, maar
hartstikke handig dat de BVT’ers
in het gebouw van BBNR zitten, ”
zegt BBNR-projectleider Ester
Lacourt. “Als er iets is, als iets
wordt gemeld, kan iemand van
het ene team meteen bij het
andere team terecht. Ook bij
acties, waarbij een stukje van de
buurt (De Punt en Reimerswaal)
onder handen wordt genomen op
schoon, heel en veilig, trekken de
teams gezamenlijk op. Je versterkt
elkaar. ” BBB5-projectleider Herman
te Rietmole knikt instemmend. “De
lijnen zijn ontzettend kort. Bij een
melding loop ik zo naar de desbe-
treffende BVT’er die de klacht of
vraag meteen oppakt. Ook zie ik
duidelijk een verschil tussen de
buurt waar het Buurtveiligheids-
team actief is en daarbuiten. Het is
Daklozenopvang HVO-Querido is
een alom bekende in de Delfand-
pleinbuurt. Hier worden daklozen
tijdelijk of permanenter opgevan-
gen. Om overlast in de buurt te
voorkomen en om overlastmeldin-
gen goed op te lossen, werken de
leden van het Buurtveiligheidsteam
en de HVO-medewerkers nauw
samen. En dat gaat goed, laten ze
weten. “We zitten echt op één lijn, ”
vertelt HVO-manager Koen Hen-
driks. “Er is direct contact en elke
twee weken nemen we gezamenlijk
alle meldingen en signalen vanuit
HVO, de buurt en de politie door. ”
Namens de politie zit wijkagent Rob
Beekman in het BVT. “We hebben
met HVO-Querido een convenant
ondertekend waarmee we ons alle-
maal verplichten om de problemen
in de buurt te beperken. Nodig,
want er wordt overlast ervaren,
bijvoorbeeld van zwervers op het
Delfandplein. Als politie treden
we dan repressief op. We monito-
ren gedrag en delen bekeuringen
uit. Dat geven we allemaal aan
HVO-Querido door, zodat inzichtelijk
gemaakt wordt welke overlast er
is. ” Hendriks: “We begrijpen dat
HVO-Querido een belasting voor
de buurt kan zijn, maar wij bena-
drukken bij onze bewoners dat ze
zich moeten gedragen op straat
en als dat niet gebeurt, gezocht
wordt naar een passende of andere
woonplek. Dankzij de samenwer-
king met het Buurtveiligheidsteam
is het aantal meldingen gedaald.
Gelukkig maar, we willen een goede
relatie met de buurt. ”
Ondernemer
aan het woord
Paul Welzenbagh is getogen in
Slotermeer, werkt sinds 1990
als boekhouder bij juwelier
Nusselein en zet zich bijna
net zolang in voor de buurt.
Ook als klantenpanellid van
het Buurtveiligheidsteam in
Slotermeer Noord Oost.
“Ik weet niet wie het heeft
uitgevonden, maar het Buurt-
veiligheidsteam is echt een
goed idee. Ik ben nu veel meer
tevreden over de buurt. Door
de korte lijnen die je hebt met
politie, met toezichthouders en
met handhaving en doordat je
als bewoner of ondernemer in
het klantenpanel mee kunt pra-
ten over wat er beter moet in
de buurt. En dat wordt dan niet
‘meegenomen in een overleg’,
hè. Nee, het klantenpanel is
opdrachtgever van het Buurtvei-
ligheidsteam. Alles wordt snel
opgepakt. En dat merk je. De
leefomgeving, het woongenot,
het ondernemersplezier hier is
een stuk groter dan voorheen.
Logisch ook, want als je ziet
hoe het Buurtveiligheidsteam
door die wijk gaat! Op sommige
dagen met de hele ploeg. Ligt
er iets, komt er een wagen.
Past dat niet, komt er meteen
een grotere wagen. Ik ben
voorzitter van de ondernemers-
vereniging Burgemeester De
Vlugtlaan en Slotermeerlaan, ik
zit in het overleg voor Keur-
merk Veilig Ondernemen, maar
ook hier wil ik mijn steentje
graag aan bijdragen. Ik heb een
gele jas aangeschaft en doe
vrolijk mee. Ik heb bijvoorbeeld
een afvalcontainer geadop-
teerd. Aardig? Ach, ik doe het
allemaal voor mezelf. Een
mooie buurt, trekt klanten aan.
En dat is core business. ”
Over het Buurtveiligheidsteam
Tekst en fotografie: Shirley Brandeis (in opdracht van stadsdeel Nieuw-West)
Met het instellen van de Buurtvei-
ligheidsteams hebben de verschil-
lende partners de handen ineen
geslagen om samen de leefbaar-
heid en veiligheid in de buurt aan
te pakken. Stadsdeelvoorzitter
Achmed Baâdoud vertelt over het
nut en de winst voor de buurt.
Waarom een
Buurtveiligheidsteam?
“Door de crisis zijn er minder
fnanciële middelen. We willen meer
met minder, is de gedachte. En
ook: we willen het samen. Samen
met bewoners. Het antwoord is het
Buurtveiligheidsteam, een groep be-
staande uit mensen die er al waren:
een politieagent, een wijkagent, een
corporatiemedewerker enzovoort.
En met bewoners. Zij geven in een
klantenpanel aan wat er speelt en
waar iets moet verbeteren. Elke
buurt waar een Buurtveiligheids-
team actief is, heeft zijn zelfsamen-
gestelde ergernissen top drie. ”
En de drie grootste
ergernissen zijn?
“Zwerfvuil staat overal in de top
drie. Verder verschilt het per buurt.
In de Dobbebuurt in Slotermeer
Noord Oost noemt men onder
andere ook vervuiling en graffti. In
De Punt (Osdorp Midden) noemt
men bijvoorbeeld hondenpoep en
fout parkeren en in de Delfand-
pleinbuurt staat daklozenopvang
HVO op de agenda. Daar speelt het
Buurtveiligheidsteam allemaal op
in. Direct. Na het signaleren wordt
er meteen actie ondernomen. ”
Hoe reageren bewoners op het
Buurtveiligheidsteam?
“Ik krijg goede reacties en soms
minder goede. Ik leg graag uit hoe
een Buurtveiligheidsteam werkt en
wat we van bewoners verwachten.
Het vertrouwen in een team moet
nog groeien. Dat kost tijd. ”
En hoe weet u of de inzet van
een Buurtveiligheidsteam ook
werkt?
“Meten is weten. We gaan nog eva-
lueren. Bekijken of wat we voelen
– dat het werkt – echt zo is. ”
U voelt dat?
“Ik zie dat! We houden het goed
in de gaten. Het mag bijvoorbeeld
ook niet zo zijn dat een ergernis op-
schuift naar een andere wijk. Als dat
zo is, zullen we daarop inspelen. ”
Kortom, u bent tevreden.
“We zijn pas sinds september
gestart, maar tot nu toe ben ik te-
vreden. Buurten worden echt scho-
ner en veiliger. En ook: de extra
handen in het team van stagiaires
geeft jonge mensen niet alleen een
goede werkervaring, maar de buurt
en het Buurtveiligheidsteam ook
meer ondersteuning. ”
Drukker, maar onzettend handig
Achmed Baâdoud:
“Na signaleren wordt
meteen actie ondernomen”
In vijf buurten in Nieuw-West zijn sinds vorig jaar Buurtveiligheidsteams (BVT’s) aan het werk. Samen
met bewoners en ondernemers maken de BVT’s de buurt veiliger en leefbaarder. Een BVT is een
samenwerking tussen het stadsdeel, politie en de woningcorporaties Ymere, de Alliantie en Stadgenoot
en bestaat uit politieagenten, toezichthouders en handhavers. De lijnen tussen de leden van een BVT
zijn kort, de gezamenlijke inzet is groot. Op deze pagina leest u wat er speelt in de vijf buurten en wat
de BVT’s daaraan doen. Zie ook www.nieuwwest.amsterdam.nl/pakhetaan.
Slotermeer Noord Oost
Slotermeer Zuid West
Oostoever/Sloterparkwijk
Delflandplein/
Wilhelminapleinbuurt/
Andreas Ensemble
Osdorp Midden
(Reimerswaalbuurt en
De Punt)
De Buurtveiligheids-
teams zijn in de
volgende wijken
te vinden:
Foto: Jaap Wals
Stadsdelen Zuid en Nieuw-West
gaan samen de overlast in het
grensgebied bij de Westland-
gracht aanpakken. Het gebied
tussen het Hoofddorpplein (Zuid)
en het Delfandplein (Nieuw-
West) heeft te maken met over-
last van de daklozenopvang HVO
Querido in de Poeldijkstraat en
van rommel op straat. Dit houdt
niet op bij de stadsdeelgrenzen.
Reden om intensief samen te
werken, over de grenzen heen. In
de praktijk betekent dit dat het
Buurtveiligheidsteam uit Nieuw-
West en handhavers uit Zuid
over en weer – en dus effciënter
– te werk gaan.
Stadsdeelburen pakken samen aan
BBB5 in Slotermeer.
BBNR in Osdorp.
hier een stuk schoner. De continue
controle en aanpak werken goed
en preventief.” BBNR-huismeester
Paula Oldenmark (Ymere) merkt de
positieve uitwerking dagelijks: “De
samenwerking levert veel op. Als er
bijvoorbeeld hangjongeren zijn, geef
ik dat door aan de avonddienst.
En in het klantenpanel bespreken
we met verschillende instanties en
bewoners de speerpunten in de
buurt. Een heel web spint zich om
de buurt. En dat werkt. ”
Woningcorporatie Ymere
is mede-initiatiefnemer van zowel
het Buurtveiligheidsteam als van
de beide Buurtbeheerbedrijven.
Het BVT & HVO Querido
OPROEP
Inspraak van bewoners in
het Buurtveiligheidsteam is
ontzettend belangrijk. Elk
BVT kent een klantenpanel.
Ook meepraten over de
leefbaarheid en veiligheid
in uw buurt? Dat kan!
Neem voor meer informatie
contact op met Noortje
Dickhoff via 06 10 45
68 68 of n.dickhoff@
nieuwwest.amsterdam.nl.
Deze zomer gaan
de werkzaamheden
van de verschillende
Buurtveiligheidsteams
gewoon door, maar
in kleinere teams.
Klachten of vragen over afval,
grofvuil of openbare ruimte?
Bel het stadsdeel (lokaal tarief):
14 020
Ernstige overlast
(ook ‘s avonds of ‘s nachts)?
Bel de politie (lokaal tarief):
0900 8844
Page 16Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 122 • PAGINA 9
Westerpost
Badhoevedorp
Na een kleine verbouwing heropend
Duoplant a.s. zaterdag zijn deuren.
Graag presenteren zij aan hun klan-
ten hun nieuwe look en vieren zij
feest met diversen acties!
Zo zullen er op Lorentzplein twee old-
timers geplaatst worden. Indien u het
bouwjaar van de oldtimers denkt te
weten kunt u in de prijzen vallen.
Door middel van het invullen van een
formulier dat tussen 11.00 / 15.00 uur
klaar ligt in de winkel kunt u het bouw-
jaar van deze oldtimer raden en een
waardebon t.w.v. € 5,= winnen!
Heeft u het goed, dat krijgt u volgende
week bericht en kunt u een cadeau-
bon van € 5,-- komen halen.
Deze bon blijft een jaar geldig en is in
alle winkels van Duoplant te besteden.
Rond dezelfde tijd is er op het
Loretzplein ook een kinderdraaimo-
len, geheel gratis. Dit alles zal met
een feestelijk muziekje worden onder-
steund.
Kom a.s. zaterdag naar Duoplant op
het Lorentzplein in Badhoevedorp en
profiteer van de speciale acties die
de gehele dag zal gelden: Alle vaste
planten van potmaat 15 t/m 17
zoals Lavendel, Lupine, Delphinium,
Geranium, Astilbe, Fuchsia, Digitalis,
Salvia en vele andere soorten voor
€ 1,-- per stuk.
Pioenrozen in verschillende
kleuren 1,60 per bos.
Winkel is geopend van dinsdag t/m
vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdags van 9.00 uur tot 17.00 uur
De dagen voorafgaand aan het 27ste
Volleybaltoernooi Badhoevedorp van
Kombij Volleybal waren erg regen-
achtig en ook op zondagochtend
23 juni waren de regen- en wind-
verwachtingen niet goed. Daarom is
het toernooi van buiten naar binnen
verplaatst en kon een ‘alternatief’
toernooi plaatsvinden.
Enkele teams en gelegenheidscombi-
naties hebben een aantal leuke wed-
strijden kunnen spelen in de naastge-
legen Kombij-sporthal. Een gezellige
en sportieve uitdaging voor de vol-
leyballiefhebbers van Badhoevedorp
en omstreken.
Voor het goede doel -zorgboerde-
rij ‘De Badhoeve’- is in totaal 150
euro opgehaald. De voorzitter van het
organisatiecomité van het toernooi
kon een cheque voor dit bedrag over-
handigen aan de vertegenwoordiger
van de zorgboerderij, zoals te zien is
op de foto. Al met al niet helemaal
zoals gepland, maar toch een zeer
geslaagde dag voor de vele volleybal-
liefhebbers.
Badhoevedorp Op de laatste
speeldag van het seizoen wor dt
door de leden van de Bowls Club
Badhoevedorp sinds 2011 gespeeld
om de George Fikke Trofee. Een wis-
selprijs die ter beschikking is gesteld
door Jo Fikke ter herinnering aan
haar in 2010 overleden echtgenoot
George Fikke. Beiden kwamen in
1994 naar de B.C. Badhoevedorp.
Het toernooi bestaat uit een serie van
4 wedstrijden van slechts 4 ends.
Voor elke wedstrijd loot men op welke
baan, in welk team en op welke positie
in het team wordt gespeeld.
De bedoeling is zo veel mogelijk shots
te scoren met je team. Voor enkele
spelers geldt er een kleine handi-
cap en een dead end forceren is
not done en wordt gestraft met extra
punten voor de tegenpartij. Tussen
de wedstrijden door wordt de stand
opgemaakt en de gescoorde shots
opgeteld.
Winnaars in 2011 en 2012 waren
Corrie v.d. Burg en An van Wieringen
maar nu ging de 1e prijs en de wis-
seltrofee naar Dino Rufo met een
totaal van 35 shots. De 2e prijs was
voor Ineke Nagtegaal met 31 shots en
Elly Dolieslager mocht de 3e prijs in
ontvangst nemen met een totaal van
25 shots. De poedelprijs ging naar An
van Wieringen.
De prijzen werden door Jo Fikke per-
soonlijk aan de winnaars uitgereikt.
Aanstaande woensdag sluiten de leden
van de Bowls Club Badhoevedorp
het seizoen af met een gezellige bij-
eenkomst op de bowlsgreen aan de
Zomervaart in Haarlem met een hapje
en een drankje. En natuurlijk met een
spelletje bowls in de open lucht als
een welkome afwisseling van het
indoorseizoen.
Het nieuwe seizoen 2013 – 2014 start
voor de leden op woensdagmiddag 11
september 2013 met een inrolmiddag.
‘Alternatief’ Volleybaltoernooi
Badhoevedorp
Duoplant heropend a.s. zaterdag zijn
winkel spectaculair aan het Lorentzplein!
Bowls Club Badhoevedorp
Dino Rufo wint het
George Fikke Toernooi
Het jaarlijkse gr ote petanque-
toernooi van vereniging Petanque
Union Badhoevedorp op zaterdag
22 juni op het eigen speelterrein
achter het Dorpshuis, kortweg de
“12 uren” genoemd, had deze keer
deelnemers die honderden kilome-
ters uit elkaar wonen: ze kwamen
uit Friesland, Zeeland en Vlaanderen
(Brugge). Maar natuurlijk ook uit
Badhoevedorp en omgeving!
Op vrijdagavond besloot de toernooi-
leiding toch maar de grote tent op
te zetten omdat er regen voorspeld
was. De regen viel uiteindelijk best
mee, maar die tent stond er niet voor
niets, zo nu en dan moest men er even
schuilen. Het deelnemersveld zag er
veelbelovend uit. Naast “gewone”
recreatiespelers, deden er ook grote
namen uit de Nederlandse ereklasse
èn enkele Belgische topspelers mee.
Gelukkig dat er dan na voorrondes
een indeling in een A- en een B-poule
komt, zodat iedereen op zijn of haar
niveau kan spelen.
Er waren dankzij clubsponsor
Troostwijk dit jaar weer aardige geld-
prijzen te verdienen, altijd aantrek-
kelijk voor de grote spelers. Maar
daar gaat het echt niet alleen om.
De spelers uit Brugge komen voor-
al omdat beide verenigingen (De
Gulden Kamer uit Brugge en P.U.
Badhoevedorp) al vele jaren bevriend
zijn. Verbroederd, zoals de Belgen
zeggen! Eens in de twee jaar vindt er
dan ook “de Verbroedering” plaats,
de ene keer in Brugge, de andere keer
in Badhoevedorp. Dat houdt in: een
petanquetoernooi, een gezellig etentje
+ feestavond.
Omdat PUB dit jaar precies 30 jaar
bestaat, had het bestuur van de
Gulden Kamer een herinneringspla-
quette meegenomen, die in de pauze
van de 12 uren met een feestelijke
toespraak door de secretaris Filip
Callebert werd uitgereikt aan het
bestuur van PUB.
Maar terug naar het toernooi. Dat
duurt dus 12 uur, van ’s morgens
9.00 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Is
het leuk? Ja, de Friezen die het voor
het eerst deden, komen volgend jaar
weer terug. Is het vermoeiend? Ja en
nee. Tussen de partijen zijn vrij lange
rusttijden. Uiteindelijk worden er maar
8 partijen gespeeld. Toch waren som-
migen wel moe na afloop. Waren er
verrassende winnaars? Ook al ja en
nee. In de A-poule speelde de win-
naar van vorig jaar, Raymond Tonen
nu samen met Edward Vinke, die tot
de Nederlandse top behoort. Dus
dat zij eersten werden was niet zo’n
verrassing. En dat de tweede plaats
werd bezet door een ex-kampioen
uit België, Yves Callebert en Johan
Isselée, is ook niet zo vreemd.
Maar de B-poule won Joris
Brandenburg, een ervaren speler van
PUB samen met Wim Schaar, ook van
PUB, die toch nog niet zo heel lang
petanque speelt. Dat was wel ver-
rassend en heel knap! Op de tweede
plaats eindigden Leen Schouten en
Pieter v.d. Drift, beiden van PUB.
Maar eerlijk is eerlijk, de besten van
Badhoevedorp waren eigenlijk Mitch
Horn en Stanley Godfried: ze ein-
digden achter de grote spelers in de
A-poule op een mooie 6e plaats.
De organisatie van de 12 uren was
weer perfect. Eten en drinken was
er volop in de kantine, daarmee kon
je het best 12 uren volhouden! En de
wedstrijdleiding liep ook gesmeerd.
Tenslotte, de sponsor bedankt! In
deze barre tijden is het toch mooi dat
bedrijven nog iets doen voor de sport.
De twaalf uren van Badhoevedorp
Foto gemaakt door Stefan Molenaar
Edward Vinke en Raymond Tonen
.`GNaR_QNTV`URaSRR`a
DVW UR_\]R[R[\[gR
dV[XRY
t
s
>
,
D
‹Ž–—†‡‘Ž†–‹‡”
˜ƒ
†‹…Š–„‹Œ„‡‹Œ‡
•œƒ–‡
”†ƒ‰‹•†‡œ‡
‘Ž†–‹‡”–‡˜
‹†‡‘’Š‡–
‘”‡–œ’Ž‡‹
d>
>
<
>
'LYHUVHQ
YDVWH
SODQWHQ
H
E
Yves Callebert en Joah Iselée
Page 17Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 114 • PAGINA 10
ZZZFQO
6OLPEH]LJ 
$OOH
PRXVVHUHQGH
ZLMQHQPO
SHUI OHV
$OOH
PRXVVH
ZLMQHQ
SHU IOHV
 
 
NLOR 
 
 
NLOR 
 
 
 
 
 
 
:HHN 
$DQELHGLQJHQ]LMQJ HOGLJYDQZRHQVGDJ MXQLWPGLQVGDJMXOL
$F WLHVJ HOGHQXLWVOXLWHQGY RRUGHLQGHZLQN
HODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGY
RRU
JURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV2SGHDDQELHGLQJ
HQZDDUELM23 23VWDD WYHUPHOGLVRQ] HDFWLHJDUDQWLHQLHWY DQWRHSDVVLQJ'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJ
HOGLJ]RODQJGHY RRUUDDGVWU HNW
9RRUDOOHSU RGXFWHQLQGH] HIROGHUJ HOGWPD[LPDDOGH]
HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQ
W3ULMV ZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLW
YHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ
+HHIWXNODFK WHQRYHUGHY HUVSUHLGLQJYDQXZ& $F WLHIROGHUGDQN XQWXEHOOHQPHWGH&
&RQVXPHQWHQVHU YLFH &% 9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRU
W
.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJ HQRRNRSZ
ZZFQO
*5$7,6JODVEL
M DDQNRRSYDQ
HHQ&RFD&ROD SDFN23 23
&RFD&ROD
UHJXODUO LJKW
]HURRI FDIHÛQHYULM
VHWI
OHVVHQ¡O
LWHU
'H]HDF WLHL VDOOHHQJHOGLJ
RS VHWYHUSDNNLQJ
 
OLWHU 
3$&.
8QR[YOHHVFRQVHUYHQ
DOOH YDULDQWHQ
E OLNNHQS DNNHQRIV HWV
$OOHFRP ELQDWLHVPRJHOLMN
&6SDUHULEV
NHWMDSR ISLULSLUL
YRRUJHJDDUGHQ
JHNUXLGYDUNHQVYOHHV
JUDP
&5XQGHUJHKDNW
JUDP
&
3HU]LNHQ
RIQH FWDULQHV
EDNN
LOR
0RQDPRXVVH
SXGGLQJR I
YHUZHQ\RJKXUW
DOOH YDULDQWHQ
EHNHUJUDPR I
EHNHUR IPO
RIV HWE
HNHUV
¡ JU DP
$OOH %RXUVLQ
SHUVWXN
/(..(5
922523'(
C1000 De Aker Pieter Calandlaan 808 1060 TZ Amsterdam
Page 18Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 117 • PAGINA 11
Haarlemmermeer. Forddealer Van
Kalmthout heet voortaan Ar dea
Auto. Dat werd vrijdag 21 juni offi-
cieel een feit door de opening van
het nieuwe bedrijfspand in Lijnden.
Burgemeester Theo Weterings hield
een openingsspeech, Marijn van
Kalmthout, sinds 1995 dir ecteur
van Van Kalmthout, en zijn zoontje
zorgden voor de officiële handeling:
vader en zoon reden allebei in een
toepasselijke auto het nieuwe pand
‘in’: Marijn in een racewagen, zijn
zoontje in een kartauto.
Nieuwe fase
Samen markeerden zij hiermee nog
eens het karakter van dit familiebe-
drijf, want dat is Van Kalmthout sinds
de oprichting, nu 88 jaar geleden,
steeds geweest. De term familiebedrijf
gaat echter anno 2013 niet meer op:
Van Kalmthout, al 8 jaar actief onder
de Sternparaplu, is samengevoegd
met Ardea Auto uit Amsterdam-West,
een Forddealer die net zoals de van
oorsprong Hoofddorpse onderneming
deel uit maakt van het Sternconcern..
Met de opening in Lijnden komt
er een einde aan de vestiging Van
Kalmthout in Badhoevedorp. Marcel
van Kalmthout, neef van Marijn, gaat
met het team van Badhoevedorp, dat
overigens zal worden uitgebreid, in
Lijnden verder. “Dat betekent”, aldus
Marijn van Kalmthout in de pers, “dat
de relaties van zowel Van Kalmthout
Badhoevedorp als van Ardea in
Amsterdam-West in Lijnden vertrouw-
de gezichten zullen blijven zien.”
De keuze om alle Forddealers die
in Nederland tot het concern beho-
ren onder één en dezelfde naam,
namelijk Ardea Auto, te laten opere-
ren is gemaakt door de Sterngroep.
De naam van Kalmthout zal dan ook
binnenkort van de gevels van alle
vestigingen – Amstelveen, Haarlem,
Hoofddorp, Lisse en Noordwijk- ver-
dwijnen.
Ook Volvo
Overigens was de opening in Lijnden
op vrijdag 21 juni 2013 niet alleen een
bijzondere datum voor de Fordrijders
in deze regio.
Ook de klanten van Volvo kunnen
voortaan aan de Sydneystraat 9
terecht. Svala Auto, de Volvo-dealer
voor Haarlemmermeer en eveneens
behorend tot de Sterngroep, verliet
Hoofddorp en wordt medegebrui-
ker van het nieuwe pand in Lijnden.
Hiermee kwam een eind aan de 35
jarige geschiedenis van Volvo in
Hoofddorp, die zich afspeelde aan
de Paxlaan. Aanvankelijk werden de
belangen van de Volvo-rijders daar
behartigd door Volvo Baars, maar
dat bedrijf ging later verder als Svala
Volvo.
Alle medewerkers verhuizen mee,
zodat ook de Volvo klanten in Lijnden
vertrouwde gezichten zullen zien.
Officiële opening nieuw pand Forddealer in Lijnden
Van Kalmthout verder als Ardea Auto
Op 1 juni jl. heeft AAV Musica haar
40-jarig jubileumconcert gevierd in
Theater de Meervaart. Het was een
geweldige avond. De zaal was hele-
maal gevuld met accordeon liefheb-
bers. De leden waren allen in een
nieuw jasje gestoken (deels gesub-
sidieerd door het Prins Bernhard
Cultuurfonds).
Er is hard gewerkt om deze avond te
kunnen realiseren. Allereerst natuur-
lijk het muzikale gedeelte, waar vele
repetitie-avonden mee gemoeid waren,
maar achter de schermen is er ook heel
veel werk verricht door het bestuur.
Onze vereniging telt 32 leden, enthou-
siaste accordeonisten van 55 jaar en
ouder (tien leden zijn zelfs ouder dan
75 jaar). De meesten van hen zijn
al jarenlang lid. Alleen al in de laat-
ste tien jaar hebben onze leden, zelf
ook veelal op leeftijd, zich belangeloos
ingezet om mensen in verzorgings-
huizen enige uurtjes ontspanning en
plezier te bieden. Als dank voor de
inzet van de leden gedurende vele
jaren willen wij als bestuur ons 40-jarig
jubileum groots vieren. Wij hebben
hiervoor subsidie aangevraagd bij het
Nationaal Ouderenfonds en dit is ons
toegekend, maar op voorwaarde dat
we zelf ook geld voor dit doel in zou-
den zamelen. Op 12 juni kregen wij een
symbolische cheque aangeboden door
het Nationaal Ouderenfonds van maar
liefst € 2000,00 als bijdrage voor dit
jubileumfeest. Graag willen we op deze
manier het Nationaal Ouderenfonds
én het Prins Bernhard Cultuurfonds
danken voor hun bijdrage. Wilt u meer
weten over AAV Musica bezoek dan
ook eens onze website: www.
accordeonvereniging-musica.nl
Kom kijken naar Musica
Onder voorbehoud van goed weer, zal
Musica a.s. zaterdagmiddag 29 juni
een optreden geven op het Sierplein.
Op de meegezonden foto gemaakt
door Chris Heilbron staat links de heer 
Th.J.G.Stalenhoef die namens het
nationaal ouderenfonds de cheque
overhandigd aan de voorzitter van
Accordeonvereniging Musica ,Cor
Bongers
Rommelmarkt
in Slotermeer
Op zondag 30 juni a.s. is er weer een
gezellige rommelmarkt in het Huis
van de Wijk voorheen Multibox, Jan
de Louterstraat 15 in Slotermeer. De
rommelmarkt is van 11.00 tot 15.00
uur en net zo gezellig als altijd. We
hopen u allen weer te zien en zoals
gewoonlijk is de toegang gratis en
staat de koffie klaar.
Accordeonvereniging Musica krijgt
cheque van het Nationaal Ouderenfonds
et rijdag oordeel
alleen op 28 juni a.s.
Sat-PC Electronic
Satellietsystemen, PC accessoires en Pasfoto’s.
HDMI kabel 1.5 mtr verguld
8 Pack AA
DURACELL
batterijen
Optical Mouse
500
.
€500
.
www.satpc.nl
PER
STUK
Sat-PC Electronic
AA
HDMI kabel 1.5 mtr verguld
8 Pack AA
DURACELL
batterijen
Optical Mouse
Pieter Calandlaan 79a. 1065KK A’dam 020-6151000
7($0.$36$/21.257,1*
*(.1,379225 ,('(5((1
%LM
LQOHYHULQJ YDQ GH]H ERQ RQWYDQJ
MH RS HHQ
NQLSEHKDQGHOLQJ PDDU
OLHIVW
¼ 
.257,1*
'H]HD FWLH
LVD
OOHHQJH
OGLJ RS YULMGDJM
XQL
(pQERQSH
USHU VRRQHQQL
HWL FP DQGHUH
DFWLHV $OOHHQJH
OGLJ ELM7HDP. DSVDORQ -RKDQ
+XL]LQJDODDQ 7 
:LM ]LWWHQEL
M
KHW6 LHUSOHLQQDE LMGH
$+
ZZZWHDPNDSVDORQQO
GENIET AAN DE AMSTEL
VRIJDAGDEAL:
HIGH TEA
28 juni 2013 NW HIGH WINE
NW HIGH BEER
€ 19,50 pp i.p.v. € 22,50

Miranda Paviljoen – Amsteldijk 223,
T 020-644.57.68 (reserveren t/m 27/6)
Fa . van Laar
Pieter Calandlaan 120 Tel: 020 - 619 98 96
P. Calandlaan 353 Tel: 020-6199922
Op vrijdag 28 juni a.s.
10% KORTING
op huurauto (voor 1 dag)
naar keuze
ijzerwaren • gereedschappen
machines • hout • verf
Tussenmeer 205-209
1069 DN Amsterdam
tel: 020 - 41 01 111
Bij aanschaf van een
Mauer NW4 cilinder
GRATIS* 4de sleutel
t.w.v. e 23,95
*Alléén op vrijdag 28 juni
25% KORTING
op gordijnen stomen
(alléén op vrijdag 28 juni)
Pieter Calandlaan 343 • 1068 NH
Amsterdam Tel: 020 - 619 37 77
www.bsoyvanka.nl
Woensdag 3 juli om 13.00 uur
met tot 16.00 uur gratis sporten!
Sport BSO de Lieverdjes!
Willinklaan 4
1067 SL Amsterdam
buiten spelen - sporten - natuur
Eiersalade
200 gram € 1,75
De volgende
Vet Vrijdag Voordeel
komt op woensdag
24 juli
Page 19Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 108 • PAGINA 12
VRAAG HET
DE NOTARIS
In deze rubriek willen wij de lezers de gelegenheid geven tot het
stellen van vragen over het familierecht. Ze zullen anoniem in
deze rubriek worden beantwoord.
Stel uw vragen schriftelijk aan
Notaris Mr Peggy E.M. Dukkers ,
Willebroekstraat 62,
1066 WE Amsterdam (Nieuw Sloten),
met vermelding: “Westerpost” op de enveloppe.
Wanneer je ouder(s) je via testament hebben onterfd,
heb je dan toch nog recht op je kindsdeel?
Neen, onterven heeft bepaalde gevolgen. Een onterfd kind heeft geen recht op spullen van de
nalatenschap. Maar het is niet rechteloos. Het kind heeft een legitieme portie. De legitieme portie
van een onterfd kind is de HELFT van het kindsdeel. Stel dat uw kindsdeel één/vierde was en u
bent onterfd. Dan is uw legitieme portie de HELFT daarvan, dus één/achtste. Op deze legitieme
portie moet u zelf een beroep doen bij de overige erfgenamen. Zoals gezegd heeft u geen recht
op spullen. Het één/achtste deel is een vordering in geld dat u kunt opvorderen bij de overige
erfgenamen. Dat moet u doen binnen vijf jaar nadat u weet dat uw ouder(s) is/zijn overleden. Als
u, nadat u al zeven jaar weet dat uw ouder(s) zijn overleden, uw legitieme portie gaat opeisen,
bent u te laat en heeft u nergens meer recht op.
Ik wil niet dat mijn broer ooit mijn financiële zaken gaat regelen,
ook niet als ik dement wordt. Hoe kan ik dit regelen?
Bij de notaris kunt u in een akte van uitgebreide volmacht vastleggen wat u wilt dat er gebeurt
met uw financiële zaken. U benoemt daarbij een persoon die u goed vertrouwt als gevolmach-
tigde, bijvoorbeeld uw neef. Bij deze akte kunt u ook aangeven hoe u wilt dat de gevolmachtigde
handelt als u zelf niet meer goed gezond zou zijn. U kunt aangeven hoe gehandeld moet worden
als u ernstig ziek bent geworden. Al deze zaken kunnen bij de notaris worden geregeld in een
LEVENSTESTAMENT. Dit is een document waarbij u de regie houdt over (het einde van) uw
eigen leven. Zou u bij voorbeeld dement worden en niets hebben geregeld, dan gaat de Rechter
iemand benoemen die uw financiële zaken mag regelen. Zo iemand heet een Bewindvoerder en
de rechter zou daarvoor uw broer kunnen aanwijzen. Voor medische zaken kan de rechter dan
een Mentor benoemen, dat zou ook uw broer kunnen worden. Precies wat u niet wilt. Door tijdig
een LEVENSTESTAMENT bij de notaris op te laten maken kunt u zelf regelen wie er namens u uw
financiële beslissingen mag nemen en wie uw medische beslissingen mag nemen, als u het zelf
niet meer kunt.
Wanneer kan ik een Levenstestament maken?
Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en overzicht van uw persoonlijke wen-
sen. Het wordt in een akte bij de notaris vastgelegd. U moet zelf nog helder van geest zijn om
de akte te laten opstellen. Het kan daarom op ieder moment zodra u weet wie u uw financiële en
medische zaken wilt laten regelen als dat nodig mocht worden. De gevolmachtigde kan dan voor
en namens u handelen als u - bijvoorbeeld - in coma bent geraakt of als u vergevorderde vorm
van Alzheimer heeft.
juni 2013
“Minder complicaties en ziekenhuisopnames dankzij Medicijnmonitor”
Huisarts en apotheker controleren samen het medicijngebruik van hun patiënten. Dat is het idee achter de
Medicijnmonitor, ingevoerd door de landelijke apotheekketen Mediq Apotheek.
Meryem Bilan, apotheker in Mediq
Apotheek Badhoevedorp, werkt sinds
anderhalf jaar met de Medicijnmonitor
.
“In ons Apotheek Informatie Systeem
hebben wij van al onze klanten de
medicatiehistorie. De Medicijnmonitor
combineert vervolgens gegevens uit
dat systeem. Hieruit volgt een lijst met
actiepunten. Soms zijn dat dingen die ikzelf
met de patiënt bespr eek en in ander e
gevallen doet de huisar
ts dit. Z o wordt bij
alle patiënten van tachtig jaar en ouder die
bloedverdunners gebruiken, gekeken of ze
een maagbeschermer nodig hebben. Door
een maagbeschermer toe te voegen wor
dt
de kans op een maagbloeding verkleind”
,
vertelt apotheker Bilan.
Veilig gevoel
Birgitta Cloosterman is een van de
huisartsen met wie Bilan samenwerkt.
Haar patiënten vinden de Medicijnmonitor
een geruststellend idee. “Mensen voelen
zich veilig bij de gedachte dat hun ar
ts en
apotheker ze goed in de gaten houden.”
Dat kan mevr ouw Bakker-Sol beamen.
Na een whiplash enkele jar
en geleden
kreeg ze allerlei gezondheidsklachten.
Er volgden bezoeken aan diverse
specialisten, die haar ver
volgens medic atie
voorschreven. “Ik moet ieder
e dag wel
acht medicijnen innemen. V
oor mijn har t,
cholesterol, diabetes, astma, noem maar
op. We nemen regelmatig mijn medicijnen
door. Dan kijken we of het minder kan,
bijvoorbeeld. Het geeft me een veilig
gevoel, dat de ar tsen en apotheker
samenwerken om me te helpen. Dat
ze regelmatig contr oleren of ik al die
medicijnen wel nodig heb en me helpen
om af te bouwen waar dat kan. En dat ze
met me meedenken.”
Controle is noodzaak
Wat de Medicijnmonitor uniek maakt,
is dat de patiënten continu gescr
eend
worden op basis van de laatste richtlijnen
en wetenschappelijke inzichten.
Cloosterman en Bilan zijn over
tuigd van de
gezondheidswinst die de Medicijnmonitor
oplevert. “Neem bijvoorbeeld
therapietrouw: patiënten die hun medic
atie
niet volgens voorschrift gebruiken. Dat is
echt een issue in de gezondheidszor
g” ,
weet Cloosterman. Maar met de
Medicijnmonitor kan de apotheker actief
bijdragen, door contact op te nemen
als mensen hun medic atie niet komen
halen. Bilan ver telt: “Het komt bijvoorbeeld
nogal eens voor dat mensen hun
cholesterolverlagers niet op tijd ophalen en
in een gespr ek blijkt dan dat ze deze niet
volgens voorschrift van de ar
ts innemen. Ik
kan ze dan uitleggen dat dit wel belangrijk
is, omdat het een beschermende factor
is tegen hart- en vaataandoeningen. V
aak
helpt dat.”
Er staan ruim 3.000 chr
onische
medicijngebruikers ger
egistreerd bij de
apotheek Badhoevedorp. Bij de wekelijkse
medicijncheck bespr eken Cloosterman
en Bilan er zo’n veer
tig. “Dat zal in de
toekomst alleen maar meer wor
den” ,
verwacht huisarts Cloosterman. “Mensen
worden immers steeds ouder en gaan
steeds meer medic atie gebruiken.
Tegelijkertijd is er een tendens dat mensen
langer thuis blijven wonen. Nauwgezette
controle op medicijngebruik is dus
noodzaak, om complic aties te voorkomen.
Ik verwacht dat steeds meer apotheken
met zo’n systeem zullen gaan werken. De
Medicijnmonitor is de toekomst.”
AANDACHT VOOR AL JOUW G EZONDHEIDSVRAGEN
Apotheker Meryem Bilan (links) en huisarts Birgitta Cloosterman (rechts)
NU
CORNELIANI
JASJES
40%
KORTING
OP DE
ZOMERCOLLECTIE
2013
25%
KORTING
AERONAUTICA MILITARE ARMANI BJÖRN BORG BLAUER CAVALLARO CORNELIANI
ETON GANT GARDEUR GIMO’S JACOB COHEN JACQUES BRITT LA MARTINA
LACOSTE LEDÛB NAPAPIJRI R2 ROY ROBSON SCHIESSER SERAFINI
TOMMY HILFIGER TRUSSARDI JEANS
Kijkt u ook eens bij ons
in de etalage, hier vindt u
Onze speciale aanbieding.
Uw voordeel kan oplopen
Tot wel
70%
Lorentzplein 42 1171 BB Badhoevedorp
Tel. 020 659 57 47
www.jagtmanmode.nl
Page 20Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 115 • PAGINA 13
Stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud geeft samen met dhr Rien Schimmel van
KiKafonds en Marjolein Moorman fractievoorzitter PvdA tijdens de Kermis van
Frans Stuy op sportpark Sloten. De opbrengst van het benefietconcert met
optredens van o.a. Quincy en Mick Harren en een gedeelte van de kermis gaat
naar t KiKafonds. Foto gemaakt door: Jaap Wals
Stadsdeelwethouder Ronald Mauer (Sport en Homo-emancipatie) vertelde afge-
lopen donderdag 20 juni tijdens de zevende editie van het Gay Sportcafé in het
Olympisch Stadion over het actiepan voor Homo-emancipatie in Nieuw-West. De
wethouder complimenteerde ook de aanwezige sporters die hun verhaal wilden
doen: “Om een gevoelig onderwerp als dit uit de anonimiteit te halen, heb je
dappere rolmodellen nodig die durven op te staan en hun verhaal te doen. Juist
zij maken de weg naar meer openheid en acceptatie van homoseksualiteit in de
sportwereld mogelijk.” Foto: Arno Klos
De jaarlijkse Banenmarkt Nieuw-West in de Meervaart op vrijdag 21 juni heeft
ruim 1500 bezoekers gehad. De werkgevers als Action, McDonald’s en Sodexo
waren erg tevreden over het aanbod van mogelijk geschikte kandidaten. De com-
binatie van de banenmarkt met een budgetmarkt werd als erg waardevol ervaren.
Op de budgetmarkt was informatie te vinden om barrieres weg te nemen om aan
de slag te gaan zoals schulden en goed en verantwoord omgaan met geld . Bij de
stands van de uitzendbureaus stonden de hele dag lange rijen met werkzoeken-
den. DWI en UWV hadden werkzoekenden opgeroepen naar de Banenmarkt te
komen, daar werd massaal gehoor aan gegeven. Foto: Menno Herstel
Stadsdeelwethouder Jesse Bos (Welzijn en Zorg) deelde vrijdag 14 juni certifica-
ten uit aan een groep vrouwen en een paar mannen, die een EVC-training hebben
gevolgd. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Op het
certificaat staat welke competenties de cursisten hebben verworven op basis
van hun ervaring en kennis. Wilt u meer weten over de EVC-trainingen? Neem
dan contact op met het Sociaal Loket, telefoonnummer: 020 253 8666.
Foto: Jaap Wals
De laatste Algemene Beschouwingen
van de deelraad Nieuw-West in de
huidige vorm vonden plaats op 19
juni. Namens D66 voerde fractievoor-
zitter Herman Mulder het woord. Hij
hing zijn verhaal op aan drie speer-
punten: wonen, werken en recreëren.
“Vorig weekend was ik op Oerol, het
culturele evenement op Terschelling”,
zo begon Mulder zijn politieke
beschouwing. “Het hele eiland staat
op zijn kop en wordt overspoeld door
tienduizenden enthousiaste cultuur-
gangers. Bewoners zijn gewend en
trots op dit jaarlijks mega-evenement.
Het eiland – een grote natuuroase –
vervult tien dagen moeiteloos de drie
functies wonen, werken en recreëren.
In Amsterdam werkt de mix niet één
keer per jaar, maar dagelijks. Bepaald
heftiger dan op het Waddeneiland,
maar ook anders dan in vergelijkbare
grote steden. Die mix vergt wel con-
stant onderhoud en aanpassing, aan
omstandigheden en actualiteit.”
Verpretparkisering?
In de discussie over wonen, werken en
recreëren wordt volgens Mulder vaak
in scherpe tegenstellingen gedacht:
vertrutting versus ‘verpretparkisering’.
“Dat laatste wil ook D66 niet, maar wij
willen wél reuring in Nieuw-West! We
hebben al 60 jaar mooie ruime, groene
en luchtige woonwijken. Die willen wij
behouden, overigens met zorgvuldig
geplande verdichting. Ook wij willen
meer mogelijkheden voor werk in het
stadsdeel. Conventioneel maar ook
onconventioneel; creatief en vernieu-
wend. Zoals vormen van thuiswerken
of in de openbare ruimte met de lap-
top in het park. Tegelijkertijd willen wij
blijven profiteren van de aanpalende
werkcentra Schiphol, Havengebied en
Zuidas.”
Stadsdeelstelsel
Uiteraard had Mulder het in zijn
politieke beschouwing ook over het
nieuwe bestuurlijk stelsel, waarbij
stadsdelen minder verantwoordelijk-
heid krijgen. “Na de verkiezingen over
negen maanden is het beleid groten-
deels aan de Stopera en de uitwerking
is aan de nieuwe bestuurscommis-
sie. Qua participatie van de burger
en democratische besluitvorming een
flinke stap terug. U weet dat D66 dit
ten zeerste betreurt. Maar misschien
is het qua uitvoering van beleid op de
lange termijn minder dramatisch.”
Mulder houdt vast aan de beleids-
lijnen die in de lopende bestuurs-
periode door de deelraad zijn uitge-
zet. “Waarom zou de Centrale Stad
daaraan voorbij willen gaan? Zou de
gemeenteraad de behandeling van
tientallen bestemmingsplannen nog
eens over willen doen? Of zou het
sociale beleid met steeds uitgebrei-
der WMO-taken op afstand worden
gevoerd? Ik denk het niet. Ik denk dat
de gemeenteraad vertrouwen moet –
en zal – hebben in goede uitwerking
van beleid.”
Toekomstvisie
D66 ziet de veranderingen als een
stimulans voor de huidige deelraad en
het DB om dit laatste jaar stevig door
te werken met beleidsvoorbereiding.
Daarom is Mulder blij dat er de laatste
tijd zoveel goede visiedocumenten
zijn aangenomen door de deelraad.
“Alles komt geïntegreerd aan de orde
in het project ‘Toekomstvisie Nieuw-
West 2040’ voor de lang termijn, en
in de Perspectiefnota voor de korte
termijn. D66 vindt de Toekomstvisie
veelbelovend en uitdagend.”
Beleid moet duidelijkheid scheppen,
niet soft zijn, aldus Muler. Op een
aantal concrete onderwerpen heeft
D66 concrete wensen:
Schoon heel en veilig is een belangrijk
mantra. Daar wordt stevig op ingezet.
Maar hoeveel investeer je in mensen
en hoeveel in stenen?
Op veiligheid willen ook D66 scherp
handhaven. Maar wel graag zoveel
mogelijk vanuit positief perspectief,
vooral jegens jongeren: door maxi-
maal in te zetten op het creëren van
kansen via onderwijs!
D66 wil minstens zoveel banen cre-
eren als de PvdA. Maar kijk uit voor
Melkertbanen of andere droompro-
jecten!
Wij staan positief tegenover de
Banenmarkt en de Ketenaanpak, een
doorlopende leerwerklijn die duizend
mensen naar werk wil toegeleiden.
D66 bepleit een ambitieuzere en
creatievere kijk op de ontwikkeling
van winkelbedrijf, inclusief een suc-
cesvolle groei van Bedrijvencentrum
Osdorp, ofwel Akerpoort.
Er is ruimte voor 25 tot 40% meer hui-
zen in Nieuw-West. Daar zitten voor
D66 keuzes aan zoals: het aandeel
sociale huur omlaag brengen ten gun-
ste van modale huur. Ook aandacht
voor zelfbouw en verdichting.
Zet alles in op een ambitieuze,
metropolitane ontwikkeling van de
Sloterplas. Faciliteer waar nodig, met
voorzieningen gericht ook op wonen en
werken, maar ook openbare toiletten in
de parken. Respecteer het belang
van de omwonenden maar wees niet
onnodig terughoudend bij activiteiten.
Overleg over randvoorwaarden voor
overlastbeperking. De lokale politiek
zou niet functioneren zonder het amb-
telijk apparaat en de hardwerkende
mensen van de griffie. Daarom dankte
Mulder hen expliciet: “D66 is zich ervan
bewust dat hun taak niet makkelijk is.
Ons respect daarvoor! Ook voor hen is
de toekomst onhelder.”
Wilt u de algemene beschouwing van
Herman Mulder (D66) in zijn geheel
teruglezen?
Ga dan naar www.d66nieuwwest.nl
Ruim 1500 bezoekers aan Banenmarkt
VVD en CDA:
handhaven bij
aanpak zwerfvuil
Aanvullende inzet op handhaving kan
een bijdrage leveren aan een schoner
stadsdeel en bovendien een positieve
invloed hebben op de veiligheid. Dit
was de insteek van de motie die het
CDA en de VVD afgelopen raadsverga-
dering indienden met betrekking tot het
besteden van een financiële meeval-
ler. CDA-fractievoorzitter Rien Fraanje:
“Handhaving levert daadwerkelijk een
bijdrage aan een schoner stadsdeel.
Bewoners vragen hier ook om. Laten
we daar dus op inzetten!”
Eind 2012 werd naar aanleiding van een
financiële meevaller van circa 1,1 mil-
joen de motie Knelpunten ingediend,
met als doel verschillende knelpunten
in de openbare ruimte aan te pak-
ken. Als knelpunten werden werkge-
legenheid, zwerfafval en handhaving
genoemd. In de uitwerking werd wat
betreft het CDA en de VVD onvoldoen-
de ingezet op het punt handhaving
om het zwerfprobleem aan te pak-
ken. Rien Fraanje (CDA): “Wanneer het
geld alleen wordt gebruikt voor een
werkgelegenheidsproject om zwerfvuil
op te ruimen, dan blijven we schoon-
maken. Ook het dagelijks bestuur
erkent dat de aanpak van zwerfvuil
effectiever zou zijn als de handha-
ving geïntensiveerd zou worden.
Wat ons betreft moet de inzet bij het
aanpakken van dit knelpunt dus zijn
de vervuilers aan te spreken op hun
gedrag en hen desnoods te beboe-
ten.” Na de discussie gehoord te heb-
ben, gaf portefeuillehouder Baadoud
aan dat de uitwerking van de motie
Knelpunten zo geïnterpreteerd moet
worden dat de buurtveiligheidteams,
waar het extra geld aan uitgegeven
wordt, ook ingezet zullen worden voor
handhaving. CDA en VVD reageerden
verheugd op deze toezegging van de
portefeuillehouder. Fraanje: “Goed om
te horen dat het dagelijks bestuur er
een schepje bovenop wil doen om het
zwerfvuilprobleem daadwerkelijk aan
te pakken.”
FASHION FACTORY OUTLET
Boven Media Markt wil Fashion Factory Outlet een prachtige
winkel openen. Alleen wil het stadsdeel dit helaas nog niet.
Ookmeerweg 400-416 - Zuidermolenweg 44-62 - www.akerpoort.nl
Kies ook voor Fashion Factory Outlet in
Koopcentrum Akerpoort:
want Nieuw-West heeft mode-opleidingen
en het World Fashion Center,
want mode-outletwinkels versterken
Nieuw-West als mode-stadsdeel,
want ook deze winkel zal werk bieden aan
veel mensen uit Nieuw-West.
Herman Mulder (D66): ‘Wonen, werken en recreëren in Nieuw-West’
Page 21Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 113 • PAGINA 14
POSTERS
De gerubriceerde advertenties in de Westerpost
Posters worden geplaatst in de gehele oplage
Prijs per kolom per millimeter E 0,71
(maximaal 2 kolom)
Posters plat gezet over 1 kolom 1-10 woorden
E 10,- elk woord meer E 0,25
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
Opgeven Posters uiterlijk voor dinsdag 11.00 uur
Ook telefonisch 020-6196000, fax 020-6196391 of
e-mail: info@westerpost.nl
Films en video’s overzetten
naar DVD. Info: bel 020-
6594238 of info@fotocd-
shophalsema.nl
DVD
Wij zoeken een Barme-
dewerker m/v 20 uur per
week met SVH-papier. tel
06-47336706
PERSONEEL GEVRAAGD
T.H. mooie opslagloods ca.
450 m2 in Badhoevedorp.
tel. 020-6010833
TE HUUR AANGEBODEN
T.H. opslagruimte unit ± 15
m2 Badhoevedorp e 100,-
p.m. Evt. ook grotere. Tel.
020-6010833
T.H. kantoorunit + contai-
ner unit op buitenterrein. tel.
020-6010833
DIVERSEN
COMPUTERS
WAT IK ZEGGEN WOU....
TUINONDERHOUD
AUTO’S TE KOOP GEVRAAGD
WONINGINRICHTING
Man, 53 jr. z.k.m. een lieve
dame tussen 40-50 jaar. Ik
ben een zorgzame en lieve
man die ook lekker kan
koken. Mijn doel is samen
delen, samen praten, in
goede en slechte tijden.
Spreekt jou dit aan bel of
sms dan 06-16038168 dan
kunnen we gezellig samen
afspreken.
HUWELIJK EN KENNISMAKING
Vakantie?
www.
mega-travel.nl
Joh. Huizingalaan 76
Amsterdam
Tel. 020-6151935
Wij bezorgen aan
huis en kantoor
BANKETBAKKERIJ
* HACCP - GECERTIFICEERD
Nu ONLINE winkelen!
24 uur per dag
7 dagen per week
WWW.SCHOUTEN-BANKET.NL
Omnitech voor al uw compu-
terproblemen 06-22511165
Geen voorrijkosten.
Joh. Huizingalaan 76, Amsterdam - Tel. 020-6151935
nu ONLINE WINKELEN
24 uur per dag 7 dagen in de week
www.schouten-banket.nl
BANKETBAKKERIJ
Gedipl. Hovenier
Al 35 jaar een begrip!
Voor tuinaanleg,
onderhoud,
sierbestrating en
verwijdering van bomen
e 14,50 per uur.
Tel. 023-5332532 of
06-54912081
BROMMOBIELEN
IN- VERKOOP EN ONDERHOUD
Alle merken nieuw en gebruikt
Zonder bromfi etsrijbewijs JDM City + Canta
Zuiderakerweg 22 B, Amsterdam
www.balkebrommobielen.nl
Tel: 06-24234788/020-6190291
De Ontspanningsvereniging
Slotervaart
zoekt per
zoekt per direct
direct een train(st)er voor
een train(st)er voor
haar afdeling
haar afdeling Conditie training
Conditie training op
op
maandag van 19.30 - 20.30 uur.
Locatie: Huizingaschool,
Jacob Geelstraat 54 Amsterdam.
Inlichtingen: mw. R. Hermeler
Telefoon:
Telefoon: 020 619 3887
020 619 3887
e-mail:
e-mail: riethermeler@kpnmail.nl
riethermeler@kpnmail.nl
‘Uw wensen zijn
ons uitgangspunt’
020 497 2694 Altijd bereikbaar
www.deloosuitvaartverzorging.nl
De Loos
uitvaartverzorging
Laat u niet kisten
Rubriek over de dood en alles wat daarmee
samenhangt
Studentenonderzoek
Een drietal studenten uit Ede hebben studie gedaan
naar de uitvaarten die via de gemeenten geregeld
worden. Dat zijn er zo’n 1800 per jaar. De gemeen-
ten moeten hier, volgens de wet, voor zorgdragen
op het moment dat er niemand is die de uitvaart
regelt. Het onderzoek heeft opgeleverd dat er
grote verschillen tussen de gemeenten bestaan.
Zowel in de kosten als in de uitvoering. Het blijkt
dat in de grotere gemeenten het tot vier keer zo
vaak voorkomt dan in de kleinere gemeenten. De
grote gemeenten zien het eerder als een onderdeel
van de gemeentelijke sociale zekerheid dan de
kleine gemeenten. Doordat het vaker voorkomt zijn
de grote gemeenten er beter voor toegerust een
gemeentelijke uitvaart te regelen. Per jaar bedragen
de totale kosten naar schatting circa 4 miljoen euro.
Een groot deel van deze kosten wordt echter terug-
gevorderd bij de nabestaanden.
Vragen op uitvaartgebied: 020 4972694
Henk de Loos
PARTYCENTRUM
Voor al uw evenementen
Restaurant Syriana
Akersluis 8
1066 EZ Amsterdam
020 - 669 09 33
info@syriana.nl
WWW .SYRIANA
.NL
Zaalhuur
vanaf e 60,-
per uur
Te koop gevraagd
grootmoederstijdmeubelen of
antiek, inboedels + klein spul
Tel. 020-6751689 of 06-55597786
Het hoogste bod
T.k. gevr.: loop, sloop,
schade auto’s en bussen.
Bel voor
vrijbl. prijsopgaaf.
Erkend RDW
vrijwaringsbewijs.
Rowi Auto’s
Osdorperweg 719
Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020 - 675 41 93
Mobiel: 06 - 113 42 904
‘HARMONIA’ AFD. AMSTERDAM
115 JAAR!
De bijeenkomsten worden gehouden in het
’Huis van de wijk De Aker’
Noorderakerweg 2, 1069 PC Amsterdam
Info tel. 020-6659814/020-6160975
Programma: Donderdag 27 juni:
Waarneming van overledenen: Tini de Ruiter
Aanvang 19.45 uur
Dit is onze laatste bijeenkomst voor de zomer, de eerst-
volgende avond is 5-9 a.s. Wij wensen u een fi jne zomer!
www.hoveniersbe-
drijfde-populier.nl Al
ruim 25 jaar het adres
voor al uw tuinwerk-
zaamheden, o.a.:
snoeien, onderhoud,
aanleg van oude en
nieuwe tuinen, sier-
en herbestrating,
het plaatsen van
schuttingen + gratis
ontwerp enz. Alles
is bespreekbaar. In-
geschr. KvK, Gouden
Gids www.hoveniers-
bedrijfde-populier
.nl
Bel voor een vrijblij-
vende prijsopgave:
020-7737843
Tuinman heeft nog tijd
voor al uw
tuinwerkzaamheden.
Tel. 06-53442975.
Ingeschr. bij KvK,
alles is
bespreekbaar.
Met meubelstoffeerwerk van
Bob van Noord zit u weer
goed.T
el.020-6141087/
6841736
PC Redder
Voor al uw laptop- en
computerreparaties, ook
aan huis en bedrijf.
Tevens verkoop.
Tel. 6670663/06-24931661
winkel P . Calandlaan 142
1068 NR
www.pc-redder.nl
Verhuis- en
besteldienst
24 uur per dag.
Seniorenkorting!
Tel. 020-6151143
06-53244128
G.Roetman
Bank etbakk
eri
j - Chocolat
erie
Osdorperban 126 - 128 Amsterdam
tel.: 020-619 03 14 fax: 020-619 45 32
Ruime parkeergelegenheid “Gratis”
(VYHOG
Uitvaar tzorg
Koekoekslaan 1 27
1171 PH Badhoe vedorp
020-60. 10.664 / 06-5 49.579.87
www.esveld-uitvaartverzorging.nl
DAG EN NACHT BEREIKBAAR
.
Te koop gevraagd
vitrinekast met gebogen laden
of andere barok meubelen.
Tel. 020-6751689 of 06-55597786
Te koop gevraagd
alle soorten plateel of oud zilver
Tel. 020 - 675 16 89 of
06 - 555 977 86
Te koop gevraagd
grote en kleine klokken
ook antiek; mogen defect zijn.
Tel. 020-6751689 of 06-55597786
APK e 38,50
(benzine) all-in
Keuringsstation
Loogman
Lutkemeerweg 220
Osdorp
Mobiel 06-20413720
Primera Brouwer
Burg. de Vlugtlaan 178,
tel: 020-6131538
De laatste
Staatsloten
Oranjeloterij
Trekking start
29 juni a.s.
Apotheek Caleidoscoop - Osdorpplein 403 - 1068 EV Amsterdam
www.apotheekcaleidoscoop.nl
organiseert op
vrijdag 5 juli een
huidadviesdag!
Meld u GRATIS aan
voor een huidanalyse
en een persoonlijk
huidverzorgingsadvies door
een specialiste!
Maak een afspraak in de apotheek
of bel 020 619 0446.
door
eek
amsterdampharma.nl
www.amsterdampharma.nl
Page 22Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 118 • PAGINA 15
Westerpost
Slotervaart/Osdorp
Bewonersavond in
Huis van de Wijk
’t Blommetje
Dinsdag 2 juli wordt er in het Huis
van de Wijk ’t Blommetje een bewo-
nersavond gehouden. Op deze avond
kunnen wijkbewoners met elkaar in
gesprek om verder inhoud te geven
aan de thema’s van de wijkagenda
en wordt er gestemd over een bewo-
nersinitiatief
eze tweede bewonersavond van 2013
wordt ingezet om bewoners in de
gelegenheid te stellen met elkaar
verdere invulling te geven aan de
Wijkagenda van 2013. Thema’s die op
de Wijkagenda staan zijn eerder dit
jaar door een groep van 50 bewoners
vastgesteld en later verder uitgewerkt
door de leden van de Regiegroep.
De Regiegroep wil deze uitwerking
aan bewoners voorleggen en met
hen verder invullen. Dit is wenselijk
om het nog te besteden budget voor
Bewonersinitiatieven in de tweede
helft van 2013 nog gerichter toe te
kennen aan initiatieven die daadwer-
kelijk bijdragen aan de verbeterpunten
van de Wijkagenda.
Een ander belangrijk punt op de agen-
da van deze bewonersavond is de
beoordeling van een subsidieaanvraag
voor het initiatief ‘Buurtmoestuin
Broodje Gezond’. Deze aanvraag is
ingediend door een groep actieve
bewoners in de omgeving Meer en
Vaart en President Allendelaan. Een
afvaardiging van de aanvragers zal
een presentatie geven over het voor-
stel zodat de aanwezige bewoners
vervolgens weloverwogen hun stem
kunnen uitbrengen.
De bewonersavond wordt gehouden
in Huis van de Wijk NWM, ‘t Blommetje
op dinsdag 2 juli 2013. De avond start
om 19.00 uur met koffie en thee. Om
19.30 uur zal de medewerker Huis
van de Wijk de avond inleiden. Men is
welkom bij Blomwijckerpad 70. Voor
vragen kan men terecht bij Sylvia de
Goede, medewerker Huis van de Wijk
/ Combiwel, tel.nr: 0639717875. Wij
hopen u te mogen ontvangen op 2 juli!
Klimmen aan
de Sloterplas
Osdorp – Ouders hebben er een
speeltuinprobleem bij. Wie zijn kind
uit het nieuwe megagrote en enorm
oranje klimtoestel mee wil krijgen,
moet – hop – erachteraan en klim-
men maar.
Tenminste, zo ziet stadsdeelvoorzitter
Achmed Baâdoud het voor zich. “Dit
toestel is veel te leuk,” riep hij vorige
week woensdag. Pal na de met ijs
en lekkere hapjes omlijste opening
(eindelijk ging het roodwitte lint opzij!)
stormden kinderen het nieuwe speel-
toestel aan de oever van de Sloterplas
in. “Ik wou dat ik hier kon wonen,”
verzuchtte een 5-jarige die al snel de
top had behaald.
Het nieuwe speelgevaarte is een eer-
ste stap, zo staat het in de offici-
ele plannen, in het ‘creëren van meer
recreatiemogelijkheden op de zuid-
westoever in Centrum Nieuw-West.’
Het speeltoestel (ontworpen door
ontwerp- en ingenieursbureau Carve)
moet daaraan bijdragen met al haar
klimtunnels, klimtouwen én zandbak.
Stadsdeelvoorzitter Baâdoud is tevre-
den: “Nu willen meer kinderen hier
spelen! Ouders kunnen ondertussen
op een bankje genieten van het uit-
zicht op de Sloterplas.” En van de
horeca, die in 2014 zal worden uitge-
breid, terwijl dan ook nieuwe natuur-
stenen bestrating én een ‘luie’ trap
naar het water worden aangelegd.
Karatebrons voor
Ou-Aissa in Salzburg
SALZBURG - Karateka Isra Ou-Aissa
heeft zaterdag brons gewonnen tij-
dens de Open Oostenrijkse titelstrijd
voor karateka’s tot 21 jaar. Alleen
de poulefinale tegen de sterke
Duitse Anna-Marie Waurick ging in
de Walserfeldhalle in Salzburg nipt
verloren. De 19-jarige pupil van
Karateschool Fightin’ Nabil sluit daar-
mee het wedstrijdseizoen mooi af.
Eerder dit seizoen won Isra Ou-Aissa
o.a. goud bij de NK senioren en de NK
tot 21 jaar. De internationale Kaiten
Open in Almere leverde twee keer
goud op en bij de Belgian Open in
Leuven was Ou-Aissa goed voor zil-
ver. Daarnaast keerde ze met brons
terug van internationale wedstrijden
in Tanger (Marokko) en Podgorica
(Montenegro).
Vanaf 3 juli a.s. is er een nieuwe kla-
verjasclub bij u in de buurt. De naam
van de club is ‘Gezelligheid Troef’. U
kunt iedere woensdagavond gezellig
komen klaverjassen. De zaal is open
vanaf 19.00 uur en aanvang klaverjas-
sen 19.30 uur. Er zullen 3 partijen met
wisselen worden gespeeld. Kom dus
gezellig een kaartje leggen en neem
een goed humeur mee dan maken
we er een gezellige klaverjasavond
van!! Het adres van de club is Korte
Water 1, vlakbij het Dijkgraafplein en
gemakkelijk bereikbaar met tram 17,
er is tevens voldoende parkeergele-
genheid.
Voor inlichtingen kunt u bel-
len 020-6147361 of 0628206346 of
0641778981. Graag tot ziens op onze
eerste woensdagavond 3 juli a.s.
Vanaf woensdagmiddag 15 mei
hebben er in Huis van de Wijk ’t
Blommetje activiteiten plaats gevon-
den voor kinderen uit de buurt. De
reeks activiteiten stonden in het
kader van een schone leefomgeving
en milieu. Prikacties in de buurt, een
aflevering van Klokhuis kijken, een
kennisquiz over zwerfafval en cre-
atieve activiteiten maakten deel uit
van het programma dat onder leiding
van Pabo studenten en vrijwilligers
werd uitgevoerd.
Een schone straat, een schone speel-
plaats, geen zwerfafval bij de voor-
deur. Dat is goed voor het milieu en
ziet er een stuk vrolijker uit. Tijdens
het programma bij het Huis van de
Wijk konden kinderen meer leren over
de schadelijke gevolgen van zwerfaf-
val voor het milieu en hoe belangrijk
het is snoeppapiertjes en ander ver-
pakkingsmateriaal netjes in de prul-
lenbak te gooien.
Woensdag 3 juli van 15.00-17.00 uur is
er een feestelijke afsluiting van de kin-
deractiviteiten in het Huis van de Wijk
het Blommetje. De kinderen zullen
met zelfgemaakte spandoeken een
optocht door de buurt houden. Bij het
Huis van de Wijk kan er gesprongen
worden op een springkussen en is een
feestelijke afsluiting. We hopen op
een gezellige middag in aanwezigheid
van veel kinderen met hun ouders.
Ouders worden dan bij deze dan ook
opgeroepen mee te komen om de
kinderen te helpen.
Medewerkers van het Huis van de
Wijk hopen dat deze serie activitei-
ten in en na de zomervakantie door
ouders voortgezet wordt. Er zijn in de
afgelopen maanden genoeg signalen
binnengekomen dat er veel behoefte
is aan activiteiten voor kinderen. Het
Huis van de Wijk stelt bewoners in de
gelegenheid dit met elkaar te beden-
ken en uit te voeren voor de kinderen.
Tevens is er een mogelijkheid subsi-
die voor de kinderactiviteiten aan de
vragen bij de Regiegroep Nieuw West
Midden. Aanvragen voor activiteiten
kunnen ingeleverd worden bij het Huis
van de Wijk. De aanvraagformulieren
zijn hier ook verkrijgbaar.
Voor meer informatie over de kin-
deractiviteiten, het aanmelden voor
hulp én het aanvragen van subsidie
bij de Regiegroep kan men terecht
bij Shanti Groag (0649247081)
of Sylvia de Goede (0639717875).
Spontaan langskomen met vragen
bij Hoekenes 25 kan natuurlijk ook!
Wij horen graag welke ideeën u heeft
voor activiteiten in de wijk!
Maandag 1 juli van 13.00 – 16.00 uur
opent restaurant De Halve Maen,
Sloterweg 1345 in Amsterdam Sloten
haar deuren voor taxateur en veiling-
houder Arie Molendijk uit Rotterdam.
Hij zal deze dag oude en zeldzame
boeken, handschriften, klooster-
boeken en of oude bijbels voor het
publiek op hun waarde schatten.
Molendijk is vooral gespecialiseerd
in oude geschiedenis, topografie,
(staten)bijbels en theologie.
De heer Molendijk organiseert twee
keer per jaar een veiling van oude /
antieke boeken en was organisator
van diverse boekenmarkten in den
lande, zoals de Veluwse boekenmark-
ten. Verder kan advies worden gege-
ven tot verkoop of restauratie van
oude boeken, bijbels etc. Bijzondere
stukken komen meestal in aanmerking
voor een veiling.
Ook het opstellen van een taxatierap-
port voor de verzekering is mogelijk.
Regelmatig taxeert Molendijk op uit-
nodiging in musea, bibliotheken, ker-
ken en op monumentendagen. De
belangstelling is overwegend groot op
dergelijke dagen.
Inmiddels heeft Arie Molendijk meer
dan 1100 taxatiedagen op zijn naam
staan. Er is voldoende parkeergele-
genheid in de omgeving en de koffie
Wegens bezuinigingen sluit de
Openbare Bibliotheek Overtoomse
Veld aan het August Allebéplein per
1 juli 2013 haar deuren. Zaterdag
29 juni is deze bibliotheek voor het
laatste geopend.
Doordat de bibliotheken in Amsterdam
Nieuw West bijna 30% moeten bezui-
nigen op het budget zal Bibliotheek
Overtoomse Veld haar deuren moeten
sluiten. De huidige leden en bezoe-
kers van Bibliotheek Overtoomse Veld
kunnen vanaf 1 juli terecht bij de vol-
gende vestigingen van de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA):
Bibliotheek Slotervaart, Pieter
Calandlaan 87b
Bibliotheek Osdorp, Osdorpplein 16
Bibliotheek Slotermeer,
Plein ’40-’45 nr. 1 (tuinstadhuis)
Bibliotheek Mercatorplein,
Mercatorplein 89
of een van de andere bibliotheken in
Amsterdam.
Bloeiende
pracht in de
Oeverlanden
Zondag 30 juni tussen 11.00 en
12.30 uur houdt biologisch hove-
nier Hans Bootsma een rondleiding
over de Noordelijke Oeverlanden
van de Nieuwe Meer. Het is vlak na
het feest van St. Jan, wanneer niet
alleen het sint-janskruid maar ook
de meeste plantensoorten in bloei
staan. Daarnaast vertelt Hans over het
beheer van grazige vegetaties aan de
hand van grassoorten.
Om 11.00 uur verzamelen de deel-
nemers bij het Natuur- en Milieu
Educatiecentrum De Waterkant, dat is
gelegen aan de Nieuwe Meer, aan het
begin van het Anton Schleperspad,
zo’n 50m vanaf de Riekerweg.
Deelnemers betalen € 1,50 per per-
soon, voor kinderen en leden van
Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”
is deelname gratis.
Tevoren opgeven is niet nodig.
Voor informatie kunt u kijken op
ww.oeverlanden.nl, of bellen naar
JanKees van Dijk: 020 617 1915 (vóór
9.00 u en na 20.00 uur).
(Tekst en foto: Shirley Brandeis)
Feestelijke afsluiting
kinderactiviteit in Huis van de Wijk!
1 juli 2013 sluiting
Bibliotheek Overtoomse Veld
Isra Ou-Aissa trappend in actie /
Foto: Karateschool Fightin’ Nabil
Taxatiemiddag van oude boeken, bijbels en
ansichtkaarten in de Halve Maen in Sloten
Nieuwe klaverjasclub‘Gezelligheid Troef’
staat klaar. Taxatie 5 euro ongeacht
het aantal te beoordelen boeken.
Plaats: AMSTERDAM SLOTEN,
Restaurant De Halve Maen, Sloterweg
1345. Tel. 020 6153821
Datum en tijd: Maandag 1 juli van
13.00 - 16.00 uur.
Inlichtingen: Antiquariaat A.C.
Molendijk. Tel 010 4667164 of 06
51950097 info@molendijkboeken.nl
(niet voor taxaties)
Page 23Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 119 • PAGINA 15
Westerpost
Slotermeer/Geuzenveld
Door Koning Willem lll wer d in
1863 aangekondigd de slavernij in
Suriname af te schaf fen,hetgeen
echter nog 10 jaar heeft geduurd.
Deze geschiedenis wordt onder Uw
aandacht gebracht door dit feit te
herdenken op zaterdag 29 juni in
Geuzenveld.
Dit evenement word georganiseerd
door een buurt comité van Surinaams
gemeenschap in Geuzenveld
Programma
12.00 uur
Brasband
13.00 uur
Gospelkoor
14.15 uur
Hr. Drenthe zingt
oude Surinaamse en
Nederlandse
liederen
14.30 uur
Kwamimba
Surinaamse
verteller
15.00 uur
Presentatie traditionele
Indianen klederdracht
15.30 uur
Demonstratie koprobekin
met Creoolse kleder-
dracht vergezeld van
de
Surinaamse
muziekformatie Refrein.
17.30 uur
Einde evenement
en
dankwoord
Plaats: Lambertuszijl plein
Datum: zaterdag 29 juni
Tijd: van 12.00 uur tot 17.30 uur
Contactpersonen :
Josta, tel 06-84189605 en
Apoera, tel 06-43028402
Mogelijk gemaakt door Huis van de wijk
Zaterdag 29 juni organiseert het
Van Eesterenmuseum de rond-
leiding kunst & architectuur in de
Kolenkitbuurt. 
Karin Ruisch, oud
bewoner en cultuurwetenschapper,
leidt je deze middag graag door het
boeiend gebied van de ‘Kolenkit’. Je
maakt kennis met het ontstaan van
de wijk, welke bewoners de wijk heeft
gekend en hoe de veranderingen in
de buurt tot stand zijn gekomen. De
rondleiding is niet alleen interessant
vanwege het stedenbouwkundig plan
en de architectuur maar ook vanuit
sociaal oogpunt.
Datum: zaterdag 29 juni 2013
Tijd: 14.30 uur
Kosten: € 7,50
(incl. koffie/thee, alleen pinnen)
Vertreklocatie:
Van Eesterenmuseum,
Burgemeester De Vlugtlaan 125
Aanmelden: rondleiding@
vaneesterenmuseum.nl o.v.v.
Kolenkitrondleiding
Wij gaan voor onze ouderen de gehe-
le zomer gewoon door met onze
aktiviteiten t.w.
Bingo: iedere tweede zondag van de
maand t.w. 14 juli en 11 augustus in
de Schakel,
Paul Scholtenstraat 36A. v.a. 13.00
uur is de zaal open. We beginnen om
13.30 uur.
Prijs per boekje E 3,= voor 4 rondes,
koffie/thee gratis evenals een hapje
en een drankje
In de pauze. Inlichtingen Alke Wiertz
tel. 020-8464843
Bosmobiel donderdag 11 juli en
donderdag 29 augustus 2013. Dit is
bedoeld om degenen die niet zo goed
ter been zijn een plezierige tijd in het
Amsterdamse Bos te bezorgen.
Verzamelen om 12.30 uur vanaf het
Gerhardhuis,Slotermeerlaan. Kosten E
5,= p.p. Aanmelden vooraf bij Evert
van Maanen tel. 020-6113785
Gymnastiek voor Senioren:
elke maandag van 14.00 t/m
15.00 uur in de Schakel in de
Paul Scholtenstraat. De zaal is open
vanf 13.30 voor een praatje en een
kopje koffie/thee,
Ook na afloop gaan we nog even rus-
tig zitten met een kop koffie/thee en
om te wachten
Op bv. Het busje. Onze deelnemers
zijn gemiddeld ver boven de 70 jaar,
ook met rollator
Van harte welkom. Tel. Informatie bij
Alke Wiertz 020-8464843
Klaverjassen: op dinsdag en vrijdag-
middag in het Nivonhonk, Jan de
Louterpad , van 13.00 tot 16.00 uur;
Zaal open vanaf 12.00 uur, contributie
E 6,= per maand ;dat is voor twee
Middagen per week klaverjassen
incl. koffie/thee met een koekje.
Inlichtingen: Joke Johns tel.6117866.
We willen graag nieuwe leden ver-
welkomen.
Museum uitje op donderdag 1 augus-
tus 2013. We gaan naar de Hermitage,
Amstel 51. Tentoonstelling over Peter
de Grote, een bevlogen Tsaar. Gratis
met Museumkaart, Met Stadspas E
12,= Opgeven na 19.00 uur bij Evert
van Maanen tel. 020-6113785
Hardlopen bij
Sportclub de
Eendracht
Vanaf dinsdag 2 juli 2013 start
Sportclub de Eendracht vijf hard-
loopgroepen voor beginners:
dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur:
dames
dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur: 50+
woensdag van 10.00-11.00 uur:
gewichtsbeheersing
dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur:
dames
dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur: 50+
Het betreft een cursus van 13
weken onder begeleiding van Eric
Cornelisse, gediplomeerde hard-
looptrainer en voedingsdeskundi-
ge. De start is vanaf Sportpark de
Eendracht, Bok de Korverweg 4 en
de hardlooproutes gaan door het
recreatiegebied Tuinen van West.
Het is mogelijk om twee lessen
gratis kennis te maken. Daarna is
het lidmaatschap van Sportclub de
Eendracht verplicht. Dit lidmaat-
schap kost e 10,67 per kalenderjaar.
Voor meer informatie en inschrijven
kunt u een e-mail sturen naar hard-
lopen@sportparkdeeendracht.nl
Amsterdam – Op zaterdag 22 juni
deden het Sloterparkbad en het
Bijlmer Sportcentrum mee aan de
poging het wereldrecord watertrap-
pelen te verbreken.
Bij de recordpoging gaat het om het
aantal mensen dat tegelijkertijd 10
minuten watertrappelt in verschillende
Optisport zwembaden. Het record van
1231 is verbroken. Het nieuwe record
staat nu op 1276 deelnemers.
Vanaf 10.45 uur waren de deelnemers
welkom in de beide zwembaden. Waar
naar uitleg van de regels om 11.15 uur
exact het startschot luidde. Bijna alle
deelnemers wisten 10 minuten lang
te watertrappelen. In totaal deden
er 113 deelnemers mee in de twee
Amsterdamse zwembaden; 46 in het
Sloterparkbad en 67 in het Bijlmer
Sportcentrum.
Vanaf het water ziet alles er anders
uit. In de Westelijke Tuinsteden, zoals
stadsdeel Nieuw-West nog steeds
wordt genoemd, is heel veel zorg
en geld in het water gestoken. In de
hoeveelheid, de oevers, de bruggen
en andere (civieltechnische) kunst-
werken. De blauwe lijnen zijn belang-
rijke stedenbouwkundige dragers
van het Algemeen Uitbreidingsplan
(AUP) uit 1935. Samen met het groen
en de architectuur zorgen zij voor
een zwevend landschap van lucht,
licht en ruimte. Een landschap waar-
in we de grote maten en de wijde
blik van het oude polderlandschap
terugvinden in de Sloterplas.
Tijdens de tocht is er aandacht voor
watergerelateerde stijlkenmerken,
monumenten, kunst, groen, natuur-
en milieu, historie en toekomst, water-
management en nog veel meer. We
varen zowel in de stadsboezem als
over de Sloterplas. De vernieuwen-
de vormgeving en materialisatie van
dit blauwe hart is onderdeel van de
excursie. Deze tocht valt samen met
de internationale grachtentocht van
de kanovereniging Sloterplas, waar
zo’n 200 kanoërs aan meedoen. We
varen daarom dit keer ook langs het
watersporteiland.
Met Wouter van der Wulp als initiator
en gids, in samenwerking met het Van
Eesterenmuseum.
Waar en wanneer
Zaterdag 29 juni,
13.00 uur – 17.00 uur
Vertreklocatie: Van Eesterenmuseum,
Burgemeester De Vlugtlaan 125
Rond 15.00 pauze bij Natureluur, ein-
digen om 16.30 uur bij Hotel Buiten.
Kinderen onder de 12 kunnen helaas
niet mee. Op 28 september is er nog
een vaartocht.
Toegang € 12,50 / met OBA-pas €
10,50
(incl. koffie/thee)
Reserveren verplicht, via:
varen@vaneesterenmuseum.nl
o.v.v. OBA-pasnummer
Het is ROHDA E1 gelukt om kampioen
te worden in de veldcompetitie. Deze
ploeg die pas in de zaalcompetitie is
begonnen met korfballen en toen als
6de in de poule eindigde, heeft op het
veld een spectaculaire sprong gemaakt
qua spelniveau dat ze mee wisten
te strijden voor de titel. In de laatste
speelronde stonden 3 ploegen aan
de leiding. ROHDA E1, Vlug&Vaardig
E1 en ZKC’31 E1. ROHDA speelde
de laatste wedstrijd tegen stadsge-
noot en mede kampioenskandidaat
Vlug&Vaardig E1. De ploeg die wist te
winnen mocht zich kampioen noemen.
Beide ploegen hadden veel supporters
op de been gebracht, die een spannen-
de wedstrijd voorgeschoteld kregen.
ROHDA stond bij rust met 2-1 voor.
Ook in de 2de helft waren de ploegen
aan elkaar gewaagd en Vlug&Vaardig
wist snel de 2-2 te scoren. Gelukkig
voor ROHDA wisten ze ook de korf
nog 1 maal te doorboren, 3-2. Met
nog 15 seconden te spelen kreeg
de tegenstander nog een strafworp,
maar die ging gelukkig mis. ROHDA
E1 is kampioen, een prachtige pres-
tatie voor deze 1ste jaars korfballers.
ROHDA B1 is op zoek naar een ambi-
tieuze korfballer die volgend jaar op
het hoogste niveau van Nederland wil
spelen. ROHDA B1 gaat in de zaal-
competitie in de hoofdklasse spelen en
willen gaan voor het kampioenschap
in deze klasse. Om dit te bereiken
zoeken we nog één heer die graag op
dit niveau wil en kan spelen. Mocht er
interesse zijn dan kunt u mailen naar
René Kruse, korfbalzaken@rohda.com.
Meer informatie kunt u vinden op
www.rohda.com.
Wereldrecordpoging watertrappelen
AAC’er Gregory Sedoc voor vierde
keer naar WK atletiek
AAC’er Gregory Sedoc (Amsterdam,
1981) heeft zich bij de EK landen-
teams, dit weekend, geplaatst voor
de WK atletiek, augustus dit jaar in
Moskou. Op 23 juni jl. liep Sedoc
13.50sec op de 110m horden, pre-
cies de limiet die is gesteld door de
Atletiekunie. “Ik ben echt heel blij en
wilde zo graag winnen. Tot horde 7-8
ging het super en toch precies die
WK-limiet”, zei Sedoc na zijn race.
13.50sec is de vierde tijd ooit gelopen
door een Nederlander. Zijn PR, de
derde tijd ooit, is 13.37sec gelopen
in 2007.
Voor de drievoudig Olympiër (2004,
2008, 2012) is dit de vierde keer dat hij
zich weet te plaatsen voor de wereld-
kampioenschappen outdoor. Hij zal bij
de WK in actie komen op 11 augustus
en mogelijk de dag erna de halve finale
lopen. De finale is later die avond…
Voor de club uit Amsterdam Nieuw-
West is dit het tweede feestje deze
maand. Eerder deze maand promo-
veerden de heren van AAC weer naar
de hoogste divisie van de atletiek.
Ook voor Nederlands ‘atletiekwereld’
was is het een feestmaand. Bij de EK
landenteams (22-23 juni in Dublin) pro-
moveerde het Nederlands team naar
de ‘Superliga’, waarin de twaalf beste
atletieklanden van Europa zitten.
Anbo Geuzenveld/Slotermeer
Keti Koti 2013 150 jaar
afschaffing slavernij
ROHDA E1 Kampioen voorjaarscompetitie
Vaartocht door de Westelijke Tuinsteden
Rond de Kolenkit met Karin
Primera Brouwer
Burg. de Vlugtlaan 178,
tel: 020-6131538
De laatste
Staatsloten
Oranjeloterij
Trekking start
29 juni a.s.
Page 24Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 120 • PAGINA 15
Westerpost
Zwanenburg/Halfweg
Gigi Ravelli geeft voetbalvereni-
ging Zwanenburg een opfrisbeurt
Zwanenburg 19 juni 2013 – Gigi Ravelli
stak vandaag namens Stichting
Specsavers Steunt haar handen uit
de mouwen bij Voetbalvereniging. De
bekende ambassadeur hielp mee met
het schoonmaken van de voetbalver-
eniging en trapte nog een balletje
met de jeugdleden. VV Zwanenburg
kreeg deze hulp uit bekende hoek
omdat zij één van de winnaars is
van de actie ‘Win een ambassadeur’.
De afgelopen maand maakten lokale
goede doelen die financieel gesteund
worden door Stichting Specsavers
Steunt kans op de hulp van bekende
Nederlanders Jochem van Gelder,
Lange Frans, Gigi Ravelli en Tanja
Jess door deel te nemen aan de ‘Win
een ambassadeur’-actie. De stichting
wil hiermee aandacht vragen voor
het werk van lokale goede doelen en
het belang van de inzet van vrijwil-
ligers voor deze lokale initiatieven.
“Lokale goede doelen doen fantas-
tisch werk en dat kan alleen dankzij de
inzet van vrijwilligers. Ik heb hier ont-
zettend veel bewondering voor. Ik ben
blij dat ik mijn steentje bij kon dragen
namens Stichting Specsavers Steunt
door ervoor te zorgen dat het club-
huis weer fris oogt bij de start van het
volgende voetbalseizoen!”, aldus Gigi
Ravelli. Stichting Specsavers Steunt
Specsavers richtte in 2010 Stichting
Specsavers Steunt op om iets terug
te geven aan de lokale gemeenschap.
Voor elk verkocht montuur en hoortoe-
stel doneren de Specsavers-winkels
automatisch een vast bedrag aan de
stichting. Na een jaar sparen schenkt
elke winkel het bijeen gebrachte geld-
bedrag aan één of twee goede doelen
of initiatieven die de lokale samen-
leving ten goede komen. Daarnaast
gaan medewerkers van Specsavers-
winkels tijdens de ontmoetingsdagen
één keer per jaar langs bij de goede
doelen die zij steunen om een hel-
pende hand te bieden.
Zwanenburg-Vrijdagmiddag 13.00
uur zaten alle leerlingen van groep 8
gespannen te wachten wat er komen
zou. Ze hadden eerder in de week via
een brief de opdracht gekregen om
deze middag op het plein te verschij-
nen met fiets en rugtas.
Na wat voorbereidingen van de orga-
nisatie en verdeling van de leerlingen
in groepen, werd het programma dan
eindelijk onthult.
De leerlingen werden onderworpen
aan een heuse test om te kijken of ze
inmiddels geschikt zijn voor de vol-
gende stap in hun leven: de brugklas
oftewel het leven als brugpieper.
Iedereen moeste de volgende
opdrachten met goed gevolg afleg-
gen:
Een behendigheidsparcours afleggen
op de fiets met een rugtas gevuld met
5 kg aardappels.
Boekenkaften, voor velen acacada-
bra, waardoor de meest creatieve
eindresultaten tevoorschijn kwamen.
Een oriëntatie proef, waarbij aan de
hand van een rooster met nog onbe-
kende vakken ,ze zo snel mogelijk een
rugtas met boeken moesten vullen en
de goede lokalen gevonden moesten
worden.
Een onderwerp dat bij pubers hot
is, puistjes, kwam ook aan de orde.
Hierbij moesten ze ballonnen gevuld
met vla via een klein gaatje “uit knij-
pen”. Dit gaf natuurlijk de nodige oh’s
en ah’s, vieze gezichten en gegiechel.
Bij een ander hot item voor pubers,
kleding , was de opdracht zo snel
mogelijk aan/ en uitkleden. In volgor-
de moesten een overall, sjaal, wanten,
muts en rubber laarzen aan- en weer
uitgetrokken worden.
Aan het eind werden alle door de
groepsleden behaalde punten bij
elkaar opgeteld en kreeg de leerlingen
van de winnende groep een passende
prijs: een schrift met pen.
Alle leerlingen werden geschikt
bevonden en kregen daarom het fel-
begeerde brugpieperdiploma !
Het was een leuke en waarschijnlijk
voor velen ook leerzame middag.
De eigennarren van Ottimo du Closet
kwamen vrijdagavond in café de
Herberg bijeen om tactiek voor de
komende kortebaan in hun woon-
plaats Zwanenburg te bespreken.
Hun trainer Jan van Dooyenweerd
kwam met Otimmo langs om op de
foto te gaan. Zaterdag 29 juni is weer
de jaarlijkse draverij in dit dorp, op de
wielerbaan van de H.S.C. de Bataaf
zullen vanaf 13.00 uur de paarden
draven. Vanaf 12.00 uur gaat de baan
open en kan er bij de totalisator op
de 26 starten paarden een wedden-
schap geplaatst worden. De totali-
sator heeft dit jaar bij de gok wagen
enkele mensen staan die u speluitleg
en tips geven over de diverse spellen
die u kunt spellen bij de auto. Voor
het gokken is het belangrijk dat u een
programma boekje aanschaft, in het
boekje vind u de nummers van de
paarden. Deze nummer zijn belangrijk,
het paard houd namelijk de hele mid-
dag dit nummer. De organisatoren
van de draverij zullen ook hen andere
paarden Power Hill, Yankee Attack,
Alysia B laten draven. Direct na afloop
van de draverij zullen er diverse
artiesten optreden op het overdekte
horecaplein, waar ook op diverse tele-
visie schermen de koers te volgen
is. Voor de kinderen zijn er diverse
luchtkussens aanwezig. Verder zal de
koers onderbroken worden om te kij-
ken naar het paard van organisator
Jan Offenberg Timoko welke in Parijs
de prix de Washington loopt. Dus
kom allen op zaterdag 29 juni naar de
Bataaf ingang via de venenweg (indu-
strieterrein Zwanenburg) de entree
is gratis. Voor meer informatie kunt
u terecht op www.kortebaandraverij.
com.
De vorige vier edities waren een
groot succes. Nu krijgen basis-
schoolkinderen op 29 juni weer de
kans om gratis kennis te maken met
de populaire golfsport. Gratis les,
een rondje spelen en kans maken op
prachtige prijzen.

Non-profit organisatie Kids4Golf orga-
niseert op zaterdag 29 juni wederom
haar golfdag in het Amsterdamse Bos.
Basisschoolkinderen van 8 tot 13 jaar
krijgen eerst les van een ervaren pro
en mogen vervolgens op de speciaal
aangelegde baan ervaren hoe leuk
golf is.
Meer dan sportieve schoenen hoeven
ze niet mee te nemen want alle mate-
rialen worden ter beschikking gesteld.
Leren swingen, chippen en putten en
dan onder begeleiding de baan in. Er
wordt gespeeld met aangepast mate-
riaal: een zachtere bal, kortere afstan-
den en een grotere hole. Tijdens
deze kennismaking leren ze waarom
golf zo leuk is: concentreren, sportief
bewegen en veel plezier met leeftijds-
genoten maken.
Er zijn prachtige prijzen te winnen
zoals een GVB-cursus op een baan
in de buurt en complete golfsets,
beschikbaar gesteld door Jumbo
Golfwereld. In totaal nemen lessen en
spelen ongeveer twee en een half uur
in beslag. Er kan worden gekozen uit
drie aanvangstijden.
Nadruk op plezier
De Kids4Golf Dag wordt mede
mogelijk gemaakt door de gemeente
Amsterdam. Tijdens de les en het
rondje ligt de nadruk op plezier en
gezelligheid. En wordt het duidelijk
waarom golf de snelst groeiende sport
in Nederland is en meer vertier biedt
dan passieve computergames. Overal
in Nederland liggen golfbanen, die
jonge kinderen fikse korting op les-
sen en spelen geven. Kids4Golf biedt
basisschoolkinderen een unieke kans
om geheel gratis kennis te maken met
de fascinerende golfsport. Geef je snel
op want de inschrijving is beperkt.
Meer informatie en inschrijving
via www.kids4golf.nl
De junioren van De Dolfijn wed-
strijdzwemmen hebben het tij-
dens de Nederlandse Junioren
Kampioenschappen in Utrecht voor-
treffelijk gedaan. De André Cats
Bokaal ging voor de 5e keer naar
Amsterdam. De 5 gouden, 13 zilve-
ren en 5 bronzen medailles waren de
basis voor de winst van de bokaal.
De meest in het oog springende pres-
tatie was het behalen van de EYOF-
limiet door Rafaëlla van Nee. Bleef
ze in januari nog enkele tienden van
de limiet verwijderd, nu dook ze er
dik onder. Met 1:13.92 werd ze eerste
en zwom een Kampioenschapsrecord
junioren 3. Ook de 200 schoolslag
werd door Rafaëlla gewonnen.
Naomi Visser won ook de beide
afstanden op de vlinderslag. Op de
100 meter tikte ze aan in 1:05.34
wat een dik PR was. Op de 200
meter bleef ze net iets boven haar PR.
Calvin Lu kwam dit NJK voor het eerst
voor De Dolfijn uit. Hij had een belang-
rijke bijdrage in bokaal-klassement
door maar liefst 7 zilveren medailles
te winnen. Het waren stuk voor stuk
mooie tijden die hij zwom, helaas net
niet genoeg voor de hoogste trede.
Voor Ruben Stam was het ook een
geslaagd toernooi. Hij won de 100
meter vlinderslag met 1,5 sec voor-
sprong op nummer twee. Zilver was
er voor hem op de 50 vrij en 100 vrij.
De jongens estafette won zilver op
de 4x100 wisselslag en brons op de
4x200 en 4x100 vrij. De meiden wer-
den tweede op de estafette 4x200 vrij.
De goede resultaten tijdens het NJK
bewijzen dat het talentopleidingspro-
gramma van De Dolfijn zijn vruchten
afwerpt. De zwemvereniging is recent
weer voor vier jaar benoemd tot Talent
Centrum van de KNZB en hoopt de
komende jaren nog de nodige stappen
te kunnen zetten.
Bekende Nederlanders zetten
zich in voor het goede doel
Vijfde Kids4Golf Dag in het Amsterdamse Bos
Gratis kennismaking met golf
voor basisschoolkinderen
Basisbiggen Gaandewegschool
geslaagd voor brugpieper
Eigenaren Ottimo du Closet klaar
voor kortebaandraverij Zwanenburg
Junioren De Dolfijn winnen voor
5x André Cats Bokaal
Gigi Ravelli helpt mee met het schoonmaken van voetbalvereniging
VV Zwanenburg
Page 25Top

26 JUNI 2013 • WESTERPOST 3 • PAGINA 16
Ook dit jaar speelt de accordeon
vereniging MUSICA weer op het
Sierplein. Op zaterdag 29 juni van
13.30 tot 16.00 uur treden zij op bij
het halfronde muurtje, aan het begin
van het plein, tegenover Het Siertje en
Primera. De 40 jarige vereniging heeft
op 1 juni een prachtige jubileumavond
in de Meervaart verzorgd. Heeft u die
gemist? Kom dan zeker deze zaterdag
luisteren naar hun mooie accordeon
muziek. Meezingen en een dansje
maken is ook mogelijk. Hopelijk werkt
het weer mee. Wij zien alle buurtbe-
woners graag tijdens het boodschap-
pen doen of om een paar fijne muzi-
kale uurtjes te beleven.
www.accordeonvereniging-musica.nl.

Nieuw Sloten - De Ouderraad van
De Vlaamse Reus heeft ook dit jaar
weer de avond4daagse voor de leer-
lingen van de openbare basisschool
De Vlaamse Reus uit Nieuw-Sloten
georganiseerd. De avond4daag-
se vond plaats van 3 t/m 6 juni in
Osdorp. De start en finish waren bij
korfbalvereniging Rohda.
π Linda Hartkamp
Dit jaar deed een record aantal leerlin-
gen van De Vlaamse Reus mee. Maar
liefst 153 kinderen hebben meegelo-
pen, bijna de helft van alle leerlingen
van de school! De kinderen konden
kiezen uit routes van 5 en 10 km. Ook
liepen iedere dag leerkrachten van
De Vlaamse Reus mee. Op de eerste
dag kregen de deelnemers van de
Ouderraad een oranje cap met daarop
de naam van de school en elke dag
een pakje drinken en een gezonde
koek. De winkel De Marokkaan aan de
Johan Huizingalaan zorgde voor lek-
kere appels. De Schatkamer en Jump-
in voor bidons en appelbakjes. Op
de laatste avond stond schooldirec-
teur Martin Langeslag langs de route
met een kopje koffie en thee voor de
ouders en kregen de kinderen een lek-
ker ijsje vanwege het warme weer.
Om deel te nemen aan de avond-
4daagse is het de bedoeling dat de
school ook verkeersregelaars aanle-
vert. Projectcoördinator Kathy Harris
van De Vlaamse Reus zocht daar-
voor samenwerking met jongerencen-
trum The Matrixx in Nieuw Sloten. The
Matrixx heeft voor de school iedere
avond een aantal jongeren bereid
gevonden om als verkeersbegeleider
op te treden. Vooraf hebben zij een
cursus gevolgd bij de organisatie van
de avond4daagse met instructies hoe
de deelnemers te begeleiden in het
verkeer en veilig te helpen overste-
ken. Ook heeft The Matrixx een start-/
finishboog geregeld bij Rohda en op
de laatste avond een DJ om de lopers
feestelijk te onthalen. Tijdens de fees-
telijke afsluiting reikten de leerkrach-
ten de leerlingen hun medailles uit.
Van The Matrixx kregen ze alle 153
een goody bag met leuke cadeautjes.
Wie daarna nóg niet moe was gewor-
den van al het lopen, kon een dansje
doen op het kunstgrasveld van Rohda.
De Vlaamse Reus wil in de toekomst
graag weer de hulp inschakelen van
The Matrixx bij evenementen. Om de
jongeren te bedanken heeft de school
afgelopen vrijdag Ahmed Filali, mede-
werker van Combiwel en eindverant-
woordelijk voor The Matrixx, uitgeno-
digd op school. Ook Kathy Harris, pro-
jectcoördinator van De Vlaamse Reus,
werd bedankt en toegesproken door
schooldirecteur Langeslag. Enkele
kinderen die hebben meegelopen en
leden van de Ouderraad waren aanwe-
zig en deelden zelfgebakken taart en
cupcakes uit als dank. De organisatie
van de avond4daagse in Osdorp is
zo enthousiast dat zij De Vlaamse
Reus en The Matrixx graag allemaal
weer willen terug zien volgend jaar.
The Matrixx heeft de organisatie van
de avond4daagse in Osdorp al uitge-
nodigd om de volgende vergadering
voor de avond4daagse in 2014 bij hen
plaats te laten vinden. Wordt vervolgd!
Een geslaagde avond4daagse
In de maanden juli en augustus vie-
ren we de zomer in woonzorgcen-
trum De Drie Hoven met “De kleurrijke
zomerweken”. Het programma start op
woensdag 3 juli om 14.00 uur met de
Playbackshow door senior bewoners
van wooncomplex De Garstkamp van
stadsdeel Zuidoost. Op dinsdag 9 juli
is er een oecumenische kerkdienst
om 10.45 uur. Voorganger is pastor J.
Engelen. Vrijdag12 juli bent u om 19.30
uur welkom bij de Avondbingo van de
RAFA. Op dinsdag 16 juli is er een sie-
raden- en tassenverkoop van “Wilma’s
bling” (10.00-16.00 uur). Om 14.00 uur
start (bij mooi weer) de viswedstrijd
voor bewoners bij de vijver van De Drie
Hoven. Leuk om een kijkje te komen
nemen. Woensdag 24 juli (14.00 uur)
is er een interessante dialezing door
Luc Pieterse met het thema “Langs de
Amstel”. Luc “loopt”met u de stad uit
langs de Amstel, terwijl u lekker kunt
blijven zitten in uw stoel. Een vrijwillige
bijdrage is welkom. In de maand juli is
er geen vrijdagmiddagbingo, maar op
2 augustus 14.00 uur is er een speci-
ale zomerse Bingorette met zanger
Daan Kruit. Geen cijfers, maar liedjes
afstrepen met kleine prijsjes. Een vrij-
willige bijdrage is welkom. Op 9 en 23
augustus start dan weer de “gewone
bingo” met onze vaste vrijwilligers. De
middagbingo is nu in de “even weken”
(dus week 32, 34 etc. ). Op 9 augustus
is er vrijdagavondbingo (19.30 uur,
altijd op de 2e vrijdag van de maand).
Woonzorgcentrum De Drie Hoven ligt
aan de Louis Bouwmeesterstraat 377
in Amsterdam Nieuw-West. Voor meer
informatie belt u het team Welzijn &
Activering, tel. 020 – 449 71 51. Voor
vragen over wonen in De Drie Hoven
belt u Zorgbemiddeling Amstelring
0800 366 84 79.
Zomeractiviteiten in Drie Hoven
V.l.n.r.: Kathy Harris, Ahmed Filali en Martin Langeslag en 5 kinderen van
De Vlaamse Reus die de avond4daagse hebben gelopen (eigen foto)
Muziek op het Sierplein
CIGO
JOHN EN WIM
JOHN MONNIK/
WIM VAN VUURE
Osdorpplein 630 (t/o ABN)
Tel. 020-6198250
VELE KANSEN
DIT WEEKEND
1 DE ORANJE-
TREKKING
7 DAGEN LANG ELKE
DAG 1 MILJOEN
(BIJ 4 STUKS EEN 1/5 GRATIS)
2 A.S. VRIJDAG
EUROJP 26 MILJOEN
100 KANSEN VOOR E 20,-
De Rubriek Sloten-Oud Osdorp verschijnt onder verantwoordelijkheid
van de Dorpsraad en staat onder redactie van Arie van Genderen. Reacties
kunt u mailen naar: de.dorpsraad@kpnmail.nl of info@arievangender en.nl.
1,(8:( $.(5:(*(6
$067(5'$06/27(1

GHGRUSVUDDG#NSQPDLOQOZZZ
GRUSVUDDGVORWHQRXGRVGRUSQO
34e jaargang
nummer 1755
Zaterdag 29 juni
10:00 uur Aanmelden voor de fets/
puzzeltocht of schrijf je
vooraf in via de site
(www.overderand.nl)
10:30 uur Familiefets/puzzeltocht:
Laat je verrassen door het
mooie landelijke gebied en
doe mee. Prijsuitreiking
zal plaatsvinden ti jdens de
bingo. Door Petra Worm en
Marja van der Veldt.
12:30 uur Koffie en broodjes staan
klaar voor een gezellige
lunch voor de deelnemers.
Ook de ouderen uit de
omgeving, zijn van harte
uitgenodigd om aan te
schuiven.
13:00 uur Bingo: Twee ronden met
leuke prijzen voor jong en
oud.
Door
Yolanda Salen-
tijn-Abels en Monique
Schiphorst.
15:00 uur Spellenparcours: Authen-
tieke kinderspelletjes
met leuke prijzen voor de
kleintjes van 4 t/m 7 jaar .
Door Martine Vork-Schae-
fers.
15:00 uur Landelijke workshop:Voor
iedereen vanaf 8 jaar of
onder begeleiding.
Door
Arianne
Worm
en
team.
16:00 uur Bier- of limonade fetsen:
Wie het glas als eerste leeg
heeft is de winnaar , ‘te
leuk’ om niet mee te doen.
17:00 uur Mini-disco: Net als op de
camping of op vakantie.
Trek je favoriete verkleed-
jurk of pak aan.
20:30 uur Begin van een gezellige
feestavond met thema:
‘Disco’
Muziek verzorgd door “DJ
Soundtracks drive inn”
Met om 22:30 een spec-
taculair optreden van
Zangeres Saskia
(U kent haar nog van vorig
jaar).
We nodigen iedereen uit
om in een bijzondere disco
outft te komen. Voor de
meest originele outf t is er
een leuke prijs beschik-
baar .
(ga voor inspiratie naar
onze site en klik op disco)
Zondag 30 juni
11:00 uur Opening tent en bar
.
11:00 uur Lachmeditatie onder
leiding van: Dhiraj van
Rossum, dan begint de dag
al goed. Aansluitend de
zondagochtend wandeling
door ons mooie Osdorp .
Bij terugkomst rond 12:30
staat koffie klaar .
11:30 uur Speciaal voor de kleintjes,
zet Clown Snørre de tent
weer op zijn kop, kom ook
gezellig!
12:00 uur Inschrijving polderrace bi j
de inschrijftafel of vooraf
via de website (www .over-
derand.nl)
13:00 uur Start polderrace: Ieder
jaar een groot succes voor
jong en oud. Ook deze keer
weer nieuwe uitdagingen!
Waterspektakel, kabelbaan
en uithoudingsvermogen.
Iedereen met een zwem-
diploma mag meedoen.
Prijzen op leeftijd ‘7-11
jaar’ en ‘12-16 jaar’ en voor
de beste volwassene: Een
meter bier .
Prijsuitreiking is om
±16:45 door Eef Salenti jn
en Ton Meekel.
13:00- ‘OverdeRand strippenkaar
t’
Met deze strippenkaar t kan
je van alles doen,
16:00 uur schatzoeken, kleurplaat
kleuren, eendjes vangen,
cakejes versieren, je laten
schminken, een glittertat-
too laten zetten, je haar
laten vlechten,een cartoon
van je zelf laten maken en
een ritje met de paarden-
kar maken. De strippen-
kaart kost €2,50 voor 10
strippen en elk onderdeel
‘kost ’ één of twee strippen.
16:00- Hollandse
namiddag!
19:30 uur Dat wordt weer één en al
gezelligheid, met vanaf
16:00 Hollandse hits en
meezingers met Han Hol-
land, en zanger Valentijn
en om
18:15 uur gaat ‘het dak eraf’ met
Imca Marina!
18:00 uur Trekking Belloterij met
mooie prijzen.
Indien je gewonnen hebt
word je door ons gebeld.
Voor de trekking van de
zondagprijs dien je wel
op dit tijdstip aanwezig te
zijn.
20:00 uur Aan alles komt een einde,
zo ook aan dit weekend.
De bar en de tent sluiten,
tot volgend jaar!
Programma van het Over de Rand Festival
Vrijdag 21 juni 2013 v ond in het K ui-
perij Museum bi j de Molen v an Sloten
de (drukbezoc hte) opening plaats v an
de permanente tentoonstelling Sc
he-
pen in de Molen. De tentoonstelling
werd geopend door mevr ouw Spits,
conservator van het Scheepvaartmu-
seum. Je hoeft echt geen bootjesgek te
zijn om van deze tentoonstelling te
genieten. Ga er dus eens ki jken.
Na de opening v ond nog een kleine
ceremonie plaats. De maker van de
modelschepen, Willem van de Water ,
droeg de hele (k ostbare) collectie o ver
aan zijn zoon. Deze tekende vervol-
gens een overeenkomst met de Molen
van Sloten waarin werd vastgelegd
dat de collectie permanent in bruik-
leen wordt gegeven aan de Molen,
casu quo het Kuiperijmuseum. Op de
foto links K o Kuiper en de secr etaris
van het bestuur mw
. A.G.A. (Guusje)
van der Plas en r echts de heer Van de
Water met zi jn zoon.
Foto Arie van Genderen
Modelschepen in de Molen
6LHUPDUNWNODQWYDQGHZ
HHN
.RPRSZRHQVGDJQDDUGH6LHUPDUNW
HQPDDNZHNHOLMNVNDQVRSJUDWLV
ERRGVFKDSSHQ
2SGHELMJDDQGHIRWR
VWDDWGHZLQQHQGHNODQW
YDQGH]HZHHN'HZLQ
QDDUGLHQW]LFKDDQVWDDQ
GHZRHQVGDJWHPHOGHQ
ELM-DDSYDQ/HHXZHQ
PDUNWPDQDJHU YRRU
RQWYDQJVWYDQGHSULMV