Images Version

Westerpost wk 47 2009

Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  Page 14  Page 15  Page 16  Page 17  Page 18  Page 19  Page 20  Page 21  Page 22  Page 23  Page 24  Page 25  Page 26  Page 27  Page 28  Page 29  Page 30  Page 31  Page 32  Page 33  Page 34  Page 35  Page 36  Page 37  Page 38  Page 39  Page 40  Page 41  Page 42  Page 43  Page 44  Page 45  
Page 1Top

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Pieter Calandlaan 323, 1068 NH Amsterdam. Telefoon 020 - 6196000. Fax 020 - 6196391. E-mail: info@westerpost.nl
WWW.WESTERPOST.NL
Woensdag 18 november 2009
Stadsdeel Bos en Lommer
Lunch voor
Anboleden
ANBO Bos en Lommer en ANBO
Baarsjes organiseren een lunch voor
ANBOleden en niet-ANBOleden met
een interessante gast, die mee eet en
vertelt. De lunch vindt plaats in Het
Ontmoetingscentrum voor Ouderen “De
Bestevâer” aan de Jan van Galenstraat
107, 1056 BK op de laatste woensdag
van de maand. De laatste keer in 2009
is dat 25 november. In de laatste maand
lunchen we niet samen. Vooraf aanmel-
den is noodzakelijk. Aanmelden in De
Bestevâer of per telefoon De Bestevâer
020 6165422. Kosten: € 2,00 voor leden
en € 2.50 voor niet-leden.
Martien Kuitenbrouwer is gekozen
om voor de Partij van de Arbeid in
Amsterdam West de lijst aan te voeren
voor de stadsdeelraadverkiezingen van
3 maart 2010. De leden van de afdeling
Amsterdam West kozen haar in een
rechtstreekse ledenraadpleging. De
leden hebben de lijsttrekker gekozen uit
drie kandidaten; haar tegenkandidaten
Fouad Sidali en Ab Cherribi feliciteren
Martien met haar overwinning.
Met Martien Kuitenbrouwer heeft de
PvdA in West een aansprekende lijsttrek-
ker binnengehaald met een sterke visie
op de grote thema’s voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen zoals vei-
ligheid, kwaliteit van onderwijs, bestrij-
den van armoede en werkloosheid en
binding in de buurt. Kuitenbrouwer: “De
grootste opgave voor de PvdA in West
is het verbinden van al de verschillende
groepen die wonen en werken in West.
Bruggen slaan tussen kansarmen en
kansrijken.” Martien Kuitenbrouwer is
momenteel voorzitter van het Dagelijks
Bestuur in stadsdeel Westerpark.
De uitslag van de stemming is als volgt.
De opkomst was 26,4%; dat betekent
dat in totaal 200 leden hun stem heb-
ben uitgebracht. Martien Kuitenbrouwer
heeft in de eerste stemronde 52,6%
van de stemmen gehaald, tegen 26,8
% voor Ab Cherribi en 20,6% voor
Fouad Sidali. De stemmen werden uit-
gebracht volgens het zogeheten “alter-
native vote” systeem. Dit houdt in dat
leden de kandidaten naar voorkeur
hebben gerangschikt. Zodoende kan
indien nodig een tweede ronde worden
gehouden, zonder dat leden opnieuw
een stembiljet hoeven in te vullen. Dit
bleek echter niet nodig.
Op 3 december houdt de afdeling een
ledenvergadering waarop het verkie-
zingsprogramma wordt vastgesteld.
Enkele dagen later, op 7 december,
stelt de afdeling de rest van de kandi-
datenlijst samen.
Intocht
Sinterklaas
Osdorp
Aanstaande zaterdag is het feest
in Osdorp centrum. De Sint zal dan
omstreeks 13.00 uur voet aan wal zetten
bij de oever van de Sloterplas ter hoogte
van restaurant OPIUM. Daarbij zal hij
begeleidt worden door zijn trouwe pie-
ten, die ook voor gezellige Sinterklaas
muziek zorgen, zodat het een gezellig
Sinterklaas feest zal worden. De stoet
met Sinterklaas zal zich eerst naar
het Osdorpplein begeven, waar de Sint
op een podium verwelkomt wordt door
een delegatie van Stadsdeel Osdorp.
Natuurlijk hoopt de Sint dat de kinderen
massaal aanwezig zullen zijn, zodat
hij volop het meegenomen strooigoed
uit zal kunnen delen, natuurlijk alleen
maar aan de kinderen die echt lief zijn
geweest. Wie zaterdag naar winkelcen-
trum Osdorp komt, kan ook nog mee
doen aan de fantastische kleurwedstrijd
waarbij vele prijzen te winnen zijn. De
hoofdprijs is een PSP spelcomputer
en wie wil die nou niet winnen. Haal
daarom zaterdag even de kleurplaat op
bij het knutselterras in de shopperade
en maak er iets moois van, misschien
win jij wel die fantastische hoofdprijs.
Zie onze advertentie
op pagina 19
Louis Bouwmeesterstraat 16 Amsterdam
www.slagerijidsinga.nl
Martien Kuitenbrouwer gekozen tot lijsttrekker
22 NOVEMBER
INTOCHT
SINTERKLAAS
Zaterdag 21 november
13.00 uur aan de Sloterplas
Doe mee met de
kleurwedstrijd
en maak kans op
één van de mooie prijzen
zie pagina
2
www.winkelcentrumosdorp.nl
HOOFDPRIJS PSP SPELCOMPUTER
Ookmeerweg 501 • 1067 MP Amsterdam-Osdorp
Tel.: 020 - 61 044 94
Kop koffie met saucijzenbroodje/
gevulde koek
e 2,00
Polish pakket
van e 13,00 NU e 7,50
Actie Actie
(acties geldig van donderdag 19 t/m woensdag 25 november)
-
Ga eens naar de tandprotheticus. Een tandprotheticus
is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van
een gebitsprothese, waardoor kleur, tandvorm en zet-
ting worden afgestemd op uw wensen.
C.J. Ligthert, tandprotheticus
reparaties klaar terwijl u wacht
GESPECIALISEERD IN PROTHESES OP IMPLANTATEN
T.P.P. OSDORP
Pieter Calandlaan 312, Winkelcentrum ´De Dukaat´
Amsterdam-Osdorp-Telefoon 020-6195482
Uw kunstgebit aan
vervanging toe...
GEUZENVELD
AMSTERDAM-WESTPOOR
T
S 102
WESTPOORT
S 103
HAARLEM
S 104
BOS & LOMMER
WESTPOORT
SLOTERDIJK
SLOTERMEER
RING
KADOOTJE
KOPEN!
WWW.AKERPOOR
T.NL
KOOPCENTRUM
TEGENOVER WESTGAAR
DE
Kwaliteits Vuurwerk
100.000 klapper!
Goedkoopste
van Nederland!
www.hermansmarine.nl
Uitgebreid assortiment
doe-het-zelf artikelen
Ook voor
losse werkbladen
Voor meer info:
www.dezaag.nl
Uitgebre
kln
en voor alle
inbouwapparatuur
Keuken dealer van:
Beda, Profi line, Störmer
en Brockmann
Het onmogelijke wordt mogelijk!
Page 2Top

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Pieter Calandlaan 323, 1068 NH Amsterdam. Telefoon 020 - 6196000. Fax 020 - 6196391. E-mail: info@westerpost.nl
WWW.WESTERPOST.NL
Woensdag 18 november 2009
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Geuzenveld-Slotermeer - Donderdag
12 november heeft Tys de Ruijter
(portefeuillehouder Groen) de aftrap
gedaan van de laatste werkzaamhe-
den in de Hemboogzone. Bij de fees-
telijke aftrap in het gebied (nabij de
Burgemeester Vening Meineszlaan)
werd een bord aan buurtbewoners
onthuld dat een impressie geeft van
het laatste deel van de Hemboogzone.
Na de onthulling van het bord stapte
Tys de Ruijter een grote graafmachi-
ne in om zelf het eerste stuk grond
uit het gebied te verwijderen.
De buurtbewoners hebben in 2007
meegepraat over het ontwerp van dit
project. Op basis hiervan is het ontwerp
gemaakt. Onder het genot van warme
chocolademelk met slagroom en peper-
noten haalden de bewoners, ondanks
het koude weer, donderdag herinnerin-
gen op over het traject.
Het gebied van de voormalige dierenop-
vang langs de ringspoor wordt ingericht
als waterpartij met bankjes langs de
straatkant. Er komt een siervijver die
aansluit op de bestaande sloot. Dit
vormt de scheiding met schooltuin de
Ridderbos. Bij de vijver komt op een
verhoogd deel een zitplek aan het water
en aan de zijde van de schooltuinen
komt een natuurvriendelijke vijveroever
die ook gebruikt gaat worden om de
leerlingen meer te leren over de ver-
schillende soorten planten en bomen.
Aan de zijde van de Hemboog komt een
gesloten groene wand door Italiaanse
populieren dicht bij elkaar te planten.
Na enkele jaren vormen de bomen een
‘groene muur’, waardoor de spoorlijn
minder zichtbaar wordt. Eind mei 2010
moet het gebied helemaal klaar zijn.
Zie onze advertentie
op pagina 19
Louis Bouwmeesterstraat 16 Amsterdam
www.slagerijidsinga.nl
Feestelijke
aftrap
Laatste werkzaamheden
project Hemboogzone
van start
Tys de Ruyter onthult de artist impression van de Hemboogzone (foto stadsdeel)
22 NOVEMBER
INTOCHT
SINTERKLAAS
Zaterdag 21 november
13.00 uur aan de Sloterplas
Doe mee met de
kleurwedstrijd
en maak kans op
één van de mooie prijzen
zie pagina
2
www.winkelcentrumosdorp.nl
HOOFDPRIJS PSP SPELCOMPUTER
Ookmeerweg 501 • 1067 MP Amsterdam-Osdorp
Tel.: 020 - 61 044 94
Kop koffie met saucijzenbroodje/
gevulde koek
e 2,00
Polish pakket
van e 13,00 NU e 7,50
Actie Actie
(acties geldig van donderdag 19 t/m woensdag 25 november)
-
KEURSLAGER
Peter van Poorten
Uw
voordeelslager
als het echt lekker moet zijn
Burg. de Vlugtlaan 162, Tel 020-6131575
GEBRADEN
SPARE RIBS
met goud bekroond
500 gram 550
VARKENSHAAS
per 100 gram 1,98
500 gram 698
(K)EUROKNALLER
gekookte worst
of kip-grillworst
per 100 gram 100
FILET AMERICAIN

200 gram 250
KONIJNEN BOUTEN

500 gram 495
GEUZENVELD
AMSTERDAM-WESTPOORT
S 102
WESTPOORT
S 103
HAARLEM
S 104
BOS & LOMMER
WESTPOORT
SLOTERDIJK
SLOTERMEER
RIN
G
Uitgebreid assortiment
doe-het-zelf artikelen
Ook voor
losse werkbladen
Voor meer info:
www.dezaag.nl
Uitgebre
kln
en voor alle
inbouwapparatuur
Keuken dealer van:
Beda, Profi line, Störmer
en Brockmann
Het onmogelijke wordt mogelijk!
KADOOTJE
KOPEN!
WWW.AKERPOOR
T.NL
KOOPCENTRUM
TEGENOVER WESTGAAR
DE
Kwaliteits Vuurwerk
100.000 klapper!
Goedkoopste
van Nederland!
www.hermansmarine.nl
Page 3Top

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Pieter Calandlaan 323, 1068 NH Amsterdam. Telefoon 020 - 6196000. Fax 020 - 6196391. E-mail: info@westerpost.nl
WWW.WESTERPOST.NL
Woensdag 18 november 2009
Stadsdeel Osdorp
Intocht Sint
Aanstaande zaterdag is het
feest
in Osdorp centrum. De Sint zal dan
omstreeks 13.00 uur voet aan wal zetten
bij de oever van de Sloterplas ter hoogte
van restaurant OPIUM. Daarbij zal hij
begeleidt worden door zijn trouwe pie-
ten, die ook voor gezellige Sinterklaas
muziek zorgen, zodat het een gezellig
Sinterklaas feest zal worden. De stoet
met Sinterklaas zal zich eerst naa
r
het Osdorpplein begeven, waar de Sint
op een podium verwelkomt wordt door
een delegatie van Stadsdeel Osdorp.
Natuurlijk hoopt de Sint dat de kinderen
massaal aanwezig zullen zijn, zodat
hij volop het meegenomen strooigoed
uit zal kunnen delen, natuurlijk alleen
maar aan de kinderen die echt lief zijn
geweest. Wie zaterdag naar winkelcen-
trum Osdorp komt, kan ook nog mee
doen aan de fantastische kleurwedstrijd
waarbij vele prijzen te winnen zijn. De
hoofdprijs is een PSP spelcomputer
en wie wil die nou niet winnen. Haal
daarom zaterdag even de kleurplaat op
bij het knutselterras in de shopperade
en maak er iets moois van, misschien
win jij wel die fantastische hoofdprijs.
mr. H.L.M. Scholten
Advocaat
Advies- en procespraktijk op
het gebied van
huur- en vastgoedrecht
arbeidsrecht
contractenrecht
vergunningen en
ruimtelijke ordening
alle M.K.B. zaken
Johan Braakensiekhof 8
1068 KK Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-7760503
22 NOVEMBER
INTOCHT
SINTERKLAAS
Zaterdag 21 november
13.00 uur aan de Sloterplas
Doe mee met de
kleurwedstrijd
en maak kans op
één van de mooie prijzen
zie pagina
2
www.winkelcentrumosdorp.nl
HOOFDPRIJS PSP SPELCOMPUTER
Ookmeerweg 501 • 1067 MP Amsterdam-Osdorp
Tel.: 020 - 61 044 94
Kop koffie met saucijzenbroodje/
gevulde koek
e 2,00
Polish pakket
van e 13,00 NU e 7,50
Actie Actie
(acties geldig van donderdag 19 t/m woensdag 25 november)
-
Ga eens naar de tandprotheticus. Een tandprotheticus
is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van
een gebitsprothese, waardoor kleur, tandvorm en zet-
ting worden afgestemd op uw wensen.
C.J. Ligthert, tandprotheticus
reparaties klaar terwijl u wacht
GESPECIALISEERD IN PROTHESES OP IMPLANTATEN
T.P.P. OSDORP
Pieter Calandlaan 312, Winkelcentrum ´De Dukaat´
Amsterdam-Osdorp-Telefoon 020-6195482
Uw kunstgebit aan
vervanging toe...
www.televersum.nl
• Elektronicacomponenten

Onderdelen voor elektrische
huishoudelijke apparaten
• Audio-/video computerkabels

Satellietontvangers
• Dealer van Sweex -
Digitenne van KPN - Ziggo -
Canal digitaal - Hirschmann
Tussen Meer 12
1068 GA Amsterdam-Osdorp
Tel. 020 6197663
Tandartspraktijk Van de Veer
Tussen Meer 78-80 tel. 020-6108384
Is ook in 2009 aangesloten bij AGIS en alle zorgverzekeraars.
Wij nemen weer nieuwe patiënten aan en ons team wordt uitgebreid met
orthodontie en implantologie, drie tandartsen en twee mondhygiënistes. Wij
zijn gespecialiseerd op alle gebieden van de hedendaagse tandheelkunde
(inclusief orthodontie!). De praktijk staat onder leiding van tandarts Gerard
van de Veer en mondhygiëniste Mitra Hassanalian.
Elke zaterdag in november geopend voor
inschrijving en behandeling tot 13.00 uur
GEUZENVELD
AMSTERDAM-WESTPOORT
S 102
WESTPOORT
S 103
HAARLEM
S 104
BOS & LOMMER
WESTPOORT
SLOTERDIJK
SLOTERMEER
RI
N
G
Zie onze advertentie
op pagina 23
Louis Bouwmeesterstraat 16 Amsterdam
www.slagerijidsinga.nl
Uitgebreid assortiment
doe-het-zelf artikelen
Ook voor
losse werkbladen
Voor meer info:
www.dezaag.nl
Uitgebre
kl
n
en voor alle
inbouwapparatuur
Keuken dealer van:
Beda, Profi line, Störmer
en Brockmann
Het onmogelijke wordt mogelijk!
KADOOTJE
KOPEN!
WWW.AKERPOORT.NL
KOOPCENTRUM
TEGENOVER WESTGAAR
DE
Kwaliteits Vuurwerk
100.000 klapper!
Goedkoopste
van Nederland!
www.hermansmarine.nl
Page 4Top

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Pieter Calandlaan 323, 1068 NH Amsterdam. Telefoon 020 - 6196000. Fax 020 - 6196391. E-mail: info@westerpost.nl
WWW.WESTERPOST.NL
Woensdag 18 november 2009
Stadsdeel Slotervaart
Deepeei is een echte ambassadeur van
milieuvriendelijk ondernemen voor het
Stadsdeel. Het bedrijf blinkt uit in bevlo-
genheid en passie om een bijdrage aan
een groenere wereld te leveren.
> lees verder op pagina 6
Deepeei Filmproductions, Keurslager Nieuw-Sloten
en Buro Beehive worden door het stadsdeel beloond
voor hun milieubewuste bedrijfsvoering
Dinsdag 10 november reikte Paulus
de Wilt de Ondernemers Milieuprijs
Slotervaart 2009 uit aan Deepeei
Filmproductions. Het is voor het eerst
dat in Amsterdam dat een ondernemer
een prijs krijgt vanwege zijn milieu-
bewuste bedrijfsvoering. Stadsdeel
Slotervaart hoopt ondernemers op deze
manier te inspireren milieubewust te
ondernemen.
V.l.n.r. op de foto: Henk-Jan Geel
(Deepeei Filmproductions), Rob
Kerkwijk (Keurslager Nieuw-Sloten) en
Bart de Groot (Buro Beehive).
Intocht
Sinterklaas
Osdorp
Aanstaande zaterdag is het
feest
in Osdorp centrum. De Sint zal dan
omstreeks 13.00 uur voet aan wal zetten
bij de oever van de Sloterplas ter hoogte
van restaurant OPIUM. Daarbij zal hij
begeleidt worden door zijn trouwe pie-
ten, die ook voor gezellige Sinterklaas
muziek zorgen, zodat het een gezellig
Sinterklaas feest zal worden.
De stoet met Sinterklaas zal zich eerst
naar het Osdorpplein begeven, waar
de Sint op een podium verwe lkomt
wordt door een delegatie van Stadsdeel
Osdorp. Natuurlijk hoopt de Sint dat de
kinderen massaal aanwezig zullen zijn,
zodat hij volop het meegenomen strooi-
goed uit zal kunnen delen, natuurlijk
alleen maar aan de kinderen die echt
lief zijn geweest.
Wie zaterdag naar winkelcentrum
Osdorp komt, kan ook nog mee doen
aan de fantastische kleurwedstrijd waar-
bij vele prijzen te winnen zijn. De hoofd-
prijs is een PSP spelcomputer en wie
wil die nou niet winnen. Haal daarom
zaterdag even de kleurplaat op bij het
knutselterras in de shopperade en maak
er iets moois van, misschien win jij wel
die fantastische hoofdprijs.
22 NOVEMBER
INTOCHT
SINTERKLAAS
Zaterdag 21 november
13.00 uur aan de Sloterplas
Doe mee met de
kleurwedstrijd
en maak kans op
één van de mooie prijzen
zie pagina
2
www.winkelcentrumosdorp.nl
HOOFDPRIJS PSP SPELCOMPUTER
Ookmeerweg 501 • 1067 MP Amsterdam-Osdorp
Tel.: 020 - 61 044 94
Kop koffie met saucijzenbroodje/
gevulde koek
e 2,00
Polish pakket
van e 13,00 NU e 7,50
Actie Actie
(acties geldig van donderdag 19 t/m woensdag 25 november)
-
Ga eens naar de tandprotheticus. Een tandprotheticus
is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van
een gebitsprothese, waardoor kleur, tandvorm en zet-
ting worden afgestemd op uw wensen.
C.J. Ligthert, tandprotheticus
reparaties klaar terwijl u wacht
GESPECIALISEERD IN PROTHESES OP IMPLANTATEN
T.P.P. OSDORP
Pieter Calandlaan 312, Winkelcentrum ´De Dukaat´
Amsterdam-Osdorp-Telefoon 020-6195482
Uw kunstgebit aan
vervanging toe...
GEUZENVELD
AMSTERDAM-WESTPOORT
S 102
WESTPOORT
S 103
HAARLEM
S 104
BOS & LOMMER
WESTPOORT
SLOTERDIJK
SLOTERMEER
RI
N
G
Zie onze advertentie
op pagina 23
Louis Bouwmeesterstraat 16 Amsterdam
www.slagerijidsinga.nl
Uitgebreid assortiment
doe-het-zelf artikelen
Ook voor
losse werkbladen
Voor meer info:
www.dezaag.nl
Uitgebre
kl
n
en voor alle
inbouwapparatuur
Keuken dealer van:
Beda, Profi line, Störmer
en Brockmann
Het onmogelijke wordt mogelijk!
KADOOTJE
KOPEN!
WWW.AKERPOORT.NL
KOOPCENTRUM
TEGENOVER WESTGAAR
DE
Kwaliteits Vuurwerk
100.000 klapper!
Goedkoopste
van Nederland!
www.hermansmarine.nl
Page 5Top

Uitgeverij Het Weekblad b.v., Pieter Calandlaan 323, 1068 NH Amsterdam. Telefoon 020 - 6196000. Fax 020 - 6196391. E-mail: info@westerpost.nl
WWW.WESTERPOST.NL
Woensdag 18 november 2009
Badhoevedorp, Zwanenburg, Halfweg
‘Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt’
Sint Nicolaas blij met enthousiaste
ontvangst in Badhoevedorp
Lees verder op pagina 17
Zie onze advertentie
op pagina 19
Louis Bouwmeesterstraat 16 Amsterdam
www.slagerijidsinga.nl
INTOCHT
SINTERKLAAS
Zaterdag 21 november
13.00 uur aan de Sloterplas
Doe mee met de
kleurwedstrijd
en maak kans op
één van de mooie prijzen
zie pagina
2
www.winkelcentrumosdorp.nl
HOOFDPRIJS PSP SPELCOMPUTER
Ookmeerweg 501 • 1067 MP Amsterdam-Osdorp
Tel.: 020 - 61 044 94
Kop koffie met saucijzenbroodje/
gevulde koek
e 2,00
Polish pakket
van e 13,00 NU e 7,50
Actie Actie
(acties geldig van donderdag 19 t/m woensdag 25 november)
-
Ga eens naar de tandprotheticus. Een tandprotheticus
is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van
een gebitsprothese, waardoor kleur, tandvorm en zet-
ting worden afgestemd op uw wensen.
C.J. Ligthert, tandprotheticus
reparaties klaar terwijl u wacht
GESPECIALISEERD IN PROTHESES OP IMPLANTATEN
T.P.P. OSDORP
Pieter Calandlaan 312, Winkelcentrum ´De Dukaat´
Amsterdam-Osdorp-Telefoon 020-6195482
Uw kunstgebit aan
vervanging toe...
www.televersum.nl
• Elektronicacomponenten

Onderdelen voor elektrische
huishoudelijke apparaten
• Audio-/video computerkabels

Satellietontvangers
• Dealer van Sweex -
Digitenne van KPN - Ziggo -
Canal digitaal - Hirschmann
Tussen Meer 12
1068 GA Amsterdam-Osdorp
Tel. 020 6197663
GEUZENVELD
AMSTERDAM-WESTPOORT
S 102
WESTPOORT
S 103
HAARLEM
S 104
BOS & LOMMER
WESTPOORT
SLOTERDIJK
SLOTERMEER
RI
N
G
KADOOTJE
KOPEN!
WWW.AKERPOORT.NL
KOOPCENTRUM
TEGENOVER WESTGAAR
DE
Kwaliteits Vuurwerk
100.000 klapper!
Goedkoopste
van Nederland!
www.hermansmarine.nl
Uitgebreid assortiment
doe-het-zelf artikelen
Ook voor
losse werkbladen
Voor meer info:
www.dezaag.nl
Uitgebre
kl
n
en voor alle
inbouwapparatuur
Keuken dealer van:
Beda, Profi line, Störmer
en Brockmann
Het onmogelijke wordt mogelijk!
Page 6Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 102 • PAGINA 2
INTOCHT
SINTERKLAAS
Zaterdag 21 november
13.00 uur aan de Sloterplas naast restaurant Opium
Doe mee met de kleurwedstrijd
en maak kans
op één van de mooie prijzen
Haal je kleurplaat op bij het
knutselterras in de Shoparade
HOOFDPRIJS
PSP SPELCOMPUTER
Koopzondag 29 november
koopavonden:
donderdag 3 december en vrijdag 4 december
www.winkelcentrumosdorp.nl
Page 7Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 101 • PAGINA 3
Het beleven van verschillende
eetculturen en ingrediënten staat
sinds kort centraal bij Opium res-
taurant, gelegen aan de Sloterplas
in Osdorp, tegenover theater de
Meervaart. Door deze unieke lig-
ging kunt u uw theaterbezoek goed
combineren met een heerlijk diner
bij dit sfeervolle restaurant met een
geweldig uitzicht over dé plas. Naast
de reguliere menukaart kunt u nu
ook een keuze maken uit de diverse
gerechten die zijn klaargemaakt op
de “Fusion” manier.
Fusion betekent letterlijk samen-
smelting, dit staat voor een manier
van koken waarmee gebruik
gemaakt wordt van specifieke
ingrediënten en technieken, vooral
gericht op de Oosterse en Zuid-
Europese eetculturen.
Wilt u voordelig kennis komen
maken met deze verschillende en
nieuwe smaken, de prijs van dit
Fusion menu is momenteel 25,50
euro i.p.v. 35,50 euro, reserveer
dan uw tafel voor een smakelijk
avondje uit. Voor het bekijken van
de verschillende gerechten of online
reserveren, zie www.opiumamster-
dam.nl, of neem contact op met tel.
020-4101452.
Opium restaurant
Meer en Vaart 175
1068 LA Amsterdam
Pieten
verrassen
Amsterdammers
met speciale
lijstjes
Onder grote belangstelling is
Sinterklaas dit weekend in Amsterdam
aangekomen. De oplettende kijkers
hebben vast gezien dat Sinterklaas
dit jaar heel speciale Pieten bij zich
had: Wecycle-Pieten! Zij zetten zich
in voor het milieu en brachten vol
enthousiasme het zogenoemde ver-
Vanglijstje onder de aandacht van de
Amsterdammers. De vele toeschou-
wers kregen zondag hoogstpersoon-
lijk de eerste exemplaren van het
verVanglijstje overhandigd.
Steeds vaker verschijnen er met de
feestdagen elektrische apparaten zoals
mp3-spelers of computerspelletjes op
de wensenlijsten. Helaas belanden de
oude apparaten vaak in de vuilnisbak of
ze blijven in huis rondslingeren in plaats
van deze naar het Afvalpunt te brengen.
Op het verVanglijstje staan elektrische
apparaten die vaak op pakjesavond
worden vervangen door een nieuw
exemplaar. Kinderen kunnen met dit
lijstje en tenminste één oud apparaat of
spaarlamp, kans maken op een mooie
prijs. Wecycle, het landelijke platform
voor inzameling en recycling van elektri-
sche apparaten en spaarlampen, heeft
deze tegenhanger van het bekende
verlanglijstje in het leven geroepen.
Uittocht van Sinterklaas
Inwoners van Amsterdam kunnen hun
oude apparaat of spaarlamp, in com-
binatie met het verVanglijstje, op 6
december tussen 12.00 en 15.00 uur
inleveren bij één van de zes Afvalpunten
in de stad, die de gemeente speciaal
voor deze actie openstelt. Zo maken
ze kans op extra cadeaus: een van
de vele sportieve prijzen of zelfs een
Nintendo Wii Sport. Voor elk kind dat
een apparaat of spaarlamp inlevert, is er
een Wecycle-attentie (zolang de voor-
raad strekt). Op alle Afvalpunten zullen
Wecycle-Pieten aanwezig zijn om de
oude apparatuur in te nemen. Tevens
is dit hét moment om de Pieterbazen
officieel uit te zwaaien.
Deelnemers kunnen hun apparaten en
het verVanglijstje naar één van de vol-
gende adressen brengen:

Afvalpunt Seineweg, Seineweg 1

Afvalpunt Henk Sneevlietweg, Henk
Sneevlietweg 22
Ook aan de kinderen die niet bij de
Sinterklaas-intocht aanwezig waren, heb-
ben de Wecycle-Pieten gedacht: de ver-
Vanglijstjes worden rond 25 november
huis-aan-huis in Amsterdam verspreid.
Het verVanglijstje is via www.wecycle.nl/
sint ook te downloaden. Alleen inwoners
van de gemeente Amsterdam kunnen
meedoen met deze actie.
OPIUM restaurant op
de “Fusion” toer
“Wecycle-Pieten
deelden verVanglijstjes
uit. Hiermee roepen
zij de Amsterdamse
inwoners op hun oude
kleine elektrische
apparaten naar de
milieustraten te
brengen op
6 december. Want
dat is beter voor het
milieu”.
ACTIE
A’dam-Osdorp Tussen Meer 231-233
(020) 619 23 24
3e LUXAFLEX
DUETTE
OF PLISSÉ
GRATIS!
Actie geldig t/m 5 dec. 2009
®
De Rooij-lederwaren
Tussenmeer 69, Osdorp 020-619 22 57
Betaald parkeren voor de deuren
De koffergigant
gigantische hoeveelheden
gigantische prijzen!
Hardschaal
wielenkoffer
grote maat
grote kledinghoes
3 jaar garantie
119,00
149,00
SAMSONITE
59,50
75,00
Woensdag 18 november
Roomtompoucen 4 halen, 3 betalen ...p/st 1.30
5 Krentenb ollen
..........................
van 2.00 voor 1.65
Donderdag 19 november
Chocoladec ake ..........................
van 3.30 voor 2.25
Vrijdag 20 en zaterdag 21 november
Speculaasstaa
f ..........................
van 3.25 voor 2.99
6 Harde puntjes
voor 2.50 .........................
p/st 0.55
12 Lunchbollen
..........................
van 2.05 voor 1.65
Maandag 23 november
Donut .................................................
van 1.00 voor 0.85
Dinsdag 24 november
5 Mueslibollen
............................
van 2.35 voor 1.95
OSDORPPLEIN 734 (Shoperade) TEL. 020-4100884 • PIETER CALANDLAAN 784 TEL. 020-6199660
www.bakkerijvantoor.nl
Aanbiedingen geldig van
donderdag tot woensdag
Bos en Lommerweg 327
Tel. 6846483
naast Dirk v/d Broek
HAASFILET
ROLLADE
SUCADE
LAPPEN
1 KILO
5. 98
6. 98
1 KILO
VLEES
SALADE
250 GRAM
SUCADE
LAPJES
GEGAARD
500 GRAM
VERSE KIP
DRUMSTICKS
VARKENS SHOARMA
1 KILO VLEES +
10 BROODJES
SAMEN VOOR
5. 00
NIEUW
BABI PANGANG
MET SAUS
500 GRAM
HET IS ER WEER
LIKKEPOT
150 GRAM
WILD VAN DE WEEK
HERTEN
BIEFSTUK
100 GRAM
1. 00
GEKRUID OF
JORDAANS GEHAKT
1 KILO
4. 98
1. 25
4. 98
BOEREN-
METWORST
100 GRAM
0. 99
GROENTENSOEP
TOMATENSOEP
BRUINEBONENSOEP
ERWTENSOEP
UIT EIGEN KEUKEN
1 LITER
2 LITER
GEROOKTE
CASSELERRIB
LEKKER VOOR
BIJ DE STAMPPOT
100 GRAM
0. 99
2 KILO
FRICANDO
1 KILO
KOGEL
BIEFSTUK
3 VOOR
3. 98
5. 00
3. 98
3. 98
2. 98
RUNDER
GOULASCH
500 GRAM
RUNDER
HACHEE
500 GRAM
4. 98
4. 98
7. 50
HERTEN
KOTELETTEN
100 GRAM
2. 50
2. 98
Page 8Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 131 • PAGINA 4
Of je het nu een dag in de week
doet of een ochtend in de maand,
voor ons is iedereen even belang-
rijk.’ Portefeuillehouder Fouad Sidali
maakte van alle vrijwilligers uit Bos
en Lommer op de avond van 14
november een VIP. ‘Bedank vooral
uzelf!’ Een verslag van een vorste-
lijke avond.
‘Als ik 1-2-3 zeg kijken jullie allemaal
even naar mij’, roept fotograaf Wim
Bos vanaf de toneelvloer van Podium
Mozaïek. Ruim driehonderd vrijwilligers
zitten in de zaal: oud en jong, man en
vrouw, met verschillende achtergron-
den. Maar met één overeenkomst: ze
zetten zich belangeloos in voor anderen.
‘De foto komt groot in het stadsdeelkan-
toor te hangen’, fluistert een medewer-
ker iemand toe. Het is het begin van een
avond, waarbij degenen die zich in het
dagelijks leven wegcijferen voor ande-
ren, zelf in de watten worden gelegd.
Onbetaalbaar
‘Het werk dat u verricht kunnen we niet
betalen’, zegt Fouad Sidali. ‘Het stads-
deel heeft keihard ingezet op vrijwil-
ligerswerk, zodat mensen elkaar beter
leren kennen en elkaar het licht in de
ogen gunnen. En nu blijkt uit de Staat
van de Stad dat het aantal vrijwilligers
in Bos en Lommer boven het gemid-
delde in Amsterdam is. Dat is in zes jaar
niet gebeurd.’ Een applaus breekt los.
‘Organisaties van vrijwilligers werken
nu beter samen. Ook dat is gelukt.’
Applaus en gejoel. Sidali bedankt de
vrijwilligers en de mensen van het VIP,
het Vrijwilligers Informatie Punt. ‘De
volgende stap’, zo zegt hij, ‘moet zijn
dat vrijwilligerswerk gaat lonen. Stromen
mensen door naar werk of gaan ze een
opleiding volgen? Dat is de volgende
opdracht aan het VIP.’
Vieren
Dan volgt de muziektheatervoorstelling
‘De passie van Anna’, over de muzi-
kale Anna Witsen. De voorstelling maakt
duidelijk dat de emancipatie van de
vrouw aan het eind van de negentiende
eeuw behoorlijk te wensen overliet. ‘Een
gewaagde voorstelling’, reageren Wim
en Betty Bos na afloop. ‘Maar prachtig,
we hebben genoten. De problematiek
van toen is zo toepasbaar op de situatie
van nu. Het ligt hier op straat. De eman-
cipatie is nog lang niet voltooid.’
Swingend door de straten
Dan wordt duidelijk welke VIP-behan-
deling de vrijwilligers te wachten staat
deze avond. Begeleid door de band met
de toepasselijke naam Brothership for
Real lopen ze naar de Mansveltschool.
Niet alleen de muziek, maar ook de vele
witte ballonnen onderweg maken duide-
lijk dat er iets gevierd wordt.
Vrijwilligers
‘Al zeventien jaar werk ik twee dagen
in de week in het winkeltje van woon-
zorgcentrum De Boeg’, vertelt Ockje de
Graaff onderweg. ‘Het is gezellig, met de
oudere mensen die er komen en vooral
met de collega’s.’ Frank Roggen is
penningmeester bij de Augustanakerk.
‘Ik woon niet meer in de buurt’, legt
hij uit. ‘Maar ik heb hier nog wel mijn
sociale contacten.’ Miryam Karakut doet
al vijf jaar lang eens per week het
Huiskamerproject in de Erasmusbuurt.
Ze vindt het vooral gezellig om haar
collega’s iedere week te zien. ‘En we
organiseren activiteiten voor vrouwen.
De ene keer praten we over veiligheid,
de volgende keer over sport. Ook is
de GGD een keer komen praten over
depressies’, vertelt ze. ‘Soms zijn er wel
dertig vrouwen op onze bijeenkomsten.’
De swing begint in de stoet te komen.
Onder invloed van het onweerstaan-
bare ritme van de muziek, beginnen de
vrijwilligers te klappen en te dansen.
Hier en daar verschijnt iemand voor het
raam. Ergens anders gaat een gordijn
open.
Rode loper
Bij de Mansveltschool is de rode
loper uitgelegd, alsof er een film in
première gaat. Op het rode pluche
vertelt Abdelkhalik Oakki dat hij zich
‘al twaalf jaar inzet voor het Cultureel
Jongerencentrum.’ Trots wijst hij naar
twee jongeren voor hem. ‘Ik heb activi-
teiten met ze gedaan: muziek, cultuur,
enzovoort. En ondertussen heb ik ze
advies gegeven, over van alles. Het
is leuk om te doen, ook voor jezelf. Je
stopt er tijd in –met zijn zevenen dui-
zend uur per jaar– maar je krijgt er heel
veel voor terug. Liefde bijvoorbeeld.’
‘Het blijft leuk’
Binnen krijgen hij en zijn collega’s een
cocktail met ijs en in de grote zaal staat
een buffet klaar. Er wordt lekker gegeten
en gekletst. Vier dames zitten gezellig
samen aan een tafel. ‘Wij zijn al heel
lang vrijwilligers van de speeltuinvereni-
ging, van 25 tot zelfs 35 jaar. En het blijft
leuk. Je rolt erin als de kinderen klein
zijn, of je wordt door vriendinnen meege-
nomen, en dan blijf je hangen.’ Een paar
van hen zijn ondertussen verhuisd, maar
nog altijd actief in de speeltuin. ‘Het is
leuk om iets voor iemand te betekenen’,
zegt een van hen. De anderen knikken
instemmend. Wel zien ze dat de jongere
generatie het niet overneemt. ‘Ze hebben
het te druk. De speeltuinvereniging loopt
daardoor gevaar, want die is afhankelijk
van vrijwilligers. Je moet altijd beschik-
baar zijn en dat lukt veel jongeren niet.
Terwijl het hartstikke leuk is!’ Dat vinden
ze overigens ook van de avond. ‘Dat
zouden ze vaker moeten doen.’
VIP
‘Wat we gedaan hebben, legt Fouad
Sidali tussen het eten door uit, ‘is een
schakel zetten tussen de vrijwilligers
en de bureaucratie. Dat is het VIP.
Vroeger kwamen de mensen naar het
stadsdeelkantoor als ze iets wilden en
vroegen naar een medewerker. Tot hun
verbazing werd er dan door de balieme-
dewerker gevraagd of ze een afspraak
hadden. Dat werkte dus niet. Nu regelen
de vrijwilligers het met de mensen van
het VIP en hoeven niks meer met de
bureaucratie. Het VIP regelt alles vaak
in één afspraak met het stadsdeel.’
Positief
Anush Avetisyan, die vanaf juni vorig
jaar het VIP opzette, is druk maar
tevreden. ‘Als iemand bij ons binnen-
komt en vrijwilligerswerk zoekt, kijken
we vooral naar wat hij of zij leuk vindt.
Als je bij een organisatie werkt waar je
het naar je zin hebt, blijf je er name-
lijk hangen.’ Het grootste deel van
haar tijd besteedt Anush Avetisyan
aan het begeleiden van organisaties.
‘Bijvoorbeeld met subsidieaanvragen.
We nemen het schrijven ervan niet
over, maar geven hen advies.’ Haar
agenda wordt bepaald door de orga-
nisaties, waarvan ze er nu zo’n veertig
kent. Wat dragen die aan? Anush
Avetisyan aarzelt geen seconde. ‘Het
grootste probleem is het krijgen van
vrijwilligers. Daarom starten we bin-
nenkort met een mediacampagne.
Dan kunnen mensen die actief willen
worden, zien wat ze allemaal kunnen
doen.’ Ze is positief dat ze in zo’n korte
tijd zoveel voor de vrijwilligersorgani-
saties heeft kunnen betekenen. ‘Dat is
mooi om te zien. Dat is waarom ik het
doe, dat positieve, dat krijg je terug.’
Mansveltschool
‘Ook zijn we begonnen de schotten
tussen de organisaties weg te halen’,
vervolgt Fouad Sidali. ‘Zodat mensen
hun netwerk verbreden en er echt mul-
ticultureel samen wordt gewerkt. Het
beste voorbeeld is waar we nu staan:
de Mansveltschool.’ Hij wijst naar het
bord met de indrukwekkende lijst van
organisaties die er gevestigd zijn. ‘De
organisaties zitten dicht op elkaar. De
mensen ontmoeten elkaar en leren hoe
anderen de dingen aanpakken.’
Roos
Met dat ontmoeten wil het wel lukken,
met zoveel mensen bij elkaar. De vrij-
willigers voelen zich gewaardeerd. Als
symbool krijgt iedereen een roos. Een
mevrouw snuift de geur op en heft haar
glas naar een collega.
Ook vrijwilliger worden? Neem contact
op met het Vrijwilligers Informatie Punt,
telefoon: 020 486 1041, e-mail: aaveti-
syan@buurtparticipatie.nl.
Rode loper
voor vrijwilligers
Page 9Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 123 • PAGINA 5
Concert in
Podium Mozaiek
Het concert “Samen Anders” zal paats-
vinden op zondag 22 november in
Podium Mozaiek in Bos en Lommer
van 15.00 uur tot 17.00 uur. Het is een
muzikale viering van diversiteit waarbij
zowel beroepsmuzikanten als amateur-
zangers mee doen. We laten mooie
liederen horen uit verschillende cul-
turen, gezongen door vrouwen uit de
betreffende culturen. Muziek is in staat
om mensen recht in het hart te raken
en kan daardoor ook bruggen bouwen
over cultuurgrenzen heen; muziek als
universele taal. Aan het concert werken
onder andere mee:
Bos en Lommer Voices: multicultureel
vrouwenkoor
NEWA: Turks koor uit Bos en Lommer
Met begeleiding van trio Jurriaan Berger.
De VVD in Amsterdam West wil een
fusie die daadwerkelijk leidt tot een klei-
ner ambtenarenapparaat en een bezui-
niging van minimaal 10% van de totale
stadsdeelbegroting. Een grotere efficiën-
tie was immers voor de VVD een belang-
rijke reden voor het verkleinen van het
aantal stadsdelen. Onder de titel ‘Goed,
Beter, West.’ willen de liberalen een
stadsdeel met ambitieuze plannen die
ten goede komen aan bewoners. “Het
wordt tijd dat we echt werk maken van
ondergronds parkeren en de openbare
ruimte meer allure geven, met groen,
kunst en fonteinen”, aldus Tom Leest, lid
van de programmacommissie.
Het programma kan gezien worden
als lokale invulling van het stedelijk
verkiezingsprogramma van de VVD
Amsterdam, dat geldt voor de gehele
stad. Enkele maatregelen die de VVD in
West voorstelt:
- minimaal acht ondergrondse parkeer-
garages met 4000 extra parkeerplekken,
maximaal 1000 plekken bovengronds
weghalen, en 5000 extra beschikbare
fietsparkeerplekken;
- een toeristische visie om de lokale
economie te stimuleren;
- blauwe parkeerzones in alle winkelstra-
ten;
- versnelde aanpak van onveilige ver-
keerssituaties, met name de gebieden
rondom scholen;
- geen vuilnisophaaldiensten aan het
werk op doorgaande wegen tijdens spits-
uur;
- herinrichting van straten waar mogelijk
versnellen, zodat overlast voor bewo-
ners vermindert;
- leges op nultarief voor duurzame ver-
bouwingen als een groen dakterras;
- alle projecten op gebied van welzijn en
armoedebestrijding staan in het teken
van activering en toeleiding naar een
betaalde baan;
- aantrekkelijke fiets-, vaar- en jogging-
Campagnekantoor
PvdA West op Jan
Evertsenstraat
geopend door Martien
Kuitenbrouwer
De PvdA Amsterdam West opende op 13
november een campagnekantoor op de
Jan Evertsenstraat. ‘De politiek’ is daar-
mee letterlijk laagdrempelig bereikbaar
voor alle buurtbewoners. De kersverse
lijsttrekker, Martien Kuitenbrouwer, gooide
symbolisch de deuren open en hield een
bevlogen speech.
Kuitenbrouwer sprak tijdens de opening
een goed gevulde zaal toe: “De PvdA
staat voor emancipatie, verheffing en soli-
dariteit. Emancipatie betekent mensen in
staat stellen hun eigen keuzes te maken,
en blokkades wegnemen wanneer dat
niet lukt. Verheffing betekent mensen
Lezing Dylan van
Rijsbergen in bieb
Bos en Lommer
Lezing door Dylan van Rijsbergen over
zijn boek Het onbehagen van de man
Bibliotheek Bos en Lommer Bos en
Lommerplein 176 Donderdag 19 novem-
ber, 19.00 uur
In Het onbehagen van de man maakt
Dylan van Rijsbergen korte metten met
romantische manbeelden zoals de een-
zame cowboy op zijn paard, of de
jager. Mannen, betoogt hij, zijn veelvor-
miger dan zulke schrale stereotiepen
doen vermoeden. De hang naar de
‘echte’ man lijkt een weerspiegeling van
maatschappelijk onbehagen. Juist dan
krijgen verouderde patronen en ver-
wachtingen weer nieuwe glans. Maar in
een moderne samenleving is machismo
eerder een last dan een zegen.
Dylan van Rijsbergen (1975) is publi-
cist, weblogger, historicus en manager
in de mediawereld. Hij was één van de
oprichters van de progressieve denk-
tank Waterland. Samen met Brechtje
Paardekooper schreef hij het manifest
Slow sex. Een erotisch beschavingsof-
fensief (2008).
VVD wil minder stadsdeel en meer ambitie in West
Partij stelt verkiezingsprogramma 2010-2014 vast
routes creëren en minimaal een jacht-
haven opnemen in de plannen voor de
ontwikkeling van de Houthavens;
- beter gebruik van bestaande ruimtes
(zoals scholen, buurtcentra, kerken,
moskeeën), pleinen en parken voor
laagdrempelige theatervoorstellingen,
try-outs en concerten voor bewoners.
helpen vooruit te komen: op school, op
het werk, in de buurt en met hun talenten;
Solidariteit betekent, naast de sterkste
schouders die de zwaarste lasten dragen,
ook gemeenschapszin. Gemeenschapzin
in de trant van: niet vragen wat alles voor
jou kan betekenen, maar juist wat jij kunt
betekenen voor je omgeving, voor je
buren, voor de straat, voor de wijk. Voor
die dingen hebben wij gestaan en voor die
dingen blijven wij staan.. Altijd weer.”
Kuitenbrouwer gaf in haar verhaal aan
voor wie de PvdA op de bres staat:
“Omdat we een verschil kunnen maken
in het leven van Habiba, die naar de
voorschool kan als ze 2,5 is; Omdat
we een verschil kunnen maken in het
leven van Karin, die een winkel aan het
opzetten is en advies nodig heeft met
haar bedrijfsplan; Voor het verschil in het
leven van Bob, die werk zoekt, maar zijn
school niet afgemaakt heeft, En voor het
verschil in het leven van Orhan die zijn
zaak draaiende probeert te houden, terwijl
zijn huur steeds hoger wordt.De PvdA in
West heeft aangetoond het verschil te
kunnen maken voor al deze mensen. En
dat blijven we doen!”
Het is voor het eerst in twintig jaar dat
de PvdA weer een eigen campagnekan-
toor heeft in Amsterdam. Het campagne-
kantoor, centraal gelegen in (toekomstig)
stadsdeel West, zal als thuis
en uitvalsba-
sis dienen voor de campagnevrijwilligers
van de PvdA West in aanloop naar de
deelraadsverkiezingen op 3 maart 2010.
Het kantoor is gevestigd in een winkel-
pand aan de Jan Evertsenstraat, nummer
99. Bewoners zijn altijd welkom om bin-
nen te wandelen.
Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250
Telefoon: 14 020
Fax: 020 581 4711
E-mail: stadsdeel@bosenlommer.amsterdam.nl
Internet: www.bosenlommer.nl
Spreekuur dagelijks bestuur
Iedere maandag van 9.00 tot 10.00 uur
(behalve tijdens het reces).
Voor een afspraak kunt u bellen met het
bestuurssecretariaat, telefoon 020 581 2742.
Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie
stadsdeel Bos en Lommer
Op 23 november 2009 zal vanaf 19.45 uur de
hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie
van het stadsdeel Bos en Lommer in de
burgerzaal van het stadsdeelkantoor,
Bos en Lommerplein 250, plaatsvinden.
De zitting van de bezwaarschriftencommissie
is in beginsel een openbare zitting.
Tijdens de hoorzitting kan het bezwaarschrift
door de bezwaarde mondeling toegelicht wor-
den. Tevens biedt de hoorzitting het dagelijks
bestuur van het stadsdeel Bos en Lommer de
mogelijkheid om de overwegingen rondom
het besluit nog eens mondeling toe te lichten.
Tijdens de hoorzitting zullen de volgende zaken
behandeld worden.

19.45 uur
Afwijzing aanvraag parkeer -
faciliteiten gehandicapten

20.15 uur
Bezwaar tegen vergunning -
verlening plaatsen
fietsenrekken ter hoogte van
Bestevaerstraat 184 en 178.
Het dagelijks bestuur van het stadsdeel
Bos en Lommer maakt bekend dat op:
Aanvragen bouwvergunning
6 november 2009
een aanvraag voor een reguliere bouwvergun-
ning is ingediend voor het maken van een dak-
terras op het adres Admiraal de Ruijterweg
319 / 3hg. Deze aanvraag is geregistreerd
onder nummer H01-0988 BWT 2009.
9 november 2009
een aanvraag voor een reguliere bouwver -
gunning is ingediend voor het gedeeltelijk
veranderen van de fundering van het gebouw
Jan van Galenstraat 198 waarbij de verande-
ring bestaat uit het aanbrengen van extra
draagvermogen voor de fundering.
Deze aanvraag is geregistreerd onder
nummer H01-0989 BWT 2009.
Voor eventuele vragen kunt u tussen 9.00 en
11.00 uur contact opnemen met Vergunningen
en Handhaving van het stadsdeel Bos en
Lommer onder tel. 020 581 4786.
Aanvraag kapvergunning
4 november 2009
Volkstuinencomplex Sloterdijkermeer,
Adelaarsweg 16 tuin 30, 1 boom te weten
een den. De den is dood en het gevaar van
omvallen dreigt.
Zienswijze indienen
Tegen het voornemen tot kappen kan binnen
vier weken na publicatie (18 november 2009)
een zienswijze worden ingediend bij het dage-
lijks bestuur van stadsdeel Bos en Lommer,
postbus 57239, 1040 BC Amsterdam.
De aanvraag wordt niet voorbereid overeen-
komstig de uniforme openbare voorbereidings-
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht. Voor nadere inlichtingen
over de kapaanvraag kunt u terecht bij
mevrouw N.J. Gogar, juridisch medewerker
vergunningen, op tel. 020 449 9049. In de
zienswijze dient de schrijver te vermelden
waarom hij/zij het niet eens is met deze ka -
paanvraag. De zienswijze dient voorzien te zijn
van datum, naam, adres en handtekening van
de schrijver.
Verleende kapvergunning
10 november 2009
Een kapvergunning is verleend voor het kappen
van twee schijnbeuken, een fluweelboom en
een iep, allen staande in de gemeenschappe-
lijke tuin aan de Gerard Callenburgstraat /
Tjerk Hiddes de Vriesstraat. Er wordt een
herplantplicht opgelegd.
Geweigerde kapvergunning
10 november 2009
Een kapvergunning is geweigerd voor het
kappen van een sierkers staande in de
gemeenschappelijke tuin aan de
Gerard Callenburgstraat / Tjerk Hiddes de
Vriesstraat.
Voor de bovenstaande verleende en/of gewei-
gerde kapvergunning kan tot en met maandag
21 december 2009 door een belanghebbende
een gemotiveerd bezwaarschrift worden inge-
diend bij het dagelijks bestuur van het stads-
deel Bos en Lommer.
Het besluit ligt ter inzage bij de publieksbalie
van het stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein
250. De publiekshal is geopend op werkdagen
van 8.00 tot 17.00 uur.
Op grond van het bepaalde in artikel 7.1, eer-
ste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan
tegen dit besluit, binnen zes weken na de dag
van verzending of uitreiking daarvan, door een
belanghebbende een gemotiveerd bezwaar-
schrift worden ingediend bij het dagelijks
bestuur van het stadsdeel Bos en Lommer,
Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam. Indien
een spoedeisend belang aanwezig is, kan door
de indiener van een bezwaarschrift schorsing
van dit besluit en/of een voorlopige voorziening
met een afzonderlijk verzoekschrift gevraagd
worden aan de president van de arrondisse-
mentsrechtbank te Amsterdam, sector bestuurs-
recht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor het voorgaande geldt dat op grond van
het bepaalde in de Bomenverordening Bos en
Lommer 2007 een verleende vergunning slechts
kan worden gebruikt indien de bezwaartermijn
voor derden is verstreken zonder dat er
bezwaar is ingediend of indien een bezwaar is
ingediend er door het Dagelijks Bestuur beslo-
ten is op het bezwaar, de beroepstermijn voor
derden is verstreken, of dat beslist is op een
verzoek om een voorlopige voorziening.
INFORMATIE BOS EN LOMMER
Sessie
19:30 – 20:30 uur

Vrouwenvakschool
Sessie
19:30 – 21:00 uur

Vernieuwingsplan Bosleeuw midden
Open Podium
21:30 – 22:00 uur
Op het Open Podium kunnen bewoners van het stadsdeel ideeën inbrengen en voorleggen
aan de raadsleden en andere aanwezigen. U kunt zich aanmelden bij de griffie: 020 581 2708
Raad
22:00 – 23:00 uur

Actualiteitenronde

Debat

Vaststellen:

Verslag van deelraad van 28 oktober 2009

Onderzoeksvoorstel Podium Mozaïek

Participatieplan Kolenkitbuurt

Sociaal Jaarverslag

Definitief ontwerp Postzegelpark Sara Burgerhartstraat
Het kan gebeuren dat een agenda gewijzigd wordt. U kunt de meest recente agenda en de
bijbehorende stukken vinden op www.depolitiekeavonden.nl .
Stadsdeel Bos en Lommer, bezoekadres: Bos en Lommerplein 250, telefoon griffie: 581 2708.
AGENDA POLITIEKE AVOND WOENSDAG 25 NOVEMBER 2009
Werkzaamheden aan spoorbaan
Op 27 en 30 november en op 3, 4 en 10 december 2009 worden er werkzaamheden uitge-
voerd aan de spoorbaan tussen de Haarlemmerweg en de Wiltzanghlaan. Het betreft vernieu-
wing van de dwarsliggers en de spoorstaven. Deze werkzaamheden zijn nodig om de spoor-
constructie ook in de toekomst te laten voldoen aan de veiligheidseisen.
Om de dienstregeling zo min mogelijk te verstoren worden de werkzaamheden ‘s nachts tussen
00:00 en 07:00 uur uitgevoerd. Hierdoor kan enige overlast voor de omgeving ontstaan. Indien
er sprake is van ernstige overlast, kunt u dit melden bij de milieuklachtentelefoon van de
gemeente Amsterdam, tel. 020 5513 456.
KENNISGEVINGEN
Page 10Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 134 • PAGINA 17
Westerpost
Regio
AMSTERDAM, zondag 15 november
– Direct na afloop van de intocht
in Amsterdam liet Sint weten het
“ontroerend mooi gevonden te heb-
ben dat zoveel kinderen en ouders
de stromende regen hadden getrot-
seerd.” Sint en zijn ruim 640 Pieten
zijn glunderend ontvangen door
duizenden doorweekte kinderen
die rijendik langs de route stonden.
Ook in Amsterdam kunnen nu weer
Sinterklaasliedjes worden gezongen
en kunnen de schoentjes weer wor-
den gezet.
Eenmaal met de boot aangekomen
bij het Scheepvaartmuseum werd Sint
in de stromende regen officieel wel-
kom geheten door Burgemeester Job
Cohen.
Vanaf het balkon sprak Sint alle aanwe-
zige kinderen rond het open havenfront
toe. Sint meldde verheugd te zijn dat
hij alweer voor de 71ste keer terug is
in zijn favoriete Nederlandse stad, de
hoofdstad Amsterdam.
Nadat Sinterklaas zijn paard Amerigo
had gevonden, vertrok hij met de kilo-
meter lange stoet van prachtige praal-
wagens vanaf het Scheepvaartmuseum
via de Dam naar het Leidseplein.
Naast pepernoten en snoepgoed kre-
gen kinderen zwaaihandjes van UPC,
VerVanglijstjes van Wecycle en kregen
25.000 kinderen een Villa ArenA sticker
met hun naam erop. Kinderen kunnen
in Villa ArenA de komende weken mee-
kleuren aan de grootste kleurplaat van
Nederland.
Vanaf het balkon van de Stadsschouw-
burg heeft Sinterklaas alle kinderen
bedankt voor het warme onthaal en
ze nog even op het hart gedrukt dat
ze niet vergeten hun schoen te zet-
ten. Sinterklaas heeft al met al vijf en
een half uur van de Amsterdammertjes
genoten, het was hem een groot genoe-
gen. Alle vrijwilligers van de Stichting
Sinterklaas Intocht Amsterdam willen
de Amsterdammertjes groot en klein
bedanken dat ze de route van Sint en
zijn enthousiaste pieten hebben opge-
fleurd en hem een warm welkom heb-
ben gegeven. Ze zijn er zeker van dat
Sinterklaas volgend jaar graag weer
naar Amsterdams zal komen. Het wordt
dan al weer zijn 72ste Intocht in de
hoofdstad.
Foto: Ada Nieuwendijk
Traiteurie Terpstra is een onderdeel van
Slagerij Terpstra gevestigd op de Bos
en Lommerweg 327 in Amsterdam. Een
echt familiebedrijf, opgericht in 1989,
gespecialiseerd in vlees en vleeswaren
van de beste kwaliteit. Dat begint al
bij de inkoop. Als specialist kopen zij
uitsluitend het beste vlees met smaak!
Daarnaast kopen zij de beste grond-
stoffen in, waarvan ze dan weer de lek-
kerste producten maken, zoals salades,
patés, broodjes, maaltijden, panklare
producten en grillspecialiteiten. En alles
in eigen keuken bereid. Ook voor een
compleet verzorgde catering bent u bij
Terpstra aan het juiste adres. Zij verzor-
gen Uw complete barbecue, gourmet,
fondue, tafelgrill en warme en koude
buffetten. En nu ook diverse Hollandse-,
Mediteraanse en Indonesische warme
kant en klare maaltijden. Welke dage-
lijks vers bereid worden in eigen keu-
ken. Zo hebben ze bijvoorbeeld voor
de lunch Italiaanse bol of pistolet met
courgettebal(vegetarisch) , tonijn, zalm,
rendang, rica of kipsate, Pasteitjes en
maaltijdsalades. Diner met soep van de
dag diverse soorten, ovenmaaltijden,
complete maaltijden , vis, a la carte
maaltijden en diverse Indonesische
gerechten die u per 100 gram kunt
bestellen. Ook hebben ze er heerlijke
Hollandse stamppotten elke dag diver-
se soorten.
En al deze lekkernijen zijn elke dag
verkrijgbaar vanaf 12.00 tot 19.30 en
zaterdags tot 17.00 uur, de slagerij is
al open van maandag t/m vrijdag vanaf
8.00 uur en zaterdags om 7.00 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen 020-
6846483 of info@traiteurieterpstra.nl
De VVD en D66 in stadsdeel De
Baarsjes kunnen zich niet vinden
in het voornemen van het Dagelijks
Bestuur, om 25.000 euro in de begro-
ting te reserveren voor het project
“Alle hens aan dek”. VVD raads-
lid Tom Leest: “Waarom sturen we
kansarme jongeren tien dagen naar
New York, terwijl we in dit stadsdeel
barsten van de trajecten en projecten
voor deze jongeren? En dat in deze
tijd!”. D66 raadslid Shanta Singh:”In
tijden van bezuinigingen geef je met
zo’n project een verkeerd signaal af
naar bewoners”.
Met het project wil het Dagelijks Bestuur
twaalf Baarsjesjongeren gedurende tien
dagen laten meevaren op een schip
over de Hudsonrivier in New York.
Tijdens de reis kunnen de jongeren
‘werken aan hun wereldoriëntatie’, vol-
gen ze een training en houden ze het
thuisfront op de hoogte met youtube
filmpjes. Ze tekenen een contract waar-
in ze zich verplichten zich na afloop in te
zetten als vrijwilliger voor de buurt.
Dat het project wordt bekostigd met
zogenaamd ‘Krachtwijkengeld’, is voor
de liberale oppositiepartijen in De
Baarsjes geen reden om het dan maar
goed te keuren. Leest: “Vogelaargeld
of niet, het blijft belastinggeld en daar
moet je verstandig mee omgaan. De
VVD ziet geen meerwaarde ten opzich-
te van bestaande jongerenprojecten,
mist een selectieproces en vindt het
onduidelijk hoe de jongeren aan het
contract gehouden kunnen worden”.
Naast ‘Alle hens aan dek’, zal de VVD-
fractie tijdens de begrotingsbehande-
ling op 24 november ook voorstellen
om enkele andere nieuwe projecten uit
de begroting te schrappen. Het gaat
bijvoorbeeld om 50.000 euro voor een
‘training voor bewoners om jongeren
aan te spreken op hun gedrag’ en
om 60.000 euro extra voor preventief
armoedebeleid, bovenop de bestaande
inzet.
Beetje vreemde titel voor een artikel
maar dit zijn wel vragen van bewoners
waar antwoord op moet komen.
Twee weken geleden hebben we onze
eigen partij opgericht Tulpen voor
Amsterdam.
In deze moderne tijd hoort daar natuur-
lijk een website bij. Dat is een hele
klus en die is nog niet geklaard helaas,
maar……de website van Jan Engel
is inmiddels wel in de lucht dus daar
kunt u allerlei informatie vinden over de
huidige politieke gang van zaken in ons
stadsdeel en in Amsterdam. Er lagen
nog een paar vragen van bewoners die
we op onze website zullen proberen te
beantwoorden
www.janengel.nl en er gaat een wereld
voor u open!
Pieter Beste , Clyde Moerlie en Jan
Engel, Tulpen voor Amsterdam (TVA)
De herfst is weer begonnen en de
dagen worden weer snel korter. Toch
zult u zich waarschijnlijk de komen-
de tijd nog vaak in de avonduren op
straat begeven. Gelukkig hebben we
openbare verlichting om ons door deze
donkere uren heen te helpen. Maar
wat kunt u doen als de verlichting
in uw buurt In Geuzenveld-Slotermeer
onvoldoende is? Of als u een bepaalde
steeg of straat niet fijn vindt om in het
donker door heen te lopen? Meld deze
locatie(s) dan bij uw buurtcoördinator op
het steunpunt Leefbaarheid en veilig-
heid. Als u dat doet voor 20 november,
zullen de locaties worden nagelopen op
25 november in de avonduren.
Dan wordt er namelijk een lichtschouw
gehouden met de verantwoordelijke
instanties.
Wat kunt u doen bij een kapotte
lantaarnpaal?
Maar wat kunt u nú doen als de lan-
taarnpaal bij u niet werkt? Noteer het
nummer dat op de kapotte lantaarnpaal
vermeldt staat en bel het onderstaan-
de telefoonnummer: Storingsnummer
Openbare Verlichting: 020-597 26 26.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de buurtcoördinator bij
u in de wijk.
Het bestuur van de afdeling
Amsterdam Nieuw-West van de PvdA
heeft op 10 november 2009 besloten
het advies van de kandidaatstellings-
commissie voor de voordracht van
de kandidatenlijst voor de deelraads-
verkiezingen van 3 maart 2010 over
te nemen met slechts 2 wijzigingen.
Conform het advies is Ahmed Marcouch
(thans stadsdeelvoorzitter Slotervaart)
de nummer 1 van de lijst.
Het bestuur heeft besloten op plaats
twee Achmed Baâdoud (thans DB-lid
Osdorp) voor te dragen aan de leden-
vergadering van de PvdA Nieuw West.
De andere kandidaat Dagelijks
Bestuursleden zullen met motivatie op
de alfabetische lijst worden geplaatst.
Door het voorstel van de kandidaatstel-
lingscommissie zo te wijzigen, blijft het
primaat van de besluitvorming zoals
het hoort bij de leden van de PvdA
Amsterdam Nieuw West liggen.
Hoewel het bestuur op 2 punten afwijkt
van het advies van de kandidaatstel-
lingscommissie kan de commissie zich
vinden in de door het bestuur vastge-
stelde conceptlijst.
Keurslager Peter van Poorten,
Keurslager Nieuw-Sloten en
Keurslager Post zijn samen met
hun collega Keurslagers uitgeroe-
pen tot winnaar van de publieksprijs
‘Beste Foodspeciaalzaak 2009’ van
Nederland in de categorie foodspeci-
aalzaken. De concurrentie is op grote
achterstand gezet door excellente
scores op service en personeel. Door
het behalen van deze titel dingen de
Keurslagers ook nog eens mee naar
de titel ‘Beste Winkelketen 2009’,
deze titel hebben ze inmiddels op 11
november j.l. ontvangen.
Afgelopen dinsdag vond de feestelijke
uitreiking van de brancheprijzen van
de ING Retail Jaarprijs in Studio 4 te
Hilversum plaats. De Keurslagers ble-
ven de overige genomineerden ruim
voor. Het belang van service en per-
soneel is in deze branche hoog en
hierop scoort de Keurslager uitmuntend
ten opzichte van de andere partijen.
Iets waar wij als Keurslagers bijzonder
trots op zijn, vooral omdat het iets zegt
over het enthousiasme waarmee het
team van medewerkers elke dag klaar
staat voor haar klanten. De publieksprijs
‘Beste Foodspeciaalzaak’ is gebaseerd
op het grootste publieksonderzoek in
Nederland naar de ‘Beste Winkelketen’.
Ruim 325.000 mensen hebben hun
beoordeling uitgebracht. In deze ver-
kiezing is gekeken naar de prestaties
van de straatbepalende winkelketens
in Nederland. De uitslag is volledig
bepaald door de stem van de consu-
ment. Deze beoordeelt de ketens op:
assortiment, service, prijs/kwaliteit, aan-
biedingen, prijs, personeel, winkel en
innovatie. Vol trots wordt nu uitgekeken
naar de uitreiking van de overall titel op
11 november, waar wel eens iets zeer
verrassends kan gebeuren.
Op de bank een tijdschrift lezen en
ondertussen de jackpot winnen! Van
11 november t/m 10 december kan
men bij Primera exclusief van deze
actie gebruik maken.
Bij aankoop van één 1/1 Staatslot met
Jackpot of vijf 1/5 Staatsloten met
Jackpot, voor de trekking van 10 decem-
ber 2009, ontvangt de consument een
kortingsbon. Deze kortingsbon geeft
recht op 50% korting op één van de 12
deelnemende tijdschriften: Autoweek,
Beau Monde, Esta, Cosmopolitan,
Libelle, Margriet, Panorama, Revu,
Story, Sportweek, VT Wonen en Zin.
Naast deze superkorting bevat de kor-
tingsbon een afscheurbare coupon,
waarmee de consument kans maakt op
100 x BladCadeau Red voor een tijd-
schriftenabonnement naar keuze.
Primera & De Staatsloterij
De Staatsloterij is dé prijzenloterij van
Nederland. De Staatsloterij heeft name-
lijk de grootste prijzenpot, het h0ogste
uitkeringspercentage en de grootste
winkans. Daarnaast zijn alle prijzen
belastingvrij.
Naast Staatsloten en tijdschriften kunt
u bij Primera Brouwer ook terecht voor:
wenskaarten, postzegels, tabak, rokers-
benodigdheden, cadeaukaarten, kran-
ten, Lotto, Toto, Krasloten, beltegoeden,
internettegoeden, batterijen, zoetwaren,
tickets (dance-, muziek-, pretpark- en
voetbalkaartjes).
Primera Brouwer is gevestigd aan de
Burg. De Vlugtlaan 178
Ontroerend mooie intocht Sint in
Amsterdam in stromende regen
VVD en D66 tegen reis naar New York voor Baarsjesjongeren
Traiteurie Terpstra “specialist in lekker”
AZC in Nieuw Sloten? Einde Jongerenadviesraad?
Minder kerstbomen?
Slecht verlicht? Meld het nu!
PvdA Amsterdam Nieuw-West:
Marcouch op 1 en Baâdoud op plek 2
De Keurslager ‘Beste
Foodspeciaalzaak 2009’!
50% Korting op je favoriete tijdschrift
bij aankoop van een
staatslot bij Primera Brouwer !
Page 11Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 112 • PAGINA 16
n Rita Bergman
Op 8-jarige leeftijd beginnen met turnen
omdat je gym op school ook wel leuk vindt is
de beste beslissing tot nu toe geweest, vindt
Tessa. Nu, 6 jaar later, is ze een topsport
turnster op weg naar het allerhoogste niveau.
Begonnen bij een turnclub in Zwanenburg
waar ze op een gegeven moment geen uitda-
ging meer had, zit ze nu bij Turning Spirit in
Amsterdam-Osdorp.
Tessa kan zich een leven zonder turnen niet
meer voorstellen. 6 Dagen per week wordt er
getraind, 4,5 uur per dag. Naast haar opleiding,
Tessa zit in 4 VWO, is het dus een heel druk
programma. Op de vraag hoe ze haar opleiding
combineert met het vele turnen vertelt ze dat
het allemaal een kwestie van plannen is. Uit
school met de fiets naar trainen, na de training
met de fiets in de kofferbak van haar vaders
auto, terug naar huis in Zwanenburg, eten, en
als het echt nodig is, nog iets voor school doen.
Het meeste werk voor school doet ze op de
zondag. “Veel vooruit werken voor school moet
echt anders red ik het niet” laat Tessa weten. Op
hoog niveau turnen staat hoog in het vaandel bij
Tessa, maar haar opleiding mag daar natuurlijk niet onder
lijden. Het voordeel van de school waar Tessa op zit, het
Calandlyceum, is dat ze daar een zogeheten loot leerling
is. Dit houdt in dat de lestijden aangepast worden aan de
trainingstijden en je vrijstelling krijgt voor bepaalde vak-
ken. Een plek als loot leerling krijg je alleen als je, net als
Tessa, op hoogniveau sport.
Tessa turnt al vanaf de Mini-Mouse bij Turning Spirit.
Samen met haar trainster Claudia en trainer Wolther, de
man van Claudia, zijn ze hard bezig met allerlei nieuwe
oefeningen voor de eredivisie. Samen met al haar turn-
maatjes en train(st)er hebben ze in ieder geval iedere dag
heel veel lol. Dat is belangrijk volgens Tessa, dat je er
plezier in houdt, dan gaat het bijna als vanzelf. Ook wor-
den er zo nu en dan leuke dingen georganiseerd, dagje
Walibi of lekker naar het strand, goed voor de teamspirit.
Er is nooit haat of nijd onder elkaar, als het moet help je
elkaar bij de oefeningen en iedereen gunt elkaar het suc-
ces wat ze kunnen halen. Ook Tessa’s stiefzusje van 7
turnt bij Turning Spirit, die haar hulp natuurlijk goed kan
gebruiken.
Een turnseizoen telt diverse wedstrijden. Lokaal vinden
regionale wedstrijden plaats en binnen de verenigingen
zijn er o derlinge wedstrijden. Naast individuele wedstrij-
den, waarbij clubleden van verschillende turnverenigingen
het individueel tegen elkaar opnemen, zijn er ook club-
teamwedstrijden. Bij teamwedstrijden telt niet het indivi-
duele resultaat, maar de totale score van een door een
vereniging afgevaardigd team van turners. Hierbij wordt
bij ieder turn-onderdeel cijfers gegeven door juryleden.
De 4 onderdelen voor dames turnen zijn Sprong, Brug,
Evenwichtsbalk en Vloer. Het laatse onderdeel is favo-
riet bij Tessa, van alle vier de oefeningen vindt ze Vloer
het allerleukste om te doen. In december 2008, tijdens
een wedstrijd in Frankrijk is Tessa met haar team eerste
geworden waar ze natuurlijk apetrots op is. Tessa heeft
al vele landen bezocht voor diverse toernooien. Amerika,
Rusland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. In
december vinden de wedstrijden plaats waar je je kunt
plaatsen voor het NK, de Bosan Cup.
Michel Gerrits, de vader van Tessa, is erg trots op zijn
dochter. Vooral na de District kampioenschappen 2009,
waar Tessa eerste geworden is en zich District kampioene
mag noemen, is hij supertrots. Ook hij heeft het er erg druk
mee, 6 dagen in de week Tessa ophalen van de training
en wanneer ze naar het buitenland gaat voor een wedstrijd
dan gaat hij mee. Een grote opgave vindt hij het niet, als je
dochter zo goed presteert en er zelf zoveel voor over heeft
dan kun je als ouder dit alleen maar stimuleren en haar zo
goed mogelijk bijstaan.
Wij wensen Tessa heel veel succes en wij zijn ervan
overtuigd dat we in de toekomst nog heel veel van
haar zullen horen en wij zullen u daarvan ook zeker op
de hoogte houden!
Vindt u ook dat Cordaan
anders en beter moet?
Kom dan zondag 29 november a.s. naar het Nova
College Amsterdam.
Om 15.00 uur willen wij, een groep bezorgde cliënten,
verwanten en werknemers van Cordaan, plannen pre-
senteren voor betere zorg en een betere werkomgeving
bij Cordaan.
Er wordt een manifest openbaar gemaakt en er komen
diverse sprekers. Ook uw aanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld. Wij horen graag uw mening!
Zondag 29 november 2009
- Aanvang 15.00 uur
- Nova College Amsterdam
(Burgemeester Hogguerstraat 2, vlakbij de Sloterplas)
Contact via eenandercordaan@gmail.com
website www.eenandercordaan.nl.
per 29 november online
Tessa Gerrits, topturnster in spé
UW TOEKOMST LATEN VOORSPELLEN BIJ EEN PARAGNOST
OPTREDEN VAN EEN MUZIKAAL ARABISCH TRIO
GRATIS OOSTERSE LEKKERNIJEN
12.00 - 17.00 UUR
22 NOVEMBER
Welke winkels vindt u op Plein 40-45?
OSDORPPLEIN
ma t/m zat. open
van 8.00 tot 22.00 uur
GROOTS WINKELEN
GRATIS PARKEREN *
*eerste 2 uur in de
AH parkeergarage
26,99
5,99
Page
kussenzacht
toiletpapier
Voordeelpak
Pak 16 rollen
8,51
nu
AH Thermo-
ring
wokpan
O 28 cm
per stuk
35,99
nu
Page 12Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 121 • PAGINA 4
Stadsdeelkantoor
Plein ’40-’45 nr. 1
Open: ma t/m vrij, 8.30-17.00 uur
Publieksvoorlichting: T 14 020
www.geuzenveld.amsterdam.nl
Stadsdeelwerf De Borkorf
Seineweg 1
Open: ma t/m vrij 7.45-12.00 uur en 12.30-15.30 uur
Dagelijks bestuur
Robin de Bood (PvdA), stadsdeelvoorzitter en porte-
feuillehouder veiligheid en handhaving; jeugd; onderwijs;
wmo; milieu en Sloterparkbad. T 889 8109
Piet Dikken (PvdA), portefeuillehouder stedelijke ver-
nieuwing; zorg en welzijn; armoede en werkgelegenheid;
economische zaken; ruimtelijke ordening en volkshuisves-
ting; parkeren; bestuur openbaar onderwijs. T 889 8108
Tys de Ruijter (Groen Links), portefeuillehouder ruim-
telijke inrichting en beheer; sport en recreatie; kunst en
cultuur; wijkgericht werken en bewonersparticipatie.
T 889 8110
Burgerzaken
T 14 020
Open: ma, di, do en vrij 8.30-15.00 uur en wo 8.30-
19.00 uur. Let op: woensdag na 15.00 uur geen Burger-
lijke Stand zaken (o.a. geboorteaangifte, ondertrouw of
overlijden). Wachttijden zijn in de vakantieperiode en op
woensdag langer.
Voor de aangifte van een huwelijk of geregistreerd part-
nerschap graag een afspraak maken via T 14 020.
Vergunningen Openbare ruimte en bouwen
T 14 020
Inloopspreekuur
ma t/m vrij 08.30-10.30 uur
Meldpunt Zorg en Overlast
T 889 82 82
Inloopspreekuur
ma, di en do van 11.00-12.00 uur
Telefonisch spreekuur
ma, di en do van 12.00-15.30 uur op T 889 82 82
Loket Zorg en Samenleven
T 889 83 83
Inloopspreekuur
ma, di, do en vrij 11.00-12.00 uur
Telefonisch of op afspraak
ma, di, do en vrij 12.00-15.30 uur
do 17.00-19.00 uur
Participatiecentrum,
voor wie vooruit wil komen
T 889 82 09
Inloopspreekuur, Tuinstadhuis, Plein ’40-’45, nr. 1
di
9.00–10.00 uur
woe 10.00–11.00 uur
do
13.00–14.00 uur
Taalwijzer, het servicepunt voor inburgering
T 889 82 20
Inloopspreekuur, Tuinstadhuis, Plein ’40-’45, nr. 1
ma
13.00–14.00 uur
di
9.00–10.00 uur
do
13.00–14.00 uur
Steunpunten voor Leefbaarheid en Veiligheid
Inloopspreekuur dagelijks van 9.00-10.00 uur
T buurt 1 & 2:
411 57 58 / 60
T buurt 3 & 4:
613 23 56 / 63
T buurt 5:
611 29 95
T buurt 6, 7 & 8: 411 0757
T buurt 9 & 10:
506 1390
Actueel
Vrijdag 20 november Informatiebijeenkomst
Tuinen van West
Vrijdag 20 november vindt een informatiebijeenkomst
over het beeldkwaliteitplan en de natuurvisie van de Tui-
nen van West plaats. Beide documenten zijn bepalend
voor de ontwikkeling van de Osdorper Bovenpolder, de
Osdorper Binnenpolder Noord en Zuid en de Lutke-
meerpolder.
Beeldkwaliteitplan en natuurvisie T uinen van West
De ruimtelijke invulling van het poldergebied ligt vast
in het bestemmingsplan. In aanvulling hierop is nu ook
een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hierin staat in zowel
woord als beeld beschreven wat de vier polders bijzon-
der maakt.
In de natuurvisie staan regels voor behoud- en ontwikke-
ling van planten en dieren. De huidige natuurwaarden in
de Tuinen van West zijn behoorlijk hoog, zeker voor een
gebied dat zo dicht tegen de stad aan ligt. Het is zowel
voor de planten en dieren als voor de beleving van be-
zoekers van belang dat de natuur wordt bewaakt.
Programma informatiebijeenkomst
Iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de
Tuinen van West is vrijdag 20 november welkom op de
informatiebijeenkomst.
- 16.00 uur: kantine van de Nederlandse Rugbybond,
Sportpark De Eendracht aan de Bok Korverweg 6 in
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer geopend.
- 16.30 uur tot 17.00 uur en 18.00 uur tot 18.30 uur:
presentatie gegeven over zowel het beeldkwaliteitplan
als de natuurvisie.
Medewerkers zijn tot 19.00 uur aanwezig om toelichting
te geven over de ontwikkeling van de Tuinen van West.
Sinds 28 oktober liggen het beeldkwaliteitplan en de na-
tuurvisie ter inzage bij de receptie van het stadsdeelkan-
toor. De documenten zijn ook te downloaden vanaf de
website www.geuzenveld.amsterdam.nl. De inspraakpe-
riode loopt tot 1 december 2009. Nadat de reacties zijn
verwerkt worden het beeldkwaliteitplan en de natuurvi-
sie door B&W en de dagelijks besturen van Geuzenveld-
Slotermeer en Osdorp definitief vastgesteld.
Zaterdag 21 november Buurt 10 in beeld
De politie werkt iedere dag hard aan de veiligheid in uw
buurt. Zij doen hun best om narigheid te voorkomen.
Helaas gebeurt het toch wel eens dat er wordt ingebro-
ken, een auto wordt gestolen of dat iemand wordt lastig
gevallen. De politie doet er dan alles aan om de dader(s)
op te sporen. Vaak kan uw hulp bijdragen aan het oplos-
sen van een misdrijf. Wilt u weten hoe u kunt helpen?
Kom op zaterdag 21 november tussen 11.00 en 15.00
uur naar het Willem Dreesplantsoen en de politie vertelt
u alles over Buurt Alert: samen zorgen we voor de veilig-
heid in uw buurt.
Meer informatie: www.buurtalert.nl
Loslopen mag in het groen
Honden los in het groen, aangelijnd op straat. Dat is in
het kort wat het dagelijks bestuur van stadsdeel Geu-
zenveld-Slotermeer wil. Bewoners kunnen de komende
maand op dit plan reageren. Honden hoeven van het
bestuur niet altijd aangelijnd, zoals het nu geregeld is
in de apv van de gemeente Amsterdam. Zij mogen vrij
loslopen in groenstroken en parken. Wel moeten hon-
den altijd aangelijnd zijn in winkelgebieden, woonwijken
en drukke verkeersgebieden. En natuurlijk in kwetsbare
natuurgebieden. Speeltuinen, speelweiden en zandbak-
ken blijven verboden gebied voor honden. Honden-
bezitters moeten natuurlijk wel overal de uitwerpselen
van hun hond opruimen. Bewoners van Geuzenveld-
Slotermeer, of ze nu honden hebben of niet, kunnen de
komende vier weken op dit plan reageren . Daarvoor is
een speciale webpagina ingericht. De reacties gebruikt
het bestuur om tot een definitief plan te komen. Op de
webpagina is te zien waar de aanlijnplicht voor honden
geldt, en waar niet. Met een korte enquête kunnen
bewoners op het plan reageren. Natuurlijk is reageren
per brief of e-mail ook mogelijk. E-mails kunnen wor-
den gericht aan honden@geuzenveld.amsterdam.nl en
brieven aan het stadsdeel naar Postbus 67018, 1060 JA
Amsterdam. Reageren kan tot 10 december.
De precieze regels en de enquête zijn te vinden op:
www.geuzenveld.amsterdam.nl/honden
Loket voor goede ideeën in december gesloten
Als u geld wilt aanvragen voor plannen voor de buurt,
kunt u tijdens de maand december uw aanvraag blijven
doen. Houdt u er dan wel rekening mee dat tijdens deze
periode er niet beslist wordt over aanvragen. Deze aan-
vragen worden na oud en nieuw in behandeling geno-
men. Dit betekent dat u vanaf medio januari een reactie
kunt krijgen op uw aanvraag.
Het stadsdeel stelt geld beschikbaar voor goede ideeën
uit het budget voor bewonersinitiatieven. Het stadsdeel
helpt zo bewoners met geld en ondersteuning om hun
plannen voor de buurt te verwezenlijken. Kijk voor meer
informatie op www.geuzenveld.amsterdam.nl/goedidee
Bekendmakingen en
Kennisgevingen
Ingekomen aanvragen
Bouwvergunningen

Osdorper Binnen Polder Noor d
9 november 2009; BA81/0066/2009 voor het aanleggen van
een fietstracé met zeven bijbehorende fietsbruggen.
Informatie over de aanvragen
Voor informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen
met de Afdeling Vergunningen via nummer 14020.
Ontwerpbesluiten ter inzage
Voornemen tot verlenen van onthef fing en bouwvergunning

Plein ’40-’45, nr . 10
In verband met het verlenen van ontheffing van een vige-
rend bestemmingsplan zijn wij voornemens om de aange-
vraagde ontheffing/bouwvergunning voor het veranderen
van kantoorfunctie naar onderwijsfunctie aan het adres Plein
’40-’45 te verlenen.
Het besluit ligt ter inzage vanaf 19 november 2009 tot en
met 2 december 2009.
Zienswijze op voornemen
Een ieder die bedenkingen heeft tegen onze ontwerpbesluiten
kan zijn of haar zienswijze, zowel mondeling als schriftelijk,
binnen twee weken na deze publicatiedatum naar voren bren-
gen. Uw reactie kunt u richten aan het dagelijks bestuur van
het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Plein ’40-’45 nr. 1, 1064
SW Amsterdam. Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kunt u een afspraak via het secretariaat van de afdeling
Vergunningen een afspraak maken op telefoonnummer 14020.
Voornemen tot verlenen van een kapver gunning (ontwerp
kapbesluit)

Burg. V . Meineszlaan
Wij zijn voornemens een kapvergunning te verlenen voor het
kappen van 6 bomen (1 Linde, 1 Els en 4 Vleugelnoten) bij
de Burg. V. Meineszlaan, tussen de Burg. Eliasstraat en de
Burg. Fockstraat te Amsterdam.
Reden voor de kap is: herinrichting van de Burg. V. Mei-
neszlaan
Herplant: 6 bomen
Zienswijze op voornemen
Een ieder die bedenkingen heeft tegen onze ontwerpbesluiten
kan zijn of haar zienswijze, zowel mondeling als schriftelijk, bin-
nen zes weken na deze publicatiedatum naar voren brengen.
Uw reactie kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Plein ’40-’45 nr. 1, 1064 SW
Amsterdam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak via het secretariaat van de afdeling Vergun-
ningen een afspraak maken op telefoonnummer 14020.
Genomen besluiten
Bouwvergunning

Immanuel Kanthof nrs. 3, 5 en 7
Op 11 november 2009 hebben wij een bouwvergunning
BA81/0019/2009 verleend voor het wijzigen van drie wonin-
gen naar een bijeenkomstfunctie.
Sloopvergunning

Immanuel Kanthof nrs. 3, 5 en 7
Op 11 november 2009 hebben wij een sloopvergunning
OV25/0044/2009 verleend voor het verwijderen van asbest.
Objectvergunningen
• Du Perronstraat
35
Op 11 november 2009 hebben wij een objectvergunning
met volgnummer 20090099 verleend voor het plaatsen van
een schaftkeet, een zeecontainer, een eco-toilet en een che-
mische kist i.v.m. onderhoud- en schilderwerkzaamheden.
De objecten worden geplaatst vanaf 16 november 2009 en
blijven staan tot met 30 juni 2010.

Antony Moddermastraat/ Willem Molengraaf fstraat
Op 6 november 2009 hebben wij een objectvergunning ver-
leend voor het plaatsen van een schaftkeet en een steiger
bij de Antony Moddermanstraat/Willem Molengraaffstraat in
Amsterdam.
De objecten worden geplaatst vanaf 3 november 2009 en
blijven staan tot en met 23 januari 2010.
Page 13Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 122 • PAGINA 5
Aanwijzingen Gehandicaptenparkeerplaats

Henri Borelstraat ter hoogte van huisnummer 7
Op 11 november 2009 hebben wij een parkeerplaats aange-
wezen als gehandicaptenparkeerplaats bij de Henri Borel-
straat ter hoogte van huisnummer 7.
Bezwaar
De belanghebbenden bij een besluit tot verlening of weigering
van een vergunning kunnen op grond van artikel 7:1, eerste
lid, van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na
de datum van toezending van het besluit aan de aanvrager,
tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het dagelijks bestuur van het stadsdeel Geuzenveld-Sloter-
meer, Plein ’40-’45 nr. 1, 1064 SW Amsterdam. Het indienen
van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet
op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de be-
zwaarschriftprocedure een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam. De besluiten en de bijbehorende
stukken kunt u op afspraak inzien op het Tuinstadhuis. Neemt u
hiervoor contact op met de afdeling Vergunningen op tele-
foonnummer 14020.
Verleende evenementenvergunning
• Willem
Dreesplantsoen
Op 9 november 2009 is er een evenementenvergunning
verleend aan Politie Amsterdam-Amstelland voor het eve-
nement ‘Buurt 10 in Beeld’ op 21 november 2009 bij het
Willem Dreesplantsoen in Amsterdam.
Bezwaar
De belanghebbenden bij een besluit tot verlening of weigering
van een evenementenvergunning of een exploitatievergunning
kunnen op grond van artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van toezen-
ding van het besluit aan de aanvrager, tegen dit besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester
van de gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amster-
dam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking
van een besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist
kan hangende de bezwaarschriftprocedure een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht
Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. De besluiten
en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien op het
Tuinstadhuis. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling
Vergunningen op telefoonnummer 14020.
Verleende kapvergunningen

Baron S. v/d Oyeweg (tuin 1)
Op 13 november 2009 hebben wij een vergunning verleend
voor het kappen van één boom bij de Baron S. v/d Oyeweg
(tuin 1) te Amsterdam.
Reden voor de noodkap is: boom was geveld door storm (in
één zinnetje)
Herplant: geen omdat slechts 1 stam van een meerstammige
boom gescheurd is.
• Oostoevercircuit
Op 13 november 2009 hebben wij een vergunning verleend
voor het kappen van één boom aan de rand van het Oostoe-
vercircuit, tussen de Burgemeester van der Pollstraat en de
Jan Evertsenstraat te Amsterdam.
Reden voor de kap is: door de nieuwe wet- en regelgeving
inzake afvoer hemelwater dient er een nieuw regenwater-
stelsel te worden aangelegd.
Herplant: 1 boom (Iep) afkomstig uit het project Noorderhof.

Platostraat / Aristotelesstraat
Op 13 november 2009 hebben wij een vergunning verleend
voor het kappen van één boom op de hoek van de Plato-
straat en de Aristotelesstraat te Amsterdam.
Reden voor de kap is: renovatie van het riool.
Herplant: n.v.t. ter compensatie wordt er bedrag van €
300,00 gestort in het bomenfonds.

Martinus Nijhoffstraat / Van Moerkerkenstraat
Op 13 november 2009 hebben wij een vergunning verleend
voor het kappen van 10 bomen in de gemeenschappelijke
tuin bij de Marinus Nijhoffstraat / Van Moerkerkenstraat te
Amsterdam.
Reden voor de kap is: de bomen staan te dicht bij de gevel
en tevens worden de tuinen opnieuw ingericht.
Herplant:
10
vormbomen
Beroep
Een belanghebbende bij bovengenoemde besluiten kan op
grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht, bin-
nen zes weken na datum van toezending daarvan aan de aan-
vrager, een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Recht-
bank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam. Het besluit en de bijbehorende
stukken kunt u op afspraak inzien op het Tuinstadhuis. Neemt u
hiervoor contact op met de afdeling Vergunningen op tele-
foonnummer 14020. Het indienen van een beroepschrift schort
de werking van een besluit niet op. Indien onverwijlde spoed
dit vereist kan hangende de beroepprocedure een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Kennisgeving
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
heeft op 17 november 2009 besloten het volgende ontwerp
verkeersbesluit 6 weken ter visie te leggen:
In te stemmen met het volgende (tijdelijke) ontwerp verkeers-
besluit:

Het tijdelijk plaatsen van verkeersborden t.b.v. de werk-
zaamheden aan de Westrandweg volgens de bij dit besluit
gevoegde en daarvan deeluitmakende situatie tekening. De
verkeersborden zullen geplaatst worden rondom de ombui-
ging van de ventweg Haarlemmerweg. De ventweg blijft
hierbij bereikbaar van beide kanten. De tijdelijke bebording
blijft t/m het 3de kwartaal 2012.

Het tijdelijk plaatsen van WiU (Werk in Uitvoering) verkeers-
borden t.b.v. de werkzaamheden aan de Westrandweg vol-
gens de bij dit besluit gevoegde en daarvan deeluitmakende
situatie tekening. De bebording geeft een omleidingroute
weer vanwege de afsluiting van het Maurice Peeterspad. De
tijdelijke bebording blijft t/m het 3de kwartaal 2012.
Inzage en Informatie
Bij de publieksbalie in de hal van het Tuinstadhuis (Plein ’40-’45
nr. 1) ligt het ontwerp verkeersbesluit en de daartoe behoren-
de tekeningen ter inzage. Voordat het stadsdeel een definitief
besluit neemt, kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na verschijnen van deze publicatie hun zienswijzen geven op
het ontwerpbesluit. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt
uw schriftelijke reactie sturen naar stadsdeel Geuzenveld-Slo-
termeer, sector Ruimtelijk Beheer, afdeling Regie en Advies.
Postbus 67018, 1060 JA Amsterdam of bellen naar de ver-
keerskundige L. Duin, telefoon 020 889 8730.
Benoeming mevrouw Aydin tot nieuwe voorzitter van de stichting OBOWT
De deelraad heeft mevrouw Aydin tot nieuwe voorzitter van de stichting Openbaar Basis
Onderwijs Westelijke Tuinsteden benoemd.
Najaarsnota
2009
De deelraad heeft de najaarsnota voor 2009 vastgesteld.
Beantwoording raadsadres herinrichting Burgemeester Vening Meiniszlaan
De deelraad is akkoord gegaan met de beantwoording van het raadadres en de
herinrichting van het gedeelte van de Burgemeester Vening Meniszlaan tussen stadsdeel
Bos en Lommer en de Burgemeester Eliasstraat.
Verordening afvalstoffen en Reinigingsrecht 2009
De deelraad is akkoord gegaan met de voorgestelde verhoging van 7.9 % van de
afvalstoffenheffing en 7 % voor het reinigingsrecht bedrijfsvuil.
Programmabegroting 2010- 2013
De deelraad is akkoord gegaan met de Programmabegroting met als wijziging het
opnemen van € 25.000 voor het continueren van de activiteiten van de Voedselbox.
(Zie het amendement hieronder).
Op de Programmabegroting zijn de volgende amendementen en motie ingediend:
Amendement Voedselbox
Het PvdA amendement voor de Voedselbox is met 3 stemmen tegen (VVD, LSG) en
12 stemmen vóór (PvdA, GroenLinks en CDA) aangenomen.
Amendement
Pleinfestival
Het PvdA amendement om voor het Pleinfestival structureel 45.000 euro op te nemen in
de Begroting is ingetrokken.
Amendement
Huiselijk
geweld
Het PvdA amendement om € 10.000 te besteden aan het project ‘Huiskamergesprekken’
is ingetrokken.
Amendement Hufterproof maken van voorzieningen in de openbare ruimte
Het VVD amendement voor het hufterproof maken van voorzieningen in de openbare
ruimte is met 1 stem vóór (VVD) en 14 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks, CDA en LSG)
afgewezen.
Amendement geen kunstgras in de openbare ruimte
Het VVD amendement geen kunstgras in de openbare ruimte, is met 1 stem vóór (VVD)
en 14 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks, CDA en LSG) afgewezen.
Amendement Summercamp en fietslessen
Het VVD amendement om € 40.000 te schrappen voor Summercamp en fietslessen is met
14 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks, CDA en LSG) en 1 stem voor (VVD) afgewezen.
Amendement
uitbreiding
Parkeerschijfzone
Het VVD en LSG amendement voor het uitbreiden van de parkeerschijfzone is met 3 stem-
men vóór (VVD en LSG) en 12 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks en CDA) afgewezen.

Motie adoptie speeltuinen
De PvdA motie voor het adopteren van speeltuinen is aangehouden.
Nieuws
uit de raad
De deelraad is het hoogste bestuursorgaan van het stadsdeel en bepaalt het beleid en controleert de uitvoering ervan.
De leden van de deelraad worden gekozen door de bewoners van Geuzenveld-Slotermeer. De deelraad bestaat uit PvdA, GroenLinks,
LSG, VVD en CDA.
Openbare vergaderingen
De deelraad vergadert twee keer per maand op dinsdagavond.
U kunt deze vergaderingen bijwonen, uw mening geven en
ook zelf een thema ter bespreking inbrengen. De agenda kan
wijzigen. Kijk voor de actuele agenda op www.geuzenveld.
amsterdam.nl onder stadsdeelorganisatie/raad.
Stukken inzien
De stukken van de raadsvergadering liggen ter inzage bij:
Publieksbalie Tuinstadhuis, Plein ’40-’45 nr. 1
Wijkbibliotheek Geuzenveld, Albardakade 3
Stichting Buurtbelangen, J. de Louterstraat 19
U kunt op verschillende manieren uw mening geven over het beleid
in Geuzenveld-Slotermeer. Bijvoorbeeld een brief aan de deelraad
sturen, inspreken op een onderwerp dat op de agenda van de
Commissie staat, of een thema inbrengen om te bespreken met
de raad. Wilt u inspreken bij een Commissievergadering, meldt dit
dan minimaal 24 uur van tevoren bij de griffie, met uw naam en het
onderwerp.
Meer informatie
Neem voor meer info contact op met de griffie, tel. 8898 137/138 of
per e-mail: griffie@geuzenveld.amsterdam.nl. Of kijk op
www.geuzenveld.amsterdam.nl/raad
U kunt bovengenoemde stukken vinden op de site van het stadsdeel: http://www.geuzenveld.amsterdam.nl/homepagina: ‘onder raadsinformatie – kalender – 10 november’
Besluiten genomen in de raadsvergadering dinsdag 10 november 2009
Plaats: Tuinstadhuis, Plein ’40-’45 nr. 1
De deelraad Geuzenveld-Slotermeer heeft op 10 november 2009 de volgende besluiten genomen
Page 14Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 130 • PAGINA 6
Westerpost
Geuzenveld/Slotermeer
Kersverse buurtbewoner stelt zich
verkiesbaar en komt nog in de raad
ook. Murat Karaçoban (PvdA) is
sinds 2006 raadslid en ontdekte dat
lokale politiek niet saai is. Gedreven
stort hij zich op het informeren van
de grote groep bewoners die niet
weet wat er speelt of hoe mee te
praten.
Je bent nog student!
“Ik studeer weer, ja. Ik ben in 1995 met
de studie politicologie begonnen. De
HBO-studie cultureel maatschappelijke
vorming vond ik te makkelijk en politiek
interesseerde me, met name bij inter-
nationale betrekkingen. Vandaar politi-
cologie aan de universiteit. Misschien
komt het door mijn Turkse afkomst dat
de betrekkingen met het Midden-Oosten
en Centraal-Azië me enorm interes-
seren. Tijdens mijn studie droomde ik
van een baan bij een ambassade of
als beleidsmedewerker bij Buitenlandse
Zaken. Maar ja, geen ervaring, hè.”
En toen?
“Ik heb een afweging gemaakt. Ik had
mijn gezin en mijn werk. Ik heb mijn
studie toen afgebroken. Jammer vond
ik dat. En ik had spijt dat ik mijn HBO-
studie niet had afgemaakt. Die was
veel makkelijker en dat was haalbaar
geweest in die tijd.”
Maar je hebt het studeren weer
opgepakt!
“Als het goed is heb ik in juli 2010 mijn
bachelor. Daarna wil ik nog verder,
zodat ik ook een lesbevoegdheid heb in
de politicologie. Ik heb nu meer tijd. Ik
werk niet meer fulltime, 28 uur per week
als projectleider inburgering, en de kin-
deren zijn groter. Ja, ik heb wel het
raadswerk erbij en ik zit in het bestuur
van de Stichting Mansveltschool in Bos
en Lommer. Maar het lukt nu allemaal.
Op de Mansveltschool werd ik trouwens
aangemoedigd om de lokale politiek
in te gaan. Ach, dacht ik, ik kan het
proberen.”
En toen verhuisde je net
naar dit stadsdeel
“Hier heb ik me meteen aangemeld bij
de PvdA. Een grote partij waar veel
Turkse mensen op stemmen. Ik was al
op de hoogte van de standpunten van
partij en vooral het minderhedenbe-
leid, integratie, participatie en onderwijs
trokken mijn aandacht. Ik wilde heel
graag in de raad en die kans was groot
bij de PvdA. Alleen was ik nieuw hier.
Ik had geen achterban en ik stond op
nummer zestien op de verkiezingslijst.
Ik ben actief campagne gaan voeren.
Heb mensen aangesproken en over de
standpunten van de partij en van mijzelf
verteld.”
Dat heeft goed geholpen
“Inderdaad. We hadden dertien zetels
en ik zat erbij! De eerste twee jaar als
raadslid was het vooral observeren.
Ik wist nog te weinig van alle lopende
zaken. Enthousiast schreef ik me voor
vijf werkgroepen in, maar dat was niet
haalbaar. Nu richt ik me op drie dingen:
sport (ik sport zelf graag), onderwijs
en sinds een paar maanden ben ik de
trekker van de commissie bestuur en
middelen.”
Wat is belangrijk voor jou?
“Dat mensen informatie krijgen. Dat
mensen weten dat ze van zich kunnen
laten horen. Tijdens de kwestie over wel
of niet betaald parkeren hier invoeren, in
het hele stadsdeel, heb ik veel mensen
in buurt 1, 2 en 3 gesproken. Iedereen
die ik sprak was tegen invoering, maar
niemand daarvan zag ik terug tijdens
de raadsvergaderingen. Ik pleit ervoor
dat mensen op de hoogte zijn. Dat de
raad van de moskee Mescid-I-Aksa
bijvoorbeeld de raadstukken krijgt en
leest. Komende tijd wil ik me hiervoor
nog extra inspannen.
Vanwege mijn werk vind ik onderwijs
en inburgering ook belangrijke zaken.
Ik hoop dat de inburgeringsverplichting
versoepeld wordt. Sommige mensen
wonen hier al lang, spreken de taal,
maar moeten toch inburgeren. Dat klopt
niet.”
Is lokale politiek wel interessant
gezien je internationale interesse?
“Ik heb wel eens voor de grap over
lokale politiek gezegd: wil ik eigenlijk
wel praten over stoeptegels? Maar ik
heb nu door dat lokale politiek niet
saai is. En dat je invloed hebt op voor
bewoners belangrijke zaken. Neem de
blauwe zone in buurt 1, 2 en 3. Dat
hebben we voor elkaar gekregen. En
meer. Maar liefst negentig procent van
het verkiezingsprogramma is nu - een
half jaar voor het eind van de bestuurs-
periode - gerealiseerd.”
Waar ben je het meest
tevreden over?
“Dat het betaald parkeren niet is inge-
voerd. Dat was best een moeilijke
kwestie. Vanuit de fractie kreeg ik de
opdracht de parkeernota kritisch te
bekijken, terwijl het een plan van mijn
eigen dagelijks bestuurders was. Toch
is het gelukt en daar ben ik blij mee.
Immers, in het bestuursakkoord stond
dat we betaald parkeren alleen zouden
invoeren waar dat nodig is. En dat is
dus niet in het hele stadsdeel. Verder
ben ik ook erg tevreden over de ontwik-
keling die ik de afgelopen jaren in de
raad heb gemaakt. Daarom alleen al
wil ik weer verkiesbaar zijn. Om al die
ervaring niet verloren te laten gaan.”
Door Shirley Brandeis in opdracht
van de Griffie van de deelraad
Geuzenveld-Slotermeer.
Slotermeer - In mei en juni 2009 deed de
Slootermeerschool mee aan het project “Grote
Ogen”. Onder leiding van kunstenaar Hoshyar
Rasheed hebben de leerlingen toen tegels
ontworpen en gemaakt voor het pierenbad
in het Gerbrandypark. Door de fantastische
samenwerking ontstond toen het idee om
het kleuterplein van de Slootermeerschool
te gaan verfraaien. Hoshyar leverde een
aantal ideeën en ontwerpen aan, waaruit de
Slootermeerschool de kameleon koos. De
kameleon staat symbool voor de voortdurende
verandering van de wereld van het kind.
Hoshyar gaf de contouren aan waarbinnen
de kinderen elk een stukje toebedeeld kregen
om hun eigen lievelingsdier vorm te geven.
Ze gingen heel enthousiast aan de slag en al
schilderend vulden ze het gezamenlijke werk-
stuk. Andere kinderen zorgden voor de verbin-
dingsstukjes en Hoshyar gaf later de “finishing
touch”. Zo is een prachtige muur ontstaan
- iedereen die er langs loopt wordt er
blij van en de kinderen koesteren hun kame-
leon.
Geuzenveld-Slotermeer - Maandag 9 novem-
ber is het Klussenteam buurt 5 gestart
in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.
Wethouder Piet Dikken en regiodirecteur
Jan Voskamp van Ymere gaven om 13.00
uur het startschot voor het Klussenteam
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het
Steunpunt Leefbaarheid en Veiligheid aan
de Burgemeester van Leeuwenlaan.
Schoon, heel en veilig
Buurt 5 is een van de wijken in stadsdeel
Geuzenveld-Slotermeer waar grootschalige
herstructurering plaatsvindt. Ymere en het
stadsdeel vinden het van belang dat tijdens
de vernieuwing de buurt schoon, heel en veilig
blijft. Het Klussenteam buurt 5 gaat hier voor
zorgen.
De medewerkers van het Klussenteam gaan
bankjes en speeltoestellen onderhouden, het
groen schoffelen en straten en plantsoenen
schoon en netjes houden. Huurders van Ymere
profiteren extra: het Klussenteam doet ook
klussen rond de woningen van Ymere, bijvoor-
beeld in de binnentuinen en boxen. Het gaat
om additionele klussen waar het stadsdeel of
Ymere veelal niet aan toe komen. Het werk gaat
in overleg met de buurtcoördinatoren van buurt
5 van het steunpunt Leefbaarheid en Veiligheid
aan de Burgemeester van Leeuwenlaan.
Het Klussenteam buurt 5 heeft daar tijdelijk haar
uitvalsbasis, maar rijdt ook met een eigen busje
door de buurt. Tijdens de feestelijke startbij-
eenkomst kregen de vijf medewerkers van het
Klussenteam hun nieuwe, met logo’s voorziene
werkkleding uitgereikt.
De vijf medewerkers van het Klussenteam zijn
in dienst bij reïntegratiebedrijf Implacement.
Zij hebben eerder al een reïntegratietraject
doorlopen en gaan nu volop aan het werk in
buurt 5. De bedoeling is dat het Klussenteam
in buurt 5 uitgroeit tot een Buurtbeheerbedrijf in
Geuzenveld-Slotermeer.
(Foto: Friso Spoelstra)
Eten bij de Kandelaar
Slotermeer-Elke maandag en donderdag kunt u om
12.00 uur in gebouw De Kandelaar, Burg. Vening
Meineszlaan 64, Amsterdam genieten van een heerlijk
3-gangen menu. De prijs: inclusief koffie/thee maar
€ 5,00. Blijf niet alleen thuiszitten, kom eens een kijkje
nemen in het gebouw van het Leger des Heils, waar de
medewerkers al voor u klaarstaan!
Vanaf 10.00 uur bent u al welkom om een kopje koffie/
thee te komen drinken.
Komt u voor het eerst, neem dan vooraf even contact
met ons op, dan houden we rekening met uw komst!
Telefoon 6138583. We zetten uw stoel vast klaar!
Klussenteam gestart in buurt 5
Een kameleon op de muur
(Foto en tekst: Slootermeerschool)
Murat Karaçoban
Praten over
stoeptegels
Murat Karaçoban: ‘quote’ (foto: Arnold Paalvast)
Zin om te profi teren
van de actieweken bij kapsalon
LOOKS & STYLE
Permanent kompleet
van e 39,- voor e 30,-
van 4 t/m 25 november a.s.
Slotermeerlaan 95, tel. 020-6133117
Page 15Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 135 • PAGINA 9
Westerpost
Slotermeer/Geuzenveld
Nieuw West – Als het verzorgings-
huis wordt verbouwd en gerenoveerd
komen enkele bewoners in opstand.
Het wel en wee van het ouder worden
in vernieuwende tijden staat cen-
traal tijdens deze voorstelling van
het Tuinstadtheater. Op zondag 29
november is deze spetterende voor-
stelling te zien in brede school ’t
Koggeschip
Shirley Brandeis
Jopie de Ruiter zingt en breit. Ze komt
uit de Jordaan en is weduwe. Haar man
viel dronken in de Lijnbaansgracht. En
nu zit ze in het Voorhuis, een verzor-
gingshuis, en ze heeft het er niet slecht.
En zo hebben alle bewoners – vier in dit
toneelstuk – hun achtergrond en reden
om er te wonen. Van de vergeetachtige
Mira van Dooren tot de edele Isabella
den Hartog van Amerongen (“maar ik
ben heel gewoon gebleven”) en Lena
Dribbel, die er pas woont. En dan zijn
er nog enkele andere rollen, waaronder
die van Siep Valkenoog, de klusjes-
man. ‘Kleine dingen ga je missen, grote
dingen gaan voorbij. Namen ga je je
in vergissen, maar ach het hoort er
allemaal bij.’
Cancan
En die serieuze onderwerpen – ouder
worden in een tijd van crisis - zitten
verweven in het vaak droogkomische
toneelspel. Een ludieke actie – “Het
meest verrassende moment van de
voorstelling”- moet duidelijk maken dat
de bewoners van het Voorhuis gehoord
willen worden. En dat zullen ze wor-
den. Want naast toneelspel wordt er
ook veel gezongen (bekende melodieën
met door de spelers zelfgeschreven tek-
sten) en wordt de cancan gedanst.
Echte leven
Door dit alles heen vinden de vier totaal
verschillende vrouwen zich tijdens een
gemeenschappelijk belang. “We spelen
toneel, maar er zit veel van onszelf in,”
aldus Joch Kuiken (Jopie de Ruiter)
die tijdens alle voorstellingen van het
Tuinstadtheater op de planken stond,
zong en schitterde. Volkstoneel is het,
zegt regisseuse/speelster Nora Kretz.
Met veel van het echte leven erin.
Gesprekken met bewoners van een
echt zorgcentrum - De Schutse, waar
ook gerepeteerd wordt – leverde nog
meer materiaal voor ‘Het Voorhuis ver-
huist’ op.
Hapje en drankje
Zondag 29 november om 14 uur
kunt u ‘Het voorhuis verhuist’ zien
in ’t Koggeschip aan de Ruys de
Beerenbrouckstraat. Kaarten kosten
3,00, er is gratis parkeergelegenheid
en de zaal gaat om 13.30 uur open.
Kom kijken hoe de beentjes en rolla-
tors van de vloer gaan! Na afloop, om
circa half vijf, is er een gezamenlijke
afsluiting met een hapje en een drankje.
Het Tuinstadtheater is te boeken
bij het secretariaat Miep Visser, via
Eigenwijks: 020 - 34 60 670 of recht-
streeks op woensdagmorgen van
9.00 – 13.00 uur, tel. 020 – 346 0679 of
mail secretariaat@tuinstadtheater.nl.
Geuzenveld/Slotermeer - Als wethou-
der van onder andere wijkaanpak,
grote stedenbeleid en Koers Nieuw
West is het zaak de buurten waar je
over gaat te kennen. Maar hoe doe je
dat als je kantoor in het centrum ligt?
Dan ga je op pad. Wethouder Freek
Ossel pakte zijn koffer en toog voor
twee weken (behalve de weekenden,
wel zo aardig voor zijn vrouw) naar de
Van Koetsveldstraat in Slotermeer.
De Westerpost kwam langs op de
allereerste dag en liet samen met
stadsdeelvoorzitter Robin de Bood
wethouder Ossel kennismaken met
de buurt. “Wat hebben jullie hier veel
groen!”
Shirley Brandeis
De woonkamer ziet er nog niet heel
gezellig uit, maar de grote bijna kamer-
vullende tafel is wel handig voor de
vergaderingen die de wethouder heeft
gepland. “Het werk gaat gewoon door.”
Maar het gewone werk wordt deze
weken wel gedomineerd door een tij-
delijk verblijf in Nieuw West, het gebied
waar Freek Ossel - sinds voorjaar 2008
gemeentelijk wethouder na het vertrek
van Hennah Buyne - verantwoordelijk
voor is. “Dan is het wel handig als
hij weet waar hij over praat,” aldus
stadsdeelvoorzitter De Bood, die op
maandag 9 november zijn partijgenoot
in zijn tijdelijke onderkomen ontving.
“Het is fijn dat hij de tijd neemt om de
buurt beter te leren kennen. Dat ie weet
welke grote opgave, welke vernieuwin-
gen, hier op de agenda staan. En hoe
we elke hulp vanuit de centrale stad
kunnen gebruiken.” Bijzonder een wet-
houder in de buurt? De Bood lacht: “Wel
nee, ik woon hier al jaren!”
Brood
Ondertussen heeft Ossel ‘zijn’ huis
samen met de filmploeg van AT5 beke-
ken. Plannen voor de aankleding: later
deze dag zal hij een sfeervolle lamp
kopen. Zijn allereerste aanschaf heeft
hij al gedaan deze maandag: brood, bij
de bakker om de hoek. Ossel: “Als je
hier woont, moet je wel bij de onderne-
mers in de buurt kopen.” Die onderne-
mers, als ook bewoners, ambtenaren,
betrokkenen bij organisaties en nieuw-
bouwprojecten zal Ossel nog vaak spre-
ken tijdens zijn verblijf. De eerste dag
is ter oriëntatie en dus gaat hij met De
Bood op de fiets op pad. Om een idee
te krijgen van waar hij een tijdje gaat
wonen. “Ik ken het hier wel, maar niet
heel goed. Fijn om het eens allemaal
te zien.”
Hoefijzer
De reis gaat langs nieuwbouw
(Confuciusplein, Getijenveld), door par-
ken en langs water (“wat hebben jullie
hier veel groen!”) en Ossel werpt her en
der een blik op het ondernemerschap.
Bij marktkoopman Ramirez krijgt hij een
euro korting op een hoefijzer (brengt
geluk in zijn tijdelijke verblijf) en praat hij
over de markt; bij de tabakszaak op het
Lambertus Zijlplein informeert hij bij de
onlangs overvallen ondernemer hoe het
ermee gaat. Wat er is gebeurd wil Ossel
weten. Of de eigenaar verzekerd is en
hoelang het nog gaat duren voor hij zijn
winkel weer kan openen.
Ossel kijkt veel en vraagt veel. Aan
De Bood: hoe de buurt is samenge-
steld, hoe veilig je er kunt onderne-
men, hoe het staat met de nieuwbouw
en sloop. Aan de buurtcoördinatoren
Kenneth en Shirley: over hun werk,
over de bewoners in buurt 6, 7 en 8
en over wat er in activiteitencentrum
PlusPunt allemaal plaatsvindt. Via lan-
delijk west belandt Ossel uiteindelijk
per fiets in de Dobbebuurt, het randje
van Slotermeer. Een ondernemer wordt
gewezen op Kansenzone, het potje dat
hem financieel kan helpen zijn winkel
op te knappen. Ossel ziet de toestand
in de Dobbebuurt, het vele zwerfvuil. “Ik
neem het mee naar de centrale stad.”
Figuurlijk dan.
Supergezellig
Ossel: “Deze ‘educatieve buurtstage’
geeft mij veel sfeer, impressie en lokale
kleur over Geuzenveld-Slotermeer. Er
is alleen in dit verrassend groene, ruime
stadsdeel ook veel maatschappelijke
problematiek achter de voordeur. Al die
problemen maken soms moedeloos,
maar tegelijkertijd zie ik ook veel actieve
bewoners en goede projecten die probe-
ren het verschil te maken.” Ossel stond
de dagen en week erna nog een druk
programma, niet altijd met pers erbij, te
wachten. Van gesprekken met buurtbe-
woners en ondernemers, huismeesters
en buurtvoorlichters en zingend langs
de deuren met de kinderen tijdens Sint
Maarten tot vele ontmoetingen met nog
meer mensen en hun projecten. En met
de buren. Ossel: “Met de nabije buren
heb ik een supergezellig kennisma-
kingsetentje gehad. We groeten elkaar
nu ’s ochtends!”
Op woensdag 18 november sloegen
de kinderen van SBO De Kans samen
met stadsdeelvoorzitter van stads-
deel Geuzenveld-Slotermeer, Robin
De Bood, de eerste paal van de te
renoveren school aan de Thomas
van Aquinostraat. Momenteel is
de school gehuisvest in de van
Voorthuisenschool, aan de Van
Moerkerkenstraat, in een ander
gebouw gehuisvest.
De Kans is een openbare school voor
speciaal onderwijs en was voorheen
basisschool De Kade. Het schoolge-
bouw wordt momenteel vernieuwd. Dat
houdt in dat er gerenoveerd wordt, en
dat er een stuk bij aan wordt gebouwd.
Hierdoor voldoet de nieuwe school aan
de eisen van deze tijd.
In de aanloop hier naartoe is een partici-
patietraject geweest, waarbij zowel vol-
wassenen uit de buurt als kinderen deel
hebben genomen. Aan hen werd onder
andere gevraagd hoe zij de openbare
ruimte rondom de school voor ogen
hebben. Volgens de planning duurt de
bouwperiode ongeveer een jaar en is
de oplevering in september 2010. De
school start dan na de herfstvakantie
van 2010.
Geuzenveld/Slotermeer – Drie maan-
den per jaar zijn ze te koop: de olie-
bollen, appelflappen (eigen recept!),
bananenbollen, kersenbollen, berli-
nerbollen, rumrozijnenbollen en de
krentenbollen van Van Tol. De kraam
op Plein ‘40-’45 vierde dit najaar het
vijftiende jaar op de markt. En dat
werd gevierd… met oliebollen.
Shirley Brandeis
Elk jaar op 1 oktober zijn ze er weer:
Marco van Tol en zijn vrouw Oxana
en het zoete assortiment waarvoor de
klanten zelfs van buiten Amsterdam
langskomen. Uit Lelystad of Almere
bijvoorbeeld, want de rumrozijnenbol-
len van Van Tol, zo proef je ze ner-
gens. Grootmoeders recept, dat is het
geheim van de appelflappen. “Ik ben
denk ik de enige in Amsterdam die
zelf z’n appelflappen maakt.” En neem
de plantaardige olie. “Die maken onze
bollen lekker luchtig.” Vers zijn ze altijd.
“Ik verkoop liever nee dan dat ik ze uit
de vriezer haal.” En oliebollen zijn niet
ongezond, benadrukt Oxana met een
krantenartikel als bewijs in haar hand.
De Universiteit van Wageningen heeft
het vorig jaar onderzocht en warempel:
het verzadigd vet in een oliebol is lager
dan in een sneetje bruin brood met
magere kaas. Gewoon eten dus, met
mate, zoals alles.
Verleidelijk
Vijftien jaar op het plein werd onlangs
een dag lang gevierd. Met familie en
klanten, waaronder stadsdeelmedewer-
kers (die aan de overkant werken),
marktkoopmensen en winkeliers uit de
omgeving. “Het is zo verleidelijk, een
oliebollenkraam naast je winkel,” vertelt
Amanda van de Etos als ze even naar
buiten rent voor wat bollen en een
bestelling voor later op de dag. “De
negen maanden dat ze er buiten het
winterseizoen niet zijn, missen we ze
ontzettend.” Die negen maanden beste-
den Marco en Oxana aan hun kermis-
zaken aan de kust van de Zwarte Zee
in de Oekraïne, waar Marco (afkomstig
uit een kermisfamilie) eind jaren negen-
tig besloot de zomer zijn kermis te
exploiteren. De oliebollen is de winterse
business in eigen land. “Hier mis ik de
rust van de Oekraïne; daar mis ik het
Hollandse eten.” En dus blijven ze én
hier én daar.
Eén hap
Oxana: “Het sociale is hier het leukst.
We hebben zoveel vaste klanten. Van
de meeste weet ik al precies wat ze
gaan bestellen. Sommigen komen hier
al van kleins af aan. Dat zijn dus inmid-
dels volwassen mensen!” De verwenne-
rij is over en weer. Speciaal voor de vele
Turkse en Marokkaanse klanten doen
ze geen rum in de krentenbollen. En
van de overburen op de markt krijgen
ze af en toe kip tandori.
Ook burito’s en chocoladeletters zien
ze wel eens als bedankje. Lachend:
“We hoeven geen lunch van huis mee
te nemen.” Al staat ie zes dagen per
week in de kraam, geen bol eet ie uit
eigen assortiment. Alleen één hap per
dag van een oliebol en een krentenbol
om te proeven of de verhoudingen
goed zijn.” Oxana kan de flappen niet
weerstaan. “Ja, toch wel elke dag één.”
Grootmoeders recept doet het goed.
Ook bij de klanten. Van zakjes van
twee tot bestellingen van meer dan
honderd flappen en/of bollen gaan er
in die drie maanden over de toonbank
op maandag tot en met zaterdag van
tien tot zes.
Vanaf oktober neemt de stroom klanten
alleen maar toe met als hoogtepunt de
laatste twee dagen van het jaar als de
kraam ook langer open is. Lange rijen
vullen dan het plein. Tot voor de kraam
van overbuurman Jan Wortel. “Dan is
het twee nachten doorbakken.” De dag
erna geen zwart gat. Dan gaat de
familie van Tol traditiegetrouw naar de
Chinees. Twee weken later beginnen
de voorbereidingen voor de Oekraïne.
Dag Plein ’40-’45, tot over negen maan-
den!
Oliebollenkraam Van Tol staat op Plein
‘40-’45 bij de ingang van het winkel-
centrum, kant Etos. Openingstijden:
maandag tot en met zaterdag van 10
tot 18 uur. Op woensdag 30 decem-
ber van 9 tot 18 uur. Op donderdag
31 december van 7.30 tot 17 uur. Een
deel van de pachtopbrengst gaat
naar het Reumafonds.
Kinderen SBO De Kans slaan eerste paal
15 jaar op Plein ‘40-’45
De lekkerste oliebollen bij Van Tol
Het Tuinstadtheater presenteert op
29 november: Het Voorhuis verhuist
Het Voorhuis verhuist (eigen foto)
Freek Ossel twee weken in
Geuzenveld-Slotermeer
Wethouderlijke logé in de wijk
Robin de Bood maakt collega Ossel wegwijs in Nieuw West
Page 16Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 114 • PAGINA 4
Stadsdeel
Osdorp zoekt
bijzondere
inwoners voor
de Osdorpse
onderscheiding
2009
Ook dit jaar zoekt het dagelijks
bestuur van het stadsdeel bijzondere
inwoners die zich geheel belange-
loos, dus zonder bijverdienste, inzet-
ten voor de Osdorpse samenleving.
Elk jaar krijgt een Osdorper, tijdens
de nieuwjaarsreceptie van het dage-
lijks bestuur, de Osdorpse onder-
scheiding uitgereikt. De mensen die
een persoon hebben voorgedragen,
worden uitgenodigd een monde-
linge toelichting te geven aan de
leden van de Commissie Osdorpse
Onderscheiding. Voor het einde
van het jaar maakt de Commissie
Osdorpse Onderscheiding, die uit
diverse Osdorpse Osdorpers be-
staat, een keus uit de aanmeldingen
en legt deze voor aan het dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur neemt
de uiteindelijke beslissing en kent de
onderscheiding toe.
Kent u iemand die voor de Os-
dorpse Onderscheiding in aanmer-
king komt? Schrijf dan vóór vrijdag
4 december 2009 een brief met
uitgebreide informatie over de des-
betreffende persoon.
Stuur uw aanmelding naar:
Stadsdeel Osdorp, Commissie Os-
dorpse Onderscheiding, T.a.v. mw.
C. Voogel - Noya, Postbus 90460
1006 BL Amsterdam
Informatie-
bijeenkomst
Tuinen van West
20 november
Vrijdag 20 november vindt een in-
formatiebijeenkomst plaats over het
beeldkwaliteitplan en de natuurvi-
sie van de Tuinen van West. Beide
documenten zijn bepalend voor de
ontwikkeling van het gebied aan de
westrand van de stad. Tussen 16.00
en 19.00 uur worden in de kantine
van de Nederlandse Rugbybond op
sportpark De Eendracht in Geuzen-
veld-Slotermeer presentaties ge-
geven over de betekenis en inhoud
van een beeldkwaliteitplan en een
natuurvisie voor het gebied.
Beeldkwaliteitplan en natuurvisie
Tuinen van West
Het beeldkwaliteitplan gaat over de
ruimtelijke invulling van het gebied.
Hierin staat in zowel woord als beeld
beschreven wat de vier polders
bijzonder maakt. Vervolgens staan
er voorschriften in die de landschap-
pelijke, natuur- en cultuurhistorische
aspecten van het gebied moeten
beschermen.
In de natuurvisie staan voorschriften
voor behoud- en ontwikkeling van
planten en dieren. De huidige na-
tuurwaarden in de Tuinen van West
zijn behoorlijk hoog, zeker voor een
gebied dat zo dicht tegen de stad
aan ligt. Het is zowel voor de plan-
ten en dieren als voor de beleving
van bezoekers van belang dat de
natuur wordt bewaakt.
Programma informatiebijeenkomst
Iedereen die is geïnteresseerd in
de ontwikkeling van de Tuinen van
West is vrijdag 20 november wel-
kom op de informatiebijeenkomst.
Vanaf 16.00 uur is de kantine van
de Nederlandse Rugbybond aan
de Bok Korverweg 6 in stadsdeel
Geuzenveld-Slotermeer geopend.
Medewerkers zijn tot 19.00 uur aan-
wezig om toelichting te geven over
de ontwikkeling van de Tuinen van
West. Van 16.30 tot 17.00 en van
18.00 tot 18.30 wordt een presenta-
tie gegeven over zowel het beeld-
kwaliteitplan als de natuurvisie.
Sinds 28 oktober liggen het beeld-
kwaliteitplan en de natuurvisie
ter inzage bij de receptie van het
stadsdeelkantoor. De documenten
zijn ook te downloaden vanaf de
website www.osdorp.amsterdam.
nl. De inspraakperiode loopt tot 1
december 2009. Nadat de reacties
zijn verwerkt worden het beeldkwali-
teitplan en de natuurvisie door B&W
en de dagelijks besturen van Osdorp
en Geuzenveld-Slotermeer definitief
vastgesteld.
Voortgang
werkzaamheden
Hogeboomspad
De onderlaag van het Hogebooms-
pad is gerenoveerd. De bovenste
asfaltlaag wordt in het voorjaar
2010 aangebracht. Voor deze
asfalteerwerkzaamheden moet de
buitentemperatuur gedurende vijf
dagen minimaal 15 graden Celsius
zijn. Over de exacte datum voor het
aanbrengen van de toplaag wordt te
zijner tijd bekendgemaakt.
Voor vragen met betrekking tot dit
project kunt u contact opnemen met
de heer Hoek van stadsdeel Osdorp,
te bereiken via telefoonnummer 020
518 0800.
Werkzaamheden
parkeerterrein
Belhamel
Nu de wegwerkzaamheden aan de
Saaftingenstraat bijna gereed zijn,
wordt gestart met de aanleg van het
voetpad tussen de Baden Powel-
lweg en de Saaftingestraat. Het
voetpad loopt tussen de parkeer-
terreinen van de Belhamel en het
Leo Polakhuis. Tegelijkertijd wordt
een gedeelte van het riool in het
parkeerterrein van de Belhamel ver-
vangen. Hiervoor is het noodzakelijk
om voor 10 parkeerplaatsen een
tijdelijk parkeerverbod in te stellen.
De werkzaamheden aan het riool
en het opnieuw herstellen van het
parkeerterrein duren van maandag
23 november tot en met vrijdag
4 december 2009. Het voetpad
tussen de Baden Powellweg en de
Saaftingenstraat is eind januari 2010
gereed.
Besluiten
dagelijks bestuur
van 10 november
2009
Beslissing op bezwaar
Het dagelijks bestuur heeft de
bezwaarschriften van 12, 13 en 14
juli 2009 tegen het besluit van 23
juni 2009, inhoudende de verle-
ning van een kapvergunning voor
21 bomen aan de Buziaustraat en
de Jeu de Bouleslaan ongegrond
verklaard en het bestreden besluit
in stand gelaten, onder aanvulling
van de motivering zoals vermeld in
het advies.
Het dagelijks bestuur heeft het be-
zwaarschrift van 6 juli 2009 gericht
tegen het besluit van 26 mei 2009,
inhoudende de ontheffing van de
Winkeltijdenwet om een avond-
winkel te exploiteren op de Pieter
Calandlaan 228F niet ontvankelijk
verklaard en het bezwaarschrift van
6 juli 2009, gericht tegen het besluit
van 26 mei 2009, inhoudende de
ontheffing van de Winkeltijdenwet
om een avondwinkel te exploiteren
op de Pieter Calandlaan 228F, on-
gegrond verklaard en het bestreden
besluit in stand gelaten, onder
aanvulling van de motivering zoals
vermeld in het advies.
Het dagelijks bestuur heeft het be-
zwaarschrift van 13 november 2006
(ingekomen op 21 november 2006),
gericht tegen het besluit van 4 okto-
ber 2006, inhoudende de afwijzing
van een verzoek tot handhaving van
het bestemmingsplan ‘Middelveld-
sche Akerpolder II’ met betrekking
tot de aanwezigheid van het kunst-
grasveld aan het Corfuplantsoen,
ongegrond verklaard en het bestre-
den besluit in stand gelaten.
Bezoekadres stadsdeelkantoor
Osdorp
Osdorpplein 1000
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon 020 518 0800
Het digitale loket is altijd open!
www.loket.amsterdam.nl
Openingstijden
bij de afdeling Burgerzaken
van stadsdeel Osdorp
Op maandag van 10.00 tot 15.00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur
Donderdag van 08.30 uur tot 19.00 uur
(ná 15.00 uur geen burgerlijke stand).
Ondertrouw
Voor ondertrouw dient u een afspraak te maken
Voor het digitaal regelen van een uittreksel, verhuizing en meer:
het digitale loket is altijd open! Kijk op www.loket.amsterdam.nl.
Gratis servicenummer
voor dagelijks onderhoud
Openbare Ruimte
De afdeling Wijken, waaronder de Afvalinzameling, is bereikbaar op
het gratis servicenummer: 0800 265 8980 (van 08.00 - 16.00 uur op
werkdagen) voor vragen, meldingen en klachten over het beheer van
de openbare ruimte en ophaaldagen grofvuil, tuinafval, dichtstbijzijnde
papier-, glas- en textielbakken.
Voor algemene informatie zie de afvalwijzer 2009 of
www.osdorp.amsterdam.nl.
Kapotte lichtmasten
Voor het doorgeven van kapotte lichtmasten kunt u bellen naar
Dynamicom 020 597 2626.
Sportloket Osdorp
Waar kan ik sporten in mijn buurt? Welke sportactiviteiten zijn er voor
kinderen en volwassenen? Waar vind ik informatie over sportsubsidies en
vergunningen voor mijn vereniging? Met al deze vragen over sport kunt u
terecht bij het sportloket Osdorp.
Het sportloket is bereikbaar via 020 448 0867 of via
sport@osdorp.amsterdam.nl
Daarnaast staat iedere dinsdag (in elk geval tot het einde van het jaar)
een medewerker van Sport Osdorp op de dinsdagmarkt op Tussen Meer
bij de kraam van het stadsdeel. Kijk voor meer informatie over sport in
Osdorp op www.osdorp.amsterdam.nl
Meldpunt Zorg en Overlast
intimidatie en agressie in huis, tuin of op de trap of bent u bezorgd over
buurtbewoners die mogelijk hulp nodig hebben, maar (nog) niet krijgen.
In deze situaties kunt u van dinsdag t/m donderdag bellen met het Meld-
punt Zorg en Overlast: 020 518 0685.
Soms is de coördinator van het meldpunt in gesprek of wegens werk-
zaamheden elders en kan de telefoon niet worden beantwoord. U kunt
dan uw naam en telefoonnummer achterlaten. De coördinator neemt dan
zo spoedig mogelijk contact met u op.
Daarnaast is het mogelijk u een melding te doen per e-mail:
mezo@osdorp.amsterdam.nl.
Bouwzaken & Vergunningen
Het vergunningenloket is dagelijks geopend van 09.00 tot 11.00 uur
voor alle vergunningen en gehandicaptenparkeerkaarten. De afdeling is
dagelijks telefonisch bereikbaar op nummer 020 518 0735 van 09.00 tot
11.00 uur.
Voor het regelen van een evenementenvergunning, informatie over
kapvergunningen, bouwvergunningen en meer: het digitale loket is altijd
open! Kijk op www.loket.amsterdam.nl.
Bijeenkomst op Ouder- en
Kindcentrum Osdorp
over ‘Opvoeden & Stress’
Opvoeden is leuk, maar ook moeilijk. Als je jezelf niet lekker voelt, lukt
het ook niet zo goed om je kinderen te steunen. Soms tob je over geld,
schulden of ruzie met je familie of partner en dan lukt het je niet om naar je
kinderen te luisteren. Je wilt je kind wel goed grootbrengen, zodat het later
op eigen benen kan staan in de maatschappij. Een hele klus!
De bijeenkomst ‘Opvoeden & Stress’ geeft u de mogelijkheid om onder
leiding van deskundigen en samen met andere ouders, oplossingen voor
bovenstaande vragen te vinden. U zult merken dat u niet de enige ouder
bent, die zich onzeker voelt over de opvoeding wanneer u het moeilijk heeft.
U krijgt informatie over manieren om het opvoeden gemakkelijker te maken
en over stress en hoe je dit kunt verminderen. En hoe u om kunt gaan met
het feit dat u niet altijd goed in uw vel zit, maar er toch voor uw kinderen
wilt zijn.
Voor
Ouders en verzorgers van kinderen tot 19 jaar uit Osdorp
Taal
Nederlands, Turks, Arabisch
Datum
woensdag 2 december 2009
Tijd
09.30 – 11.00 uur
Locatie
Ouder-en-Kindcentrum Osdorp, Evertsweertplantsoen 3a
Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom! Voor meer informatie,
kunt u bellen naar telefoonnummer: 06 5354 2241.
Commissie bezwaar- en
beroepschriften Osdorp
Op maandag 23 november 2009 houdt de commissie bezwaar- en beroep-
schriften een openbare hoorzitting op het stadsdeelkantoor (raadzaal links)
waarbij de volgende bezwaarschriften worden behandeld:
10.00 uur
Bezwaarschrift tegen tegen oplegging van een last onder
dwangsom inzake een overtreding op grond van art 25 lid 1
bestemmingsplan Osdorperweg 798
11.15 uur
Bezwaarschrift tegen de weigering van een kapvergunning
voor een boom aan het Bosbraakhof 21.
Alle op de zaak betrekking hebbende stukken liggen, voor zover de aard van
de stukken zich daartegen niet verzet, uiterlijk 1 week voor de hoorzitting ter
inzage bij het secretariaat van de commissie voor de bezwaar- en beroep-
schriften in het stadsdeelkantoor. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat op nummer 020 518 0631.
Page 17Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 115 • PAGINA 5
Betreft
sloopvergunning
complex-2044
Misverstand afgifte
‘Sloopvergunning’
Stadgenoot complex
In de vorige editie van De Wes-
terpost van 4 november 2009, is
bij (vele) bewoners enige verwar-
ring ontstaan bij de afgifte van de
‘sloopvergunning’ voor de Bot-
teskerksingel, Wolbrantskerkweg 2
t/m/ 32, Adingerdorphof 2 t/m 30,
Borrendammehof 2 t/m 30, Bris-
selkerkstraat 1 t/m 18, Dubbelmon-
dehof 2 t/m 30, Clauskinderenweg
1 t/m 16, Cruuskerkstraat 1 t/m 16
en Pakingehof 2 t/m 30.
De afgegeven sloopvergunning
door stadsdeel Osdorp aan Wo-
ningbouwvereniging Stadgenoot
is alleen voor het uitvoeren van
asbestsaneringswerkzaamheden
in het toilet en badkamer van
bovengenoemde adressen. Deze
werkzaamheden zijn onderdeel
van een groot onderhoudsproject.
Bewoners zijn hierover al in maart
2009 schriftelijk geïnformeerd en
ontvangen nog een uitgebreide
Nieuwsbrief zodra het woonblok
aan de beurt is.
Momenteel zijn de groot onder-
houdswerkzaamheden op de
Wolbrantskerkweg al volop aan de
gang. Het onderhoudsproject staat
voorlopig tot 2013 ingepland. Stad-
genoot heeft voorlopig nog géén
sloopplannen voor de woningen
van boven genoemde adressen.
Mocht u toch nog vragen hebben
over het bovenstaande, dan kan
u tijdens kantoortijden contact
opnemen met meneer R. Verhoef
of mevrouw M. Verberne, beide van
Stadgenoot, onder 020 511 8000.
Aanvragen
kapvergunning
Het stadsdeel heeft de volgende
kapaanvraag in behandeling geno-
men:
• Reimerswaalstraat/Osdorper
Ban (parkeerterrein nabij kerk)
– 3 bomen i.v.m. oprichten acti-
viteitencentrum voor jongeren.
Er wordt herplant/verplant.
(5228sdo09)
Zienswijze indienen
Tegen de aanvragen voor een kap-
vergunning kan binnen 2 weken na
publicatie 18 november 2009 een
zienswijze worden ingediend bij
het dagelijks bestuur van stadsdeel
Osdorp, Postbus 90460, 1006 BL
Amsterdam. In deze zienswijze
dient de schrijver te vermelden wat
hij/zij vindt van de kapaanvraag. De
zienswijze dient te worden voorzien
van datum, naam, adres en handte-
kening van schrijver. De kapaanvra-
gen liggen ter visie bij de balie van
het stadsdeelkantoor.
Kennisgevingen
afdeling
Vergunningen,
Bouwtoezicht en
Handhaving
Aanvraag lichte/reguliere bouw-
vergunning en sloopvergunningen
Voor informatie over het aanvra-
gen van een bouwvergunning of
sloopvergunning en informatie over
bestemmingsplannen kunt u elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur te-
recht aan het vergunningenloket in
het stadsdeelkantoor en telefonisch
op 020 518 0735.
Stadsdeel Osdorp toetst aanvragen
om bouw- en/of sloopvergunning
stringent aan de wettelijke indie-
ningeisen. De aanvraagformulie-
ren moeten volledig zijn ingevuld
(in drievoud) en alle benodigde
bescheiden moeten in zesvoud zijn
bijgevoegd. Een volledige aanvraag
kan sneller worden afgehandeld.
Informeer voordat u een aanvraag
om bouwvergunning indient naar
het geldende bestemmingsplan en
de Welstandsnota. Deze kunnen
namelijk een struikelblok vormen
bij het kunnen verlenen van de
bouwvergunning. Iedere werkdag
tussen 09.00 en 11.00 uur kunt
u de bestemmingsplannen en
de Welstandsnota inzien aan het
vergunningenloket in het stadsdeel-
kantoor.
Bij het slopen van woningen is
naast een sloopvergunning een
onttrekkingvergunning benodigd.
Voor meer informatie over een ont-
trekkingvergunning kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimte-
lijke Ordening & Beleid. Alvorens u
een aanvraag om sloopvergunning
indient moet u in het bezit zijn van
de onttrekkingvergunning.
Correspondentieadres: stadsdeel
Osdorp, afdeling Bouwzaken &
Vergunningen, Postbus 90460, 1006
BL Amsterdam. Telefoon: 020 518
0735, fax: 020 619 9426, e-mail:
post@osdorp.amsterdam.nl.
Aanvragen bouwvergunning
De volgende aanvraag om bouw-
vergunning is binnengekomen:

De Biezenhof 26 (1069 TX)
RBV09141, het veranderen van
de zolder in een verblijfsruimte,
ingekomen op 11 november
2009;
De bouwplannen kunnen worden
ingezien op werkdagen van 9.00 tot
11.00 uur bij het vergunningenlo-
ket van de afdeling Bouwzaken &
Vergunningen, stadsdeel Osdorp,
Osdorpplein 1000, 1068 TG Am-
sterdam.
Verleende bouwvergunning
met ontheffing
Voor onderstaande bouwplan is
een bouwvergunning en ontheffing
verleend:

Osdorperweg 801 (1067 SW),
RBV09075, het plaatsen van een
stacaravan, verzonden op 19
november 2009;
Belanghebbenden, die gedurende
de voorbereidingsprocedure naar
aanleiding van het ontwerp-besluit
een zienswijze naar voren hebben
gebracht, dan wel belanghebben-
den aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen ziens-
wijze naar voren hebben gebracht,
kunnen tegen dit besluit beroep
instellen bij de Rechtbank Amster-
dam, sector Bestuursrecht (Postbus
75850, 1070 AW te Amsterdam).
Zo mogelijk dient een kopie van
het bestreden besluit bijgevoegd te
worden.
De termijn voor het indienen van
een beroepschrift is 6 weken en
vangt aan met ingang van de dag
na die waarop het besluit ter inzage
is gelegd (artikel 6:8 lid 4 Awb). Van
de indiener van het beroepschrift
wordt een griffierecht geheven
door de griffier van de rechtbank.
Nadere informatie over de hoogte
van het griffierecht en de wijze van
betalen kan door de griffie van de
rechtbank worden verstrekt.
Het enkel indienen van een beroep-
schrift schort de werking van dit
besluit niet op. Indien een spoedei-
send belang aanwezig is, kan door
de indiener van een beroepschrift
een voorlopige voorziening worden
gevraagd aan de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Amster-
dam, sector Bestuursrecht, postbus
75850, 1070 AW, Amsterdam.
Belanghebbenden kunnen inge-
volge de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na de dag
waarop het besluit aan de aanvra-
ger is verzonden, schriftelijk en
gemotiveerd bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet worden gericht
aan het dagelijks bestuur van stads-
deel Osdorp, Postbus 90460, 1006
BL Amsterdam
Voornemen tot verlenen van
ontheffing van het bestemmings-
plan
Voor onderstaande bouwplannen
bestaat het voornemen tot het
verlenen van ontheffing van het
bestemmingsplan:

Ookmeerweg, RBV09108, het
plaatsen van een reclamebord
voor 5 jaar. Ter inzage ingevolge
artikel 3.23 van de Wet ruimte-
lijke ordening jo afdeling 3.4 van
de Awb.

Marksingel 3 (1060 SG),
RBV09047, het geheel plaatsen
van een dakopbouw. Ter inzage
ingevolge artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening jo afdeling
3.4 van de Awb.
Zienswijzen kunnen door belang-
hebbenden mondeling en schrif-
telijk worden ingediend bij het
dagelijks bestuur van stadsdeel
Osdorp, Postbus 90460, 1006 BL
Amsterdam.
Informatie kunt u opvragen bij af-
deling Bouwzaken & Vergunningen
dagelijks bereikbaar van 9.00 tot
11.00 uur op telefoonnummer 020
518 0735.
Inzage: bovengenoemde bouw-
plannen en andere stukken liggen
ter inzage voor een periode van 6
weken van 19 november 2009 t/m
30 december 2009 bij:

Informatiebalie afdeling Com-
municatie in stadsdeel Osdorp,
Osdorpplein 1000 Amsterdam,
geopend op werkdagen van 9.00
tot 17.00 uur, telefoon 020 518
0807.
Verleende sloopvergunning
Voor onderstaand sloopplan is een
sloopvergunning verleend:

Zuiderakerweg 49-51 (1069 MD)
BWBA07090015, het slopen van
een woning en asbestsanering,
verleend en verzonden op 12
november 2009.
Belanghebbenden kunnen inge-
volge de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na de dag
waarop het besluit aan de aanvra-
ger is verzonden, schriftelijk en
gemotiveerd bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet worden gericht
aan het dagelijks bestuur van stads-
deel Osdorp, Postbus 90460, 1006
BL Amsterdam
Verleende exploitatievergunning
horeca
De volgende exploitatievergunning
is verleend:
• 709sdo07, Restaurant Kwun
Wah, Osdorper Ban 30 (1068
MH), verleend op 10 november
2009.
Belanghebbenden kunnen in-
gevolge de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na
de dag waarop het besluit aan de
aanvrager is verzonden, schriftelijk
en gemotiveerd bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan de Burgemeester van
Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE
Amsterdam.
Verleende drank- en
horecavergunning
De volgende drank- en horecaver-
gunning is verleend:
• 709sdo07, Restaurant Kwun
Wah, Osdorper Ban 30 (1068
MH), verleend op 10 november
2009.
Belanghebbenden kunnen inge-
volge de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na de dag
waarop het besluit aan de aanvra-
ger is verzonden, schriftelijk en
gemotiveerd bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet worden gericht
aan het dagelijks bestuur van stads-
deel Osdorp, Postbus 90460, 1006
BL Amsterdam
Verleende Evenementen-
vergunning
De volgende evenementenvergun-
ning is verleend aan:

4635sdo09, stichting De Bak-
kerij, Reisbureau De Wilde Reis
Tijgers van 2 december 2009 t/m
23 december 2009 door stads-
deel Osdorp, ingekomen op 10
november 2009;

4862sdo09, Buro Aalsmeer,
Sinterklaas intocht 21 november
2009 vanaf Ruimzicht naar het
Osdorpplein, verleend op 11
november 2009.
Belanghebbenden kunnen in-
gevolge de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na
Stukken ter inzage
Onderwerp
van
tot en met
Bomenverordening stadsdeel Osdorp
permanent
Voortzetting planologische reservering
banenstelsel Schiphol, part. Herziening
streekplan Noord-Holland Zuid
27/03/06
Verordening materiële en financiële
gelijkstelling onderwijs stadsdeel Osdorp
12/02/09
Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan
‘De Punt’
19/02/09
Beeldkwaliteitplan en de Natuurvisie
Tuinen van West
28/10/09
01/12/09
Ontwerpbeschikking - Ontheffing lozing
Nieuwbouw blok 4 en 5
op het adres Jan Smitstraat
22/10/09
03/12/09
Ontwerpbestemmingsplan ‘Osdorperweg e.o.’
05/11/09
16/12/09
Voorbereidingsbesluit herziening
bestemmingsplan ‘Dorp Sloten’
09/11/09
19/12/09
Projectbesluit en bouwvergunning,
Osdorperweg nr. 944 – 960
11/11/09
23/12/09
Tevens liggen in de publiekshal van het stadsdeelkantoor alle stukken
van raadscommissie- en raadsver gaderingen ter inzage vanaf één week
voor de vergadering.
Spreekuur van de wethouder
Het spreekuur vindt plaats, indien mogelijk, op de eerste maandag van
elke maand tussen 16.00 en 17.00 uur in het stadsdeelkantoor aan het
Osdorpplein 1000.
Planning 2e halfjaar 2009
December :
maandag
7 december
Achmed Baâdoud
Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekuur, kunt u telefonisch een
afspraak maken met de secretaresse van het dagelijks besuur, Lita Sahe-
bali, telefoon 020 518 0828. Voor dringende zaken kunt u ook buiten het
spreekuur bij de wethouders terecht, neem ook dan vooraf telefonisch
contact op.
de dag waarop het besluit aan de
aanvrager is verzonden, schriftelijk
en gemotiveerd bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan de Burgemeester van
Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE
Amsterdam.
Verleende ontheffing APV
De volgende aanvraag om onthef-
fing is verleend:

4804sdo09, Leger des Heils, ont-
heffing van artikel 2.52 APV voor
het collecteren met de Leger des
Heils Kerstpot 12 en 19 decem-
ber 2009 op het Osdorpplein,
verleend op 12 november 2009.
Voor vragen over en commentaar op de inhoud van deze
pagina kunt u terecht bij:
afdeling Communicatie van stadsdeel Osdorp,
Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam, tel. 518 0800.
Skate Disco
Zaterdag 28 november 2009 organiseert Sport Osdorp een knallende
Skate-Disco!! De sporthal wordt omgetoverd tot een ware discotheek met
lichteffecten, een laser en een rookmachine!
Sport Osdorp zorgt voor verplichte bescherming voor iedereen, ook
kinderen met eigen skates worden voorzien.
Let op, er zijn een beperkt aantal skates, dus op = op.
Waar? Sportcentrum
Caland
Voor wie?
Kinderen van 6 – 13 jaar
Hoe laat?
19.00 – 21.00 uur
Kosten? 2,25
euro
Wanneer?
Elke laatste zaterdag van de maandag
Data?
28/11, 19/12/09 en 30/01, 27/02, 27/03, 24/04/10
Page 18Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 116 • PAGINA 6
Sport Osdorp organiseert vanaf
woensdag 20 januari 2010 een krui-
melsport mini cursus voor kinderen
van 3 t/m 5 jaar. De kruimelsport
cursus wordt begeleid door een
gediplomeerd sportinstructeur(s)
en bestaat uit zes lessen van iets
meer dan een uur. De kinderen
maken kennis met verschillende
sport- en spelvormen en ontvangen
bij de laatste les informatie over de
mogelijkheden om verder te sporten
bij vereniging(en), instantie(s) en/of
buurtcentra.
Datum
Woensdag 20 januari tot en met
3 maart 2010
Tijden
Woensdag 15.30 - 16.45 uur
Plaats
Sportcentrum Caland, Eliza van Cal-
carstraat 2, 1068 RR Amsterdam
Aantal deelnemers
Er is plaats voor maximaal 48 deel-
nemers per uur
Kosten
De kosten zijn € 10,- per persoon.
Het stadsdeel stuurt u na ontvangst
van het inschrijfformulier een
acceptgiro. Uw inschrijving is
definitief als het minimale aantal
deelnemers is bereikt.
Aanmelden
Als u belangstelling heeft voor
deelname aan een van de cursus-
sen kunt u zich inschrijven met het
inschrijfformulier. U kunt kiezen dit
ingevuld op te sturen naar onder-
staand adres, of het formulier in te
leveren bij de balie van stadsdeel
Osdorp.
Ook kunt u zich digitaal inschrijven
via www.osdorp.amsterdam.nl/
vrijetijd/sport.
Stadsdeel Osdorp,
Sport Osdorp,
Osdorpplein 1000,
1006 BL Amsterdam
1. De ondergetekende (betreft de
deelnemer of in het geval van een
deelname door een minderjarig kind:
de ouder of verzorger), verplicht zich
binnen een termijn van twee weken na
ontvangen van de factuur het totale
verschuldigde bedrag voor deelname
aan de activiteit te hebben betaald op
genoemde rekening.
2. De ondergetekende (betreft de
deelnemer of in het geval van een
deelname door een minderjarig kind:
de ouder of verzorger), dient er reke-
ning mee te houden dat bij annule-
ring binnen vier tot twee weken voor
aanvang van de activiteit waarvoor
men zich heeft opgegeven 50% van
het totale bedrag voor deelname in
rekening wordt gebracht.
3. De ondergetekende (betreft de
deelnemer of in het geval van een
deelname door een minderjarig kind:
de ouder of verzorger), dient er reke-
ning mee te houden dat bij annulering
binnen twee weken voor aanvang van
de activiteit waarvoor men zich heeft
opgegeven 100% van het totale be-
drag voor deelname in rekening wordt
gebracht.
4. Indien de deelnemer bij annulering
door blessure een doktersverklaring
kan overleggen waaruit blijkt dat annu-
lering gegrond is, worden geen kosten
in rekening gebracht. Onder de voor-
waarde dat organisator uiterlijk een
week voor aanvang van de activiteit
op de hoogte is gesteld en met dien
verstande dat reeds dan door onder-
getekende (betreft de deelnemer of in
het geval van een minderjarig kind: de
ouder of verzorger) betaalde bedragen
zullen worden geretourneerd aan on-
dergetekende (betreft de deelnemer of
in het geval van een minderjarig kind:
de ouder of verzorger).
5. De organisator van de activiteit
behoudt zich het recht voor om anders
dan in het geval van een dokters-
verklaring (bijvoorbeeld in het geval
van een niet te voorziene ingrijpende
gebeurtenis voor de ondergetekende
(betreft de deelnemer of in het geval
van een minderjarig kind: de ouder
of verzorger) te bepalen dat voor een
annulering geen bedrag in rekening
wordt gebracht c.q. de reeds door on-
dergetekende (betreft de deelnemer
of in het geval van een minderjarig
kind: de ouder of verzorger) betaalde
bedragen zullen worden geretour-
neerd aan ondergetekende (betreft de
deelnemer of in het geval van een min-
derjarig kind: de ouder of verzorger).
6. Annulering kan slechts schriftelijk
plaatshebben. Het annuleringsverzoek
dient te worden gericht aan:
Stadsdeel Osdorp,
t.a.v. afdeling Sport,
Osdorpplein 1000,
1006 BL Amsterdam
Ook kunt u gebruik maken van het
volgende e-mail adres om een cursus
te annuleren:
sport@osdorp.amsterdam.nl
Het annuleringsverzoek dient, zoals
gesteld, te worden vergezeld door een
doktersverklaring dan wel door een
voldoende motivering. De organisator
beoordeelt vervolgens of de moti-
vering voldoende grond biedt voor
annulering c.q. restitutie van reeds
door ondergetekende (betreft de
deelnemer of in het geval van een min-
derjarig kind: de ouder of verzorger)
betaalde bedragen.
7. Indien niet is betaald binnen de
onder punt 1). genoemde termijn, is
organisator gerechtigd om het bedrag
te verkrijgen op de manieren zoals bij
wet geregeld.
Kruimelsport minicursus voor kinderen
Sportcentrum Caland, voorjaar 2010
Inschrijfformulier
Cursus kruimelsport voor kinderen in
sportcentrum Caland
Naam ...............................................................................................................
Adres ................................................................................................................
Postcode..........................................................................................................
Plaats................................................................................................................
Telefoon ...........................................................................................................
Geboorte datum .............................................................................................
E-mail ...............................................................................................................
Datum ..............................................................................................................
Handtekening .................................................................................................
Algemene voorwaarden bij inschrijving
Voor vragen over en commentaar op de
inhoud van deze pagina kunt u terecht bij:
afdeling Communicatie van stadsdeel
Osdorp, Osdorpplein 1000,
1068 TG Amsterdam, tel. 518 0800.
De deelraad vergadert iedere twee weken in
het stadsdeelkantoor. Kijk voor meer informatie op:
www.openraad.nl
U bent van harte welkom
Deel uw mening met
de Open Raad Osdorp
Dit is een extra vergadering van de deelraad waarin alleen
de programmabegroting 2010 en onderwerpen die hier-
mee samenhangen worden besproken.
De algemene beschouwingen van de fracties zijn opge-
nomen in een bundel die vanaf 17 november 2009 wordt
gepubliceerd op de website.
De memorie van antwoord van het dagelijks bestuur staat
vanaf 23 november op de website.
De tijden (behalve 19.00 uur) zijn bij benadering.
Sessie Raadzaal
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Voorzitter: M. Kilian
Griffier: N. Smit
1. Opening/mededelingen
Meningvormend
2.
Actualisatie reserves en voorzieningen
3.
Stand van zaken bestemmingsreserve
vernieuwing
Osdorp
B
4.
Tarieven Leges, precario en marktgelden
B
5. Tarieven
afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
2010 B
6. Verordening
afvalstoffenheffing/
reinigingsrecht
2010
B
7.
Onttrekking reserve opkomstbevordering
B
8.
Begrotingswijziging integrale handhaving (2010)
B
9. Sluiting
Het streven is om over alle onderwerpen die vanavond
zijn geagendeerd voor de meningvorming ook direct een
besluit te nemen.
Raadzaal
Tijd: 21.00 – 24.00 uur
Voorzitter: dhr. E. Vos
Raadsgriffier: mw. P . Terlien
Besluitvorming
10. Opening/agendavaststelling
11. Indien nog niet besloten: Begrotingswijziging
Kansenzone Osdorp (2009)
12. Indien nog niet besloten:
Centrale
afvalstoffenverordening
13. Actualisatie reserves en voorzieningen
14. Stand van zaken BRVO
15. Tarieven Leges, precario en marktgelden 2010
16. Tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 2010
17. Verordening afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 2010
18. Onttrekking reserve opkomstbevordering
19. Programmabegroting 2010
20. 1de termijn met technische vragen
is schriftelijk afgedaan
21. 2de termijn
22. Uitspreken van de hoogtepunten van de algemene
beschouwingen door de fractievoorzitters +
aankondiging amendementen en moties.
Korte reactie van het dagelijks bestuur. (60 min.)
23. 3de termijn
24. Debat, preadvies dagelijks bestuur, fracties reageren
daarop. Amendementen en moties worden definitief
ingediend. (50 min.)
25. 4de termijn
26. Stemming (20 min.)
27. Begrotingswijziging integrale handhaving (2010)
28. Sluiting
B
= stuk voor besluitvorming
Agenda Open Raad 24 november 2009
Partij van de Arbeid
Om te spreken met de PvdA kunt u
contact opnemen met de fractiese-
cretaris Edith Brouwer 06 1204 6070
of mail naar: Pvda@osdorp.amster-
dam.nl.
CDA
Wilt u contact opnemen met het
CDA of vragen stellen, stuur dan bij
voorkeur een e-mail naar:
info@cda-amsterdam-osdorp.nl.
Heeft u geen e-mail, bel dan Albert
van Heijningen (fractievoorzitter),
telefoon: 615 0586. Voor algemene
informatie en nieuwsberichten van
CDA Osdorp raadpleeg:
www.cda-amsterdam-osdorp.nl.
GroenLinks
Als u GroenLinks in Osdorp iets wil
vragen of vertellen bent u van harte
welkom op ons spreekuur. Dat vindt
plaats op maandagavond van 20.00
– 21.00 uur in onze kamer in het
stadsdeelkantoor, telefoon: 020 518
0863.
Buiten het spreekuur kunt u contact
opnemen met onze raadslid Ciska
Ligteringen telefoon: 06 2702 7459
Tenslotte kunt u altijd een e-mail stu-
ren naar osdorp@groenlinks.nl.
Meer actuele informatie vindt u op
onze website www.groenlinks.nl/
lokaal/osdorp.
VVD
De fractie van de VVD is voor ieder-
een bereikbaar via de heer F . Siegel,
telefoon 06 5137 5869 of de heer
P . van Grol, telefoon: 06 5106 7094
of via e-mail:
vvd@osdorp.amsterdam.nl.
D66
De fractie van D66 is voor iedereen
bereikbaar via de heer Ronald Mau-
er, telefoon: 06 1077 0282, 619 8623
of 679 2293 of via e-mail: ronald.
mauer@wanadoo.nl. Mail uw vraag
of opmerking of spreek uw vraag of
opmerking in en wij bellen/mailen
terug en maken indien gewenst een
afspraak.
OOZ’81
Elke maandag heeft de fractie van
OOZ’81 (Osdorp Onafhankelijk Zelf-
bestuur) open spreekuur van 19.30
tot 20.30 uur in onze fractiekamer
in het stadsdeelkantoor. U kunt ons
dan ook telefonisch bereiken onder
nummer: 518 0860. Buiten deze
tijden zijn wij telefonisch bereikbaar
via Piet Harkema fractievoorzitter
telefoon 610 4548. Ons E-mail adres
is OOZ81@osdorp.amsterdam.nl.
Lijst Güvenç
U kunt ten alle tijde bellen met
Zeyhan Guvenc, telefoon: 06 5118
5005 of een e-mail naar:
zeyhan@gmail.com. Op verzoek kan
er ook altijd een afspraak worden
gemaakt.
Lijst Bos
Heeft u vragen? Neem dan contact
op met lijst Bos, telefoonnummer
06 1141 8997 of via de mail:
andre47bos@live.nl.
Spreekuren fracties
Page 19Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 117 • PAGINA 7
Kom dan naar de Voorzieningenmarkt Mantelzorg!
Voor wie? alle bewoners van Osdorp
Datum
zaterdag 21 november 2009
Tijdstip
van 13.00 uur tot 16.00 uur
Locatie
ontwikkelingscentrum Vrouw & Vaart
President Allendelaan 733 te Amsterdam Osdorp
Zorg jij voor een ander?
Dan ben jij misschien ook een mantelzorger!
Page 20Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 118 • PAGINA 8
Westerpost
Osdorp
Op dinsdag 10 november 2009 orga-
niseerde stadsdeel Osdorp de vijfde
editie van de Dag van de Mantelzorg
op het stadsdeelkantoor. Het is pre-
cies 12 jaar geleden dat 10 november
uitgeroepen werd tot de ‘Dag van de
Mantelzorg’. Net als het afgelopen
jaar werden mantelzorgers door het
stadsdeel extra in het zonnetje gezet
door middel van een gezamenlijk
diner. Ook werden de mantelzorgers
dit jaar getrakteerd op twee work-
shops en een optreden van Taante
(Jetty Mathurin). De avond eindigde
met de uitslag van de Mantelzorger
van het jaar: de heer Fethi Chatti.
Mantelzorgers zijn mensen die lang-
durig én onbetaald voor een chronisch
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
partner, familielid, vriend of kennis zor-
gen. Mantelzorgers zijn geen profes-
sionele zorgverleners, zoals verpleeg-
sters, maar geven zorg omdat zij een
persoonlijke band hebben met degene
voor wie zij zorgen.
In Amsterdam wordt het totale aan-
tal mantelzorgers geschat tussen de
80.000 en de 120.000 mensen, waarvan
ongeveer 10.000 mensen zwaar belast
of zelfs overbelast zijn. In Nederland
zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan
acht uur per week of langer dan drie
maanden voor een ander.
Wethouder Postma vindt het daarom
belangrijk om stil te staan bij de rol die
de mantelzorgers in de samenleving
vervullen en haar waardering u it te
spreken: “Ik bewonder mantelzorgers
om hun kracht, hun uithoudingsvermo-
gen, hun zorg en de onvoorwaardelijke
liefde die zij hebben voor degene die ze
verzorgen. Dat vind ik werkelijk prachtig
en heel bijzonder. Maar ik vind het ook
belangrijk dat de mantelzorgers zichzelf
niet vergeten. Daarom hebben we sinds
oktober ondersteuning voor mantelzor-
gers. Het Loket Zorg en Samenleven
heeft een mantelzorgmakelaar in dienst
die wekelijks een mantelzorgspreek-
uur houdt. De makelaar biedt steun bij
regelzaken en overname van (een deel
van) de mantelzorgtaken.”
Naast de Dag van de Mantelzorg wordt
op zaterdag 21 november 2009 van 13.00
uur tot 16.00 uur de Voorzieningenmarkt
Mantelzorg georganiseerd voor alle
bewoners uit Osdorp, die informatie wil-
len hebben over mantelzorg, in ontwik-
kelingscentrum Vrouw en Vaart aan de
President Allendelaan 733.
Uitnodiging diner voor
de bewoners van de
Borrendammebuurt
De bewoners van de flat aan de
Emmikhovenstraat organiseren op
woensdag 18 november van 15.00
– 20.00 uur een diner om de contac-
ten tussen de bewoners in de wijk te
versterken.\
De Borrendammebuurt is een prachtige
buurt met veel groen en voorzienin-
gen, waar men het prettig wonen vindt!
Maar helaas is het contact tussen de
verschillende groepen bewoners niet
altijd optimaal en met dit diner willen zij
proberen zo veel mogelijk mensen bij
elkaar te brengen, elkaar te ontmoeten
en zo bijdragen aan het vergroten van
het wederzijds begrip. Aan dit diner zijn
geen kosten verbonden, het wordt gefi-
nancierd vanuit de wijkaanpak via het
project ‘Kan wél’ en er wordt rekening
gehouden met eetgewoonten van mos-
lims. I.v.m. het beperkt aantal plaatsen
hebben de betreffende bewoners zich
inmiddels al kunnen opgeven. Het diner
wordt gegeven in Ontmoetingscentrum
De Wachters, Wolbrantskerkweg 54-56
in Osdorp.
Sinds een paar jaar niet meer weg te
denken uit Osdorp. De “Hollandse“
avonden in de Ossestal.
Sinds d’ Osseknarren een paar jaar
geleden begon met het organise-
ren van: “Hollandse/Amsterdamse
Avonden”, mogen deze zich heugen
in een overweldigend succes. Om een
avond met verrassende optredens in
een gemoedelijke sfeer, te organiseren,
zijn leden van d’ Osseknarren steeds
op zoek naar goede zangers, zange-
ressen, groepen etc. van Hollandse
bodem. Dat dit keer op keer lukt, blijkt
wel uit de grote belangstelling voor dit
evenement.
De laatste Hollandse avond voor dit jaar
is op 21 november.
Uiteraard met een aantal artiesten die
LIVE zingen.
Wie??? Komt u zelf maar luisteren.
Ik kan u verklappen dat we in ieder
geval een spectaculair optreden heb-
ben van niemand minder dan de “Dutch
Lion’s Cheerleaders”. Deze sensatio-
nele dansgroep, heeft al menig prijs in
de wacht gesleept.
Komt u zelf op 21 november kijken, luis-
teren, en (mee)beleven op de Hollandse
Avond.
Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00
uur.
Minimumleeftijd: 14 jaar.
Entree niet leden: 5,= euro. Entree
leden: gratis.(op vertoon ledenpas)
Locatie: De Ossestal hoofdingang
;
Nieuwe Laan 34a. ( tegenover Wildeman
50)
Stadsdeel Osdorp combineert ‘het
nuttige met het aangename’ in het
traject ‘digitalisering bouwarchief’.
Osdorp laat de werkzaamheden uit-
voeren door werklozen met een lange
afstand tot de arbeidsmarkt. De deel-
nemers beginnen met een leertraject
waarna zij aan het werk gaan in de
voorbereiding van het digitaliseren
van het bouwarchief van het stads-
deel. De Lokale overheid zet dus
langdurige werklozen in voor eigen
opdrachten. Initiatiefnemer wethou-
der Baâdoud: “als overheid zijn we
ook werkgever en opdrachtgever,
juist in deze tijd moet de lokale over-
heid haar eigen gelden inzetten om
langdurig werklozen werk te bieden.”
Op donderdag 19 november om 15.00
uur is de startbijeenkomst van het
werktraject.
Tijdens de startbijeenkomst zullen twee
deelneemsters van het project toelich-
ting geven op de werkzaamheden en de
betekenis van deelname aan het traject.
Hoe vinden zij het werk en wat hebben
zij inmiddels bijgeleerd? En natuurlijk
de vraag; hoe zien zij hun toekomst met
deze werkervaring op zak? Achmed
Baâdoud zal samen met de deelnemers
de start van het project bekrachtigen.
Samenwerking
De pilot is een samenwerking tussen
stadsdeel Osdorp, de Dienst Werk en
Inkomen (DWI) en Het Stadsarchief.
Alleen door deze samenwerking is deze
concrete vorm van het creëren van
werkgelegenheid mogelijk. Er is afstem-
ming met DWI over de deelnemers, die
veelal langere tijd niet hebben gewerkt.
Er zitten zoveel mogelijk deelnemers uit
Osdorp in het traject en er wordt geke-
ken naar haalbaarheid, competenties
en mogelijkheden van de deelnemers.
Tijdens het leertraject leren de deelne-
mers ook de zogenaamde werknemers-
vaardigheden, zoals samenwerken en
structuur in het werk. Op de werkplek
worden de deelnemers begeleid door
een werkmeester. Die staat de mensen
bij als er vragen zijn en zorgt dat het
werk aan de vereiste criteria voldoet.
Vertrouwen
Het uiteindelijke doel is dat 50% van de
deelnemers doorstroomt naar een regu-
liere baan. Daarmee ontstaat er weer
plaats voor nieuwe cliënten die het vak
gaan leren en werkervaring opdoen.
Met bedrijven uit de archiveringsbran-
che wordt gekeken naar mogelijkheden
rechtstreeks door te stromen binnen het
vakgebied. Wethouder Baâdoud: “feite-
lijk dragen deze mensen uit Osdorp dus
hun steentje bij voor Osdorp. Tegelijk
biedt het leer- en werktraject echt kan-
sen op de arbeidsmarkt. We hebben
vertrouwen in deze mensen. Dat is een
belangrijke boodschap.”
Voordeel
Bouwarchieven worden vanaf een
bepaald jaar centraal opgeslagen in
Amsterdam. Voor de individuele stads-
delen betekent dit dat de dossiers niet
meer direct zijn in te zien.
Het digitaliseren van het bouwarchief
zorgt dat de dossier digitaal direct
beschikbaar blijven in het stadsdeel.
Bijkomend voordeel is dat de digitale
bouwdossiers op meer plekken zijn in
te zien en het minder ruimte inneemt.
Bewoners van Osdorp zullen daar hun
voordeel mee doen. Het digitalisering-
proces bestaat grofweg uit twee delen:
de voorbereiding en het scannen. De
voorbereiding wordt gedaan door deel-
nemers aan de pilot. De scanactiviteiten
worden gedaan door Karmac. Dit bedrijf
heeft de aanbesteding binnen gehaald.
Voordelige rijbewijskeuringen
in Amsterdam-Osdorp
Op elke vrijdag van de maand, de
eerstvolgenden zijn op 4, 11 en 18
december a.s., worden er rijbewijs-
keuringen voor 70-plussers gehouden
in Dienstencentrum Maarten Luther,
Oeverpad 300, Amsterdam. De keuring
is voor iedereen geschikt met uitzonde-
ring van beroepschauffeurs.
De keuring kost € 30. Voor deze keuring
moet u het volgende meenemen: een
door uzelf ingevuld “Eigen Verklaring”-
formulier (verkrijgbaar bij het stadsdeel-
huis), een klein flesje urine, een recent
overzicht van alle medicijnen die u
gebruikt, de bril die u gebruikt in de auto
en uw legitimatie. Voor verdere informa-
tie zie www.rijbewijskeuringen.com.
Voor een afspraak belt u 020
-
6196565.
Vijfde editie Dag van de
Mantelzorg groot succes
Hollandse Avond
(voorheen: Amsterdamse Avond)
Foto: Jaap Wals fotografie
Langdurig werklozen in
leer-werktraject
bij de lokale overheid
Thee met db moskee Ookmeerweg
Op vrijdag 20 november aanstaande t ussen 15.00 en 16.30 uur br engt het
dagelijks bestuur van het stadsdeel een bezoek aan de S
ülemaniye moskee
aan de Ookmeerweg. Buurtbewoners kunnen een ges prek aangaan niet
alleen met de wethouders maar ook met medewerkers van het stadsdeel en
de buurtregisseur .
Het is de bedoeling dat ieder
een de kans krij gt tot een persoonli
jk gesprek.
Het kan op sommige momenten druk zijn, dan zult u even moeten wachten,
maar iedereen komt aan de beurt.
Wilt u meer informatie over het bovengenoemde bez
oek van het dagelijks
bestuur of wilt u ze uitnodigen voor
een ander bezoek? Neem dan contact
op met Cootje V oogel. Zij is te ber eiken via 020 518 0932 of
promotie@osdorp.amster dam.nl
Page 21Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 129 • PAGINA 9
Westerpost
Zakelijk
Badhoevedorp. December: maand
van feesten en glamour, maar ook
van cadeautjes. Iemand iets geven
om er in die periode top uit te zien?
Of jezelf eens lekker verwennen?
Schoonheidssalon Wagenaar heeft
alles in huis.
n Anja Maas
‘Het leven ziet er veel prettiger uit als
je een beetje tevreden kunt zijn met
jezelf’, zegt Sylvia Wagenaar. ‘ Wij hel-
pen daarom graag een handje met een
scala aan schoonheidsbehandelingen.
Wie al rimpels krijgt van het maken van
een verlanglijstje, moet eens aan onze
cadeaubonnen denken. Daarmee tover
je alle rimpels direct weg. Onze bonnen
zijn te bestellen via internet en worden
leuk verpakt thuis afgeleverd. Daarmee
voorkom je al heel wat decemberstress,
toch?’
Make up en nagels
‘Weet je’, vervolgt ze, ‘dat een goede
make-up voor iedereen haalbaar is?
Wij hebben de beste ervaringen met de
make up- lijn van By Terry. Hoge kwa-
liteit, maar heel betaalbaar. En – heel
praktisch – makkelijk en snel aan te
brengen. Bij elke gelegenheid creëer je
voor jezelf een glamorous look. Wilde je
altijd al eens vragen welke foundation
voor jou het beste is. of welke kleur
ogenschaduw je ogen het mooist laat
uitkomen? Kom even langs. Samen
met By Terry geven wij een passend
antwoord. Met name op 16 december
als we een By Terry promotieactie orga-
niseren: een open dag waarop iedereen
kan binnenlopen. Nagelproblemen?
Helemaal niet nodig. Met de nagelver-
zorgingslijn O.P.I. zorgen wij ervoor dat
natuurlijke nagels prachtig uitkomen.
Bang zijn om de lak te verliezen is niet
nodig. We werken met soak-off gel
lacquers. Daarmee blijft de kleur gega-
randeerd twee weken perfect in tact. De
lacquers, net zo makkelijk in het gebruik
als ‘standaard nagellak’, worden met
een UV-lamp uitgehard en maken deel
uit van een manicurebehandeling. De
kosten zijn circa 45 euro.’
Total Body Concept
Wellness, hét woord van deze tijd, komt
het beste tot uiting als je je lichaam
aanpakt. ‘Met inpakken bijvoorbeeld’,
zegt Sylvia Wagenaar. ‘want dat is
de eigenlijke betekenis van wrapping.
Met een universal contour wrap kun
je liefst 15 cm lichaamsomtrek verlie-
zen. De behandeling zuivert, onttrekt
gifstoffen aan het vetweefsel en sti-
muleert het lymfesysteem. Het beste
resultaat geeft een kuur van 3 behan-
delingen, verspreid over 2 à 3 weken.
Probleemzones – wie heeft ze niet?
– worden effectief behandeld
: buik,
billen, bovenarmen, bovenbenen. Het
resultaat mag gezien worden. Prijs 85
euro, een kuur van drie behandelingen:
240 euro ‘
Voor wie droomt van een sexy decem-
bermaand, zijn er de wax-behandelin-
gen: Brazilian en Hollywood. ‘Hiermee
verwijderen we haartjes op alle plaat-
sen waar vrouwen dat willen: schaam-
streek, venusheuvel, perineum, anus.
De Brazilian look na de behandeling
een net streepje zien , de Hollywood
look onthaart het hele lichaam. Prijs:
30 euro’
Wie de winter door wil met een stra-
lende huid, kan terecht voor microder-
mabrasie, een behandeling, die zorgt
voor een aanzienlijke verbetering. ‘Het
is een superpeeling, die de bovenste
huidlaag op een pijnloze manier verwij-
dert en de aanmaak van nieuwe cellen
stimuleert. Een absoluut veilige manier
om van dode huidcellen, oneffenhe-
den en onreinheden af te komen. Een
behandeling kost 90 euro, een kuur van
zes 450 euro.’
Accent Therapie
Wie andere lichaamspro blemen wil
oplossen is op vrijdag 27 november
aanstaande van harte uitgenodigd om
kennis te maken met Accent Therapie.
Sylvia Wagenaar: ‘Plaatselijk vet ver-
wijderen, cellulitis aanpakken, rimpels
gladtrekken, het kan allemaal. Bij deze
nieuwe therapie werken we met radio-
frequentiegolven die diep in de huid
doordringen. De oorzaak van vetopho-
ping wordt dan aan de basis aangepakt.
Kraaienpootjes, hamsterwangen, buik-
contour, love handles (ook bij mannen)
en andere dingen die we allemaal liever
niet zien kunnen snel tot het verleden
behoren. Dat demonstreren we tussen
19.00 en 21.00 uur met een proefbe-
handeling. En natuurlijk beantwoorden
we alle vragen.
Ik zou zeggen: bel even voor een
afspraak, we laten het allemaal graag
zien.
Schoonheidssalon Wagenaar,
Pa Verkuyllaan 20, 1171 EE
Badhoevedorp, tel. 020-6117582.
Internet: www.schoonheids
salonwagenaar.nl
Een fantastische actie bij GroenRijk
Zwanenburg aan de IJweg, die tot
en met zaterdag 21 november geldt.
Twee kamerplanten halen voor de
prijs van één, twee van dezelfde
soort, of bij twee verschillende kunt
u de goedkoopste plant gratis mee-
nemen.
n Letty Schut
Dé gelegenheid om in deze donkere
dagen de woonkamer – op een voordelige
manier – op te fleuren. Een kleurenpracht
nu nog in het PlantenRijk, dat binnenkort
een grondige renovatie zal ondergaan.
Zo zagen we prachtige Anthuriums in het
‘True Love’ rood, wit of roze, orchideeën,
Azalea’s, Cyclamen in velerlei kleur, etc.
etc. naast uiteraard een scala aan groene
planten: voor ‘Elck wat Wils’.
Lemax
Dit jaar wel een bijzonder aanbod aan
Lemax-producten, dat nu een bezoekje
aan GroenRijk Zwanenburg méér dan
de moeite waard maakt! Bij het bijzon-
der sfeervol winters tafereel – door Jan
en Susanne met veel zorg opgebouwd
– kijkt men zich de ogen uit! Een vitrine
met een sneeuwlandschap, waar in het
onderliggende dal wordt geschaatst,
de rijtuigjes rijden, de verlichte vuurto-
ren en het brandweerhuisje naast vele
andere ‘bezienswaardigheden’ onze
aandacht trekken. En dat geldt even-
eens voor de besneeuwde rotsen met
bomen, waartussen menig huisje en
een aantal persoontjes zijn geplaatst.
Met ‘vertedering’ keken we naar het
tafereel voor het bakkershuisje, waar de
bakker himself met een deegroller in de
hand een jongen achterna rent die een
brood heeft ‘gejat’, naar de dansende
poppetjes rondom de sneeuwman. In
het sneeuwlandschap zien we voorts
skiërs, arrensleden, sneeuwscooters
– die bij de Mobile Tours gehuurd kun-
nen worden -, een danszaal met disco
knipperlichten, uiteraard een kerkje etc.
etc. Kortom: teveel om allemaal op te
noemen. Een groot assortiment aan
bewegende en verlichte elementen met
of zonder geluid, waarbij één adapter
voor meerdere huisjes voldoende is.
En als aanbieding: bij aankoop van drie
Lemax figuurtjes, krijgt u er één kado.
Heerlijke appeltaart!
Om het winkelen bij GroenRijk nog
attractiever te maken en om even na het
zien van al het moois (o.a. eveneens al
de Kerstshow) even uit te rusten, kunt
u aan een picknicktafel in een sfeervol
hoekje, genieten van een gratis kop
thee, koffie/warme chocolademelk, met
een heerlijk stuk appeltaart van een
‘echte’ bakker, mits u het kaartje – dat
één dezer dagen in uw brievenbus is
gegleden – ingevuld meeneemt!
Kerstmarkt
En tot slot nog even een datum om in uw
agenda te noteren. Op woensdagavond
16 december a.s. van 18.30 – 21.30 uur
wederom de jaarlijkse Kerstmarkt – bui-
ten op het parkeerterrein van GroenRijk
Zwanenburg – die weer groots zal wor-
den aangepakt!
GroenRijk Zwanenburg
IJweg 177, Zwanenburg
Tel. 020/4974662
Promotieacties op 27 november en 16 december
Glamorous december in?
Schoonheidssalon Wagenaar helpt!
Bij GroenRijk Zwanenburg,
kamerplanten 2 halen, 1 betalen!
GroenRijk Zwanenburg
IJweg 177 • 020-4974662
www.groenrijk.nl
2 kamerplanten
halen 1 betalen!
bij GroenRijk Zwanenburg
Geldig t/m
zaterdag 21
november
kijk op: Vrijehuizenmarkt.nl
huis verkopen of aankopen?:
bel 020 4100559 WILLEM NEERINCX
lage courtage, super service
3 kamers, nieuwe badk.,
keuken, groot terras,
259.000,- k.k.
Amsterdam,
Kempenlaan 33
luxe hoekapp. ca 90 m2
3 kamers, mooie parketvloer,
2 balkons. 219.000,- k.k.
Amsterdam, Johan Hofmanstraat
.
ca 100 m2.
Hof
van
Osdorp
280 (op b.g.) of 295 (op 1e verd.)
Schoonheidssalon Wagenaar
Een succesvol totaal concept
Ontspanning Verzorging Huidverbetering
Genieten op top niveau!
• By Terry
Deze make-up lijn biedt een zeer hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Makkelijke en
snel aan te brengen voor alle gelegenheden.
• OPI
Natuurlijke nagelverzorging, handverzorging & cosmetische voetverzorging
Hoge kwaliteit & Gezondheid van u nagels op de eerste plaats!
• Micro dermabrasie
Directe huidverbetering
• Accent Therapie
Vetverbranding, cellulitisverwijdering en huidverstrakking
Revolutionair & doeltreffend
Promotie avond!!!
Noteer in uw agenda: Vrijdag 27 november van 19.00 t/m 21.00.
Voor al uw vragen & om u te verwennen met een gratis proefbehandeling
• Universal Contour Wrap
Een garantie voor 15 centimeter verlies aan lichaamomtrek!
Zichtbare afslanking!!
Ontgiften - Ontslakken - Afslanken
- Zonder pijn - Zonder moeite - Zonder dieet
• Brazillian Wax
Gaat u voor de Brazilian look (streepje)
of voor de Hollywood look (geheel)???
Schoonheidssalon
Wagenaar
Pa Verkuyllaan 20
1171 EE Badhoevedorp
Tel. 020 - 611 75 82
Ontspanning Verzorging Huidverbetering
Genieten op top niveau!
Page 22Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 133 • PAGINA 4
Westerpost
Slotervaart
Wij lazen van de week in de Volkskrant
dat Ahmed Marcouch geen steun
heeft onder bewoners. Wij voelen
ons aangesproken. Weten zijn critici
wel wat zich afspeelt in ons stadsdeel
Slotervaart? Marcouch is de eerste
stadsdeelvoorzitter die tot ons door-
dringt, tot in onze huizen. Voor het
eerst kennen wij allemaal onze stads-
deelvoorzitter. Waarom? Toen hij met
‘Vijf voor Twaalf’ kwam, toen hij er net
was – dat was een moeilijke periode.
Tot wij merkten dat onze kinderen
geholpen werden met hun huiswerk en
nieuwe docenten kregen. Dat weten
de ouders allemaal, het is iets con-
creets wat zij hebben aan Marcouch.
Nu snappen zij wat hij zegt. Gaan zij
boodschappen doen en kijken opzij
naar links, dan zien zij daar een coach
staan voor onze jeugd; kijken zij naar
rechts dan staat daar een gezinsbe-
zoeker. En kijken zij vooruit, dan staat
daar een jongerenwerker. Marcouch is
de man die ons - wij die hier leven in
Overtoomse Veld – heeft laten merken
dat wij er niet alleen voor staan met
onze problemen. Hij ontvangt gezinnen
die al tien jaar overlast hebben van
hun buren en sinds Marcouch hier is,
gebeurt er wat. Zij worden gehoord!
Marcouch is bekend bij de gezinnen
die problemen veroorzaken, ze zijn één
voor één bij hem aan tafel geweest,
hij vraagt: ‘Wat hebt u zelf gedaan en
wat kunnen wij doen als overheid? ‘ De
welzijns-instellingen zijn veel scherper
bij hun hulpverlening sinds Marcouch
hen controleert. En nu komen er ook
eindelijk nieuwe woningen. Wij kunnen
hier uit het raam kijken in Overtoomse
Veld Noord en wij zien het einde-
lijk gebeuren. Al die tijd hebben wij
gewacht, al sinds 1996. En al die jaren
dat wij wachtten op de start van de
Stedelijke Vernieuwing repareerden wij
de gaten in onze tapijten niet, want wij
zouden gaan verhuizen en de huisei-
genaren verichtten geen onderhoud.
Immers, de woningen stonden op de
slooplijst. Wij hebben onze kinderen
groot gebracht in benarde situaties,
met schimmel in de douche, tocht in
de keuken en duisternis in het por-
tiek. Nu komen die nieuwe woningen
er wél. Dat geeft weliswaar nieuwe
problemen, maar zelfs in deze tijd van
slopen en bouwen is het schoner op
straat dan het ooit geweest is. Sinds
de oprichting van de stadsdelen is er
nog nooit een wethouder geweest, laat
staan een stadsdeelvoorzitter, die op
de fiets achter de vuilniswagen aan
reed. Ik heb hem een paar keer betrapt
dat hij stond te bellen naar de afdeling
Reiniging omdat hij de straat te vuil
vond. Marcouch is de geestelijk vader
van de goede initiatieven die uit de
gemeenschap zelf komen om het leven
te verbeteren.
Dit is niet alleen ons verhaal, dit is
het verhaal van de buurtbewoners. Zij
willen een betere toekomst en daarbij
kunnen ze rekenen op Marcouch.
Als Marcouch geen lijsttrekker wordt,
zullen veel bewoners afstand nemen
tot de politiek en krijgen wij het moei-
lijk om mensen naar de stembus te
krijgen. Niet alleen de bewoners zijn
gebaat bij Marcouch, ook de locale
democratie wordt met hem levendiger.
1.
De heer Mohamed Mallaouch
(kader).
2.
Mevrouw Zohra El Gauche
voorzitter Stichting Steunpunt voor
Ontwikkeling en Participatie
(SSOP).
3.
Fatima Sabah, voorzitter Stichting
Nisa voor Nisa
4.
De heer Lahcen Farah, voorzitter
Stichting
Marokkaanse
Ouderen
Salon.
5.
De heer Ahmed El Mourabet,
voorzitter van stichting Buurtvaders
Staalman.
6.
De heer Mohammed El Khalfioui,
secretaris Buurtvaders Staalman.
7.
De heer Noureddine El Amrani
(Kader).
8.
De heer Yassine El Forkani
(Kader).
9.
De heer Mohamed El Majdoubi
(kader).
10. De heer Moustagha Mejjati
(Kader).
11. De heer Houssain Ammarti (Kader)
12. De heer Abdellah Belhaj (Kader).
13. De heer Marghich Mohamed
(Kader).
Ingezonden
Begin december beslist de PvdA in
het toekomstige stadsdeel Nieuw
West over de vraag wie de kandi-
datenlijst voor de komende verkie-
zingen voor de stadsdeelraad zal
aanvoeren. Eerder ontstond hierover
discussie tussen verschillende gele-
dingen van de PvdA met als centrale
vraag of de huidige stadsdeelvoorzit-
ter van Slotervaart, Marcouch, deze
lijst moet aanvoeren.
Naar aanleiding daarvan heeft O+S
in opdracht van AT5 en Het Parool
Stadsdeelvoorzitter Ahmed
Marcouch reikt
Najoua
Harouach
haar A-diploma uit. Najoua is een
van de
dertig
kinderen die deel-
namen aan het turbozwemmen
voor basisschoolkinderen zonder
zwemdiploma. In hun herfstvakan-
tie kregen de kinderen elke dag zwem-
les, om zo in korte tijd hun eerste zwem-
diploma
te
halen. Ook
deze keer is
het
turbozwemmen een groot
succes.
Eerder dit jaar haalden al
vijftig kin-
deren hun zwemdiploma. In totaal
hebben zich
driehonderd kinderen
aangemeld. Stadsdeel Slotervaart or-
ganiseerde deze pilot samen met
zwemschool De Oceaan.
Slotervaart- woensdag 18 november
beslist de deelraad van het stadsdeel
Slotervaart voor de laatste keer over
zijn begroting 2010.
Het is een bijzondere begroting die tot
mei 2010 dienst zal doen. Het lijkt ons
weinig zinvol om drie begrotingen in
2010 naast elkaar te gebruiken.
De nieuwe deelraad zal dus uiterlijk in
mei 2010 een nieuwe totaalbegroting
moeten maken voor stadsdeel Nieuw
West. Waarschijnlijk zal er dan geen
dagelijks bestuur meer zijn van PvdA
en GroenLinks. Bovendien zal er een
flinke bezuinigingsoperatie nodig zijn
om de zaak draaiende te houden.
Door de economische crisis en het
geldverslindende metroproject zullen
we geconfronteerd worden met flink
wat minder geld voor de stadsdelen.
Het moet uit de lengte of de breedte
komen. Maar ons huidige dagelijks
bestuur begroot zelfs vrolijk verder
voor 2011 en 2012! Regeren over je
graf heen heet dat.
De begroting
In de begroting is weinig over bezuini-
gen te lezen.
Er wordt een trucje uitgehaald met de
600.000 opbrengst van het parkeer-
fonds. Dit bedrag wordt niet gebruikt
voor een mobiliteitsfonds waarmee de
verkeersveiligheid in Slotervaart wordt
verbeterd maar gaat in de algemene
begroting. Opmerkelijk is ook dat
er 250.000 euro wordt uitgetrokken
voor het interventieproject Sloterplas,
500.000 euro voor extra gebied- en
projectontwikkeling,75.000 euro voor
het tegengaan van radicalisering en
bijna 200.000 voor interne aanpas-
singen van de administratie van het
stadsdeel Slotervaart.
Daartegenover staat dat er 500.000
euro minder wordt gereserveerd voor
veiligheid. De drie nieuwe samenge-
voegde stadsdelen moeten maar een
heel nieuw plan maken volgens het
huidige dagelijkse bestuur. Er wordt
ook geen 30.000 euro meer uitgetrok-
ken voor de maaltijden voorziening van
de Coronelschool. Een echte misser!
Er gaat 200.000 euro bezuinigd wor-
den op onderhoud groen. Twee keer
onkruid borstelen in plaats van acht
keer lijkt ons geen goed plan. De open-
bare ruimte zal er nog onverzorgder
gaan uitzien. We houden nog één
kerstboompje van de zes over en de
afvalstoffenheffing gaat met ruim 7%
omhoog.
Foute keuzes
Volgens ons, de Tulpen voor
Amsterdam, zijn het de verkeerde keu-
zes. Wij willen geen geld meer verspil-
len aan antiradicaliseringsprogramma’s
van dhr. Marcouch Zoals we al eerder
hebben betoogd is dat een taak voor
het openbaar ministerie. Het heeft ook
geen enkel concreet resultaat opge-
leverd. Wij willen geen verhoging van
de reinigingsheffing. Opnieuw worden
de mensen met een laag inkomen
hiermee opgezadeld. Het zou juist ver-
standig zijn om hun koopkracht zo min
mogelijk aan te tasten.
Wij willen dat er vooral gekeken wordt
naar de kwaliteit van het onderwijs en
niet naar de kleur van de school. De
vrije schoolkeuze van ouders moet
gehandhaafd blijven. De kwaliteit van
taal en rekenen maar ook het bevorde-
ren van gymonderwijs door bevoegde
docenten.
De verkeersveiligheid rondom de scho-
len moet prioriteit krijgen
Wij willen in het nieuwe stadsdeel
geen uitbreiding van betaald parkeren.
We kunnen nu al amper achterhalen
wat er met de opbrengst gebeurt. De
noodzaak is tot nu toe ook nooit over-
tuigend aangetoond.
Wij willen extra aandacht voor kwets-
bare groepen zoals de ouderen.
De voor hen noodzakelijke voorzienin-
gen moeten minimaal in stand blijven
maar eerder uitgebreid dan opgeheven
worden. Vooral deze groep verdient
onze onvoorwaardelijke steun. De bibli-
otheek op het Sierplein moet dan ook
gewoon open blijven!
Wij willen geen grote projecten rond-
om onze Sloterplas. Geen gebouwde
of drijvende objecten. De Sloterplas
moet groen blijven!
Wij willen meer aandacht voor werk-
gelegenheid. Door scholing en werk
krijg je mensen in een goede leef en
woonsituatie.
Wij willen stedelijke vernieuwing maar
dan wel in samenspraak met de bewo-
ners.
De Tulpen voor Amsterdam zullen
woensdag de nodige kritiek leveren op
deze begroting die net als vorig jaar
weer door de meerderheid van PvdA
en Groen Links blindelings zal worden
aangenomen.
Net als vorig jaar , toen de oppositie
ongeveer 36 wijzigingsvoorstellen
indienden, zullen ze er zich weer niets
van aantrekken. Pas op 3 maart 2010
zal duidelijk worden wat de bewoners
van het stadsdeel er allemaal van
vonden. Ondertussen kunnen belang-
stellenden voor onze lijst zich melden
via tulpenvoor@gmail.com waardoor
de nieuwe stadsdeelraad van Nieuw
West een ander gezicht zal krijgen.
Voor meer informatie kunt u ook kijken
op www.janengel.nl of bellen naar 06
22135917 .
Jan Engel, lijsttrekker Tulpen voor
Amsterdam Nieuw West
Pieter Beste
Clyde Moerlie , lijsttrekker Tulpen voor
Amsterdam Centrale Stad
Ingezonden
Slotervaart – Op woensdag 11 november
werd door heel Nederland, Vlaanderen
en verder weg in sommige streken in
Europa de naamdag van Sint-Maarten
gevierd. Ook in Slotervaart, waar de
kinderen niet alleen deur tot deur hun
mooiste liedjes zongen, maar ook in
een gezamenlijke lampionnenoptocht
door de wijk trokken. Dit sfeervolle
idee, inclusief accordeonist en ach-
teraf chocolademelk en zelf te ver-
warmen marshmallows in zorgcentrum
De Schutse, komt van ‘Buurt naar
Buiten’, een groep van buurtbewoners
die samen willen werken aan de ver-
betering van het buitenleven in de wijk.
Vandaar een rondje door de buurt deze
avond langs de plekken die opgeknapt
en leuker kunnen worden. Zie ook www.
buurtnaarbuiten.blogspot.co m of mail
met ideeën of helpende handen naar
buurtnaarbuiten@gmail.com.
Turbozwemmen: 26 kinderen halen A-diploma
Sinte, Sinte Maarten
Dankzij Marcouch gaat het
beter in Slotervaart
55 Procent van Amsterdamse
PvdA-stemmers wil dat Marcouch lijsttrekker
PvdA Nieuw-West wordt
Amsterdammers de vraag voorgelegd
hoe zij over Marcouch in zijn periode
als stadsdeelvoorzitter oordelen en wie
volgens hen de PvdA-lijst zou moeten
aanvoeren.
Daarbij is onderscheid gemaakt naar
Amsterdammers van Marokkaanse her-
komst uit Nieuw West, PvdA-kiezers en
overige Amsterdammers.
Alle Amsterdammers samen beoorde-
len het optreden van Marcouch als
stadsdeelvoorzitter met het rapportcijfer
7, bij degenen die zeggen PvdA te
zullen stemmen als er nu verkiezingen
worden gehouden is dat 7,6. Het gemid-
delde rapportcijfer voor Marcouch onder
Amsterdammers van Marokkaanse her-
komst uit Nieuw West is 5,6; bij PvdA-
kiezers in deze groep is dat 6,6.
De belangrijkste oorzaak voor het ver-
schil is het feit dat onder Amsterdammers
van Marokkaanse herkomst meer
extreem lage rapportcijfers worden
gegeven en iets minder extreem hoge.
Op de vraag wie de PvdA-lijst in Nieuw
West zou moeten aanvoeren zegt bijna
de helft van de Amsterdammers ‘weet
niet’ of ‘maakt niet uit’. Veertig procent
antwoordt Marcouch en 4% Baadoud,
terwijl 8% aangeeft aan iemand
anders de voorkeur te geven. Van de
Amsterdammers van Marokkaanse
herkomst uit Nieuw West zegt 31%
de voorkeur aan Marcouch te geven,
17% noemt Baadoud; 13% zou iemand
anders willen en 38% heeft geen uitge-
sproken mening.
Bij de PvdA-kiezers in beide groepen
liggen de percentages als volgt. Van alle
Amsterdammers die zeggen PvdA te
gaan stemmen zegt 55% Marcouch op
als lijsttrekker te willen (Baadoud: 5%).
Bij Amsterdammers van Marokkaanse
herkomst in Nieuw West die zeggen
PvdA te gaan stemmen is dat 50%
(Badoud:12%).
Bron: onderzoek O+S, in opdracht van
AT5 en Het Parool
Tulpen voor Amsterdam en
de Begroting 2010
Page 23Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 124 • PAGINA 5
Afval
Meldingen, aanvraag grof vuil ophalen:
ma t/m vr 8-15.30 uur, 0800-0233769 of klachtformulier op
www.slotervaart.amsterdam.nl/loket (grof vuil ophalen
alleen telefonisch).
Zelf gratis brengen: bouwafval, tuinafval of apparaten
kunnen naar Afvalpunt Henk Sneevlietweg 22, naast de
stadsdeelwerf, ma t/m za 8-17 uur, telefoon 14020,
www.afvalpuntamsterdam.nl.
NB: bij asbesthoudend materiaal gelden speciale regels.
Bezoekadres
Pieter Calandlaan 1, 1065 KH Amsterdam, tel 14020,
info@slotervaart.amsterdam.nl; www.slotervaart.amsterdam.nl
Gratis digitale nieuwsbrief
Actuele besluiten: www.slotervaart.amsterdam.nl/actueel/
nieuwsbrief;
Bekendmakingen, van kapvergunning tot opgebroken weg:
www.overheid.nl/bekendmakingen
Bestuur spreken, inspreken deelraad
Afspraak met Dagelijks Bestuur: bestuurssecretariaat,
020-7989265
Inspreken: griffier deelraad, 020-7989437,
griffier@slotervaart.amsterdam.nl, graag 24 uur tevoren
Burgerzaken
Alle werkdagen 8.30-15 uur, behalve woensdag: 12-18 uur;
telefonisch 14020, 9-11.30 uur en 13.30-15 uur.
www.slotervaart.amsterdam.nl/loket
Zorgloketten
Zorg over buurtgenoten, last van buurtgenoten:
Meldpunt Zorg en Overlast, telefoon 020-7989333
Vragen over wonen, zorg en welzijn: Loket Zorg en
Samenleven, Pieter Calandlaan 5-7, 020-7989585
Vergaderingen
De vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk
voor geïnteresseerden.
Deelraadvergadering Begroting 2010
Datum: 18 november 2009
Tijd: 18.15 uur
Plaats: Pieter Calandlaan 1, raadzaal
Agenda:
1.
Opening en vaststelling agenda
2.
Open microfoon, aanvang 18.15 uur
3. Mededelingen
4. Vragenrondje
5.
Concept verslagen Raadscommissie I, II en III en
rekeningencommissie
6. Ingekomen
stukken
7. Begroting
2010
- Algemene Beschouwingen door de fractievoorzitters
- reactie dagelijks bestuur
- bespreking in tweede termijn
- reactie dagelijks bestuur
-
stemming
amendementen
-
stemming
moties
-
stemming
begroting
8. Sluiting
N.B. Indien de eerste termijn na omstreeks 22.00 uur eindigt,
wordt de vergadering geschorst en op donderdag 19 novem-
ber om 19.30 uur voortgezet.
Vergadering Raadscommissie II
(Veiligheid, Welzijn / Onderwijs, Algemene Zaken,
Communicatie & Participatie en Personeel & Organisatie)
Datum: 26 november 2009
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Pieter Calandlaan 1, raadzaal
1.
Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3.
Conceptverslag vergadering RC II, d.d. 15 oktober 2009
4. Toezeggingen
portefeuillehouder
5. Ingekomen
stukken
6. Financiering
‘Verbeterprogramma
energie
en
binnenmilieu basisscholen
7.
Afwikkeling nieuwbouw basisschool Sint Jan de Doper
8.
Huisvestingsprogramma en –overzicht primair
onderwijs 2010
9. Notitie
Brede
Talentontwikkeling
stadsdeel
Slotervaart
10. Rondvraag
11. Sluiting
Vergadering Raadscommissie I
(Stedelijke Vernieuwing, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken,
Volkshuisvesting, Bouw- en Woningtoezicht, Financiën en
Burgerzaken )
Datum: 25 november 2009
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Pieter Calandlaan 1, raadzaal
1.
Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3.
Conceptverslag vergadering RC I, d.d. 14 oktober 2009
4. Toezeggingen
portefeuillehouder
5. Ingekomen
stukken
6.
Afsluiten grondexploitatie Overtoomse Veld Noord
A10-strook 1e fase
7.
Precarioverordening 2010 en tarieventabel
8.
Staanplaatsgelden 2010 en tarieventabel
9.
Implementatie Beleidsnotitie Bouwlawaai en
werktijdontheffing september 2009
10. Rondvraag
11. Sluiting
Besluitenlijst deelraad
Slotervaart 11 november 2009
Actualisatie Visie Wonen september 2009, incl. 2e Nota van
beantwoording
Conform voorstel besloten
Tweede bestuursrapportage 2009
Conform voorstel besloten
Legesverordening 2010 en tarieventabel 2010
Conform voorstel besloten
Wijziging vergaderschema 2009 – 2010
Conform voorstel besloten
Uitwerkingsplan Hoefijzer Staalmanpleinbuurt
Conform voorstel besloten
Jaarrekening 2008 Stichting Openbaar Basis Onderwijs
Westelijke Tuinsteden
Conform voorstel besloten
Voordracht nieuwe voorzitter bestuur Stichting Openbaar
Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden
Conform voorstel besloten
Wijziging samenstelling raadscommissies 2009 - 3
Conform voorstel besloten
De besluiten kunnen (op afspraak) worden ingezien bij de
griffie en in het bestuursinformatiesysteem van het stadsdeel,
www.slotervaart.amsterdam.nl.
Kennisgeving
Legesverordening en
-tarieven 2010
De deelraad Slotervaart heeft in zijn vergadering van 11
november 2009 de Legesverordening en -tarieven 2009 vast-
gesteld. De verordening en de tarieven treden in werking op
1 januari 2010 en liggen ter inzage bij de receptie van het
stadsdeelkantoor.
Bouwvergunningen
Telefonisch spreekuur (14020) voor informatie en het
indienen van een mondelinge zienswijze: dagelijks 8.30
- 10.00 uur.
Inzien bouwplannen: dagelijks bij loket Bouw en
woningtoezicht van 8.30 - 10.00 uur
Aangevraagde bouwvergunningen

Johan Huizingalaan 195
Op 3 november 2009 is een aanvraag om bouwvergun-
ning R81/0109 BWT 2009 ontvangen voor het plaatsen van
gevelreclame.
• Vorselaarstraat 54
Op 4 november 2009 is een aanvraag om bouwvergunning
2e fase R82/0110 BWT 2009 ontvangen voor het uitbouwen
van de zijgevel.

Willem roelofstraat 5
Op 5 november 2009 is een aanvraag om bouwvergunning
R81/0111 BWT 2009 ontvangen voor het veranderen van de
bestemming.
• hendrikje Stoffelsstraat 1
Op 9 november 2009 is een aanvraag om lichte bouwver-
gunning R85/0112 BWT 2009 ontvangen voor het gedeelte-
lijk vernieuwen van de lichtreclame.
Verleende bouwvergunningen

Theodoor van Hoytemastraat 1 -53
Op 11 november 2009 is bouwvergunning R85/0101 BWT
2009 verleend voor het geheel veranderen van de entree-
deur van het gebouw.

Jan Tooropstraat 401
Op 11 november 2009 is bouwvergunning R81/0099 BWT
2009 verleend voor het oprichten van een medisch audito-
rium in een reeds casco opgeleverde ruimte.
Verleende sloopvergunning

Jan Tooropstraat 164
Op 28 oktober 2009 is sloopvergunning R20/0027 BWT
2009 verleend voor het verwijderen van asbest.
Evenementenvergunningen
Kap- en evenementenaanvragen kunt u dagelijks inzien
aan het loket Bijzondere Wetten van het stadsdeelkantoor.
Gedurende de openingstijden kunt u telefonisch informatie
over alle vergunningen krijgen op nummer 14020 (5 cijfers
zonder 020 vooraf).
Aangevraagde evenementenvergunning
• Sierplein
Op 5 november 2009 is een aanvraag om evenementenver-
gunning Slov/2009/11701 ontvangen voor het organiseren
van een kunst, cultuur en educatieproject van 6 maart 2010
tot en met 22 maart 2010.
Verkeersbesluiten
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Slotervaart maakt bekend,
volgens artikel 26, lid 2 van het Besluit administratieve bepa-
lingen inzake het wegverkeer, dat op 3 november 2009 de
volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Instellen laad – en loszone op het koningin
Wilhelminaplein voor het World Fashion Center

Instellen taxistandplaats op heet koningin Wilhelminaplein
voor het World Fashion Center
Inzage vanaf 18 oktober voor de duur van zes weken
De verkeersbesluiten, inclusief de situatietekeningen, liggen
vanaf 18 november 2009 ter inzage bij de balie van het stads-
deelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1, geopend van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Op grond van artikel 7.1, eerste lid van de Algemene wet
bestuursrecht kan binnen zes weken na publicatie tegen dit
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend
bij het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Slotervaart, Pieter
Calandlaan 1, 1065 KH Amsterdam. Vermeld in uw bezwaar-
schrift: uw naam, de datum, tegen welk besluit u bezwaar
maakt en uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van
het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan
hangende de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen.
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Amsterdam 18 november 2009
De secretaris van het stadsdeel,
J.W.J. Ruiter
Zienswijzen, bezwaar- en beroepsprocedure
Bij aanvragen
De belanghebbende die bedenkingen heeft tegen het verlenen
van een bouw-, kap,- of evenementenvergunning kan zijn ziens-
wijze binnen twee weken na de publicatiedatum naar voren bren-
gen. Uw reactie kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het
stadsdeel Slotervaart, Pieter Calandlaan 1, Postbus 2010, 1000 CA
Amsterdam.
Bij besluiten
De belanghebbende bij een besluit tot verlening van een vergun-
ning kan op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de datum van toezending van
de vergunningverlening aan de aanvrager, tegen dit besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van
het stadsdeel Slotervaart, Pieter Calandlaan 1, Postbus 2010, 1000
CA Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de
werking van een besluit niet op.
Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaar-
schriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector
Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Ontheffing
De belanghebbende bij een ontheffing op grond van artikel 3.22
of 3.23 van Wet ruimtelijk ordening kan op grond van artikel 7:1
van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na datum
van toezending daarvan aan de aanvrager, een gemotiveerd
beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector
Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een
besluit niet op.
Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de beroep-
procedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector
Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Inspraak concept
uitwerkingsplan Spoorstrook
Zuid XL – fase 1
Van 19 november tot en met 30 december 2009 ligt het con-
cept uitwerkingsplan Spoorstrook Zuid XL – fase 1 ter inzage
op de volgende adressen:
• Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1,

bibliotheek Overtoomse Veld, Marius Bauerstraat 233 c,

Stichting Eigenwijks, Jan Tooropstraat 6,

Wijkkantoor Eigen Haard, Suze Robertsonstraat 1.
Eigen Haard heeft voor Spoorstrook Zuid XL in Overtoomse
Veld een concept uitwerkingsplan gemaakt. Het deelgebied
Spoorstrook Zuid XL bestaat uit verschillende ontwikkelingslo-
caties en het spoorpark. Voor de eerste fase van herontwik-
keling ligt de focus binnen dit deelgebied op het voormalig
stadsdeelkantoor en het Kliqgebouw, vandaar dat er gespro-
ken wordt van een Uitwerkingsplan Spoorstrook Zuid XL −
Fase 1. Op de locatie van het voormalig stadsdeelkantoor en
het Kliqgebouw aan de Jan Tooropstraat 15 komen ongeveer
80 woningen. Van de 24 sociale huur woningen zijn er 6 grote
woningen, met minstens vijf kamers. Sommige woningen
kijken uit op het park. En in het vijf hoge appartementencom-
plex aan de Jan Tooropstraat worden op de begane grond
flexibele woonwerkwoningen gerealiseerd. Het park van circa
vijfduizend vierkante meter krijgt grote bomen, een waterplein
en een speelplaats. Dit spoorpark krijgt twee ingangen, van-
uit de Marius Bauerstraat en via het verlengde van de Thorn
Prikkerstraat. Ongeveer tweehonderd van de zeshonderd
schoolwerktuinen krijgen een nieuwe locatie.
Inzage 19 november t/m 30 december
Graag horen wij wat u van het plan vindt. U kunt uw reactie
van 19 november tot en met 30 december sturen naar het
Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Slotervaart, Postbus 2010,
1000 CA Amsterdam, of per e-mail naar info@slotervaart.
amsterdam.nl.
Inspraakavond
De inspraakavond vindt plaats bij Stichting Eigenwijks
op maandag 30 november 2009 van 19.30 tot 21.30 uur.
Voorafgaande aan de officiële inspraak wordt door Eigen
Haard een informatiemarkt georganiseerd vanaf 17.00 uur.
Page 24Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 137 • PAGINA 6
Westerpost
Slotervaart
n vervolg van de voorpagina
Keurslager Nieuw-Sloten en Buro
Beehive waren beide, volgens de jury,
goede kanshebbers. De eerste doet
veel op milieugebied binnen de moge-
lijkheden die daarvoor zijn als reguliere
slager. Buro Beehive zet zich vanuit een
eigen visie in voor de maatschappij en
het milieu.
Bakkerij Groothuis (Hageland) kreeg een
aanmoediginsprijs. Dit bedrijf is volgens
de jury goed op weg om volgend jaar
de Ondernemers Milieuprijs te winnen.
Andere ondernemers die genomineerd
waren, waren Doesburg Hairstyling, Dijk
en van Emmerik, Beeldenwerk en ICT
Alternative.
De jury was onder de indruk van de
genomineerde bedrijven en de manier
waarop zij, elk op hun eigen wijze,
milieuvriendelijk ondernemen. De jury
spoort de genomineerden dan ook aan
om hun prestaties te blijven verbeteren
en anderen hiermee te inspireren.
www.slotervaart.amsterdam.nl/
ondernemen
In de agenda van Mona Lisa Daniels
heeft vast een grote cirkel gestaan
om woensdag 11 november. Op die
dag mocht zij een prijs in ontvangst
nemen waar iedere vrouw dolblij mee
zou zijn: 1.200 euro aan fashion-
cheques. Het decor voor dit feeste-
lijke moment? Het TNT Postkantoor
in de Bruna aan het Belgiëplein.
Mona Lisa Daniels kan het komende
jaar rekenen op het ene shopfeestje na
het andere. Modecadeaubon fashion-
cheque stuurt haar iedere maand een
cheque ter waarde van 100 euro die zij
bij ruim 2.000 modewinkels door heel
Nederland kan inwisselen. De eerste
cheque werd persoonlijk uitgereikt.
Wat heeft u precies gedaan om deze
hoofdprijs in de wacht te slepen?
Ik heb een bonnetje ingevuld uit de Er
is Post van de maand september en
ingeleverd bij het TNT postkantoor in de
Bruna aan het Belgiëplein. Eind oktober
kreeg ik een brief waarin stond dat ik
voor 1.200 euro aan modecadeaubon-
nen van fashioncheque had gewon-
nen. Ik heb de brief écht een paar keer
moeten lezen. Nooit eerder heb ik zo’n
mooie prijs gewonnen!
Kende u fashioncheque al?
Nee, ik wist eerlijk gezegd niet dat
Nederland een modecadeaubon had.
Toen ik op de website van fashion-
cheque keek en er achter kwam bij hoe-
veel verschillende winkels en boetieks
ik de gewonnen cheques kan verzilve-
ren, was ik nog veel blijer met mijn prijs.
Mijn favoriete winkel Gerry Weber staat
er ook tussen en ik verheug me nu al op
het kopen van een prachtig mantelpakje
dat ik daar heb zien hangen. Maar ik ga
ook zeker mijn horizon verbreden en
een kijkje nemen in andere aangeslo-
ten winkels waar ik normaal gesproken
nooit kom.
Gaat u vooral investeren in uw eigen
garderobe? Of kunnen uw man en
kinderen ook rekenen op een modi-
eus cadeau?
Mijn man en kinderen vinden dat ik
eerst aan mezelf moet denken, maar
ik vind het ook ontzettend leuk om mijn
gezin te verwennen met mooie kleding.
We zullen zien!
De stadsdeelraad van het stadsdeel
Slotervaart in Amsterdam stemt in
met het Uitwerkingsplan voor de
Staalmanpleinbuurt. Dat bleek tij-
dens de stadsdeelraadvergadering
van 11 november. Woningcorporatie
de Alliantie heeft in anderhalf jaar
tijd samen met het stadsdeel én de
bewoners van de buurt, een breed
gedragen uitwerkingsplan gemaakt.
Dit maakt, volgens het stadsdeel en
de stadsdeelraad, de vernieuwing
van de Staalmanplein buurt een
voorbeeld voor de vernieuwing van
Amsterdam Nieuw West.
‘Samen gaan we het maken’
De Amsterdamse Staalmanpleinbuurt
wordt de komende tien jaar vernieuwd.
Inzet is de buurt levendiger, veiliger
en aantrekkelijker te maken met veel
ruimte voor wonen, werken en maat-
schappelijke functies. Woningcorporatie
de Alliantie neemt de grootschalige
vernieuwing geheel voor haar rekening.
Het belang van de bewoners uit de
buurt staat hierbij voorop. ‘Samen gaan
we het maken’ is de basis. In een uitge-
breid participatietraject is met bewoners
gewerkt aan het Uitwerkingsplan. In dit
traject zijn de bewoners nauw betrok-
ken bij het maken van de plannen. Er
is serieus gehoor gegeven aan voor-
keuren en belangen van bewoners in
de wijk. Daarnaast is er richting bewo-
ners altijd duidelijkheid en openheid
geboden in de besluitvorming. Deze
nauwe samenwerking heeft er onder
andere toe geleid dat bewoners zonder
tussenwoning direct kunnen verhuizen
naar een nieuwe woning hun eigen wijk.
In het Uitwerkingsplan wordt aangege-
ven waar, hoeveel en welke woningen,
voorzieningen, groen, speelruimte en
parkeerplaatsen er straks in de buurt
komen. De bewoners stemden in febru-
ari 2009 zelf over de plannen: 94% van
de bewoners bracht een stem uit en
ruim 72% zei ‘ja’ tegen de vernieuwings-
plannen. Nu ook de stadsdeelraad heeft
ingestemd, kan de vernieuwing écht
beginnen.
Fysieke vernieuwing
In de Staalmanpleinbuurt werkt de
Alliantie aan het nieuwbouwproject
Jamboni (www.jamboni.nl). Op de loca-
tie ter hoogte van de Ottho Heldringstraat
en het Abraham Staalmanplein in
Amsterdam verrijzen de komende peri-
ode 313 nieuwe woningen: 24 eenge-
zinswoningen en 118 appartementen
voor de verkoop, 19 vrije sector en 152
sociale huurappartementen. Daarnaast
komen er diverse andere voorzieningen
waaronder een moskee, het Community
Center Einstein, diverse zorgvoorzie-
ningen, een wijkrestauran t en een
park met speelvoorzieningen. Verder
worden in de Staalmanpleinbuurt 300
bestaande woningen gerenoveerd. 600
woningen worden gesloopt. Hiervoor
komen nog eens 600 nieuwbouwwo-
ningen in de plaats, met aanvullende
voorzieningen/bedrijvigheid. Ook is het
behoud van een aantal monumentale
gebouwen een belangrijk onderdeel in
de plannen. De komende fase, waarin
het Uitwerkingsplan wordt uitgevoerd,
zal de Alliantie nauw blijven samenwer-
ken met de bewoners uit de buurt.
=De Alliantie biedt met de vernieuwings-
plannen de bewoners de mogelijkheid
om een stap in hun wooncarrière te zet-
ten. Zo krijgen huurders van de Alliantie
uit de buurt voorrang bij koop. Ook geeft
de Alliantie al haar reguliere huurders
de garantie op een passende woning in
de vernieuwde buurt. Omdat de Alliantie
eerst woningen bouwt voor zij sloopt of
renoveert, kunnen bewoners direct naar
hun nieuwe woning. De bewoners hoe-
ven dus maar één keer te verhuizen.
Daarnaast houdt de Alliantie de huren
betaalbaar met een speciaal huursy-
steem en krijgen de bewoners korting
op de kosten voor een parkeerplaats.
Sociaal economische vernieuwing
In de Staalmanpleinbuurt richt de
Alliantie zich niet alleen op de fysie-
ke vernieuwing. Zij besteedt ook veel
aandacht aan de sociaaleconomische
situatie van de bewoners. De Alliantie
biedt de huidige bewoners de mogelijk-
heid zich te ontwikkelen. Hiervoor zijn
verschillende initiatieven ontwikkeld.
Zo zijn de adviseurs van Staalkans
bij alle huurders langs geweest om
hun persoonlijke situatie te bespre-
ken. Staalkans is een initiatief van de
Alliantie en het stadsdeel dat bewoners
helpt bij vragen over werk en inkomen,
onderwijs en vrije tijd, gezondheid en
welzijn.
Stadsdeel Slotervaart heeft drie elektri-
sche scooters voor de stadsdeelwerf
aangeschaft. De scooters worden door
de handhavers openbare ruimte en de
opzichters, van de reiniging en beheer
openbare ruimte, gebruikt om door
het stadsdeel te rijden. Elektrische
scooters zijn zeer energiezuinig en
goed voor de luchtkwaliteit. Tijdens het
rijden komen geen CO2 en vervuilende
stoffen vrij. Slotervaart heeft de ambi-
tie om op het gebied van elektrisch
vervoer voorop te lopen.
(Foto: Btissam Hanchaou
Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch ontvangt uit handen van actieve vrijwi-
ligers van activiteitencentrum het Anker een prijs voor zijn inzet voor de buurt
en de buurtbewoners. Dit gebeurde op een buurtfeest van activiteitencentrum
het Anker. Zij organiseerden die dag activiteiten voor kinderen, volwassen en
ouderen. Locatie Anker:Jacques Veltmanstraat 427
Dit jaar is het tien jaar geleden dat
verpleeghuis Slotervaart voor het
eerst een maandelijkse filmavond
met diner vooraf organiseerde voor
oudere wijkbewoners. Deze heugelij-
ke gebeurtenis werd gevierd met een
extra feestelijk buffet waaraan ook
de vrijwilligers en andere medewer-
kers, die maandelijks helpen ‘diner
met film’ mogelijk te maken, voor één
keer aanschoven en in het zonnetje
werden gezet.
Corry Baarsma, coördinator vrijwilligers
van zorginstelling Cordaan, regio West,
bedankte in haar toespraak de vrijwil-
ligers, waarvan sommigen zich al tien
jaar belangeloos voor dit evenement
inzetten. “Een filmavond met diner
vooraf kenden we al voor bewoners
van verpleeghuis Slotervaart. Maar we
wilden ook iets doen voor oudere buurt-
bewoners uit Slotervaart die zich prima
kunnen redden, maar moeilijk alleen
de deur uitkomen, en dat zeker ’s
avonds niet durven. Samen met instel-
lingen voor zorg- en welzijn is het
idee van de grond gekomen. Bewoners
die hieraan mee willen doen, kunnen
zich daarvoor aanmelden bij Impuls,
de Maatschappelijke Dienstverlening
Slotervaart. Maar het zijn toch vooral de
vrijwilligers die het evenement mogelijk
maken. De kosten voor de deelnemers
moesten zo laag mogelijk blijven want
geld mag voor de deelnemers geen
belemmering zijn om een gezellige mid-
dag en avond te hebben.”
“Alle werk gebeurt door vrijwillige rs.
Alleen het koken en het uitzoeken van
de geschikte films gebeurt door werk-
nemers van Cordaan. De vrijwilligers
doen het overige werk: van het halen
en brengen van de bewoners met bus-
jes, tot en met het in orde brengen van
de eet- en filmzaal aan toe. Ook het
serveren van de maaltijd en het draaien
van de film. Evenals het opruimen en de
afwas na afloop van de avond. Zonder
deze ploeg vrijwilligers kunnen we de
oudere buurtbewoners niet maandelijks
zo’n compleet verzorgde middag en
avond aanbieden,” aldus een dankbare
Corry Baarsma.
Tien jaar vrijwillige inzet voor
‘Diner met film’ feestelijk gevierd
Als blijk van dank voor hun, vaak al jarenlange belangeloze inzet werden vrijdag 30
oktober de vrijwilligers van de maandelijkse ‘Diner met film’ geëerd met een buf-
fet en een cadeaubon.
Vrijwilligers
bedanken Marcouch
Vernieuwing Amsterdamse Staalmanpleinbuurt van start na succesvolle participatie door bewoners
Stadsdeelraad Slotervaart stemt in met
het Uitwerkingsplan Staalmanpleinbuurt
Hoofdprijs fashioncheque van
TNT Post actie valt op Belgiëplein
TNT Postkantoor Bruna decor voor feestelijke uitreiking
fashioncheque geeft TNT
glamour
De modecadeaubon fashion-
cheque was al verkrijgbaar bij
postkantoren, maar is sinds kort
verkrijgbaar bij ruim 1.000 TNT
postkantoren door heel Nederland.
TNT retailmanager Diana Lansu
is blij met de komst van fashion-
cheque: “De eerste reacties van
onze medewerkers zijn positief.
fashioncheques zijn prachtig vorm-
gegeven en geven ons assortiment
absoluut meer glamour.” Ook Leo
van der Haagen van Bruna Sloten
is zeer te spreken over de mode-
cadeaubon: “Nu ik het verhaal ken,
sta ik volledig achter deze bon.
fashioncheque maakt het mogelijk
om mode cadeau te doen, zonder
risico op een miskoop. Mooi toch!”
Page 25Top

2007 dat zij hoorde dat ze de prijs van de Jonge
Jury had gewonnen en hoe ze die met een zoen
in ontvangst nam. “Ik zag die voetballers altijd
die beker kussen. Dat leek me wel een mooie.”
Tarzan
Veel te weten kwamen de leerlingen en docen-
ten van Maren Stoffels. Dat ze zich ooit had
opgesloten in het schooltoilet en zo een geheim
opving van medeleerlingen, wat meteen het
onderwerp van het boek ‘Sproetenliefde’ werd.
(Of de zaal ook weet dat er een wc-bril met de
naam Maren bestaat bij Ikea. Een saai model,
dus ze heeft hem niet gekocht.) Dat ze dit jaar
als een Tarzan aan een liaan moest hangen
bij de uitreiking van de Jonge Jury omdat zij
die (weer) had gewonnen met ‘Sproetenliefde’.
De mislukte salto is op You Tube te zien, tipte
ze de leerlingen eerlijk. En ook leuk: de lunch
met de Koninklijke familie. In de categorie wat
Stoffels niet leuk vindt: “De interviews waarbij
de stomste dingen die je zegt groot boven het
artikel komen te staan.”
Annie
Tijdens het vragenrondje bleek dat ze geen
jongensboeken wil schrijven (“ik kan met niet in
jongens inleven”), dat Pippi Langkous vroeger
haar favoriete boek was, Annie M.G. Schmidt
nog altijd haar favoriete schrijfster is en dat ze
hoopt op een verfilming van Sproetenliefde.
Maar eerst komt volgende week het nieuwe
boek uit. Een samenwerking met Hans Kuyper,
de schrijver die ze ooit schreef dat zij ook schrijf-
ster wilde worden. ‘Je bent van mij’ is de titel.
Honderden leerlingen op het Hervormd Lyceum
West zullen het, zeker na dit optreden, graag
willen lezen.
Zie ook www.marenstoffels.nl en stoffelsmaren.
hyves.nl
18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 120 • PAGINA 7
Slotervaart – Honderden eerste klassers kwamen vori-
ge week donderdag luisteren naar Maren Stoffels. De
(pas) 21-jarige schrijfster vertelde over haar leven.
Over de alledaagse dingen, met veel kwinkslagen, en
over haar debuut in 2005.
n Shirley Brandeis
Dat had ze maar mooi opgemerkt in de bus op weg naar
het Hervormd Lyceum West. De meisjes die achter haar
aan elkaar vertelden dat ze het boek van ‘die Stoffels die
bij hun op school kwam voorlezen’ niet hadden gelezen.
Gegniffel onder de leerlingen. Stoffels lag meteen goed bij
de pubers. Haar levensverhaal deed het ook goed. Hoe
haar vier jaar oudere broer haar vlak na de geboorte het
liefst in de prullenbak wilde stoppen, hoe haar leraren op
de basisschool haar wel erg veel vonden praten (waarna ze
op advies alles ging opschrijven wat ze wilde vertellen) en
hoe zenuwachtig ze was op haar eerste schooldag waarbij
ze met verkeerde outfit en kapsel voor een jongen werd
aangezien. Het zat de jonge Maren Stoffels niet mee, dat
wilde ze maar al te graag delen met de leerlingen die nu
midden in die fase zitten.
Zoen
Haar verder luchtige speech werd af en toe onderbroken
voor een vraag aan het publiek en wie goed had opgelet,
kon daarmee een sleutelhanger van Stoffels verdienen.
Honderden gretige handjes gingen de lucht in. Hoe haar
eerste boek heette, wilde ze van de leerlingen horen. Het
goede antwoord: ‘Het boek van tienduizend gulden’ dat ze
op haar negende schreef (en dus een sleutelhanger voor
het goede antwoord). Haar professionele debuut werd
‘Dreadlocks en Lippenstift’, een boek over een stoer meisje
en een meisje met roze kleren, waarvan ze het manuscript
stoutmoedig opstuurde aan schrijver Hans Kuyper. Op haar
zeventiende lag het boek in de winkel. Uitgeverij Leopold
had Stoffels ontdekt. Heel jong lezend Nederland inmiddels
ook. In de aula van het Hervormd Lyceum West toonde
Stoffels na haar baby- en jeugdfoto’s ook het moment in
Stadsdeel, woningbouwcorporatie De
Alliantie, leerlingen van het Islamitisch
College en buurtbewoners zijn tien dagen
lang in de Jacob Geelbuurt bezig geweest.
Met stratenmakers, hogedrukspuitreinigers,
vuilniszakken en papierprikkers is de buurt
schoon en heel gemaakt.
Deze keer waren de Jacob G
eelstraat,
Hermanus van der Tuukhof, Christiaan Snouck
, Hurgronjehof en de Hemsterhuisstraat aan de
beurt. Vier keer per jaar worden schoonmaak-
en herstelacties georganiseerd.
De resultaten uit de actieweek
-
het openbaar groen is gesnoeid en het
onkruid is geborsteld
-
de speelplekken van Christiaan Snouck
Hurgronjehof en Hermanus vd Tuukhof heb-
ben een onderhoudsbeurt gekregen
-
de graffiti op het voetbalveldje van de Jacob
Geelstraat is verwijderd
-
het voetbalveldje in de Jacob Geelstraat
heeft een nieuwe basket gekregen
-
verzakkingen en struikelgevaren zijn hersteld
-
de grofvuilcontainer is 10 dagen van locatie
verwisseld
-
bij stichting Ekmel zijn nieuwe fietsenrekken
geplaatst
-
voor stichting Ekmel zijn de oude fietsenrek-
ken verwijderd voor een breder trottoir
-
er zijn 24 fietswrakken verwijderd
-
er zijn twee zitbankjes hersteld
-
er zijn nieuwe paaltjes geplaatst in de
Hermanus van der Tuukhof en Christiaan
Snouck Hurgronjehof om het autoverkeer
tegen te gaan
-
de tweede klassen van het Islamitisch
College Amsterdam hebben natuur- en
milieu educatie van het stadsdeel gekregen
-
de tweede klassen van het Islamitisch
College Amsterdam hebben 23 vuilniszak-
ken zwerfafval opgehaald
-
en woningbouwcorporatie de Alliantie heeft
schoonmaak- en herstelwerkzaamheden uit-
gevoerd in de portieken en bergingen
De volgende Jacob Geel, schoon en heel actie
staat gepland voor eind januari 2010.
Met bewoners wordt nog afgesproken welke
straten dan een schoonmaak- en herstelbeurt
krijgen.
Wie verdient de Vrijwilligersprijs 2009? De Kampioen van Slotervaart ontvangt een wisselbeker, een waardebon van € 100,- en cheque van € 400,-
om uit te geven aan een goed doel in Slotervaart. Bekijk de Kampioenen die genomineerd zijn op www.vca.nu/kampioenen2009
Kent u nog een Kampioen van Slotervaart? Is hij of zij inwoner van Slotervaart? Meld hem of haar aan op www.vca.nu/kampioenen2009
of bel de Vrijwilligerscentrale Amsterdam Nieuw West 020-4081040 en ontvang het aanmeldingsformulier. Prijsuitreiking op 19 november.
WIE IS DE KAMPIOEN VAN SLOTERVAART?
“We brengen de natuur
de stad in”
Nico Jansen, vrijwilliger
bij Vereniging
De Oeverlanden Blijven!
Wie ben je? Nico Jansen,
52 jaar.
Wat doe je in het dagelijks
leven? Ik werk vier dagen
bij de radiotherapie van het
Antonie van Leeuwenhoek
als moulagetechnicus.
Wat zijn je taken? Ik ben
algemeen bestuurslid, we
reageren op de structuurvisie
van de gemeente, we maken plannen om de waterkwaliteit te
verbeteren. En natuurlijk opruimen, natuurlijke oevers behouden,
snoeien, wallen maken. We brengen de natuur de stad in door
verbindingsroutes te maken, maken bermen vlinder- en insecten-
vriendelijk.
Waarom doe je hier vrijwilligerswerk? De natuur, de buiten-
lucht, de verandering van de seizoenen heeft me altijd aangetrok-
ken. De Oeverlanden is een ruig, natuurlijk terrein, onderdeel
van een scheepvaartroute met een weids uitzicht. Er werken hier
leuke mensen, het is een vriendenclub geworden.
Hoeveel tijd kost dit vrijwilligerswerk? Afhankelijk van het
seizoen één dag in de week.
“Ik vind het heel leuk
om zoveel verschillende
mensen te ontmoeten”
Melanie Graves,
bemiddelaar bij de
Vrijwilligerscentrale
Amsterdam Nieuw West
Wat doe je bij de VCA?
Ik bemiddel mensen die
vrijwilligerswerk zoeken
naar een plek in Nieuw West
of daarbuiten. We hebben
een uitgebreid netwerk van
vrijwilligersorganisaties en
daarom vind ik voor iedereen
wel een vrijwilligersbaan die bij je past.
Is dat vrijwilligerswerk? Nee, voor mij is het een betaalde baan.
Maar op onze vestiging in het centrum werken ook vrijwilligers als
bemiddelaar.
Wat vind je van dit werk? Ik vind het heel leuk om zoveel
verschillende mensen te ontmoeten. En ik ontdek steeds meer
vrijwilligersprojecten en buurtinitiatieven in Nieuw West. Het is
een regio waar heel veel gebeurt.
Wanneer zijn jullie open? Voor een bemiddelingsgesprek kun je
in principe de hele week terecht, je moet wel even een afspraak
maken. Want ik ben ook vaak buiten de deur aan het werk! Dus
wil je weten hoe ik eruit zie? Maak een afspraak!
“Je bent samen
met de ouders bezig
met de toekomst
van hun kind”
Zehra Demirtas,
vrijwilliger bij
Stichting de Witte Tulp
Wie ben je? Zehra Demir-
tas, 22 jaar.
Wat doe je in het dagelijks
leven? Ik doe twee studies,
Pedagogiek en Nederlandse
taal en cultuur aan de VU.
Wat zijn je taken? Ik geef
les, ik begeleid ouders en
leerlingen bij problemen, ik begeleid de vrijwilligers van de Week-
endschool en de vrijwilligers die activiteiten organiseren zoals het
Wetenschapsfestival of de fotowedstrijd.
Waarom doe je hier vrijwilligerswerk? Je bent samen met de
ouders bezig met de toekomst van hun kind. Wat wil jij later wor-
den? Wat is jouw droom? En als je dan een kind met faalangst
ziet presenteren op het Wetenschapsfestival, of vooruitgang ziet
in de schoolprestaties, is dat de beste beloning.
Hoeveel tijd kost dit vrijwilligerswerk? Ik ben vier tot vijf uur
per dag bezig met dit vrijwilligerswerk, maar iemand die twee uur
per week de tijd heeft is van harte welkom.
Foto: Elsbeth Struijk van Bergen
Foto: Elsbeth Struijk van Bergen
Foto: Elsbeth Struijk van Bergen
NIEUW IN SLOTERVAART
De heerlijkste Marokkaanse gerechten
Joh. Huizingalaan 294 Amsterdam
Tel. 020-615 34 10 Geopend van 11.00 - 23.00 uur
Harira, traditionele Marokkaanse
tomatensoep 2,50
Kefta schotel, gegrild gehakt
met kruiden 8,00
Geserveerd met friet of rijst
Maren Stoffels op het Hervormd Lyceum West
“Zeg je stomme dingen,
staat het groot
boven een artikel!”
Maren Stoffels deelt handtekeningen uit
Schoonmaak tiendaagse
Jacob Geel schoon en heel
Page 26Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 138 • PAGINA 8
Westerpost
Slotervaart
Onze heren moesten afgelopen
Zaterdag DSS3 uit Heemskerk ont-
vangen in de Ookmeerhal. We had-
den gelukkig voldoende mensen, al
is het jammer dat bij gebrek aan
scheidsrechters een van onze scherp-
schutter , de wedstrijd moest leiden.
Bert Gravestein deed dat voortref-
felijk maar natuurlijk is het voor
hem ook leuker om te spelen. We
begonnen welgemoed aan de wed-
strijd en hadden aardig controle over
de wedstrijd. Het verbaast met elke
keer weer hoe sommige van onze
mensen in de meest bizarre posities
toch het doel weten te vinden. Tellen
we daar ook nog de prestatie van
onze keeper bij op ,die zelfs penal-
ties stopte dan is het niet zo gek dat
we bij de rust een goede voorsprong
hadden opgebouwd; namelijk 13-8 .
In de rust wist de trainster van DSS2
echter een goed schepje vuur op
haar ploeg te leggen zodat we na de
rust toch wel in de problemen kwa-
men. Zelfs een punt achterstand. Dat
was even angstig maar we vonden
na enkele ogenblikken toch weer
de moed om terug te komen. DSS
bleef echter aandringen maar toch
was onze ploeg ook waakzaam en
hoewel in de eindfase het verschil
toch wat angstig klein was zakte van
beide ploegen het tempo en konden
we met een gerust hart de wedstrijd
winnend afsluiten en zelfs wat uit-
lopen namelijk 21-18. Een leuke
wedstrijd waar we met plezier naar
konden kijken en die toch best een
reclame voor de handbalsport was.
Ook interesse???
Dinsdag om 20.00 uur training in de
Pieter Jelletroestraschool inlichtin-
gen J.v.Driel 6134022.
ROHDA startte deze competitie in het
Friese Noordwolde tegen De Hoeve uit
het gelijknamige dorp met twee debu-
tanten in het team, Maartje van Rossem
en Niek de Jong. Daarnaast keerde
Marnix van Keulen weer terug na een
stage van een half jaar in Griekenland.
In de voorbereiding was het allemaal
nog wat onwennig met de introductie
van de schotklok, maar in deze wed-
strijd vielen alle puzzelstukjes op zijn
plaats en speelde ROHDA een uitmun-
tende eerste helft, die werd afgesloten
met een 12-17 voorsprong voor de
Amsterdammers. Aan de hand van Niek
de Jong en Rene Mol werd er aan de
lopende band gescoord en verdedigend
weinig weg gegeven. De tweede helft
startte ROHDA net zo scherp en al
snel prijkte er 13-19 op het scorebord.
Hierna kwam toch de klad er een beetje
in, het scoren ging plotseling zeer moei-
zaam en De Hoeve kwam langzaam
terug in de wedstrijd, rook zijn kans en
had bij 17-19 ROHDA weer helemaal
in het vizier. Op dat moment moest
Niek de Jong geblesseerd het veld
verlaten en vervangen worden door
Douwe Kranendonk. Douwe was een
waardige vervanger en wist zijn eerste
twee schoten gelijk raak te schieten en
daarmee het geloof weer terug bracht
binnen de ROHDA ploeg. Bij 21-23
kwam De Hoeve nog één keer dichtbij,
maar een benutte strafworp van Debbie
ten Hulsen bracht het verschil weer op
drie met nog enkele minuten te gaan.
De Hoeve gaf het op en ROHDA kon
de wedstrijd daarna rustig uitspelen
naar de 22-26 eindstand, waarbij zowel
Niek de Jong als Rene Mol 6x wisten
te scoren.
Zaterdagavond ontvangt ROHDA,
Drachten in de Ookmeerhal.
Voor liefhebbers die een wedstrijd wil-
len zien met schotklok is dit een mooie
gelegenheid. De wedstrijd begint om
20:35 uur.
De Dolfijn heren waterpolo speelden
afgelopen weekeinde tweemaal. De
winst van de uitwedstrijd op Oceanus
Aalsmeer met 8-4 was een pleister op
de wonde voor coach van de Heuvel
die zijn team de dag ervoor in de
bekerwedstrijd tegen Merwede met
5-8 letterlijk kopje onder zag gaan.
Zaterdag 21 november om 19.15 spe-
len de heren 1 in het Sloterparkbad
om 19.15 uur tegen koploper Meer
Culemborg en de dames om 21.30 uur
tegen de Ham Krommenie. Er zijn op
deze dag waterpolowedstrijden vanaf
15.30 tot 22.00 uur die allen gratis
toegankelijk zijn. Met indrukwekkende
Synchroonzwem shows onder overwel-
digende belangstellende presenteerde
de afdeling Synchroon De Dolfijn afgelo-
pen weekeinde een ongekende werve-
lende dansshow gebaseerd op Le Reve
in de springkuil van het Sloterparkbad.
Dolfijnheren winnen van
Oceanus Aalsmeer
De Dolfijnheren hebben afgelopen
zaterdag goede zaken gedaan door de
uitwedstrijd te winnen van Oceanus in
Aalsmeer. De Amsterdammers begon-
nen direct vel aan de wedstrijd. Het
was dan ook Imre Anniba die de score
opende voor de gasten. Halverwege de
eerste periode verdubbelde Stephen
Gravestein de voorsprong voor de
Dolfijnheren. Oceanus had moeite met
de zoneverdediging en de uitstekend
keepende Frank Viveen.
In de tweede periode was het Rik
Vreeke die tot tweemaal toe met een
hard afstandsschot het net wist te vin-
den. Oceanus wist deze periode nog
wel wat terug te doen door enigszins
op gelukkigerwijze keeper Frank Viveen
te passeren. Er werd van helft gewis-
seld met een 1-4 voorsprong voor de
Amsterdammers. In de derde kwart
bleven de Amsterdammers geconcen-
treerd spelen en maakte het verdedi-
gend geen fouten. Door doelpunten
van de Amerikaanse centrumspeler
Kenny Flanagan en wederom Stephen
Gravestein wisten de gasten zelfs uit
te lopen tot een 1-6 voorsprong. In
de laatste periode werd de concentra-
tie aan Amsterdamse zijde beduidend
minder en werden er meer verdedi-
gende fouten gemaakt wat resulteerde
in drie tegentreffers. Door doelpunten
van Jongeling Jacey Homan en aan-
voerder Smit werd de uiteindelijke score
4-8 in het voordeel van de Dolfijnheren.
Aanvoerder Smit verklaarde na afloop
blij te zijn met het vertoonde spel. “We
hebben de wedstrijd van het begin tot
het einde gedomineerd. Het was een
echte team prestatie. “ Overige spelers
aan Amsterdamse zijde: Bert Woudwijk,
Cedric Sijlbing, Tim Cosulich, Danny
Brouwer en Bert Jonker.
Gratis toegang
waterpolowedstrijden
Men heeft zaterdagmiddag 21 novem-
ber gratis toegang tot negen thuis-
wedstrijden van de Dolfijn in het
Sloterparkbad. Toegang heeft men via
de ingang clubhuis op de eerste etage
van het Sloterparkbad. De wedstrijdmid-
dag begint in de springkuil pupillen en
gemengd meisjes en jongens:
15.30 pupillen o11-2 – Snippen
Oudekerk
16.15 jeugd o13-2 – Meeuwen
Diemen
17.00 jongens o-15-1– Futen
Amstelveen
17.45 jeugd o15-cg2 – Het IJ
18.30 jeugd o-17 – De Ham
Krommenie
19.15 Heren 1– de Meer Culemborg
20.00 Heren 2 – De Vaart Bunschoten
20.45 Heren 3 – Futen Amstelveen
21.30 dames – de Ham Krommenie
Natuurlijk is het fraai ingerichte clubhuis
op de eerste etage geopend tijdens de
wedstrijden voor het nuttigen van een
drankje en hapje.
Bij interesse om direct waterpolo te spe-
len in het Sloterparkbad bij zwemvereni-
ging De Dolfijn kan men internetten met
waterpolo@dedolfijn.com
Afgelopen zaterdag heeft de E-jeugd
van handbalvereniging DSG voor de
tweede keer samen gespeeld met de
jeugd van VOC uit Amsterdam Noord.
Beide teams hebben nog niet genoeg
kinderen voor een volledig team. De
meisjes vinden het heel gezellig samen
en de leiding is blij dat er zo een
oplossing is gevonden om toch te kun-
nen deelnemen aan de toernooitjes.
Elke twee weken spelen de E-jeugd
teams een toernooi in de buurt van
Amsterdam. Het duurt 2 uur en daarin
spelen de teams iedere 3 wedstrijdjes.
Meisjes en jongens van 5,6 en 7 jaar kun-
nen t/m 16 december elke woensdag-
middag gratis mee trainen bij DSG om
te kijken of ze handbal leuk vinden. Dat
gebeurt in het Caland Sportcentrum van
1600 tot 1700 uur. Ook oudere jeugd is
welkom op deze kennismakingslessen.
Bel voor meer informatie met Cisca van
Deelen 06-49990666.
Nieuw West – Als het verzorgings-
huis wordt verbouwd en gerenoveerd
komen enkele bewoners in opstand.
Het wel en wee van het ouder worden
in vernieuwende tijden staat cen-
traal tijdens deze voorstelling van
het Tuinstadtheater. Op zondag 29
november is deze spetterende voor-
stelling te zien in brede school ’t
Koggeschip
n Shirley Brandeis
Jopie de Ruiter zingt en breit. Ze komt
uit de Jordaan en is weduwe. Haar man
viel dronken in de Lijnbaansgracht. En
nu zit ze in het Voorhuis, een verzor-
gingshuis, en ze heeft het er niet slecht.
En zo hebben alle bewoners – vier in dit
toneelstuk – hun achtergrond en reden
om er te wonen. Van de vergeetachtige
Mira van Dooren tot de edele Isabella
den Hartog van Amerongen (“maar ik
ben heel gewoon gebleven”) en Lena
Dribbel, die er pas woont. En dan zijn
er nog enkele andere rollen, waaronder
die van Siep Valkenoog, de klusjes-
man. ‘Kleine dingen ga je missen, grote
dingen gaan voorbij. Namen ga je je
in vergissen, maar ach het hoort er
allemaal bij.’
Cancan
En die serieuze onderwerpen – ouder
worden in een tijd van crisis - zitten
verweven in het vaak droogkomische
toneelspel. Een ludieke actie – “Het
meest verrassende moment van de
voorstelling”- moet duidelijk maken dat
de bewoners van het Voorhuis gehoord
willen worden. En dat zullen ze wor-
den. Want naast toneelspel wordt er
ook veel gezongen (bekende melodieën
met door de spelers zelfgeschreven tek-
sten) en wordt de cancan gedanst.
Echte leven
Door dit alles heen vinden de vier totaal
verschillende vrouwen zich tijdens een
gemeenschappelijk belang. “We spelen
toneel, maar er zit veel van onszelf in,”
aldus Joch Kuiken (Jopie de Ruiter)
die tijdens alle voorstellingen van het
Tuinstadtheater op de planken stond,
zong en schitterde. Volkstoneel is het,
zegt regisseuse/speelster Nora Kretz.
Met veel van het echte leven erin.
Gesprekken met bewoners van een
echt zorgcentrum - De Schutse, waar
ook gerepeteerd wordt – leverde nog
meer materiaal voor ‘Het Voorhuis ver-
huist’ op.
Hapje en drankje
Zondag 29 november om 14 uur
kunt u ‘Het voorhuis verhuist’ zien
in ’t Koggeschip aan de Ruys de
Beerenbrouckstraat. Kaarten kosten
€ 3,00, er is gratis parkeergelegenheid
en de zaal gaat om 13.30 uur open.
Kom kijken hoe de beentjes en rollators
van de vloer gaan!
Na afloop, om circa half vijf, is er
een gezamenlijke afsluiting
met een hapje en een dran
kje.
Het Tuinstadtheater is te boeken bij het
secretariaat Miep Visser, via Eigenwijks:
020 - 34 60 670 of rechtstreeks op
woensdagmorgen van 9.00 – 13.00 uur,
tel. 020 – 346 0679 of mail secretari-
aat@tuinstadtheater.nl.
Movisie, expertisecentrum voor huise-
lijk geweld geeft trainingen om hui-
selijk geweld te leren herkennen aan
medewerkers van welzijnorganisaties
en andere professionals. Gedurende
twee dagdelen leren de deelnemers alle
vormen van huiselijk geweld herkennen,
bespreekbaar maken en cliënten moti-
veren hulp te zoeken.
De trainingen zijn onderdeel van de
campagne Slotervaart tegen Huiselijk
Geweld. Het stadsdeel betaalt de kos-
ten van circa 2000 euro per groeps-
training. Informatie: www.slotervaart.
nl/huiselijkgeweld. Aanmelden: Patrica
Ardiles Villegas (link mail: p.ardiles@
slotervaart.amsterdam.nl) 020 798
9432.
In de Hart Nibbrigsstraat en de
Derkinderenstraat komen bijna honderd
eengezinswoningen en 178 apparte-
menten. De negen eengezinswoningen
aan de Hart Nibbrigstraat zijn groot
en hebben parkeerplaatsen op eigen
terrein, gelegen aan een plein. Van
de appartementen zijn 86 sociale huur-
woningen, de rest zijn koopwoningen.
Eind dit jaar verhuizen de laatste bewo-
ners, vaak naar woningen in de buurt
die al nieuw zijn opgeleverd. Na hun
vertrek volgt begin 2010 de sloop van
de huidige panden. De bouw van de
nieuwe woningen begint na de zomer.
De bouwvergunning is deze week ver-
leend, ondanks negatief advies van de
Commissie Welstand en Monumenten
die onder andere bezwaar heeft tegen
hoekbalkons bij de appartementen. Het
Dagelijks Bestuur vindt deze afwijkende
balkons juist een welkome afwisseling.
Trekproef ´redt´
lindebomen
Anderlechtlaan
De lindebomen aan de Anderlechtlaan
kunnen blijven staan. Dit heeft een trek-
proef uitgewezen. De bomen, waarvan
de wortels ernstig waren beschadigd
door Rijkswaterstaat bij de aanleg van
de kluifrotonde, blijken bestand tegen
windkracht twaalf. Dit komt overeen
met de norm voor ‘gezonde’ bomen.
Om de kwaliteit van de bomen te waar-
borgen worden wel extra maatregelen
genomen. De kronen worden - voordat
zij weer blad krijgen - gesnoeid om te
zorgen voor minder windvang en de
bodem wordt verbeterd door extra te
bemesten. De afgegeven kapvergun-
ning wordt ingetrokken.
Ook de zes basisscholen in Nieuw-
Sloten krijgen na schooltijd de activitei-
ten van de brede school, wat betekent
dat voor vierduizend schoolkinderen
de schooldag verlengd is tot ver in de
namiddag. Anno nu zijn de brede scho-
len nog voornamelijk te vinden in de ou-
de wijken van Slotervaart waar veel
allochtonen wonen; dat zijn er nu nog
vijf, waarvan er drie Community Center
worden. De meeste schoolkinderen
doen via de Brede School één keer per
week aan sport of cultuur, dat moet in
2010 twee keer per week zijn. Voor de
zes scholen die nog geen brede scho-
len zij, is 122.000 euro beschikbaar. In
2009 was 340.000 beschikbaar voor de
coördinatie en activiteiten van de hui-
dige vijf brede scholen. Dit staat in de
notitie ‘Brede Talentontwikkeling’.
Schotelantennes
in de ban
Het Dagelijks Bestuur vraagt alle
woningbouwcorporaties hun bewoners
gemeenschappelijke voorzieningen aan
te bieden zoals een centraal ontvangst-
systeem om het gebruik van individuele
schotelantennes aan de gevels te voor-
komen. Aanleiding voor het verzoek
aan de corporaties is de behandeling
van het beeldkwaliteitplan Delflandplein/
Staalmanpleinbuurt onlangs in de stads-
deelraad. In de brief aan de corporaties
herhaalt het stadsdeel zijn oproep uit
2006.
E-jeugd DSG handbal speelt samen met VOC
HERACLES-NIEUWS een
spannende wedstrijd
Overtuigende start zaalcompetitie
korfbalvereniging Rohda
Zaterdag gratis toegang tot negen
waterpolowedstrijden
Het Tuinstadtheater presenteert op 29 november:
Het Voorhuis verhuist
Het Voorhuis verhuist (eigen foto)
Huiselijk geweld herkennen: gratis training voor professionals
122.000 euro voor zes brede scholen in vinexwijk
Woningen met hoekbalkons, ondanks
bezwaar welstandscommissie
Page 27Top

Op donderdag 12 november was het
feest op de Essenlaan 105. In het huis
van hun dochter Ivone en schoonzoon
Herminio – waar het diamanten echt-
paar de afgelopen dertien jaar (regelma-
tig) woont -, kwam burgemeester Theo
Weterings Francisco Pereira Ribeiro
en Maria da Piedade Pereira Ribeiro
– Ramos feliciteren met hun 60-jarig
huwelijksjubileum.
Letty Schut
Francisco Pereira Ribeiro is geboren op 27
maart 1925 te Torres Vedras een plaatsje
zo’n 40 km. ten noorden van Lissabon.
De wieg van Maria Ramos stond daar
eveneens.
Als leerling bij een schoenmaker in het
dorp Cadoico leerde hij Maria kennen en
‘de vlam’ sloeg onmiddellijk over.
Na hun huwelijk op 12 november 1949
had dit echtpaar een eigen schoenmakerij
in het nabijgelegen Carvalhal.
In 1951 werden zij verblijd met dochter
Ivone, die in 1956 gezelschap kreeg van
broertje Alfaro.
Toen zo langzamerhand schoenen verzo-
len naar de achtergrond verdween – men
kocht toch liever een nieuw paar schoenen
– verhuisde het echtpaar in 1966
naar
Amsterdam in de hoop daar een goed
e
toekomst op te bouwen.
In Nederland verbleef al een aantal
Portugese vrienden “Het kleine landj
e met
zijn vele water, dat altijd overeind
bleef
(blijft!) was wel mijn eerste keus”
, aldus
een glimlachende Francisco.
Samen met Maria kwam hij te w
erken in
een fabriek die fabriekskleding verva
ar-
digde en in de avonduren verzorgd
en zij
het interne transport in het (voorma
lige)
Wilhelmina Gasthuis. In 1968 kwam doc
h-
ter Ivone naar Nederland en een jaa
r later
voegde Alfaro zich eveneens bij de familie
in Amsterdam.
Nadat Ivone in het huwelijk was getre
den
met Herminio en zoon Alfaro met Filomen
a,
werd het thans diamanten bruidspa
ar de
trotse grootouders van Sandy resp. Ru
dy,
Michael en Patrick.
“Wij vormen met ons allen een zeer hechte
familie, vroeger zorgden ook opa
en oma
voor ons en nu op onze beurt zorgen
wij
met onze ouders, dat zij een pretti
g en
rustig leven kunnen leiden”, zo vertro
uwt
Sandy ons spontaan toe.
Hoewel zij nu in hun postactieve periode
zo om de twee maanden naar hun eige
n
huis in hun geliefd Portugal vertr
ekken –
waar nog vele directe familie
leden wonen
– hebben zij het in ons
kikkerlandje toch
ook erg naar hun zin. Francisco
en Maria
zitten er dan ook tijdens dit bezoek zeer
tevreden en blijmoedig bij!
Drie ringen
Cultuurverschillen zijn er uiteraard wel!
Eén van de opmerkelijkste
hiervan is het
feit dat een echtpaar naast de eerste
gelofte in de kerk aldaar – hetgeen tevens
voor een gemeentelijke
registratie geldt -,
zo zij het mogen beleven, bij een 25-
jarig
en een 50-jarig huweli
jksjubileum deze
trouwgelofte opnieuw in
de kerk afleggen.
Bij het 25-jarig feest wordt dan door de
kinderen een zilveren ring aan het
bruids-
paar gegeven en bij het 50-jarig krijge
n
zij wederom een ring en wel een gou
den
van de kleinkinderen.
Vol trots laat de
bruid ons dan ook haar vinger met de
drie ringen zien. “Bij het 60-jarig huwe-
lijksjubileum gebeurt dit
ritueel niet meer.
Een diamanten ring zou well
icht ook te
kostbaar worden”, zo grapt Sandy tot
slot
van het verhaal.
Feest
Op 12 november dus een offi
ciële feli-
citatie van burgemeester Weterings
die
een prachtige ruiker blo
emen meenam,
vervolgens een intiem samenzijn
van de
familie.
Afgelopen zaterdag een verrassingsdiner
met vele Portugese gerech
ten in het huis
van Alfaro en Filomena – die evene
ens in
Zwanenburg (op de Kinheim)
wonen – in
uitgebreidere kring.
Als dessert is menig traditio
neel zoet toetje
geserveerd, zoals o.a. de
harde rijstebrij
met veel suiker en kaneel dat, zoals ons
werd verteld, ook nimmer op de échte
bruiloftsdag mag ontbreken.
(een en ander
wellicht in verband met de
vruchtbaar-
heid?)
En zoals zeker ook bij onze medi
terrane
‘buren’ de gewoonte is, het
werd (heel)
lang en bijzonder gezellig ‘tafele
n’!!
18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 127 • PAGINA 4
Westerpost
Zwanenburg
Op 24 november 2009 besluit de
gemeenteraad van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude over de strategi-
sche toekomstvisie. De gem eente
organiseert op deze dag een bijeen-
komst zodat belangstellenden voor
de laatste keer een mening kunnen
geven over de toekomstvisie. De bij-
eenkomst vindt plaats in de weste-
lijke silo van SugarCity. Op een poli-
tieke informatiemarkt kunnen aan-
wezigen standpunten aangeven. De
raadsvergadering vindt aansluitend
plaats op deze speciale locatie.
De strategische toekomstvisie is een
belangrijk stuk, omdat het tot onge-
veer 2035 de richting van de gemeen-
te bepaalt. Om belangstellenden een
laatste mogelijkheid te bieden om
hun mening te geven, organiseert de
gemeente de slotbijeenkomst. De loca-
tie is gekozen omdat het vooral een
prachtig uitzicht biedt over de gemeen-
te. In de silo wordt een politieke informa-
tiemarkt ingericht waarbij aanwezigen
hun standpunten aan kunnen geven
over de toekomstvisie. Voor vragen
en opmerkingen kan men direct bij de
raadsleden terecht. Vervolgens vindt
de speciale raadsvergadering plaats op
deze unieke locatie. Het belangrijkste
agendapunt van de avond is natuurlijk
de toekomstvisie.
Het belooft een informatieve en bij-
zondere middag te worden. De bij-
eenkomst staat expliciet in het teken
van de strategische toekomstvisie
en is niet bedoeld als inspraakavond
voor actuele zaken in de gemeente
waarvoor aparte inspraakprocedures
zijn. De uitnodiging en de strategi-
sche visie zijn te vinden op de web-
site van de gemeente: www.haarlem-
merliede.nl
Op 11 november was het dan weer
zover! Traditiegetrouw trokken vele kin-
dertjes - al dan niet onder toezicht van
hun ouders -met hun kleurrijke, ver-
lichte lampionnen, langs de huizen.
Het oude liedje ´ Sinte Maarten, Sinte
Maarten de koeien hebben staarten´
kent inmiddels vele varianten, waarbij
de nieuwste - wel zeer korte versie - als
volgt luidde:’11 November is de dag, dat
de tandarts boren mag’.
De jeugd heeft hoogstwaarschijnlijk veel
snoep opgehaald en nu maar hopen
dat, als al dat lekkers is ‘opgesmuld’, de
tandarts niet moet worden opgezocht!
Letty Schut.
Rectificatie
Lijst sponsors Oranje Comité niet
compleet!
Zwanenburg.
Het plaatselijke Oranje Comité is
bijzonder verheugd dat het financi-
ele probleem m.b.t. het traditionele
Sinterklaasfeest is opgelost!
En dit is te danken aan de vele gulle
gevers van onze middenstand, een en
ander naast de financiële bijdragen
van de Rabobank, de Dorpsraad en
de Gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude .
Helaas zijn er abusievelijk de namen
van een aantal sponsors niet vermeld,
waarvoor onze oprechte excuses!
Het Oranje Comité wil dan ook alsnog
zijn dank uitspreken aan:
Kinderdagverblijf De Berendijk,
Fotostudio Déjavu, Slagerij Konijn,
Filmclub Zwanenburg, Bune en
Rozendaal, Bloemisterij Van Velzen,
Primera Kaldenbach, Haverhals Sport
en Schoenen, Albert Heijn, Personeel
Albert Heijn, Slagerij Rob, Marskramer,
Sandwich City, Haarmode Wave.
Letty Schut.
De ontmoetingsgroep is bedoeld
voor ouderen (50+) die nog thuis
wonen en last hebben van lichte tot
matige geheugenproblematiek. Zij
kunnen drie dagen per week, maan-
dag, woensdag en vrijdag, van 10.00
uur tot 16.00 uur gebruik maken
van de dagsociëteit. In de ontmoe-
tingsgroep worden verschillende
(re)creatieve activiteiten en psycho-
motorische groepstherapie aangebo-
den. Activiteiten worden structureel
en regelmatig aangeboden, zodat
vaardigheden nog aangeleerd of
behouden kunnen blijven.
Er worden allerlei activiteiten door
activiteitenbegeleidster Suzanne Rijk
aangeboden, zoals wandelen, bewe-
gingspellen, schilderen, zingen, muziek
luisteren, quizzen, geheugenspelen en
uitstapjes. Op 25 september jl. heeft
er een uitstapje plaatsgevonden, met
alle deelnemers en mantelzorgers naar
Bergen aan Zee gegaan. Voor velen
een bijzonder moment, om toch even de
zee te voelen en de zeelucht te ruiken.
Uniek aan de ontmoetingsgroep is dat
er ook activiteiten georganiseerd wor-
den voor mantelzorgers. Een mantel-
zorger kan een partner, familielid, ken-
nis, vriend of buurman zijn, die onder-
steuning biedt bij verschillende zaken.
(zoals verzorging, financiën, huishou-
den etc.) Het aanbod voor de man-
telzorgers bestaat uit informatiebijeen-
komsten/ lezingen, een gespreksgroep
en een spreekuur, aangeboden door de
coördinator Jerilee Koppers.
De groep is gevestigd in “de Hoek”.
De Hoek is een centrum voor educatie
en activiteiten voor jong en oud. Het
is gevestigd op de Plantsoenlaan 2 in
Zwanenburg.
Bent u geïnteresseerd of heeft u
vragen over de ontmoetingsgroep,
dan kunt u contact opnemen met de
coördinator Jerilee Koppers.
Via tel: 0900-1866 of via
Email: ogzwanenburg@amstelring.nl
Vindt u het leuk om hulp te bieden
bij activiteiten van de ontmoetings-
groep? Geeft u zich dan op als vrij-
williger. Wij zijn blij met uw hulp!
60 jarig huwelijksjubileum Francisco en Maria
Pereira Ribeiro – Ramos
Ontmoetingsgroep Zwanenburg,
stichting Amstelring
Eindbijeenkomst strategische
toekomstvisie in silo van SugarCity
Sinte Maarten, Sinte Maarten, liedje,
lichtje en uiteraard veel snoep!
DEMONSTRATIE
STEUNVEREN
VOOR ALLE MENSEN MET VOETKLACHTEN
Dinsdag 24 november in onze zaak in Zwanenburg
hebben wij van 12.00 tot 18.00 uur gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een
voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de
Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen
is de Vibron Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer
dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig
advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag.
Maak daarom even een
afspraak tel. 020 - 497 48 13
van 12.00 tot 18.00 uur
Kerk
hoflaan 62 • Z
wanenbur
g • tel
. 020 - 497 48 13
Zwanenburg – een voetdeskundige
brengt dinsdag 24 november een
bezoek aan Schoenhandel Haverhals,
Kerkhoflaan 62. Gedurende de hele
dag zal deze specialist mensen met
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt
en uitleg gegeven over de werking van
de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse
uitvoering.
De Vibrionveer is een vervangingsmiddel
van de klassieke steunzool. In tegenstel-
ling tot de rationele steunzool, die vaak
hard en statisch is, heeft de Vibrionveer
een verende werking. Deze activeert de
spieren en de bloedsomloop. Het dage-
lijks elastisch verend op natuurlijke wijze
lopen zonder vermoeidheid of pijnlijke
voeten wordt hierdoor bevorderd. Met
name in Duitsland en Amerika heeft de
Vibrionveer grote opgang gemaakt on-
der mensen met voetklachten en daaruit
voortvloeiende rugklachten.
De veer verbetert op buigzame wijze
de stand en de holling van de voet. De
gevoelige voorvoet wordt extra door
verende kupolen ondersteund en de
voet kan weer natuurlijk afrollen. De pijn
neemt door deze behandeling af en spie-
ren en banden worden weer krachtiger.
Ook wordt door het verende effect bij
iedere stap de totale voetvlakte gemas-
seerd wat een goede doorbloeding be-
vorderd.
Bijkomend voordeel van de Fussgold
Vibrionveer is het handzame formaat: de
Zweedse vinding past in bijna alle mode-
schoenen. Mensen met voetklachten en
uiteraard ook belangstellenden kunnen
zich uitvoerig laten informeren over deze
Zweedse uitvinding. Het advies van de
specialist is kosteloos. Wel is het zaa k
van tevoren een afspraak te maken.
Schoenhandel Haverhals
is telefonisch bereikbaar onder
tel.nr. 020-4974813
Voetspecialist bij
Haverhals Schoen- en sportmode
Page 28Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 139 • PAGINA 5
Westerpost
Kunst en Cultuur
Op zondag 22 november organiseert
het JazzTraffic Trio weer een Sunday
Afternoon Jazz in Grand Cafe Sjapo
in Hoofddorp met dit keer zangeres
Colette Wickenhagen als gast.
Colette Wickenhagen staat zeer in de
belangstelling. Ze heeft zojuist een nieu-
we CD “Just Friends Jammin” gepre-
senteerd en staat volgende maand op
een groot jazzevenement in Moskou.
Natuurlijk komen op deze middag de
nummers van haar prachtige CD voorbij,
zoals “What a difference a day made”,
de romantische klassiekers “Days of
wine and roses en “The nearness of
you”. Het trio gaat weer aan de gang
met klassiekers als “ Girl from Ipanema,
Fly me to the Moon, Bluesette” enz.,
in de bezetting Hans Heinhuis (piano),
Hans de Groot (contrabas) en Bob van
Eekhout (drums)
Het optreden is van 17.00 uur tot 20.00
uur en de toegang is vrij. Sjapo beschikt
over een grote parkeerplaats met gratis
parkeren. Druk bij de slagboom op de
knop “restaurant” en u kunt de parkeer-
plaats op. Adres: Diamantlaan 2, 2132
WV Hoofddorp.
Als u een voorproefje van Colette en
het JazzTraffic trio wilt horen, ga dan
naar www.myspace.com/bobvaneek-
houtdrumszang. Klik op de “Music” box
het nummer “All of you” .
Voor diegenen die niet kunnen wachten,
op woensdagavond 19 november a.s.
doen Colette en Bob van Eekhout een
interview voor MeerRadio, de lokale
omroep van de Haarlemmermeer. U kunt
ze horen van 21.20 tot 21.50 uur in het
programma “Puur Cultuur”. Meerradio
is te beluisteren op kabel 89.0 en via
de ether op 105.5 en 105.6. Nog mak-
kelijker is om te luisteren via de com-
puter. Ga naar www. Meerradio.nl, klik
op Meerradio en dan linksboven op
de pijl van LiveStream en u zit in de
uitzending.
Voor meer informatie zie
www.triojazztraffic.nl, www.meerradio.nl
en www.colettewickenhagen.nl
Haarlemmermeer – In het
Zondagmiddagpodium van 22 novem-
ber vertelt Harro Teeuw om 14.00 uur
boeiende verhalen in samenwerking
met pianiste Martha van Dijk in cultu-
reel centrum De Olm, Olmenlaan 141
in Zwanenburg.
Een voorstelling met Muzikale Verhalen
van verteller Harro en pianiste Martha
is altijd een belevenis. Gekleed in fraaie
kostuums brengen ze verhalen ‘van
vroeger’ en ‘van verre’ op meeslepende
wijze tot leven.
Voor de pauze vertelt Harro heel toe-
passelijk een soort legende over een
schone jonkvrouw opgesloten in een
burcht, die belegerd wordt door een
vijand. Als de nood het hoogst is, ver-
schijnt er een mysterieuze ridder in
een bootje, getrokken door zwanen, die
haar bevrijdt. Maar wat is het geheim
van de ‘zwanen’ridder?
Na de pauze maken verteller en pianis-
te een muzikale reis naar de wonderlijke
wereld van het verre oosten, waar de
gastvrijheid van een arme broer en zus
wordt beloond met een heel bijzonder
geschenk. In deze vertelling verschijnt
een andere vogel, de phoenix, een
soort mythologische vuurvogel, die uit
de as herrijst.
Sinds 2004 vormen verteller Harro en
pianiste Martha een hecht team, dat
uitstekend op elkaar ingespeeld is.
Het optreden duurt twee keer drie kwar-
tier met een half uur pauze. Kaarten zijn
vanaf een half uur voor de voorstelling
verkrijgbaar aan de zaal of te reserve-
ren op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur
bij MeerWaarde, telefoon 023 5698873.
Ook een rit met de Meertaxi heen en
terug is op hetzelfde telefoonnummer
te bestellen.
T de Deugd
ADVOCATENKANTOOR
strafrecht en overige
zaken
Gratis
inloopspreekuur
in de “OLM”
Olmenlaan 141
elke dinsdag
en donderdag
Buiten spreekuur op afspraak
van 17.00-19.00 uur
IJweg 106
1161 GC
Zwanenburg
020-8222950
Arbeidsrecht,
familierecht,
Muzikale verhalen van vroeger
en van verre in De Olm
Jazz Traffic Trio organiseert Sunday afternoon
Na het oorverdovende succes van
‘Testosteron’ van iNtrmzzo kon een
vervolg niet uitblijven. Vandaar dit
seizoen: ‘Testosteron II’! Harder,
ruiger, mannelijker, brutaler, maar
vooral nog leuker dan voorheen.
Kortom: ‘absurd vocal comedy’ zoals
het bedoeld is! De vier helden uit
deel I zijn nu ook weer van de par-
tij in een theaterspektakel dat The
A-Team doet verbleken tot een stel-
letje B-acteurs. U hoort en ziet uw
favoriete filmmuziek én filmhelden
in een absurdistisch feest van her-
kenning, maar dan heel anders. In
‘Testosteron II’ gaat het dak eraf!
iNtrmzzo is met ‘Testosteron II’ op
vrijdag 4 december om 20:15 uur te
zien in De Meerse op Locatie.
iNtrmzzo, de Nederlandse Kings
of Pop, herdenken samen met hun
publiek slachtoffers in bioscoopfilms
in de periode 1957–2009..Tijdens een
aangrijpende absurdistische viering vol
filmsongs, momenten van overdenking
en samenzang zal aan hen die ons ont-
vallen zijn, het respect getoond worden
waar zij recht op hebben…
Intermezzo (in 2007 verder gegaan
onder de naam iNtrmzzo) is sinds jaar
en dag een gevestigde naam binnen
de internationale muziekwereld. De
groep heeft een groot aantal theater-
voorstellingen in binnen- en buitenland
gespeeld en wordt geroemd als één van
Europa’s beste en meest eigenzinnige
a-cappellagroepen. Naast Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland wist iNtrmzzo
ook het podium in o.a. Indonesië en
Engeland te betreden.
Brabants Dagblad over iNtrmzzo: “Wie
een rustige performance verwacht van
deze heren, komt bedrogen uit. Ze
stuiteren over het podium, niets is te
gek. Hoe absurder, hoe beter, lijkt hun
gedachte. Zingen kunnen ze als de
beste!”. Met: Merijn Dijkstra, Wouter
Kronenberg, Tjidde Luhrs en Clemens
Schmuck. Regie: Michaël van Buuren.
Kaarten voor ‘Testosteron II’ zijn ver-
krijgbaar via de kassa van Schouwburg
De Meerse, telefoon 023 55 63 707 of
via www.demeerse.com.
Absurde vocale comedy met
iNtrmzzo in De Meerse op Locatie!
Ana Moura is fadista in hart en
nieren. Twee gouden albums, een
samenwerking met de Rolling Stones
en een succesvolle wereldtournee in
2007 hebben ertoe bijgedragen dat
Ana Moura is uitgegroeid tot een
van de grootste fadozangeressen uit
Portugal. Ana Moura is met haar the-
aterconcert op zondag 6 december
om 20:15 uur te zien in De Meerse
op Locatie.
Na stemproblemen vorig thea tersei-
zoen is Ana Moura nu helemaal terug.
Ze werkt samen met beroemde muzi-
kanten en reist de wereld rond, maar ze
blijft haar Nederlandse fans trouw. Haar
vertolking van de hitsingle ‘Os Buzios’
wordt in Portugal beschouwd als één
van de mooiste muzikale monumenten
uit de geschiedenis. De eenvoud, kracht
en passie in haar stem maakt van Ana
Moura een internationale beroemdheid.
Ana Moura (1979) is de jongste fadis-
ta ooit die is genomineerd voor een
Edison Award. Op 26-jarige leeftijd pres-
teerde zij het de grote zaal van het
Amsterdamse Concertgebouw uit te ver-
kopen. De fadozangeres onderscheidt
zich niet alleen door haar leeftijd van
haar collega’s in het vak. Haar optre-
dens zijn puur fado, zonder fratsen of
theater. Haar eenvoudige doch oprechte
vertolking van het Portugese levenslied
opende wereldwijd deuren. Ana Moura
wordt begeleid door een driekoppige
band van topmusici uit Portugal.
Kaarten voor het theaterconcert van Ana
Moura zijn verkrijgbaar via de kassa van
Schouwburg De Meerse, telefoon 023
55 63 707 of via www.demeerse.com.
Intense Portugese fadomuziek met
Ana Moura in De Meerse op Locatie
foto: Linda van den Broek
In 2007 won Ronald Smink het
Groninger Studenten Cabaret Festival.
Hij kreeg zowel de jury- als de publieks-
prijs toegekend. De juryvoorzitter over
Ronald Smink: “Hij heeft een out of the
box denkwijze en schakelt gemakkelijk
over van zin naar onzin.” Ronald heeft
de dynamiek van een stand-upper met
het avondvullende programma van een
cabaretier. Met zijn eerste avondvul-
lende programma ‘Bor Knok, Koffers
vol absurdistisch materiaal’ staat hij op
dinsdag 24 november om 20:30 uur in
Het Oude Raadhuis.
Ronald ligt urenlang op bed. Hij komt
namelijk uit Joure en daar is weinig te
beleven. Dus staart hij urenlang naar
het plafond en laat zijn gedachten de
vrije loop. Dit levert koffers vol absurdis-
tisch materiaal op die, in combinatie met
fysieke gebaren en zijn Friese tongval,
hem tot een intrigerend karakter op het
podium maken.
De regie van ‘Bor Knok, Koffers vol
absurdistisch materiaal’ is in handen
van Wimie Wilhelm. Ronald maakt deel
uit van de Comedy Explosion van het
Comedy Theater in Amsterdam. De
Pers over Ronald: “Hij trakteerde het
publiek op een spervuur aan grappen,
gebracht met een brille waaraan menig
‘gearriveerd’ kleinkunstenaar een puntje
kan zuigen. Met een geestige motoriek
uit het benige lijf waaruit de grappen
als haarballen opkwamen en de lenige
expressie op een voor cabaret gescha-
pen gezicht.”
Kaarten voor ‘Bor Knok, Koffers vol
absurdistisch materiaal’ van Ronald
Smink zijn verkrijgbaar via de kassa van
Schouwburg de Meerse, telefoon 023
55 63 707 of via www.demeerse.com.
Absurdistische cabaretvoorstelling
in Het Oude Raadhuis
‘Los Abrazos Rotos’ is een verhaal
over de liefde, waarin een oude man
terugblikt op zijn leven. Als regis-
seur heeft zijn leven altijd in het
teken gestaan van film. Centraal in
zijn herinnering staat zijn muze, de
actrice Lena (Pénelope Cruz) die tij-
dens haar hele carrière door twee
mannen bemind werd. ‘Los Abrazos
Rotos’ is opgenomen in de film-noir
stijl van de jaren ’50. Dit Spaanse
liefdesdrama is op zondag 29 novem-
ber om 20:00 uur te zien in Het Oude
Raadhuis.
Veertien jaar geleden nam het leven
van Harry Caine een dramatische wen-
ding. Door een auto-ongeluk verloor
hij niet alleen zijn zicht, maar ook zijn
grote liefde Lena. Nu krijgt de eens
zo succesvolle regisseur en schrijver
alleen nog steun van zijn manager Judit
en haar zoon Diego. Over zijn verleden
praat hij niet. Totdat op een dag Diego
wat overkomt en Harry zich over hem
ontfermt. Om Diego te vermaken vertelt
Harry zijn levensverhaal. Hij vertelt over
zijn tijd als regisseur en over Lena.
Het is een even ontroerend als hart-
verscheurend liefdesverhaal, dat wordt
gedomineerd door jaloezie en verraad.
Met: Penélope Cruz, Lola Duenas, Lluís
Homar e.a. Het Parool: “De kwaliteit
van deze film zit in de gevoeligheid
voor sfeer en schoonheid. Almodóvar
maakte ogenschijnlijk een melodrama.
Achteraf groeit het besef dat het eigen-
lijk meditatie is over verwantschap, lij-
den, wraak, vergeving en verlies.” ‘Los
Abrozos Rotos’ kreeg een nominatie
voor de Gouden Palm op het filmfestival
van Cannes.
Kaarten voor ‘Los Abrazos Rotos’
zijn verkrijgbaar via de kassa van
Schouwburg De Meerse, telefoon 023
55 63 707 of via www.demeerse.com.
Melancholisch Spaans drama
Page 29Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 126 • PAGINA 6
Westerpost
Haarlemmermeer
Frans voor beginners
Zwanenburg-Op woensdagavond 25
november zullen de prachtige klanken
van de franse taal weer door De Hoek
galmen. Dat is als er genoeg aanmel-
dingen zijn! Momenteel staan er vier
cursisten in de startblokken om frans
te gaan leren maar een grotere groep
is altijd leuker! Gaat u volgend jaar
weer lekker naar Frankrijk op vakantie?
Of naar België? Doe dan mee met de
beginnerscursus die 25 lessen bevat en
u dus in juni volgend jaar al een aardig
woordje buiten de deur kan helpen pra-
ten. Aanmelden via www.dehoek.org.
Au revoir!
Kinderworkshop
‘Koken voor Sint
en Kerst’
Zwanenburg-Alles staat in het teken
van de komende feestdagen. Allereerst
natuurlijk Sinterklaas en al snel daarna
zullen de kerstbomen onze huizen weer
gezellig maken. Daar hoort natuurlijk
ook lekker eten bij, feestelijke hapjes om
samen van te genieten. Kinderen van 8
t/m 12 jaar kunnen bij ons in De Hoek
meedoen aan de workshop ‘koken voor
Sint en kerst’. Op woensdagmiddag 25
november en 2 en 9 december.
Onze kookdocente Rigarda zal van
13.00 – 15.00 uur samen met de kinde-
ren kokkerellen. Bij veel aanmeldingen
zal zij ook van 15.00 tot 17.00 uur een
groep kunnen begeleiden.
Informatie en aanmelden via www.
dehoek.org.
Hare Hoogheid Prinses Annette neemt
woensdagmiddag 25 november in
uitgaanscentrum Challenge 2.0 in
Hoofddorp het eerste exe mplaar van
de CD ‘LaLaLaLa’ in ontvangst. De
opbrengst van de CD komt ten goede
aan de stichting De Upside van Down.
Aangezien er veel drukte wordt ver-
wacht was de organisatie op zoek naar
een locatie die goed te bereiken en ruim
van opzet is. Het geheel vernieuwde
uitgaanscentrum is modern en kan veel-
zijdig worden ingezet. Natuurlijk zijn we
er heel trots op dat het ons is gelukt
de prinses enthousiast te krijgen om
het eerste exemplaar in ontvangst te
nemen. Ook eventmanager Robine van
de Zwaard van het Uitgaanscentrum is
vereerd met het bezoek. “De rijksvoor-
lichtingsdienst heeft van tevoren onder-
zoek gedaan naar het waarborgen van
de veiligheid van de prinses. Zij waren
onder de indruk van onze voorzieningen
en de mogelijkheden van de accom-
modatie”
De CD die in ontvangst genomen
gaat worden bevat 13 kinderlied-
jes, geschreven door theatermaker
Mark Haayema, waaraan bekende
Nederlandse artiesten belangeloos hun
medewerking verleenden. Zij worden
ondersteund door een koor van kinde-
ren met en zonder het Downsyndroom.
De stichting De Upside van Down wil
met eigentijdse projecten laten zien
dat het Downsyndroom ook positieve
kanten heeft. Men gaat er daarbij vanuit
dat een positieve beeldvorming leidt tot
meer begrip en uiteindelijk tot accep-
tatie en integratie van kinderen en vol-
wassenen met Downsyndroom in de
maatschappij.
Vanaf 25 november a.s. zullen er les-
sen Mindfulness Yoga gegeven wor-
den in De Hoek. Op woensdagoch-
tend van 10.00-11.00 uur en op don-
derdagavond van 21.00-22.00 uur.
Mindfulness yoga is een vorm van yoga
waarin gewerkt wordt vanuit bewuste
aandacht en ’in het hier en nu’ te zijn.
Yoga is het stil maken van de geest
waarvoor een hele reeks oefeningen
ontwikkeld is. Deze oefeningen bestaan
uit lichaams-, ademhalings, concen-
tratie- en ontspanningsoefeningen. Er
ontstaat bewustzijn van het lichaam.
Het hervinden van evenwicht en het
verminderen van stress worden door
beoefening van yoga bewerkstelligd.
Tevens worden er meditatieoefeningen
gedaan waardoor er tussen ons inner-
lijke bewustzijn en onderbewustzijn een
brug geslagen wordt. Word je weleens
geplaagd door woede of angst? Door
verlangens? Voel je je gedeprimeerd,
verveeld of lusteloos? Lijkt het leven
soms zinloos? Denk je weleens na over
het doel van het leven en ‘is dit het nou’.
Voel je je alleen gelukkig als alles goed
gaat? Wil je meer verdieping in jezelf?
Dan is deze Mindfulness Yoga les mis-
schien iets voor jou!
De les is voor iedereen toegankelijk.
Jong, oud of medische beperkingen;
iedereen werkt binnen zijn eigen kunnen
en op eigen niveau.
De kosten bedragen € 7,50 voor een
losse les en € 65,- voor een 10 ritten-
kaart. Meer informatie via www.dehoek.
org of bellen met de docente Irene van
Kalleveen op 06 51864656.
Kroon Techniek uit Nieuw-Vennep
was vorig jaar de winnaar van
de Grote Ondernemersprijs van
Haarlemmermeer. Op vrijdag 11
december wordt voor de derde keer
de Grote Ondernemersprijs van
Haarlemmermeer uitgereikt. Dit exclu-
sieve netwerkevenement vindt plaats
tijdens het MeerBusiness KerstGala
in het Dorint hotel Amsterdam Airport
te Schiphol-Oost. De genomineerden
die doorgaan naar de eindronde zijn:
Gepo Vleeswaren uit Nieuw-Vennep,
Dionar Automatisering uit Hoofddorp
en CTS Group uit Nieuw-Vennep.
GEPO Vleeswaren uit Nieuw-Vennep
is al jaren marktleider in de worst- en
vleeswarenbranche met André en Chris
van de Poppe aan het roer. Dionar
Automatisering uit Hoofddorp is een
grote speler op het gebied van auto-
matisering en computernetwerken.
Daarnaast biedt het bedrijf CleverOffice:
geavanceerde software om op afstand
wereldwijd te kunnen werken. Hier staat
Arthur Bodegom aan het roer. CTS
Group Netherlands uit Nieuw-Vennep is
de derde finalist. Het bedrijf biedt inno-
vatieve dienstverlening in transport en
logistiek. Hier staat Erwin Beentjes aan
het roer. De andere bedrijven die naast
de drie finalisten meestreden aan deze
editie van de grote Ondernemersprijs
waren: Vork & Mes / Kook & Go,
Tri-plus, Smart Logistics, Yellow
Communications, Multi Catering, Lo
Minck Systemen, Conceptelektro,
Puntjes op de IE, Cards Unlimited,
Crown Media, Millenaar Adviesgroep,
Amsterdams Ballonnenbedrijf, Hair
Company & Partners en Soyuz
Corporate Key.
De onafhankelijke en deskundi-
ge jury bestaat dit jaar uit: Arthur
van Dijk, wethouder Economische
Zaken gemeente Haarlemmermeer
(tevens juryvoorzitter), Marce
l
Spaai, Manager Corporate Banking
Rabobank Regio Schiphol, Nic
o
Perdaan, directeur JAN© Accountants
& Belastingadviseurs, Melek Usta,
directeur Colourful People, Anton van
den Hoed, directeur AM Groep, Dick
Hulsebosch, adjunct-directeur regio-
stimulering Kamer van Koophandel.
De jury is druk in de weer geweest om
de aanmeldingen te beoordelen. Aan
de hand van een quick-scan werden
de Haarlemmermeerse bedrijven, die
zich aanmelden voor deze prestigieu-
ze ondernemersprijs, beoordeeld van-
uit diverse invalshoeken, zoals stra-
tegie/visie, personeelsbeleid, maat-
schappelijk verantwoord ondernemen,
financiële situatie, durf, daadkracht
en doorzettingsvermogen. Daarna
volgden de bedrijfsbezoeken en op
vrijdag 11 december wordt de winnaar
van 2009 tijdens het MeerBusiness
KerstGala bekendgemaakt..
Politie zoekt getuige(n)
BADHOEVEDORP, 10 november
– Dinsdag reed omstreeks 19.15 uur
op de Rijstvogelstraat een bromfietser
tegen een op de straat liggende metalen
bladkorf. Normaal staan deze korven op
de groenstroken en zijn bedoeld om
daar afgevallen bladeren in stoppen.
De politie is op zoekt naar getuigen,
die gezien hebben hoe de bladkorf op
de rijstrook terecht is gekomen. De 17-
jarige bromfietser uit Amsterdam raakte
niet gewond, maar zijn brommer was
behoorlijk beschadigd.
Getuigen kunnen bellen met de politie
van Badhoevedorp op telefoonnummer
0900 – 88 44 (lokaal tarief).
Niet verzekerd en
zonder rijbewijs
BOESINGHELIEDE, 11 november –
Surveillerende politieagenten spraken
omstreeks 10.15 uur op de A9 een
automobilist aan, omdat zij zagen dat
hij geen veiligheidsgordel droeg. Toen
zij de man controleerden werd duidek-
lijk dat hij geen rijbewijs had. Zijn auto
bleek bovendien niet verzekerd te zijn.
Hij kreeg proces-verbaal.
Jury Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 2009. Staand (vlnr):
Marcel Spaai, Manager Corporate Banking Rabobank Regio Schiphol, Dick
Hulsebosch, adjunct-directeur regiostimulering Kamer van Koophandel, Anton
van den Hoed, directeur AM Groep. Zittend (vlnr): Nico Perdaan, directeur JAN©
Accountants & Belastingadviseurs, Melek Usta, directeur Colourful People en
Arthur van Dijk, wethouder Economische Zaken gemeente Haarlemmermeer
(tevens juryvoorzitter).
Spanning neemt toe
Genomineerden Grote Ondernemersprijs
bekend
Nieuw in “De Hoek”:
Mindfulness Yoga
Koninklijk bezoek bij Challenge 2.0
Prinses Annette ontvangt
CD met kinderliedjes
Verbruik: 7,6 l/100 km, 13,2 km/l. CO2: 180 g/km.
Hoe goedkoop wilt u ’m hebben?
Dacia Sandero Stepway vanaf: €
11.990,-
Slooppremie tot:

1.000,-*
Vanaf: €
10.990, -
Dacia Sandero Stepway v.a. € 11.990,- incl. BTW, BPM en energielabel. Excl. verwijderingsbijdrage, leges, kosten rijklaar maken. Sloopr egeling is van toepassing op auto ’s van
1995 of ouder. Voor inruilauto ‘s van bouwjaar 1990 t /m 1995 is € 1000,- s looppremie van toepassing, op inruilauto ‘s t /m bouwjaar 1989 bedraagt deze premie € 750,-.* Kijk
voor de exacte voorwaarden en meer informatie op www.nationalesloopregeling.nl. Verbr. Dacia Sandero Stepway: 7,6/100 km (1 op 13,2) CO2: 180 g/km. Op elke nieuwe Dacia
3 jaar fabrieksgarant ie/100.000 km (hetgeen als eerste bereikt wordt), 6 jr. plaatwerkgarantie. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering . Drukfouten
,
rentewijzigingen, prijs- en specificatiewijz igingen voorbehouden. Bel voor meer informatie, de voorwaarden en/of een dealer bij u in de buurt 0900-9998700 (€0,10 p/min) of kijk
op www.dacia .nl
** Het niet-doorlopend krediet (uitgestelde betaling) wordt verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer
30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). U fi nanciert minimaal
€1.000,-. De looptijd bedraagt 12 maanden. Het maximaal te fi nancieren bedrag is gelijk aan 50% van
de totale aanschafwaarde van de auto. Het fi nancierin gsaanbod is alleen geldig voor nieuwe particuliere Dacia orders tussen 1-11-2009 en 31-12-2009. Elke kredietaanvraag
wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro ’s. Het prospectus kunt u vinden op www. rfs.nl. Rentewijz igingen en drukfouten
voorbehouden
.
Nieuwendijk Dacia
Zwarteweg 93
1431 VK Aalsmeer
tel: 0297-383080
Jan van Gentstraat 162-166
1171 GP Badhoevedorp
tel: 020-6594200
BETAAL
DE HELFT IN
2011**
DJ AUTO’S & SCOOTERS
Domineeslaan 95 a
1161 BW Zwanenburg
020-4971743
info@djautos.nl
GRATIS leen auto is mogelijk!!!
● Reparatie ● Onderhoud ● APK ● Auto ● Scooter ● Inkoop ● verkoop
APK actie de hele maand November €19,99
€ 10,- Korting op een service beurt aan
uw scooter 2-takt of 4-takt
www.djautos.nl - www.djscooters.nl
Page 30Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 136 • PAGINA 17
Westerpost
Badhoevedorp
vervolg van de voorpagina
BADHOEVEDORP - ‘Werkelijk in één
woord geweldig’, zo formuleerde
tegenover deze krant niemand min-
der dan Sint Nicolaas persoonlijk
zijn ontvangst in Badhoevedorp.
Zaterdag 14 november zette de goed-
heiligman weer voet op Nederlandse
bodem en Badhoevedorp was één
van de eerste plaatsen die hij voor
een bezoekje in zijn programma had
opgenomen.
n Anja Maas
‘Tja’, vertelde Sint. ‘Het heeft er natuur-
lijk een beetje om gespannen, maar
toen mijn secretariaat bericht kreeg
dat mijn intocht in Badhoevedorp toch
door kon gaan, heb ik direct gezegd:
‘Dan meteen bij de eerste gelegenheid.
Waarom? Omdat ik in dat leuke dorpje
onder de rook van Amsterdam – de
stad waarvan ik de patroonheilige ben
– nog aan kan komen zoals dat hoort:
per boot. Niet al die nieuwigheden als
een helikopter of een quad. Dat toch
niets voor een bebaarde bisschop van
vele eeuwen oud. Nee, geef mij maar
mijn gewone boot. En die krijg ik in
Badhoevedorp. Ik ben op de steiger
voor de deuren van Evers Tweewielers
allerhartelijkst welkom geheten door
Arthur van Dijk, die weer als loco-bur-
gemeester mocht fungeren. En ook
die mijnheer Bart Bosch, die voor een
fantastisch leuke kindermiddag had
gezorgd, stond daar al voor mij klaar.
Net zoals mijn oude trouwe paard. Voor
een sint toch het enige juiste transport-
middel, vindt u ook niet?’
Innig tevreden blikte de bisschop uit
Spanje daarna samen met deze krant
terug op een glorieuze rondrit door
Badhoevedorp. ‘De mensen die dat
allemaal geregeld hebben- helpt u mij
eens even, dat is toch het Evenementen
Komité Badhoevedorp, nietwaar? – heb
-
ben werkelijk aan alles gedacht. H un
oproep aan de ouders om met de kin-
deren achter mij en mijn pieten a an te
lopen, is uitstekend geslaagd. Ik b en
toch altijd zo blij, als ik dat enthousiasme
van die kinderen zie. Het werd zo voor
mij en mijn pieten – we konden voor
Badhoevedorp gelukkig ook dit jaar w eer
een heuse Zwarte Pieten-band inzett en
– en iedereen die met ons mee li ep een
heel groot sintfeest. Ook de ontvangs
t in
het Dorpshuis en het feestje daar is ook
nu weer meer dan geslaagd. Bart Bosch
en de zijnen zorgden voor een meer
dan uitstekende sintsfeer. En wat w aren
er weer een boel prachtige kleur platen
ingeleverd. En weet u wat ik ook zo
geweldig prettig vond: toen ik te gen het
middaguur met de boot arriveerde was
het gelukkig droog. Toen ik ’s morge ns
uit het raam keek, zag ik eerst alleen
maar een flinke hoeveelheid slagrege ns,
maar al gauw bleek dat we mochten
hopen dat die snel zouden ophouden.
Want dat natte gedoe is niet alle en niks
voor een sint, maar ook heel slecht vo or
mijn paard en zeker niet prettig vo or alle
vaders en moeders en kinderen die op
mij staan te wachten. Gelukkig zijn we,
net als vorige jaren, allemaal droog over-
gekomen. Daar is Sint Nicolaas meer
dan blij mee. En dan nu maar hopen da
t
ik ook volgend jaar op deze manier weer
in Badhoevedorp mag aankomen. E cht,
ik zou het voor geen goud willen men-
sen. Dank aan iedereen die dit mogelijk
heeft gemaakt.
Zaterdagavond is er weer als van-
ouds een jaren 70 feest in het dorps-
huis van Badhoevedorp.
Alweer voor de 20é keer . De eerste
keer was bij dansschool ponne het was
gelijk al een groot succes
Jaren daarna zijn wij verhuisd naar het
dorpshuis. Ook nu weer gaan wij weer
als vanouds een zeer gezellige feest
avond van maken , met muziek van
kool & the gang , tramps, James Brown
enz enz.
Ook dit is de zaal weer aangekleed in
de jaren 70 stijl met op de achter grond
een videoscherm met clips uit die tijd.
de avond begint om 21.00 uur en is om
01.00 uur afgelopen.
De entree is
€ 5,00 voor de deur is er een
grote gratis parkeer terrein aanwezig.
Het feest is in het dorpshuis aan de
Snelliuslaan 35 badhoevedorp t/o het
zwembad.
Osteocheck organiseert op zaterdag
28 november een scandag botdicht-
heid bij Curves, J. van Gentstraat
123-K, 1171 GK te Badhoevedorp.
Veel Nederlanders hebben osteoporose
zonder dat ze het weten. Volgens het
RIVM (Rijks Instituut voor voorlichting
en milieu) 1 op de 3 vrouwen boven de
55. Het is dus verstandig U preventief
te laten meten. In 10 minuten heeft u
inzicht in uw fractuur(botbreuk)risico.
Vergoeding ziektekostenverzekeraar is
mogelijk.
Wat is Osteoporose?
Osteoporose is een aandoening waar-
bij de botmassa (hoeveelheid bot) is
verminderd. Dit heeft tot gevolg dat de
kans op een botbreuk toeneemt.
Een licht trauma zoals een val, een duw
of het tillen van een bescheiden gewicht
kan bij mensen met ernstige osteopo-
rose al leiden tot botbreuken van de
heup, pols of rugwervel.
Vergoeding:
De botscan wordt uitgevoerd door
een natuurgeneeskundige of andere
erkende therapeut. De scan valt onder
alternatieve geneeswijze (aanvullende
verzekeringen). Onze therapeut is aan-
gesloten bij de VBAG, waarbij de scan
doorgaans wordt vergoed voor 80%-
100% zonder verwijsbrief. Voor meer
informatie hierover kunt u bellen naar:
053-4313473.
Meten is weten!
Osteocheck gebruikt voor de meting
een ongevaarlijke ultrasone hielscan-
ner. Het hielbot is tevens representatief
voor de botdichtheid van bijvoorbeeld
de heup. Na de scan ontvangt u de
computeruitslag en een rapportage
met uitleg. Bij verminderde botdicht-
heid krijgt u gratis voedingadvies en bij
een lage osteoporose meting wordt u
doorverwezen naar uw huisarts, zodat
u in het ziekenhuis een DEXA scan kunt
laten maken. De huisarts kan u alleen
doorsturen als er sprake is van een
indicatie voor osteoporose.
Meer informatie en aanmelding?
Osteocheck is een onafhankelijke instel-
ling die botmetingen verricht door heel
Nederland. Raadpleeg hun site www.
osteocheck.nl voor meer informatie.
Bij Curves tel.nr. 020-3581262 kunt u
zich aanmelden voor een botmeting.
Jerry Helmers en Rita Verdonk bot-
sen verbaal tijdens ondernemersde-
bat in Badhoevedorp
‘Is ‘IJzeren Rita’ wel trots op onder-
nemers?’
Badhoevedorp – En vuurwerk was er!
Rita Verdonk bracht de gemoederen
aardig in beweging tijdens het ZZP-
debat vorige week maandag in de
Herbergh. De politica discussieerde met
ZZP Netwerk Nederland over onder-
nemersthema’s. Badhoevedorper Jerry
Helmers, een van de initiatiefnemers
van het netwerkplatform, botste meer-
dere malen met Verdonk. Uiteraard
tot genoegen van een volle Herbergh
met ZZP’ers uit Haarlemmermeer en
omstreken.
Tijdens het eerste gedeelte van de
avond waar Jerry Helmers in intervie-
wvorm met Verdonk van gedachten
wisselde over haar éénpitterschap in
de Tweede Kamer, verweet Verdonk
de interviewer al meteen ‘Matthijs-Van-
Nieuwkerk-achtige-gesprekstechn
ie-
ken’. Ze beet Helmers bits toe dat
ze wilde uitpraten en haar punt wilde
maken. Helmers vond juist dat Verdonk
haar punt vooral niet leek te willen
maken en in het geven van antwoor-
den elke keer afweek van de heldere
vragen. “En dan moet je ingrijpen,” zegt
Helmers, die juist tevreden terugkijkt
op het kritische interview. “Ze draaide
om de brei heen. We waren immers
nieuwsgierig naar haar persoonlijke ver-
haal. Net als een ZZP’er moet ze het
alleen rooien; hoe doet ze dat? Maar
het leek er op alsof ‘IJzeren Rita’ de
toehoorders wilde doen geloven dat ze
écht van ‘IJzer’ was. Maar geen mens
is zonder emoties. Het kwam op mij
ongeloofwaardig over.”
Ook in het debat – na de pauze – bleek
er op basis van stellingen genoeg stof
tot discussie. De meeste verhitting ont-
stond bij de vraag of werklozen recht
op een WW-uitkering mogen blijven
houden terwijl ze ook als ondernemer
staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Verdonk vond van wel. En
ongeveer driekwart van de ZZP’ers was
het daarmee eens. Helmers ging in de
tegenaanval; publiekelijk vroeg hij zich
af iemand die Trots Op Nederland wil
zijn dan ook Trots op Ondernemers kan
zijn. “Zelfstandigheid betekent immers
onafhankelijkheid,” legt Helmers uit.
“Maar als je zegt dat ondernemers
tegelijkertijd ook een WW-uitkering
mogen hebben, dan hebben we het dus
niet meer over echte zelfstandigheid.”
Helmers betreurde het dat Verdonk niet
wilde ingaan op zijn vermoeden dat
deze WW-constructie ‘oneerlijke con-
currentie’ in de hand werkt ten opzichte
van de ZZP’ers die het wel écht onaf-
hankelijk doen. “Precies daar had ze
inhoud kunnen geven aan het debat,
maar bleef ze steken in traditionele one-
liners.” Helmers erkent echter ruiterlijk
dat hij en enkele medestanders wel flink
in de minderheid waren en Verdonk
meer steun van de aanwezigen genoot.
“Maar dat is niet erg; vanuit ons net-
werkplatform willen we de discussie
continu aanwakkeren. Ik weet zeker dat
er nadenkmomenten voor iedereen zijn
ontstaan.”
Verdonk zegde wel toe om de te dure
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
in de Tweede Kamer aan de orde te
brengen. En dat was tot tevredenheid
van de zaal. “Toch moeten we het
vervolg daarop ook maar weer afwach-
ten,” zegt Marco van der Pijl, een van
de bezoekende ZZP’ers. “Ik heb bij
Rita Verdonk een beetje het gevoel
dat alles in de grote zak verdwijnt
en er weinig uitkomt. Misschien moet
ZZP Netwerk Nederland in debat gaan
met een écht politiek zwaargewicht.
In ieder geval iemand die er nog toe
doet in Den Haag.” Toch was er ook lof
voor Verdonk. “Ze is toegankelijk, ze is
goed aanspreekbaar en liet zich ook
na afloop aan de bar zien. Leuk om op
deze wijze met een politica in gesprek
te kunnen zijn,” zo verwoordde een
andere ZZP’er haar indrukken van de
avond en van het debat.
Zie verdere info op www.zzpnetwerk-
nederland.nl
Jazz-lunch in
Brasserie “de
Houten Klaas”
Zondag 29 november a.s. organiseert
brasserie “de Houten Klaas” aan de
Sloterweg 8 te Badhoevedorp een
gezellige jazz-lunch.
Oud-Badhoevedorpers Stephan en
Annemiek Jaspers, 16 jaar geleden
geëmigreerd naar Texel, verzorgen
samen met dochter Roxi de muziek:
Annemiek achter de piano, Stephan de
contrabas en Roxi trompet en zang.
Velen van u zullen zich de kapsalon
van Stephan aan de Nieuwemeerdijk
nog herinneren. Hotel “Brinkzicht” in
het gezellige plaatsje De Koog op Texel
was hun nieuwe uitdaging. Alweer 16
jaar bezorgen zij daar vele gasten een
heerlijk verblijf, vaak voorzien van een
muzikaal intermezzo. Daarnaast geeft
Annemiek nog pianoles en bestiert
Stephan een kapsalon.
Dochter Roxi, door Joop van der Ende
voor een half jaar naar Carré gehaald,
heeft met Mathilde Santing getourd en
studeert nu op het conservatorium in
Rotterdam. Zondag 29 november gaat
de familie speciaal voor Badhoevedorp
een dagje terug naar hun roots.
Al klettert de regen tegen de ramen en
stormen de pannen van het dak, trio
“JAZZPER” zorgt dat iedereen letterlijk
uít z’n dak gaat!
Brasserie “de Houten Klaas” verzorgt
daarbij een heerlijke lunch tussen 13.00
en 16.00 uur. Reserveer bijtijds want de
plaatsen zijn beperkt.
Voor info en reserveringen: tel: 020-
6239352
Aanrijding tussen
twee motoragenten
LIJNDEN, 11 november – Omstreeks
14.00 uur ontstond op de kruising van
de Oude Schipholweg en de Hoofdweg
Oostzijde een aanrijding waarbij twee
motorrijders, respectievelijk van de
Koninklijke Marechaussee en de politie
Kennemerland betrokken waren.
De beide motoragenten namen deel aan
een oefening die zich onder meer richtte
op het begeleiden van ambulances. De
KMar-motorrijder botste op de motor-
agent, die met zijn motor op de kruising
stond om deze vrij te houden van ove-
rig verkeer. De Kmar-medewerker is
met onbekende verwondingen vervoerd
naar een ziekenhuis in Amsterdam, de
motoragent van politie Kennemerland
raakte slechts licht gewond en werd
ter plekke door ambulancepersoneel
bekeken.
Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeu-
ren, is nog niet bekend. De afdeling
Verkeersondersteuning van het korps
Amsterdam-Amstelland stelt een onder-
zoek in.
In 3 vestigingen van de Bibliotheek
Haarlemmermeer wordt in november
een cursus “Internetbankieren” georga-
niseerd. Deze cursus is geschikt voor
alle banksystemen in Nederland, met
uitzondering van de Postbank. In een
oefenomgeving op internet maakt u
onder andere kennis met online geldbe-
heren en het doen van betalingen. Voor
deze cursus dient u over enige muis-,
computer- en internetvaardigheden te
beschikken.
Bij deelname ontvangt u een syllabus
en uiteraard staan de koffie en thee ook
klaar! Deelname aan deze cursus kost
voor zowel bibliotheekleden als niet-
leden € 2,50. U dient zich van te voren
voor deze cursus in te schrijven aan de
balie van de bibliotheek.
De data zijn op dinsdagochtend 17
november in de Centrale bibliotheek
in Hoofddorp (9.30 – 11.30 uur), op
dinsdagochtend 24 november in de
Bibliotheek Nieuw-Vennep (10.00 –
12.00 uur), en op woensdagochtend 25
november in de Bibliotheek Zwanenburg
(9.30 – 11.30 uur).
Sinterklaas jeugdvoor-
stelling voor kinderen
vanaf 4 jaar
Op zaterdag 28 november vindt in
de Bibliotheek Zwanenburg (van
11:00-11:30 uur) en in de Bibliotheek
Badhoevedorp (van 13:00-13:30 uur
) de jeugdvoorstelling, ‘VersierPiet wil
een Sintboom’ voor kinderen vanaf 4
jaar plaats. Een spannend avontuur is
verzekerd, waarbij de kinderen helpen
met oplossingen zoeken.
Toegangskaarten van € 3,00 p.p. zijn te
verkrijgen aan de klantenservicebalie in
de bibliotheek of via de telefoonnum-
mers 020-6593409 (Badhoevedorp) en
020-4974415 (Zwanenburg). In verband
met de te verwachten drukte raden wij u
aan om ruim van te voren uw toegangs-
kaarten te reserveren.
Klaverjassen
KJC-Sloten organiseert zaterdag 21
november weer een klaverjaswedstrijd.
In een gezellige sfeer wordt dan om de
diverse prijzen gestreden.
De activiteit vindt plaats in het gebouw
van de speeltuin van Sloten gelegen
aan de Sloterweg t/o huisnummer 1301
te Sloten, goed bereikbaar met de bus-
lijnen 145 en 192.
Aanvang 20 uur en deelname kost
€ 2,50 per persoon.
Verdere telefonische informatie: 020-
6597786.
Zaterdag avond
21 november groots
jaren 70 feest
Jerry Helmers en Rita Verdonk botsen verbaal tijdens ondernemersdebat in Badhoevedorp
‘Is ‘IJzeren Rita’ wel trots op ondernemers?’
Jerry Helmers interviewt Rita Verdonk (foto: ZZP Netwerk Nederland)
Scandag botdichtheid
‘Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt’
Cursus “Internetbankieren” in de
Bibliotheek Haarlemmermeer
Page 31Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 125 • PAGINA 10
Op koopzondag 22 november staan
er voor Winkelcentrum Plein ’40-
’45 verschillende leuke activiteiten
gepland. Winkelcentrum Plein ‘40-‘45
krijgt op koopzondag 22 november
hoog bezoek van drie paragnosten
die bekend zijn van het televisiepro-
gramma het Zesde Zintuig! Bezoekers
van het winkelcentrum kunnen gra-
tis hun toekomst laten voorspellen.
Bovendien kunnen de bezoekers
tijdens deze koopzondag genieten
van swingende Arabische muziek en
worden ze verrast met overheerlijke
Oosterse lekkernijen! De winkels zijn
op deze koopzondag geopend van
12.00 – 17.00 uur. Winkelcentrum
Plein ’40-’45 heeft een zeer uitgebreid
winkelassortiment. Komt u met de
auto? Geen probleem, want u par-
keert overdekt en voor slechts € 1,-
voor een hele dag in Parkeergarage
Plein ‘40- ’45! Vanuit de parkeerga-
rage loopt u zo het winkelcentrum in.
NIVON OSDORP
Ouwerdingenpad 3
(zijstraat Reimerswaalstraat )
DIALEZING door Roel Vrees, ”Het einde
van de wereld “in de binnenstad van
Amsterdam a.s vrijdagavond 20 november
aanvang 20.00 uur.
Het Einde van de wereld was het punt-
je tussen Spuistraat en Nieuwezijds
Voorburgwal en de Martelaarsgracht.
Een pakhuis droeg hier deze naam. We
gaan door deze buurt en bekijken o.a.
de Gouden en Zilveren Spiegel en de
Koepelkerk. Tevens komt aan de orde
hoe de mensen hier vroeger leefden en
woonden.
Kaarten aan de zaal verkrijgbaar of
te bestellen bij mw. L. van Vloten tel.
6198049. Er is voldoende gratis parkeer-
gelegenheid.
Duo “Two of a
kind” in de Drie
Hoven
Op zondag 22 november van 14.00-15.30
uur kunt u komen genieten van een voor-
stelling van Duo “Two of a Kind” in De Drie
Hoven (Louis Bouwmeesterstraat 377).
Dit duo speelt muziek uit alle windstreken
treedt op voor u in het kader van de “Maand
van de Spiritualiteit” van de Drie Hoven.
Deze maand besteden we aandacht aan
14e Creatieve
Klaasmarkt
Waar: Molen van Sloten/Kuiperijmuseum
Akersluis 10 Amsterdam
Wanneer: van 11:00 tot 17:00
Datum: zaterdag 21 november 2009 tot
en met zondag 22 november 2009
Omschrijving: Markt in de molen en het
kuiperijmuseum met leuke creatieve
cadeautjes voor de aankomend feestda-
gen, zoals houtdraaiwerk - theemutsen
- glasobjecten - handgemaakte sieraden.
Kortom: teveel om op te noemen.
Leuke activiteiten in Plein ’40-’45!
allerlei vormen van spiritualiteit, waaronder
muziek en de beleving daarvan. Allerlei
(exotische) instrumenten zullen de revue
passeren en zij zullen de bezoekers daar
meer over uitleggen.
U bent van harte uitgenodigd! De toegang
is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt altijd
op prijs gesteld.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
het Sociaal-cultureel werk op tel. nr.
449 71 51.
KINDEROPV
ANG
Kinderdagopvang “ Ons Dorpje”
is al sinds 2002 actief in Osdorp.
Per 4 januari 2010 openen wij onze nieuwe vestiging aan
de Tussenmeer 70. (Nabij de Wolbrandskerk/Project de Opgang)
Wij zijn een gezellig kinderdagverblijf en
Buitenschoolse Opvang met een huiselijke sfeer
en gediplomeerde leidsters.
Op de Dreumes- en peutergroep werken wij met de
VVE-methode (Piramide) en op de Buitenschoolse opvang
besteden wij veel aandacht aan sport, spel en theater.
Voor informatie/aanmeldingen kunt u bellen
op 020-4101547.
Meer informatie kunt u vinden op onze website
www .kinderopvangonsdorpje.nl
Your professional sportshop
Voor al uw betaalbare sportartikelen
Sloterweg 165, eventjes voor(bij) het viaduct 020-6594705
MEDIKO-SPORT
OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG 13.00 - 18.00UUR
DINSDAGT/MDONDERDAG 09.00 - 18.00UUR
VRIJDAGVAN 09.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG 09.00 - 17.00 UUR
VRIJDAGKOOPAVOND
JACKS - SKIBROEKEN - TRUIEN ENZ.
DAMES - HEREN - JONGENS - MEISJES
O’NEILL LUTHA PROTEST ETC.
HEREN-DAMES-KINDEREN
VANAF 15% KORTING
Page 32Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 128 • PAGINA 11
Mag het al, buitenverlichting?
Natuurlijk! Het is steeds vroeger donker,
de avonden komen sneller, dus versieren
maar. Laat buiten maar zien wat je bin-
nen ook hebt: sfeer. Met buitenverlichting
trek je binnen een beetje naar buiten, hè.
Buiten zijn er ook mensen, toch!”
Dus lampjes ophangen!
“Ja! Maar wat voor lampjes wil je? Helder,
soft, zonder kleur, met een kleur, mul-
ticolor, led (wij denken aan het milieu!),
geclusterd, als pegels, aan een tak...”
Ho ho ho
“Dat zegt de Kerstman ook. Kijk, ik zal
het uitleggen. Dit is clusterverlichting. Dan
heb je een lange draad met steeds een
aantal lampjes geclusterd bijelkaar. Dat
ééndraadsysteem is heel prettig. Je staat
niet meer met een grote knoop lampjes die
je moet ontwarren buiten te hannessen.
Je begint bovenaan en drapeert het zo
naar beneden toe om je boom en dan de
stekker erin.”
Hoe lang is zo’n draad
clusterverlichting?
“We hebben verschillende maten. De kort-
ste is 1 meter 20 en dat zijn 192 lampjes.
Daarna hebben we ook 2.4 meter, drie
meter en (de xl-versie) 6.9 meter; dat zijn
maar liefst 1152 lampjes! Dat lijkt veel,
maar je hebt een boom – of iets anders
- zo vol, hoor.”
Iets anders?
“Je kunt ook tuinhekken, deuren of gewone
boompjes versieren. Leuk voor over een
buxus bijvoorbeeld is de netverlichting.
Dan drapeer je een netje lampjes gemak-
kelijk er overheen. Maar er is trouwens
meer dan alleen lampjesverlichting!”
Zoals?
“Hier zie je ijspegelverlichting. Zijn net
ijspegels, maar dan met lopende lampjes
erin. Is het net of het druppelt. Dan heb je
nog gordijnverlichting dat als een gordijn
voor je raam kan hangen. En er zijn natuur-
lijk ook nog gewoon de ouderwetse kaars-
lampjes zoals we die van vroeger kennen,
die je aan de boomtakken knijpt. Ook
sfeervol: vlamverlichting die je in een vuur-
korf kan doen alsof het vuur je warm houdt
(ik leg het trouwens thuis binnen in de
open haard - net echt). En hier, vooral ook
voor mensen die geen zin hebben lampjes
op te hangen, hebben we takverlichting.
Takken - in wit of boomtakkenbruin - met
lichtjes eraan. Je kunt ze bundelen en in de
grond of iets anders steken, maar ze ook
uitelkaar zetten.”
Heel creatief
“Voor het hele creatieve hebben we rope-
light van Adora. Slangverlichting in allerlei
vormen. Van lantaarns en sierlijke krullen
tot sterren, rozetten en bollen. Mooi voor
tegen de muren van je huis. Allemaal kop-
pelverlichting, dus je kunt er meerdere aan
elkaar vastzetten. Dat koppelen kan trou-
wens ook met gewone lampjes. Dan heb
je vele meters verlichting achter elkaar.
Heel sfeervol.”
Wat knippert daar?
“Dat is twinkelverlichting. Krijg je een
kastje bij en dan kun je de lampjes in
verschillende standjes zetten: ritmisch
verspringend, twinkelend, heel wild knip-
perend of heel langzaam. Of vast natuur-
lijk, als je kriegel wordt van dat geknipper.
Ook weer in verschillende kleuren of
clear (zonder kleur) en met verschillende
aantallen lampjes. En: één snoer, hè. Zo
gemakkelijk.”
Tuincentrum Osdorp
Buitenwinterverlichting
Niet alleen binnen raken we al helemaal in kerststemming, ook op en rondom het huis
gaan we het helemaal sfeervol maken komende tijd. Buitenverlichting is meer dan een
rijtje lampjes in de kerstboom, blijkt tijdens een wandeling met Tuincentrum Osdorper
Carla Mestenbeld over de buitenwinterverlichtingafdeling.
Dus allemaal je huis versieren!
“Dat staat wel zo leuk, ja. Maar bedrijven en scholen kun-
nen hier ook heel winters verlicht mee worden, is mijn
tip. En natuurlijk: vraag die gratis klantenpas aan bij de
klantenservice of via internet. Voor klantenpasklanten
hebben we regelmatig aanbiedingen en acties en speciale
avonden, zoals deze week op woensdag, met nog meer
aanbiedingen.”
Nog meer tips?
“Naast verlichting verkopen we ook stopcontacten (water-
dichte voor buiten), buitenkerstballen (van plastic, zeer
kindvriendelijk), sneeuwspray (leuk voor over de buxus) en
tie-ribs. Gebruik die dingen om verlichting vast te zetten en
geen ijzerdraad. Dat gaat roesten. Tie-ribs staan mooier, je
ziet ze bijna niet. Verkrijgbaar op de gereedschappenafde-
ling hiernaast.”
Tuincentrum Osdorp,
Osdorperweg 247 in Amsterdam-Osdorp.
Mail infobalie@osdorp.nl.
Zie ook www.osdorp.nl.
Dental Pro
Tandprothetische praktijk
Voor behandeling en vervaardigen van nieuwe
protheses.
Reparaties terwijl u wacht.
Geen eigen bijdrage bij klikgebitten.
In meeste gevallen worden de kosten rechtstreeks
bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Voor vrijblijvende informatie bel: 020-4084783
iedereen goedkoper tanken
*Op basis van de actuele brandstofadviesprijzen van de overige aanbieders met een landelijke dekking.
Deze korting vervangt de huidige korting.
www.tango.nl
Tango Amsterdam
Langsom 2
12 cent
korting
*
op alle brandstoffen
Happy Weekend
20 t/m 22 november 2009
19 - 20 - 21 November
Pieter Calandlaan 798
Telefoon 020 4100952
Magere Runderlappen
2.99
Koopjes
Post, uw keurslager
Niet meer als
2 Kilo per klant
op is op
Donderdag Vrijdag Zaterdag Voordeel
500 gram
100 gram
100 gram
Schouderham zelfgemaakt
0.99
Pekelvlees zelfgemaakt
0.99
Kees Schilder
Osdorper Ban 88 Tel: 020-6190349
Bezoek ons nu ook op het internet www.volendammer-vishandel-osdorp.nl
Eet meer vis. LEKKER, GEZOND EN VOORDELIG.
ALLE AANBIEDINGEN GELDEN VOOR DE OSDORPERBAN
EN ECUPLEIN W .C. DE DUKAAT
ALLE AANBIEDINGEN GELDEN T/M 21-11-09
De allerlekkerste visschotels GRATIS thuisbezorgd
(ook op zondag)
Bestel tijdig uw visschotel voor het (h)eerlijk avondje
GROTE HOLLANDSE NIEUWE (vers v/h mes)
per stuk € 1,80 3 voor € 5,00
Mooi formaat holl. GARNALEN om zelf te pellen
€ 7,95 per kilo.
Ook om in te vriezen voor de komende feestdagen
Fijngekruide geb. KIBBELING (van Holl. kabeljauw)
250 gram voor € 4,50
gratis bakje saus per 500 gram € 8,00
Vandaag start
Bimari haar
UITVERKOOP
op de gehele collectie!!!
Kom langs in de winkel of
kijk op www.bimari.nl.
Graag tot ziens!
Bimari Kids
Fashion & Soes
Hoekenes 3
Amsterdam
020-6108843
www.bimari.nl
Page 33Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 103 • PAGINA 12
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
VERSVOORDEEL
DE AKER
Dash of Dreft
pak of
flacon
14.10
Gebraden
Spareribs
per kilo
9.98
Heerlijke
Sucadelappen
per kilo
9.98
Speculaas
gevulde
koeken
4 stuks
Parmesaanse
kaas
100 gram
1.95
Heerlijke Drumsticks
naturel of gekruid
per kilo
6.98
C1000 Boerenbrood
maanzaad, sesam of tijger
wit of tarwe
2 hele broden gesneden
Macleans
freshmint of whitemint
6 tubes
à
à 75 ml
75 ml
5.94
3.
99
Clementines mandarijnen
net
net à
à 1 kilo
1 kilo
2.19
Goodfelles pizza’s
peperoni of cheese
2.69 p/st.
5.38
Pringles
Pringles
tray
tray à
à 12 bussen
12 bussen
à 40
à 40 gram
gram
8.99
Wasa
kn
knä
äckebr
öd
d
duopack
1.98
Tros Tomaten
per kilo
1.99
1.
29
1.
49
4.
99
OP=OP
1.
19
2.
69
2e GRATIS
Nicola
aardappelen
zak
zak à
à 5 kilo
5 kilo
3.69
1.
59
Page 34Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 104 • PAGINA 13
C1000 De Aker
Pieter Calandlaan 808
1060 TZ Amsterdam
Telnr.: 020-6675000
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zaterdag 07.30-21.00 uur
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
DE AKER
Dash of Dreft
pak of
flacon
14.10
6.
99
Gebraden
Spareribs
Spareribs
per kilo
9.98
Heerlijke
Sucadelappen
per kilo
9.98
Speculaas
gevulde
koeken
4 stuks
Parmesaanse
kaas
100 gram
1.95
Heerlijke Drumsticks
naturel of gekruid
per kilo
6.98
3.
98
4.
99
6.
98
1.
39
2.
00
C1000 Boerenbrood
maanzaad, sesam of tijger
wit of tarwe
2 hele broden gesneden
Macleans
freshmint of whitemint
6 tubes
à 75 ml
5.94
VERS VAN HET MES
Clementines mandarijnen
net à 1 kilo
2.19
Goodfelles pizza’s
peperoni of cheese
2.69 p/st.
5.38
Pringles
tray à 12 bussen
à 40 gram
8.99
Wasa
knäckebr
öd
duopack
1.98
Tros Tomaten
per kilo
1.99
Nicola
aardappelen
zak à 5 kilo
3.69
2.
00
Page 35Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 107 • PAGINA 14
Westerpost
Regio
Badhoevedorp. ‘Wat voor winter we
krijgen? Ach op dit moment komt er
natuurlijk niemand verder dan het kan
regenen of sneeuwen. Maar wat wel vast
staat is, dat je je auto op tijd winterklaar
moet hebben’, zegt Stephan Haaker
namens dealerbedrijf Gebr. Haaker.
‘Voorkomen is nu eenmaal beter dan
genezen.’
n Anja Maas
Hij nodigt Fiat- en Alfa Romeo-rijders dan
ook graag uit om op vrijdag 20 en zaterdag
21 november aanstaande met hun auto
langs te komen voor een wintercheck.
‘Een afspraak maken is niet nodig. We zijn
op 20 november tussen 9.00 en 16.00
uur beschikbaar en op 21 november tus-
sen 10.00 en 13.30 uur. De auto wordt op
15 wintergevoelige punten gecontroleerd:
van ruitenwissers en het inbrengen van
anti-vries tot de banden. Zijn die dingen
allemaal in orde, dan kun je met een gerust
hart de komende tijd de weg op. Normaal
kost deze controlebeurt 39 euro, maar als
service bieden we die op deze dagen gra-
tis aan. Een beetje hulp in deze dure tijden
kan geen kwaad.’
Wie vrijdag en zaterdag aanstaande de
showroom van Gebr. Haaker aan de
Kamerlingh Onneslaan binnenloopt, kan
meteen kennismaken met de nieuwe Fiat
Punto Evo, net gearriveerd en op het ogen-
blik het paradepaardje van het Italiaanse
automerk. Stephan Haaker: ‘Een topper,
dat mogen we rustig stellen. Er is sprake
van veel meer dan een facelift van de
Punto Grande: de belijning is helemaal
aangepast en we zien een compleet nieuw
dasboard. De motoren zijn krachtiger en
zuiniger en -heel belangrijk in deze milieu-
bewuste tijd – er is van alles aan gedaan
om de uitstoot zo beperkt mogelijk te
houden. De nieuwe Punto rijdt op diesel,
benzine en aardgas. De toevoeging Evo
om aan te geven dat hier sprake is van een
echte ontwikkeling is meer dan terecht.’
Behalve de belangenbehartiging namens
Fiat, zorgt autobedrijf Haaker voor rijders
van Alfa Romeo. ‘Wij zijn het enige ser-
vicepunt voor dit automerk in en rondom
Amsterdam. Niet iedereen weet dat’, vertelt
Stephan Haaker, ‘voor Alfa-fans kan het
geen kwaad dat nog eens te vermelden.’
Lifestyle
Italië is niet voor niets het land dat een
naam heeft opgebouwd ten aanzien van
alles wat met design te maken heeft. ‘Wij
zijn erg blij met de zogenaamde Lifestyle-
lijn die in onze showroom beschikbaar is.
Wat dat precies is? Een serie artikelen die
niet echt iets met auto’s te maken hebben,
maar wel een link hebben met het merk
Fiat of Alfa. Ze zijn erg leuk als cadeautje
voor de decembermaand. Voorbeeldje?
Kijk eens naar onze kledinglijn. Of naar een
racebaan met mini-Fiat-500 autotootjes.
Of, voor Alfa-liefhebbers, een uniek espres-
sokopje of manchetknopen. Voor sinten en
Kerstmannen met rimpels over een ver-
langlijstje een gouden tip, dachten wij.’
Gebr. Haaker,
Kamerlingh Onneslaan 10,
1171 AC Badhoevedorp.
Tel. 020-6594859
Vrijdag 20 en zaterdag 21 november a.s.
Gebr. Haaker nodigt uit
voor gratis wintercheck
Slotervaart – Sinds begin deze
maand en nog tot eind januari expo-
seert kunstenares Sabina Wörner
in de centrale hal en enkele gan-
gen van het Slotervaart Ziekenhuis.
Kwetsbaarheid en Kracht heet de
expositie. Wörner legt uit.
n Shirley Brandeis
Een binnentuin. Daarin moeten bezoe-
kers zich wanen, omringd door de
schilderijen van Sabina Wörner. De
krachtige penseelstreken met acryl,
eitempera en olieverf vormen fraaie
bloemrijke en vruchtrijke taferelen;
soms duiken engelachtige wezens
erin op. Hoopvol en harmonieus zijn
Wörners schilderijen, vaak doorwe-
ven met de ontwikkelingen van het
leven. Ook haar leven. Het schilderij
‘Wild Child’ laat laag voor laag haar
eigen ontluikende verliefdheid zien,
overschilderd met lagen eigen kwets-
baarheid. “Door je kwetsbaarheid te
laten zien, word je sterker. Krijg je
kracht. Vandaar de titel van deze
tentoonstelling.”
Troost
Ruim dertig schilderijen koos ze
uit voor de expositie, die de kunst-
commissie van het ziekenhuis haar
vroeg samen te stellen na een blik in
Wörners catalogus en een bezoek aan
haar tentoonstelling in de Grand Hotel
eerder dit jaar. Haar stijl sprak aan.
Drie maanden mag het werk blijven
hangen in het ziekenhuis. Deze week
is er een besloten officiële opening,
maar het publiek – zowel bezoekers
van het ziekenhuis als kunstliefheb-
bers – is vanaf nu welkom. Dagelijks
te bezichtigen in de centrale hal, door
de week ook in de gangen van de
polikliniek en op de afdeling chirurgie.
Herkenning, dat wil ze oproepen bij
de mensen. “Het herkennen van oer-
menselijke processen.”
Geborgenheid ook. “Ik hoop dat men-
sen zich geborgen voelen tussen
mijn schilderijen. Dat de aanblik ze
troost.”
Wegdromen
Slotervaart is de volgende bestem-
ming in een lange reeks in Wörners
carrière. Ook in Frankfurt am Main,
Berlijn, Den Haag en Alkmaar – om
er een paar te noemen – exposeerde
ze. De drang om te schilderen zat er
van jongs af aan al in.
“Op school tekende ik vijvers met
waterlelies en treurwilgen.” Het dro-
merige kind van toen, in Engeland,
maakte haar droom waar. Dat dro-
merige heeft ze nooit verloren. “Als
het hectisch is in mijn hoofd, kan ik
niet schilderen. Dan moet ik even
wegdromen.” Sinds zes jaar heeft
ze haar atelier in Bos en Lommer,
waar ze vorig jaar exposeerde in het
stadsdeelkantoor. In haar werkruimte
droomt ze af en toe weg en schildert
ze haar schilderijen. Met kracht. En
met kwetsbaarheid.
De expositie Kwetsba arheid en
Kracht is nog tot eind januari te
zien in het Slotervaart Ziekenhuis
aan de Louwesweg 6 in Slotervaart.
In het kader van Vrouwen dag
exposeert Sabina Wörner van 1
tot en met 14 maart in het Pakhuis
Wilhelmina met twaalf vrouwen-
portretten genaamd ‘Garden of
Transformations’.
Van 7 juni tot 17 juli 2010 te zien in
de Stopera.
Zie ook www.sabinawoerner.com.
Verklaring van Achmed Baâdoud
Enkele maanden geleden heb ik vrienden en belangrijke partijpersoonlijkheden de
vraag voorgelegd wat ze er van vinden als ik me kandideer als lijsttrekker in Nieuw-
West. Hun antwoorden waren eensluidend: Achmed, dat moet je doen, ga ervoor.
Dat heb ik gedaan, tegelijkertijd heb ik uit volle overtuiging de interne bereidstellings-
verklaring getekend. Dat houdt in dat je zonder protest of gezeur elke uitkomst van
de kandidaatstelling en de uiteindelijke keuze van het hoogste orgaan, de afdelings-
vergadering moet accepteren. Ik heb er dus geen moeite mee als ik bijvoorbeeld
wordt geplaatst als raadslid of helemaal niet op de kandidatenlijst zou zijn gekomen.
Zo is dat geregeld in mijn partij en dat is ook goed.
Mijn handtekening onder deze bereidstellingsverklaring is wat waard. Hij betekent
dat ik mij neerleg bij iedere beslissing van het afdelingsbestuur en vol vertrouwen
uitkijk naar de afdelingsvergadering op 7 december aanstaande. Daar wordt de
keuze gemaakt en nergens anders, zo is dat geregeld.
Natuurlijk hoop ik van harte dat mijn partijgenoten me voor een nieuwe periode
afvaardigen. Ik hoop ook dat we met een goede en eensgezinde campagne de
kiezers in Nieuw-West kunnen overtuigen om de PvdA ook de komende vier jaar
aan het werk te zetten. Nieuw-West mag er bij de PvdA op rekenen dat we, net als
nu, ook straks ons stinkende best doen voor het binnenhalen van werkgelegenheid,
een sterke economie, een goede leefomgeving en een gezonde financiële stads-
deelhuishouding.
Dat waren de afgelopen vier jaar mijn prioriteiten in Osdorp, ik hoop ze de komende
vier jaar in Nieuw-West voort te kunnen zetten.
Natuurlijk zijn er verschillen tussen mij en andere PvdA-lijstrekkers. Anders had ik
mij geen kandidaat gesteld. Desondanks kies ik er nu niet voor om een stemverkla-
ring voor of tegen andere kandidaten te geven. Dat vind ik niet juist. Het zijn namelijk
de PvdA-leden die op 7 december bepalen wie de lijsttrekker wordt. Zij weten wie
ik ben en op dit moment willen ze dat ik mijn huidige baan zo goed mogelijk doe.
Er is veel te doen, juist nu in de economische crisis. Na 7 december wil ik graag
terugkijken op het verloop van deze kandidaatstelling.
Amsterdam, 11 november 2009
Achmed Baâdoud,
Kandidaatlijsttrekker PvdA stadsdeel Nieuw-West
wethouder Financiën, Werk & Inkomen, Economie en Sport van stadsdeel Osdorp
Kwetsbaarheid en Kracht in het
Slotervaart Ziekenhuis
OMDAT JE NOOIT WEET W AT
VOOR WINTER HET WORDT
.
KOM LANGS VOOR EEN GRA TIS WINTERCHECK
Buiten wordt het steeds kouder. Hét moment om even stil te staan
bij de conditie van uw auto. Als u op 20 of 21 november bij ons langs
komt, controleren wij uw Fiat gratis op 15 punten (normaal
3 39,-). Wilt
u van de wintercheck gebruik maken, rijd dan gewoon even bij ons
langs. Want als het echt koud wordt, weet je nooit wat je onderweg
tegenkomt. U bent van harte welkom op:
Vrijdag 20 november van 8.30 - 16.00 uur.
Zaterdag 21 november van 9.30 - 13.30 uur.
Een afspraak maken is niet nodig! Meer weten over
de gratis winter-
check? Kijk op www .fi at.nl/wintercheck
GEBR. HAAKER B.V.
BADHOEVEDORP, KAMERLINGH ONNESLAAN 10, TEL. 020 - 659 48 59
Page 36Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 105 • PAGINA 15
www.vankalmthout.nl
Feel the difference
BODEMPRIJZEN
4-DAAGSE!!
Van Kalmthout Auto presenteert:
Donderdag
19 november
van 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag
20 november
van 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
21 november
van 09.00 - 17.00 uur
Koopzondag
22 november
van 11.00 - 17.00 uur
Tijdens onze
Anniversary
show
FordFocus 1.8 16V Wagon Limited
Riant uitgerust met o.a.: LM velgen • radio/cd-speler
• climate control • voorruitverwarmi ng • cruise control • regensensor
• ABS/ESP + 6 airbags • BusinessPack bestaande ui t:
Normaal vanaf

26.375,-
Ford korting

4.875,-
Ford Actieprijs
€ 21.500,-
Anniversary korting

1.005,-
nu € 20.495,-*
Nu tot
€ 5.880,-*
voordeel!
Meerprijs metaallak € 600,- Meerprijs dakrailing € 350,-
14x
Zakelijke rijders opgelet! Ruime & vlotte acceptatie op
financiering & lease via Stern Finance & Sternlease.
Parkeersensoren achter
Bluetooth/Voice control
5" Navigatie-systeem
-/-
-/-
FordMondeo 2.0 16V Limited
Riant uitgerust met o.a.: • DEATC dubbele automatische airco
• Lichtmetalen velgen • Radio/CD-speler • Elektrische ramen voor en
achter • ESP + ABS • Regensensor • Voorruitverwarming • Cruise
control • Mistlampen voor et cetera.
• BusinessPack bestaande uit:
Normaal vanaf

31.325,-
Ford korting

5.225,-
nu € 26.100,-*
Nu tot
€ 5.225,-*
voordeel!
24x
Leaserijders opgelet
Lagere aanschafprijs = lagere bijtelling
Parkeersensoren voor en achter
Bluetooth/Voice control
5" Navigatie-systeem
ALS WAGON AL VOOR ¤ 27.500,-
-/-
FordC-MAX 1.8 16V Flexifuel
Riant uitgerust met o.a.: • DEATC dubbele automatische airco
• Lichtmetalen velgen • Radio/CD-speler • Elektrische ramen voor en
achter • ESP + ABS • Regensensor • Voorruitverwarming • Cruise
control • Mistlampen voor et cetera.
Normaal vanaf

28.300,-
Ford korting

2.850,-
Ford Actieprijs
€ 25.450,-
Anniversary korting

1.955,-
Van Kalmthout inruilpremie

500,-
nu € 22.995,-*
Nu tot
€ 5.305,-*
voordeel!
4x
Parkeersensoren voor en achter
Bluetooth/Voice control
5" Navigatie-systeem
Meerprijs Businesspack ¤ 1.630,- NU ¤ 500,-
-/-
-/-
-/-
MET
DUIZENDEN
EURO’S KORTING!
85
**Slooppremie, hoe werkt het: Zie www.nationalesloopregeling.nl Ecopremie, hoe werkt het: Indien u in aanmerking komt voor de slooppremie doet Ford daar bij aankoop van een Fiesta ¤ 1.000,- bovenop
Prijzen personenauto’s incl. BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, leges ,verwijderings bijdrage en eventuele
fabrieksopties. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specifi caties. *Vraag naar onze exacte
voorwaarden. ** Na aftrek Slooppremie overheid en/of Ford Ecopremie. Diverse aanbiedingen zijn geldig op
voorraadauto’s voorzien van kenteken. Druk- en zet-fouten voorbehouden.
DIT IS SLECHTS EEN SELECTIE UIT ONZE ACTIEMODELLEN.
Informeer ook naar onze SUPERSCHERPE aanbiedingen op bijvoorbeeld
Mondeo, S-Max, Kuga, Transit en onze luxe Company Cars modellen!
Badhoevedorp Plesmanlaan 2-4, Telefoon 020 - 449 60 50
Tevens vestigingen in: Amstelveen - Haarlem - Hoofddorp - Lisse - Noordwijk
FordFiesta Trend Anniversary
ANNIVERSARY
AANBIEDING!
€ 19.995,-*
ANNIVERSARY
AANBIEDING!
€ 9.995,-*
FordFocus Titanium Wagon 1.6-16V
5-DEURS VANAF ¤ 19.395,-*
Normale prijs

23.375,-
Anniversary korting
-/- €
3.380,-
Actieprijs €
19.995,-*
Normale prijs

13.600,-
Anniversary korting
-/-

1.205,-
Van Kalmthout inruilpremie
-/-

400,-
Actieprijs

11.995,-*
Na aftrek Sloop/Ecopremie al vanaf: ¤ 9.995,-**
Nu te bestellen!! Ka Trend
Direct uit voorraad leverbaar en superscherp geprijsd
Zeer compleet uitgerust met:
• Stuurbekrac htiging • Radio/
cd/Mp3 speler met 6 speakers • AUX aan
sluiting
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel • Elektrisch b
edienbare port
ierramen voor
• Elektrisch verstelbare en verwarm
bare buitenspie gels • ABS + airbags
• Centrale vergrendelin g met afstandsbediening • In hoogte verstelbaar
stuurwiel
• 14” stalen velgen •
Bumpers in carrosseriekleur • S
tartonderbr eker et cetera.
FordKa Trend Anniversary Edition
Meerprijs
metaallak
€ 550,-
Normale prijs

10.500,-
Anniversary korting
-/-

1.000,-
Actieprijs
€ 9.500,-*
Na aftrek Slooppremie overheid al vanaf:
¤ 8.500,-**
Page 37Top

programmering week 47/48
(wo 18 november t/m wo 25 nov 2009)
De Meervaart, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam
Kaartverkoop: www.meervaart.nl, 020-4107777
muziektheater
do 19 november | 20.15 uur rode zaal | na afloop
party in de foyer
Willem Breuker Kollektief | Nog lang niet jarig!
Onder aanvoering van hun inspirerende leider trakteert het
Willem Breuker Kollektief ons al 35 jaar op verfrissende
muziek vol humor, ironie en verwarring. Geen wonder dat
het gezelschap een eindeloze rij fans heeft. Velen van
hen zijn zelf bekende artiesten en zij komen ‘Nog Lang
Niet Jarig!’ opluisteren, zoals Kees Prins, Annet Malherbe,
Geert Chatrou en Hans Dorrestijn. De verrassingsgast van
vanavond is Kees van Kooten. In dit wervelend muziek-
spektakel zit een breed scala aan muzikale stijlen, naast
literaire hoogstandjes, hilarische acts, cross talks, zang én
natuurlijk de welgemeende felicitaties.
www.willembreukerkollektief.nl
€ 24,50
show
vr 20, za 21 november | 20.15 uur rode zaal
Simone Kleinsma | Songs from the heart 2
Simone’s theaterconcert ‘Songs From The Heart’ is lovend
ontvangen door het publiek en de pers: ‘Kleinsma schittert
in deze one-womanshow...’ Trouw, ‘Veelzijdige Simone
Kleinsma imponeert met machtige strot’, de Volkskrant en
‘Simone Kleinsma is onmiskenbaar vedette’, NRC. Alle
voorstellingen waren dan ook in no time uitverkocht. Nu
komt ze nog één keer terug met deze show aangevuld
met nieuwe nummers! Ze zingt haar persoonlijke favorie-
ten en samen met een live-orkest neemt ze het publiek
mee langs een muzikaal wereldrepertoire; van evergreens
tot aan musicalhits, maar ook easy listening en speciale
Nederlandse nummers. Ze wordt terzijde gestaan door
Daan Wijnands en Joost de Jong.
www.musicals.nl € 36,00
muziek
vr 20 november | 20.30 uur blauwe zaal
Brainpower | Mijn manier
Brainpower is de meest diverse MC van ons land. Na der-
tig videoclips, tientallen awards en nominaties, twee gou-
den platen en een vers gewonnen Lifetime Achievement
Award is de unieke rapper nu in een kleine setting te
aanschouwen. Intiem en eerlijk, intens en meeslepend.
Scherpe dubbelzinnigheden zijn kenmerkend voor zijn
verbale composities. Maar het gaat verder dan briljant
gevonden woordgrappen en rijmgoocheltrucs. Diepe en
voor iedereen herkenbare emoties spelen een grote rol in
zijn werk. Dood, liefde, pijn, geluk, wanhoop en wilskracht
vormen centrale thema’s en maken van Brainpower’s lied-
jes juweeltjes. Samen met zijn vaste DJ TLM brengt hij de
essentie van Hip Hop ten gehore.
www.mcbrainpower.nl € 16,50
wereldmuziek
za 21 november | 20.30 uur blauwe zaal
Parno Graszt | Concert
De titel ‘Concert’ is enigszins misleidend, want de voorstel-
ling van het Hongaarse zigeunerorkest Parno Graszt (‘wit
paard’) is veel méér dan een muziekuitvoering. Net als in
hun dorp Paszab gaan muziek en dans hand in hand, en
er is bovendien een selectie uit vijftig jaar archiefbeelden
gemaakt. De dansers en musici van Parno Graszt presen-
teren zich dit keer met hun voorouders want overlevering
en traditie staan centraal in de soms droevige, dan weer
onontkoombaar levenslustige liederen van de negenkop-
pige band. Leven, liefde, dood, verdriet, feest, vriendschap
en conflict – alles wat het leven zijn kleur geeft wordt
bezongen zoals het wordt beleefd: puur en authentiek.
www.baasbank-baggerman.nl € 21,50
familiemusical
zo 22 november | 12.00 uur rode zaal
Disney’s musical sing-a-long | Chantal Janzen,
Stanley Burleson, Jamai Loman e.a.
Van de filmklassiekers ‘Pocahontas’ en ‘Aladdin’ tot en
met songs uit musicals als ‘The Lion King’, ‘De Kleine
Zeemeermin’ en ‘Mary Poppins’; ze komen allemaal
voorbij in Disney’s Musical Sing-a-Long. De intimiteit en
de magie van het theater en de warmte van de wondere
wereld van Disney creëren samen een sfeer waarin ieder-
een uit volle borst mee kan zingen. De meezingteksten
zullen in het decor te zien zijn. Chantal Janzen, Stanley
Burleson, Jamai Loman en Casey Francisco zijn de topso-
listen die, onder begeleiding van een live-band, de talloze
hitsongs uit Disney’s gevarieerde muzikale schatkist de
revue laten passeren. Regie: Stanley Burleson, muzikale
leiding: Mike Schäperclaus.
www.musicals.nl € 29,50
familie
zo 22 november | 14.45 uur blauwe zaal
Vet kindercabaret 5+ | Sjamke Voogd
Ze laten je lachen om alles wat niet mag, om je ouders en
om jezelf. Ze pesten elkaar, en jij mag meedoen! Ze spe-
len van die vervelende tantes die je steeds willen kussen,
de irri-tantes. Doen een idiote goochelact en een kunstig
kookprogramma. Krijgen zoveel last van aanstelleritus,
dat zelfs de dokter moet komen. ‘Vet kindercabaret’ is net
als het cabaret waar je ouders altijd zo om lachen, maar
nu met sketches en liedjes die pas écht Vet zijn. Met:
Nellerike de Voogd, Sjamke de Voogd en Ramses Graus,
regie: Genio de Groot, muziek: Rutger de Bekker.
www.vetkindercabaret.nl € 12,50
peuter
ma 23 november | meervaart
peuterfestival 2-4 jaar | op stapel
Theater de Meervaart is voor één dag het grote speelpara-
dijs voor de allerkleinsten. Wat is er mooier dan lekker zelf
te mogen spelen in de foyer van een echte schouwburg,
die ook nog eens speciaal voor jou wordt omgetoverd in
kleurrijk vormenwoud? Ga jij mee op ontdekkingstocht
in Rood, Geel, Groen en Blauw? En help jij mee met
sjouwen, rollen, slepen en vooral stapelen? Tijdens het
Peuterfestival staan ook betoverende peutervoorstellingen
op het programma. Een kaartje voor een voorstelling kost
€ 6,50 en geeft toegang tot het vormenwoud in de foyer
en de peuterevenementen. Het theater is open vanaf 9
uur. De voorstellingen zijn geschikt voor kinderen van 2
tot 4 jaar.
peuterfestival
ma 23 november | 9.15 en 11.15 uur toneel rode zaal
Muziek is twee geluiden tegelijk | Groep Toren
van Geluid (2+)
Meneer Witjes is nogal zenuwachtig. Straks komt er een
mevrouw bij hem logeren. Daarom moet alles heel netjes
zijn. Dan gaat de bel. “Hallo, meneer Witjes!” Samen
maken ze een wonderbaarlijke reis. Alles onderweg maakt
geluid! (duur 45 min) €6,50
peuterfestival
ma 23 november | 9.30 en 11.00 uur blauwe zaal
Hatsjoe! –|Theater Ellen Smets (2+)
In een wondermooi sneeuwlandschap woont Jukka in een
huisje van sneeuw. Op een dag komt er een hutje aange-
lopen met twee voetjes. De voeten van Jut, die woont in
een mobiele hut. Muziek, dans en poppenspel beschrijven
het leven van Jukka en Jut dat steeds meer verandert van
sneeuwwit naar kleurrijk. Een lichtvoetige, warme voorstel-
ling die gaat over vriendschap. (duur 45 min) € 6,50
18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 108 • PAGINA 16
Primera en
Postagentschap
Delflandplein 17
Uw verkoopadres voor:
staatsloterij
lotto
toto
krasloten
ticketbox
tabak
wenskaarten
tijdschriften
boeken
kantoorartikelen
kranten
Wij zijn open
van ma. t/m za. van
09.00 tot 17.00 uur en
het postagentschap
za. van 10.00 tot
16.00 uur.
muziektheater
di 24 november | 19:30 uur blauwe zaal
Zain Bhikha | Theaterconcert
Zain Bhikha is geboren op 9 augustus
1974 in Pretoria, Zuid-Afrika. Hij zong al
van kinds af aan, maar was zich niet echt
bewust van zijn talent tot hij in 1994 een
zangwedstrijd won op de lokale radiozen-
der Radio 702. Hij werd benaderd door
The Pretoria Muslim School om een num-
mer voor hen te maken; dit resulteerde in
het album “A way of Life”. Maar pas toen
zijn muziek werd ontdekt door Yusuf Islam
kreeg hij een wereldwijd podium en kon hij
diverse albums uitbrengen. Zain schrijft zijn
eigen nummers en heeft tot nu toe verschil-
lende Cd’s op zijn naam. Zain heeft een
karakteristieke eigen muzikale stijl ontwik-
keld. Hij wordt uitsluitend door een percus-
sionist begeleid en zijn optredens berusten
op de schoonheid en kracht van zijn stem.
Engels gezongen
www.zainbhikha.com,
www.moonandstars.nl
voorverkoop € 15,00
aan de kassa € 20,00
(inclusief administratiekosten,
exlusief garderobe en pauzedrankje)
Te koop gevraagd
grootmoederstijdmeubelen of
antiek, inboedels + klein spul
Tel. 020-6751689 of 06-55597786
Te koop gevraagd
grote en kleine klokken
ook antiek; mogen defect zijn.
Tel. 020-6751689 of 06-55597786
Te koop gevraagd
alle soorten plateel of oud zilver
Tel. 020 - 675 16 89 of
06 - 555 977 86
Te koop gevraagd
vitrinekast met gebogen laden
of andere barok meubelen.
Tel. 020-6751689 of 06-55597786
Joh. Huizingalaan 76
Amsterdam
De Sint trakteert
vrijdag en zaterdag
1 BANKETSTAAF
PAKJE SPECULAASBROKKEN
DOOSJE BORSTPLAAT
DOOSJE MARSEPEIN
AARDAPPELTJES
4 stuks samen voor
e 14,75
Bij ons kunt u makkelijk parkeren voor de deur
Tel. 020-6151935
BANKETBAKKERIJ
* HACCP - GECERTIFICEERD
Primera
Brouwer
Burg. de Vlugtlaan 178,
tel: 020-6131538
Haal nu
Staatsloten
trekking
10 december
Jackpot
27,5
miljoen
bij
Primera
Brouwer
Burg. de Vlugtlaan 178,
tel: 020-6131538
Kalenders
2010
Wenskaarten
Schrijfwaar
Lotto
Toto
Tijdschriften
bij
G.Roetman
Bank etbakk
eri
j - Chocolat
erie
Osdorperban 126 - 128 Amsterdam
tel.: 020-619 03 14 fax: 020-619 45 32
Ruime parkeergelegenheid “Gratis”
21 november
van 11.00 tot
15.00 uur
open
dag
www.imko.nl
Erkende opleiding
Pedicure
Kapper
Schoonheids-
specialist
Ook opleidingen Visagie,
Nagelstyling en Parfumerie.
Amsterdam, Noordhollandstraat 59, tel. 0800 - 02 03 045
Page 38Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 106 • PAGINA 17
Westerpost
Mobiel
Het feestelijke 85-jarige jubileumjaar van de dynami-
sche Forddealer Van Kalmthout Auto nadert langzaam
het einde. Al vanaf januari van dit jaar werd groots
ingezet met daverende acties, zowel op sales als
op after sales gebied. Maandelijks werden de inwo-
ners van de gemeente Haarlemmermeer en omgeving
getrakteerd op ludieke en aantrekkelijke acties. En dat
heeft de welbekende Forddealer geweten. Directeur
Marijn van Kalmthout: “Er zijn veel dealers die het
tijdens deze economische recessie heel moeilijk heb-
ben. Een aantal heeft het helaas niet gered. Ik mag mij
gelukkig prijzen dat wij een solide basis hebben en
beschikken over een goede visie en perfecte service.
En goede producten natuurlijk tegen zeer scherpe
prijzen. Het feit dat wij juist in een moeilijk jaar onge-
kende acties voeren, dat heeft uiteindelijk een enorm
positief gevolg gehad. Ook in de maand november zul-
len wij in de omgeving weer van ons laten horen.”
Absolute bodemprijzen
Zo start op donderdag 19 november een 4-Daagse
Jubileumshow. Een viering dus. Een Anniversary. Tijdens
deze dagen doet de Forddealer nergens kinder-
achtig over. Ze voeren spectaculaire aanbie-
dingen op nieuwe auto’s, er worden kortingen
oplopend tot maar liefst € 12.000,- gegeven op
prachtige companycars, er gelden gigantische
voordelen op exclusieve geselecteerde occa-
sions en de unieke Ford bedrijfswagens staan
klaar met een breed scala aan opties. Volgens
de enthousiaste directeur is er sprake van abso-
lute bodemprijzen.
Zondag 22 november:
alle vestigingen open!
Maar er is nog meer. Door het draaien aan een
Rad van Fortuin kunnen extra kortingen binnen-
gesleept worden en maakt men kans op prach-
tige prijzen. Wat te denken van een TomTom
navigatiesysteem of een gratis onderhouds-
beurt? Ook op zondag 22 november staan de
deuren van de 6 vestigingen wijd open. Aan de
Plesmanlaan in Badhoevedorp wordt groots uit-
gepakt met o.a. een hapje en een drankje.
Zaterdag 21 november: gratis
winterinspectie en Ford kinderslee
Er is echter nóg meer: op zaterdag 21 november
pakt Forddealer Van Kalmthout tijdens de lande-
lijke Ford Winterinspectie extra uit. Op die dag
kunnen de klanten hun Ford namelijk onder-
werpen aan een gratis winterinspectie. Om de
klanten veilig en goed voorbereid de komende
winter tegemoet te treden. Terwijl de Ford wordt
gecontroleerd op 10 vitale punten, staat een
koek-en-zopie klaar met heerlijke warme winter-
versnaperingen. Na de inspectie heeft de klant
vervolgens recht op 3 maanden garantie op de
gecontroleerde en goedgekeurde onderdelen.
Als klap op de vuurpijl wordt het bezoek beloond
met een gratis Ford kinderslee.
Van Kalmthout: “Op andere dagen houden wij
het bedrag ook aantrekkelijk. Voor slechts
19,95 helpen wij onze klanten graag op weg.
Wel is het raadzaam om vooraf een afspraak te
maken, zodat de medewerkers voldoende tijd
vrij kunnen maken voor zowel de klant als de
auto.” Tenslotte meldt de enthousiaste onderne-
mer dat er nog veel meer knallende winteraan-
biedingen van toepassing zijn.
Eénmalige jubileumaanbiedingen
De medewerkers zijn er meer dan klaar voor en
zullen geïnteresseerden met open armen ont-
vangen. Wél wordt nog benadrukt dat alle jubile-
umaanbiedingen éénmalig worden gevoerd. Met
andere woorden: na de Anniversary 4-Daagse is
het voorlopig weer even
over-en-uit met het voeren van bodemprijzen.
Een bezoek is dan ook juist nu de moeite waard.
Meer dan ooit!
(zie advertentie elders in deze krant)
Van Kalmthout Auto
Plesmanlaan 2-4 – Badhoevedorp
www.vankalmthout.nl
Disney DVD voor
bezoeker Nieuwendijk
Badhoevedorp– Het is nog niet eens 5 december
en toch heeft Thomas Sligting al een mooi cadeau
te pakken. Tijdens de UP-tiendaagse van Renault
Nieuwendijk won Thomas de ballonnenraadwedstrijd.
Hij werd blij gemaakt met de Disney DVD ‘Ratatouille’
die hij graag wilde hebben.
De populaire Disneyfilm UP stond centraal tijdens de
UP-actie van Renault Nieuwendijk, half oktober. De show-
room was volgens dit thema aangekleed en de bezoe-
kers maakte kans op een scala aan prijzen en voordeel.
Thomas kwam samen met zijn vader een kijkje nemen.
Hij gokte dat er 189 ballonnen in de Renault Koleos zaten
en zijn nauwkeurige schatting (het waren 191 ballonnen)
was goed voor de eerste prijs. Alleen wilde Thomas niet
op de foto maar zijn zusje wel!
Bodemprijzen tijdens Anniversary 4-Daagse
Van Kalmthout Auto viert jubileum
met spectaculaire bodemprijzen!
BMW investeert
in bijtellingsgunstige
1-Serie
Milieu, verbruik, uitstoot en bijtelling zijn momenteel
kernbegrippen bij vrijwel iedere auto-importeur en
–dealer. BMW is een van de merken die deze groene
gedachte heel ver doortrekt en om die reden inmid-
dels 171 voertuigen met een gunstig energielabel
heeft.
De BMW’s 116i en 118i vallen met hun huidige uitstoot
ook in de twintig procent bijtellingscategorie. Voor komend
jaar ziet dat er echter een beetje anders uit. Door speci-
fieke aanpassingen voor de Euro5 testcyclus (waarmee
BMW nu al vooruitloopt op toekomstige wetgeving) komt
de uitstoot van deze modellen op 143 gram per kilome-
ter, terwijl voor de Nederlandse fiscus de twintig procent
bijtelling is gekoppeld aan maximaal 140 g/km. Om die
reden heeft de Nederlandse BMW importeur nog een flink
aantal 1-Series van het modeljaar 2009 ingekocht. Deze
voldoen aan de twintig procent regels en worden tijdelijk
aangeboden met een Business Line pakket. Dat houdt in
dat de auto op 16 inch lichtmetalen velgen staat en over
een automatische airco beschikt. Deze modellen (drie- en
vijfdeurs) zijn leverbaar vanaf 26.200 euro.
Helemaal in de
wintersfeer
met Koek en Zopie
Badhoevedorp Plesmanlaan 2 - 4, Telefoon 020 - 449 60 50
Tevens vestigingen in: Amstelveen - Haarlem - Hoofddorp - Lisse - Noor
dwijk
Page 39Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 112 • PAGINA 18
n Rita Bergman
Op 8-jarige leeftijd beginnen met turnen
omdat je gym op school ook wel leuk vindt is
de beste beslissing tot nu toe geweest, vindt
Tessa. Nu, 6 jaar later, is ze een topsport
turnster op weg naar het allerhoogste niveau.
Begonnen bij een turnclub in Zwanenburg
waar ze op een gegeven moment geen uitda-
ging meer had, zit ze nu bij Turning Spirit in
Amsterdam-Osdorp.
Tessa kan zich een leven zonder turnen niet
meer voorstellen. 6 Dagen per week wordt er
getraind, 4,5 uur per dag. Naast haar opleiding,
Tessa zit in 4 VWO, is het dus een heel druk
programma. Op de vraag hoe ze haar opleiding
combineert met het vele turnen vertelt ze dat
het allemaal een kwestie van plannen is. Uit
school met de fiets naar trainen, na de training
met de fiets in de kofferbak van haar vaders
auto, terug naar huis in Zwanenburg, eten, en
als het echt nodig is, nog iets voor school doen.
Het meeste werk voor school doet ze op de
zondag. “Veel vooruit werken voor school moet
echt anders red ik het niet” laat Tessa weten. Op
hoog niveau turnen staat hoog in het vaandel bij
Tessa, maar haar opleiding mag daar natuurlijk niet onder
lijden. Het voordeel van de school waar Tessa op zit, het
Calandlyceum, is dat ze daar een zogeheten loot leerling
is. Dit houdt in dat de lestijden aangepast worden aan de
trainingstijden en je vrijstelling krijgt voor bepaalde vak-
ken. Een plek als loot leerling krijg je alleen als je, net als
Tessa, op hoogniveau sport.
Tessa turnt al vanaf de Mini-Mouse bij Turning Spirit.
Samen met haar trainster Claudia en trainer Wolther, de
man van Claudia, zijn ze hard bezig met allerlei nieuwe
oefeningen voor de eredivisie. Samen met al haar turn-
maatjes en train(st)er hebben ze in ieder geval iedere dag
heel veel lol. Dat is belangrijk volgens Tessa, dat je er
plezier in houdt, dan gaat het bijna als vanzelf. Ook wor-
den er zo nu en dan leuke dingen georganiseerd, dagje
Walibi of lekker naar het strand, goed voor de teamspirit.
Er is nooit haat of nijd onder elkaar, als het moet help je
elkaar bij de oefeningen en iedereen gunt elkaar het suc-
ces wat ze kunnen halen. Ook Tessa’s stiefzusje van 7
turnt bij Turning Spirit, die haar hulp natuurlijk goed kan
gebruiken.
Een turnseizoen telt diverse wedstrijden. Lokaal vinden
regionale wedstrijden plaats en binnen de verenigingen
zijn er o derlinge wedstrijden. Naast individuele wedstrij-
den, waarbij clubleden van verschillende turnverenigingen
het individueel tegen elkaar opnemen, zijn er ook club-
teamwedstrijden. Bij teamwedstrijden telt niet het indivi-
duele resultaat, maar de totale score van een door een
vereniging afgevaardigd team van turners. Hierbij wordt
bij ieder turn-onderdeel cijfers gegeven door juryleden.
De 4 onderdelen voor dames turnen zijn Sprong, Brug,
Evenwichtsbalk en Vloer. Het laatse onderdeel is favo-
riet bij Tessa, van alle vier de oefeningen vindt ze Vloer
het allerleukste om te doen. In december 2008, tijdens
een wedstrijd in Frankrijk is Tessa met haar team eerste
geworden waar ze natuurlijk apetrots op is. Tessa heeft
al vele landen bezocht voor diverse toernooien. Amerika,
Rusland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. In
december vinden de wedstrijden plaats waar je je kunt
plaatsen voor het NK, de Bosan Cup.
Michel Gerrits, de vader van Tessa, is erg trots op zijn
dochter. Vooral na de District kampioenschappen 2009,
waar Tessa eerste geworden is en zich District kampioene
mag noemen, is hij supertrots. Ook hij heeft het er erg druk
mee, 6 dagen in de week Tessa ophalen van de training
en wanneer ze naar het buitenland gaat voor een wedstrijd
dan gaat hij mee. Een grote opgave vindt hij het niet, als je
dochter zo goed presteert en er zelf zoveel voor over heeft
dan kun je als ouder dit alleen maar stimuleren en haar zo
goed mogelijk bijstaan.
Wij wensen Tessa heel veel succes en wij zijn ervan
overtuigd dat we in de toekomst nog heel veel van
haar zullen horen en wij zullen u daarvan ook zeker op
de hoogte houden!
Vindt u ook dat Cordaan
anders en beter moet?
Kom dan zondag 29 november a.s. naar het Nova
College Amsterdam.
Om 15.00 uur willen wij, een groep bezorgde cliënten,
verwanten en werknemers van Cordaan, plannen pre-
senteren voor betere zorg en een betere werkomgeving
bij Cordaan.
Er wordt een manifest openbaar gemaakt en er komen
diverse sprekers. Ook uw aanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld. Wij horen graag uw mening!
Zondag 29 november 2009
- Aanvang 15.00 uur
- Nova College Amsterdam
(Burgemeester Hogguerstraat 2, vlakbij de Sloterplas)
Contact via eenandercordaan@gmail.com
website www.eenandercordaan.nl.
per 29 november online
Tessa Gerrits, topturnster in spé
UW TOEKOMST LATEN VOORSPELLEN BIJ EEN PARAGNOST
OPTREDEN VAN EEN MUZIKAAL ARABISCH TRIO
GRATIS OOSTERSE LEKKERNIJEN
12.00 - 17.00 UUR
22 NOVEMBER
Welke winkels vindt u op Plein 40-45?
OSDORPPLEIN
ma t/m zat. open
van 8.00 tot 22.00 uur
GROOTS WINKELEN
GRATIS PARKEREN *
*eerste 2 uur in de
AH parkeergarage
26,99
5,99
Page
kussenzacht
toiletpapier
Voordeelpak
Pak 16 rollen
8,51
nu
AH Thermo-
ring
wokpan
O 28 cm
per stuk
35,99
nu
Page 40Top

school ontbreekt. “De dichtstbijzijnde
middelbare school ligt in Paramaribo,
driehonderd kilometer verderop,” weet
de 17-jarige Yael Watchman uit Osdorp.
Eerder deze maand koppelde ze haar
vakantie in Curaçao en Aruba aan een
bezoek aan Suriname. Kwamalasamutu
lag te ver van de route, maar de indruk-
ken van het Surinaamse binnenland
staan op haar netvlies. Graag wil ze
de jongeren daar helpen. Vandaar het
initiatief vanuit de jongerenwerkgroep
DiaconAction van de Lucaskerk, dat
deze week een benefietconcert organi-
seert. “Met het geld willen we een aantal
jongeren helpen. Geld is nodig voor het
verblijf op het internaat in Paramaribo,
de reis daar naartoe en voor studie-
boeken.”
Roy Ristie
Kwamalasamutu kwam onder de aan-
dacht van de Lucaskerk via pater Toon
die daar missionaris is en er hier over
vertelde. Pastor Colm Dekker koppelde
het Surinameproject aan de jubileum-
viering, waarbij een inzameling voor
een goed doel al op het programma
stond. Yael, betrokken bij DiaconAction,
is een van de jongeren die zich hiervoor
wil inzetten. “Vorig jaar hebben we met
de jongeren in het zorgcentrum Leo
Polak een project gehouden: een quiz,
waarbij teams van jong en oud samen
streden.” Dit jaar geven de jongeren
van DiaconAction een benefietconcert
voor hun leeftijdsgenoten in het bin-
nenland van Suriname. Naast eigen
optredens zullen ook – lokaal en nati-
onaal – bekende bands en artiesten
optreden, waaronder Jamal van de X-
factor, aanstormend talent vanuit Studio
West en de afro-caribische (swingende)
slagwerkgroep Kalentura. Alles gepre-
senteerd door radiomaker Roy Ristie,
wereldberoemd in Amsterdam, met
name in Zuid-Oost. Ook Yael treedt
op. “Ik zing graag, ik denk voor deze
avond aan jazz. Zo hebben we een heel
gemêleerde avond samengesteld, voor
jong en oud.”
De toegangskaartjes (3,50 in de voor-
verkoop, 5 euro aan de deur ) en de
verkoop van Surinaamse hapjes en
drinken tijdens de avond aanstaande
vrijdag moeten uiteindelijk een mooi
geldbedrag opleveren, waarmee enkele
jongeren de mogelijkheid krijgen ver-
der te leren. Yael: “Na mijn reis door
Suriname weet ik weer hoe goed wij
het hier hebben. Ik wil de jongeren daar
graag de kansen geven die wij hier
ook hebben.” Het mes snijdt aan twee
kanten, merkt ze. “Door dit project leren
wij organiseren, samenwerken en ver-
antwoordelijkheid dragen. En het mooie
is dat we tegelijk ook iets betekenen
voor jongeren aan de andere kant van
de wereld.”
Het benefietconcert wordt gehouden op
vrijdag 20 november in de Lucaskerk
aan de Osdorper Ban 130. Deuren
open: 19.30 uur, aanvang : 20 uur.
Toegangskaartjes à 3,50 in de voorver-
koop, 5 euro aan de deur. Voor meer
informatie zie www.lucasparochieam-
sterdam.nl. De jongeren in Suriname
kunt u ook steunen via giro 250669
t.n.v. Sint Lucasparochie onder vermel-
ding van ‘jongeren bosland Suriname’.
18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 119 • PAGINA 19
Westerpost
Osdorp
Osdorp – Al enkele maanden viert de
gemeente van de Sint Lucasparochie
het vijftigjarig bestaan. Na de offi-
ciële viering op zondag 18 oktober
is er aanstaande vrijdag 20 novem-
ber nog een jubileumactiviteit: het
benefietconcert voor de jongeren van
(spreekt u het in één keer goed uit)
Kwamalasamutu. Waar dat ligt, ver-
telt Yael Watchman, die er onlangs
vlakbij – ver van huis – was.
n Shirley Brandeis
Diep in het zuiden van Suriname, vlakbij
de grens met Brazilië, ligt het plaatsje
Kwamalasamutu. Er wonen circa 1800
bovenlandse Indianen in dit in 1960 ont-
dekte dorpje. Dankzij missiewerk kent
het dorp nu onder andere een winkel-
tje, een polikliniek, een school en een
klein vliegveld. Alleen een middelbare
Zestig jaar getrouwd!
Vorige week feliciteerde wethouder Kees Steeman (Osdorp) Hermanus Servais
en Wendalina Francoise Servais-Groenhuyzen namens het stadsdeel met hun 60e
huwelijksdag. Ook de Westerpost feliciteert bij deze het jubilerende stel.
Op zondag 11 november van 14.00
tot 16.00 uur is er weer een gezellige
“Muziekcafé” in het ontmoetingscen-
trum De Wachter Wolbrantskerkweg
54 Amsterdam-Osdorp.
n Wim Schindler
Ook tijdens de koude wintermaanden
is er weer een swingende middag
georganiseerd in het ontmoetingscen-
trum De Wachter. Voor deze middag
is muzikale alles kunner Wim Schindler
uitgenodigd. Wim zingt en speelt gitaar,
trompet, accordeon en keyboard.
Daarbij maakt hij voor zijn begeleiding
gebruik van in eigen studio vaardigde
orkestbanden. Door de combinatie van
zelf gemaakte begeleidingsmuziek met
live zang en zijn instrumenten ontstaat
een zeer realistisch orkestgeluid. Zijn
repertoire is voornamelijk Nederlands
en Engelstalig. Het zijn liedjes om mee
te zingen en een dansje op te maken.
Van top 40, evergreens, Amsterdams
tot een compleet stijldansrepertoire.
Kaarten voor het Muziekcafé
Het Muziekcafé wordt eens in de vier
weken georganiseerd op een zondag-
middag.
De kaarten kunnen twee weken van
te voren worden gekocht in het ont-
moetingscentrum bij de medewerkers
catering. De toegangsprijs bedraagt
€ 3,50 het aantal kaarten is beperkt dus
wees er snel bij! Consumpties zijn voor
eigen rekening.
Ontmoetingscentrum De Wachter
U vindt ontmoetingscentrum De
Wachter aan de Wolbrantskerkweg 54
in Amsterdam-Osdorp. Het centrum
kent een gevarieerd aanbod aan acti-
viteiten. Naast optredens zijn er ook
verschillende verenigingen, is er een
café-restaurant en steunpunt voor thuis-
zorg van de OsiraGroep (voorheen
Antaris).
Het activiteitenprogrammavan ontmoe-
tingscentrum De Wachter is speciaal
voor senioren uit Amsterdam-Osdorp
en is een initiatief van het Sociaal-cul-
tureel werk van de OsiraGroep. Deze
stichting biedt wonen, welzijn en zorg
aan ouderen in Amsterdam, Diemen en
Amstelveen.
Wilt u meer weten over het activi-
teitenprogramma dan kunt u tele-
fonisch contact opnemen met het
Sociaal-cultureel werk telefoonnum-
mer (020)449 74 34
Kerkdiensten
in Osdorp
St.Lucaskerk Pater Visser Zaterdag 21
november om 19.00 uur en zondag 22
november om 10.30 uur St.Pauluskerk
Pastoor J.G.M.Visser Zaterdag 21
november om 19.00 uur en zondag 22
november om 10.00 uur
St.Pancratiuskerk Pastoor Th.Bankras
Zaterdag 21 november om 19.00 uur en
zondag 22 november om 10.30 uur
De Sloterkerk zondag 22 noember om
10.00 uur mevr. M.G.de Boer-Bakker
Dienstencenrum ML Zondag 22 novem-
ber om 10.00 uur ds. R.J.Bakker m.m.v.
cantorij Akergemeente
Iedere zondagmorgen dienst in de
Akergemeente, in buurthuis de Aker.
Koffie/ thee vanaf 10.15 uur, dienst om
10.30 uur. Ook voor de kinderen is er
een crèche en een kinderdienst!
Bijeenkomst Jehova’s
Getuigen
Osdorp. De christelijke gemeente
van Jehova’s Getuigen, Amsterdam
Meer en Vaart, houdt op zondag 22
november a.s. een openbare bijeen-
komst in hun koninkrijkszaal aan de
Osdorper Ban 154, aanvang 10.00 uur.
Tijdens deze dienst spreekt de heer
W.Bijvoet uit Osdorp over het thema:”
Zult u ontkomen aan het lot van deze
wereld?”.(Daniël hfd. 2, vers 44-45).
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Er is vrij entree en er worden geen col-
lectes gehouden! Voor meer informatie
over de Bijbel, dit onderwerp en ons
wereldwijde zendingswerk in 235 lan-
den, kan men bellen met het telefoon-
nummer 020-6198794.
Pinkstergemeente
Osdorp
ER IS HOOP! Hoop doet leven is een
uitdrukking. Als mensen geen hoop
meer hebben, geven ze op. Hoe gaat
het met u? Heeft u al eens opgegeven
of bent u het van plan op dit moment?
Ik wil u bemoedigen. Er is hoop. In de
bijbel wordt vertelt dat Jezus, 5.000
mensen te eten geeft van 5 broden en 2
vissen. Onmogelijk, maar bij God moge-
lijk, Zieke mensen komen bij Jezus
en Hij heeft hen genezen. Onmogelijk,
maar mogelijk bij God . Lazarus stond
op uit de dood. Onmogelijk, maar moge-
lijk bij God. Mensen die gevangen zit-
ten, letterlijk of figuurlijk, Hij heeft ze
bevrijd. Onmogelijk, maar mogelijk bij
God. Nu kunnen we denken: dat was
vroeger, maar God zegt: “Ik ben dezelf-
de, gisteren, vandaag en tot in alle
eeuwigheid”. Waar u ook mee zit, er
is hoop, want alles is mogelijk bij God.
Wilt u meer weten, kom gerust een
keer langs. Elke zondag is er een
dienst en deze begint om 10.00 uur.
De kerkdienst vindt plaats in het
Multifunctioneel centrum “de Serre”.
Het adres is Pieter Calandlaan 258a,
deze is met tram 1 bereikbaar. Voor de
kinderen is er een eigen dienst waar
zij ook mogen horen van Gods liefde
voor hun. Na de dienst is er ruimte om
gezellig met z’n allen een kop kof-
fie te drinken. Aanstaande zondag, 22
november, spreekt Jonathan Zeijl.
Open op zondag
Iedere zondag organiseert Hart van
Osdorp een open en brede kerk-
dienst. Deze diensten hebben iets
van een concert en een voordracht
en een gesprek en een café tegelijk.
Er is ruim de tijd voor ontmoeting. Er
is muziek. En er is iedere keer een
interactieve bespreking. Voel je vrij
om je vragen te stellen of je mening
te geven over het onderwerp van de
zondag.
Nieuwsgierig? Meepraten? Op zondag-
middag 22 november ben je van harte
welkom in de open en brede kerk-
dienst van Hart van Osdorp. Waar? In
Dagcentrum De Elzen, Clauskindereweg
17, 1069 HN Amsterdam.
Wanneer?
Zaal open en ontmoeting vanaf 15.00
uur - Programma 15.30 tot 16.45 uur
- De zaal sluit om 18.00 uur.
Hart van Osdorp - Goed nieuws in
Osdorp - www.hartvanosdorp.nl
Muziekcafé in ontmoetingscentrum
De Wachter
Benefietconcert 50 jaar Lucasparochie
Osdorpse jeugd treedt op
voor Bosdorpse indianen
Yael op reis in Suriname (eigen foto)
Woonspreekuur bij het Wijksteunpunt Wonen Osdorp
Heeft u vragen over uw rechten bij stedelijke vernieuwing? Bent u op zoek naar een nieuwe
woning? Wilt u dat onderhoudsklachten worden verholpen?
Kom dan langs bij het woonspreekuur van het Wijksteunpunt Wonen in Osdorp!
Hier kunt u terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning voor alle vragen op het
gebied van huren en wonen. Tevens is er de mogelijkheid om één keer in de twee weken op
maandagochtend ondersteuning te krijgen bij het zoeken naar een woning via Woningnet*.
Dit kan tussen 10.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u dan wel om van te voren een afspraak
te maken.
De woonspreekuren zijn op
Maandag van 9.30 tot 12.00 uur op Groenpad 4
Dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur op Groenpad 4
Donderdag van 9.30 tot 11.30 uur op Brisselkerkstraat 14
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 15.00 uur. Op vrijdag zijn wij gesloten.
Groenpad 4 • Telefoon 020- 619 09 74
E-mail osdorp@wswonen.nl • www.wijksteunpuntwonen.nl
*Het Wijksteunpunt heeft helaas zelf geen woningen in voorraad. Bij acute woningnood
neem contact op met Dienst Wonen tel. 14020
U vindt het Mobiele Zorgloket
Osdorp voor Ouderen en Chronisch
Zieken deze week op:
Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken kunnen op de onderstaande dagen
in de bus terecht met vragen over wonen en welzijn, bijvoorbeeld over hulp bij he
t
huishouden, over maaltijdservice of over hulpmiddelen als een rollator of scootmo-
biel. Medewerkers van het Mobiele Zorgloket helpen u met informatie en advies
.
Waar nodig wijzen zij u de kortste en makkelijkste weg naar de juiste organisatie of
ondersteunen u bij het indienen van een aanvraag.
U bent van harte welkom! Op andere dagen kunt u bij het Loket Zorg en
Samenleven terecht op het onderstaande adres:
Bezoekadres: Wolbrantskerkweg
84
Correspondentieadr es:
postbus 90453, 1006 BL Amster
dam
Telefoonnummer: 020
667
5109
E-mail: loketzorgensamenleven@osdorp.amster
dam.nl
Openingstijden:
maandag t/m donder dag van 9.00 – 12.00 uur
en
van 13.00 – 15.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
.
Week 47
Oneven
Datum
Locatie Tijden
maandag 16-11-2009
Piet Wiedijk
09.00 – 11.00 uur


De la Sallestraat
11.15 – 13.00 uur


Hoekenes
13.15 – 15.00 uur
dinsdag 17-11-2009
X X
woensdag 18-11-2009
X X
donderdag 19-11-2009
Ingelandeweg
09.00 – 11.00 uur


Inaristraat
11.15 – 13.00 uur


Ecuplein
13.15 – 15.00 uur
vrijdag 20-11-2009
X X
Week 48
Even
Datum
Locatie Tijden
maandag 23-11-2009
X X
dinsdag 24-11-2009
Langswater
09.00 – 11.00 uur


Willemskerkestraat
11.15 – 12.15 uur


Parkeerplaats Lucaskerk
12.30 – 13.30 uur


Clauskindereweg
13.45 – 15.00 uur
woensdag 25-11-2009
X X
donderdag 26-11-2009 X X
vrijdag 27-11-2009
Slimme Weg Sloten
09.00 – 11.00 uur


Meer en Vaart
11.15 – 13.00 uur


Notweg
13.15 – 15.00 uur
Page 41Top

Keurslager Peter van Poorten,
Keurslager Nieuw-Sloten en
Keurslager Post zijn samen met
hun collega Keurslagers uitgeroe-
pen tot winnaar van de publieksprijs
‘Beste Foodspeciaalzaak 2009’ van
Nederland in de categorie foodspeci-
aalzaken. De concurrentie is op grote
achterstand gezet door excellente
scores op service en personeel. Door
het behalen van deze titel dingen de
Keurslagers ook nog eens mee naar
de titel ‘Beste Winkelketen 2009’,
deze titel hebben ze inmiddels op 11
november j.l. ontvangen.
Afgelopen dinsdag vond de feeste-
lijke uitreiking van de brancheprijzen
van de ING Retail Jaarprijs in Studio
4 te Hilversum plaats. De Keurslagers
bleven de overige genomineerden
ruim voor. Het belang van service en
personeel is in deze branche hoog
en hierop scoort de Keurslager uit-
muntend ten opzichte van de andere
partijen. Iets waar wij als Keurslagers
bijzonder trots op zijn, vooral omdat
het iets zegt over het enthousiasme
waarmee het team van medewer-
kers elke dag klaar staat voor haar
klanten
De publieksprijs ‘Beste
Foodspeciaalzaak’ is gebaseerd
op het grootste publieksonder-
zoek in Nederland naar de ‘Beste
Winkelketen’. Ruim 325.000 mensen
hebben hun beoordeling uitgebracht.
In deze verkiezing is gekeken naar
de prestaties van de straatbepalende
winkelketens in Nederland. De uitslag
is volledig bepaald door de stem
van de consument. Deze beoordeelt
de ketens op: assortiment, service,
prijs/kwaliteit, aanbiedingen, prijs,
personeel, winkel en innovatie. Vol
trots wordt nu uitgekeken naar de
uitreiking van de overall titel op 11
november, waar wel eens iets zeer
verrassends kan gebeuren.
Opgelet!!
Actief In west organiseert voor alle drie
de stadsdelen Osdorp, Bos en lom-
mer en Slotervaart een uitstapje naar
Corpus, ruimte door menselijk lichaam
en een bezoek aan het Historisch
museum daarna een rondvaart door
de Amsterdamse grachten!
Gaat u ook
gezellig mee??
Voor wie?
Iedereen die 45 plus is en woonachtig
is in één van de stadsdelen
Wanneer?
Op donderdag 26 November naar
Corpus, ruimte door menselijk
lichaam
Op donderdag 10 December naar het
Historisch museum daarna een rond-
vaart door de Amsterdamse grachten
Waar?
Op donderdag 26 November, verza-
melen wij bij Amsterdam Lelylaan
Op donderdag 10 December, ver-
zamelen wij bij Amsterdam Centraal
Station
Tijd?
Op donderdag 26 November,
verzamelen om 9.00 uur
Rond 15.30 uur zullen wij weer terug
zijn op Amsterdam Lelylaan
Op donderdag 10 December,
verzamelen om 9.30 uur
Rond 15.30 uur zullen wij weer terug
zijn op Amsterdam Centraal station
Aanmelden kan bij?
Bos en Lommer
Ibrahim
06 47260455
Osdorp
Youssef
06 13199706
Slotervaart
Miriam
06 51900923
De afdeling Anbo Slotervaart heeft weer
een gezellige dansmiddag gepland in
de van Eesterenzaal, Jan Tooropstraat
nr.6, op a.s. dinsdag, 24 november.
We beginnen weer op de gebruike-
lijke tijd en wel om 14.00 uur en stop-
pen om ong.16.00 uur en zoals vaker
gezegd, komt u niet te vroeg in ver-
band met onze voorbereidingen. Henk
Wolleswinkel zorgt voor de muziek en
zoals gewoonlijk,er wordt voor koffie,
thee, hapjes en drankjes gezorgd. Bij
de ingang krijgt u twee gratis con-
sumptiebonnen. De entree: niet-leden
€ 2.50, leden en hun intr oducees
€ 1.50 op vertoon lidmaatschapskaart.
18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 132 • PAGINA 20
Anbo The Dansant
De Keurslager ‘Beste Foodspeciaalzaak 2009’!
Bent u 45 jaar of ouder? Wilt u
uw talenten verder ontwikkelen,
en tegelijkertijd iets voor uw buurt
betekenen? Ga dan naar één van
de Salons die Impuls in de stads-
delen Bos en Lommer, Osdorp en
Slotervaart heeft geopend.
In deze Salons ontmoet u leeftijd-
genoten met dezelfde culturele ach-
tergrond. U krijgt er voorlichting en
onderneemt verschillende activiteiten.
Denk daarbij aan excursies of spor-
tieve activiteiten. Welke activiteiten
het precies worden, bepaalt u samen.
Het gaat immers om de wensen en
behoeftes van u en de andere bezoe-
kers van de Salons.
Om deze activiteiten te ondersteu-
nen is Impuls het project ‘Actief in
West’ gestart. De naam van dit pro-
ject geeft het doel meteen weer: u
actief betrekken bij Amsterdam West.
Bovendien opent het project de deu-
ren naar zorginstellingen, activitei-
tencentra en voorzieningen op het
gebied van werk en welzijn. Kent u
mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken? Neem hen eens
mee naar één van de Salons.
Locaties:
Actief in Bos en Lommer
Multicultureel Ontmoetingscentrum
De Buskenblaser
Hoofdweg 458
1055 AB Amsterdam
Actief in Osdorp
Activiteitencentrum Osdorp
Ouwerdingenpad 1
1069 AJ Amsterdam
Actief in Slotervaart
Woon-, zorg- en dienstencentrum
de riekerhof
Johan Jongkindstraat
1062 CK Amsterdam
Actief in West maakt u betrokken
Vier topmodellen in actie-uitvoering
Onder de eigen rijders is de waardering groot. Honda won onlangs
voor de vijfde keer in successie het overall klassement van de
Autoweek Tevredenheids Trofee. Om dit te vieren, introduceert
VO OR
VIJ
FDE KEER I
N SUC
C ESSI
E
WI
NNA A R
VAN DE A
U T O WEEK
T E VR
EDEN
H E
I
D S
T R OFEE
Sinds de oprichting in 1948 jaagt Honda al
dromen na. En dankzij de innovatiedrang van
oprichter Soichiro Honda en zijn opvolgers heeft
de Japanse autofabrikant inmiddels veel dromen
kunnen verwezenlijken. Geen ander merk heeft
dan ook zo veel patenten en prijzen op zijn naam
staan op het gebied van onder meer design,
autotechniek en veiligheid.
Honda van de Jazz, Civic, Accord en CR-V extra complete actie-uit-
voeringen waarbij hier speciale aandacht voor de Honda Accord
Limited Edition en de CR-V Style Mode en 2.4 Executive Automaat.
Honda Accord Limited Edition
Elk esthetisch detail van de Honda Accord vindt zijn oorsprong
in de techniek. Het resultaat; een optimale s troomlijn, maxi-
male controle en grote stabiliteit. Niet voor niets behaalde de
Accord de hoogste passieve veiligheidscore in de categorie ‘Large
Family Cars’ bij de Euro NCAP crashtest én won de Tevreden
-
heidstrofee 2009 in de middenklasse. En hoewel er standaard
aan comfort al geen gebrek is, komt Honda nu met de 156 pk
sterke Limited Edition van de Accord Comfort en Elegance.
Compleet met extra’s als Vehicle Stability Assist, Dual Zone kli-
maatregeling met pollenfilter, radio/cd-speler met MP3/WMA -
optie en een voordeel dat kan oplopen tot ruim € 6.900,-.
Honda CR-V Style Mode en
de 2.4 Executive Automaat
Krachtig, elegant en veilig; schijnbaar tegenstrijdige eigen-
schappen worden verenigd in de Honda CR-V. Iets dat ongetwij-
feld ook heeft bijgedragen bij het behalen van de eerste plaats
in de Autoweek Tevredenheidstrofee in het SUV-segment. En als
Style Mode of 2.4 Executive Automaat is deze winnaar nog aan-
trekkelijker. Op de Style Mode vindt u extra’s als SSD navigatie-
systeem (inclusief Bluetooth, achteruitrijdcamera en USB-aan-
Soichiro Honda: de verwezenlijking van een droom
sluiting), zonneschermen, dakspoiler in de lakkeur en een
voordeel van ruim € 2.100,-. Gaat u voor nog meer stijl, dan is
de CR-V 2.4 Executive Automaat wellicht uw droomauto.
Standaard voorzien van lederen bekleding, stoelverwarming,
parkeersensoren voor en achter, xenon verlichting en tijdelijk
een voordeel tot ruim € 8.000,-.
Maak kennis met de actiemodellen
Wilt u in stijl kennismaken met een van deze speciale actie-
modellen? Kijk dan voor uw dichtstbijzijnde Honda-dealer op
www.honda.nl.
Brandstofverbruik Accord Sedan vanaf B-label: min. 1 l/17,8 km,
max. 1 l/11,1 km. CO2-uitstoot: min. 147 gr/km, max. 207 gr/km.
Brandstof verbruik CR-V vanaf D-label: min. 1 l/15,4 km,
max. 1 l/10,5 km. CO2-uitstoot: min. 173 gr/km, max. 225 gr/km.
De CR-V 2.4 Executive Automaat en Accord Limited Edition zijn tijdelijke
voorraad acties. U rijdt al een Honda CR-V vanaf € 34.000,-. CR-V Style Mode
is gebaseerd op Elegance en Executive versie.
Actie loopt t/m 15 maart 2010 óf zolang de voorraad strekt. Vraag naar de
voorwaarden in de showroom.
Honda Accord Limited Edition
Lorentzplein 42 Badhoevedorp
tel 020 - 659 5747
www.jagtmanmode.nl
Nu bij aankoop van
een paar Sneakers
(Armani Jeans - Lacoste)
Een paar 2 pack Sokken
KADO van
TOMMY HILFIGER
Jagtman bestaat 35 Jaar
daarom hebben wij nu
Diverse
Colberts
nu met
35%
JUBILEUM
Korting
35%
JUBILEUM
Korting
35%
JUBILEUM
Korting
Diverse
Shirts
nu met
Diverse
Pantalons/
Jeans
nu met
35 % JUBILEUM Korting
Lorentzplein 42 Badhoevedorp
Tel 020 - 6595747
www.jagtmanmode.nl
Page 42Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 113 • PAGINA 21
REDACTIE-ADRES: NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN TEL. 617 4511 - FAX 614 3472 - dorpsraad@tiscali.nl
Donderdag 19 november
Zaterdag 21 november
Dinsdag 24 november
Woensdag 25 november
Donderdag 26 november
Dorpsraad en Stadsdeel Osdorp heb-
ben de afgelopen jaren regelmatig de
degens gekruist met betrekking tot de
handhaving van de regels bij illegale
bedrijfs- en bouwactiviteiten in het
dorpsraadsgebied. Omdat overleg niet
tot bevredigende oplossingen leidde
heeft de Dorpsraad op 18 februari
van dit jaar een klacht ingediend bij
de Gemeentelijke Ombudsman.
Concrete zaken
Handhaven in Osdorp
Zwakke
argumenten
omkleedt
men graag
met krachtige
woorden
An van Batum
Gezegde
van de week
Redster Boterbloem ontvangt
award van Henny Huisman
Klaverjassers opgelet
Page 43Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 111 • PAGINA 22
POSTERS
De gerubriceerde advertenties in de Westerpost
Posters worden geplaatst in de gehele oplage
Prijs per kolom per millimeter Euro 0,60
(maximaal 2 kolom)
Posters plat gezet over 1 kolom 1-10 woorden
Euro 7,50 elk woord meer Euro 0,25
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW
Opgeven Posters uiterlijk voor dinsdag 11.00 uur
Ook telefonisch 020-6196000, fax 020-6196391 of
e-mail: info@westerpost.nl
AUTOSLOPERIJ
TE HUUR AANGEBODEN
PERSONEEL GEVRAAGD
ONROEREND GOED
AUTO’S TE KOOP GEVRAAGD
FIETSEN
WONINGINRICHTING
RADIO/ TV
ONDERHOUD EN REPARATIE
VAARTUIGEN
DIVERSEN
COMPUTERS
CURSUSSEN
VERLOREN
GEVONDEN
TUINONDERHOUD
Met meubelstoffeerwerk van
Bob van Noord zit u weer
goed.T
el.020-6141087/
6841736
Gedipl. Hovenier
voor tuinaanleg,
onderhoud,
sierbestrating en
verwijdering van bomen
e 14,50 per uur.
Tel. 023-5322848 of
023-5332532
APK
e 38,50
(benzine)
all-in
ook dieselroetmeting
Klaar terwijl u wacht
Keuringsstation
Loogman
Lutkemeerweg 220
(zijweg van de
Osdorperweg)
Osdorp
Mobiel 06-20413720
Dagelijks geopend
van 08.30 tot 17.00 u.
Omnitech voor al uw compu-
terproblemen 06-22511165
Geen voorrijkosten.
Computerhulp aan huis
Uw computer is traag, uw computer start niet meer
en hoe sluit je dat internet ook alweer aan ??
Geen nood onze professionele monteurs
komen bij u aan huis voor elk computerprobleem
Bel gratis voor onze tarieven of kijk op onze website
www.pcmonteurnodig.nl
Afspraak ? Bel gratis:
0800 - 2252252
Verhuis- en
besteldienst
24 uur p.dag
7 dagen per week +
verhuisdozen t.h./t.k.
Tel. 020-6151143
of 06 53244128
Tk. gevraagd gebruikte rijwie-
len, ook defect. Tel. 6151718
Poppe
Loodgietersbedrijf
CV ketels, gas, water, ri-
ool. Tel. 020-6594052
( Badhoevedorp) of 06-
54651723
OOK VOOR KORT STALLEN
In Amsterdam Osdorp:
OVERDEKTE STALLING
Voor: caravans / vouwwagens, auto’s / oldtimers,
boten op trailers en overige goederen
Voor info of prijslijst bel:
Osdorperweg 781-a, 1067 SW Amsterdam
Telefoon 0615888080
ABC
STALLING
AMSTERDAM
INKOOP
LOOP SLOOP & SCHADE AUTO’S
100% RDW vrijwaring
direct online á contant
Gratis ophaalservice
tel. 020-4.470.470
www.hoveniersbedrijf-
de-populier.nl A
l 2
5 j
aar
het adres voor al uw tuin-
werkzaamheden, o.a.:
snoeien,onderhoud, aanleg
van oude en nieuwe tuinen,
sier- en herbestrating, het
plaatsen van schuttingen
+ gratis ontwerp enz. Alles
is bespreekbaar. Ingeschr.
KvK, Gouden Gids www.
hoveniersbedrijfde-populier.
nl Bel voor een vrijblijvende-
prijsopgave: 020-7737843
GRATIS SPREEKUUR
ADVOKATEN
DINSDAG 16.30-18.00 UUR
Gebouw Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6 - 1062 BM Amsterdam
Inl. Advokaat, tel.6896454
Verkoop van gebruikte en
nieuwe auto-onderdelen
Alle merken • Alle bouwjaren
Hanepoel 4
2136 NJ Zwaanshoek N.H.
Telefoon 023 584 54 35
Fax 023 584 98 23
www.gebr-opdam.nl
Voorschoterweg 41
2235 SE Valkenburg Z.H.
Telefoon 071 531 51 01
Fax 071 572 02 79
opdam@gebr-opdam.nl
Het hoogste bod
T.k. gevr.: loop, sloop,
schade auto’s en bussen.
Bel voor
vrijbl. prijsopgaaf.
Erkend RDW
vrijwaringsbewijs.
Rowi Auto’s
Osdorperweg 719
Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020 - 675 41 93
Mobiel: 06 - 113 42 904
MEUBELSTOFFEERDERIJ
OP Maat
40 jaar het adres voor
vakmanschap. Wij zijn
gespec. i/h. stoff. van
bankstellen, fauteuils,
eetkamerstoelen.
BEKLEDEN enz. enz.
Restauratie van alle
antieke meubelstukken.
Bel ons voor een vrijbl.
afspr. bij u thuis
(dus geen voorrij- of
offertekosten).
Tel. 06-30838520
OP MAAT TIMMER- EN
SCHILDERWERK
Ook voor klein schilder-
werk en reparaties.
Tevens schoonmaken
en onderhoud van dak-
goten, cvketel en
riolering. Ook voor
kleine en grote dak-
reparaties.
Vrijblijvende prijs-
opgave. Geen voorrij
kosten.
Bereikbaar van
09.00 - 22.00 uur.
Tel 06-26046476
Ingeschreven K.v.K.
Grote openlucht snuffelmarkt
Zaterdag 28 november
Lambertus Zijlplein - Geuzenveld
Uitsluitend 2e hands
Kraamhuur e 25,-
Bezoekers gratis toegang
Tel. 06 53752741
Auto droog en veilig. Garage
t.h. €5,50 p.d. 24 uur. Jan
Vethstraat. Tel. 020-6750676
Reparatie: TV-Video-Audio-
Pc. Geen voorrij- en on-
derzoekskosten. Tel:020-
6827732/06-24225979
WalravenvanHallweg17
HAMMAM SHIFA
vraagt medewerkster voor
masseren en scrubben.
Bel voor info: 06-59029105
of 020-6103141
Winterstallingactie
Gratis hijsen, gratis bok, en gratis schoonspuiten
van uw sloep.
De Grachtenwacht heeft nog enkele plekken beschik-
baar voor uw sloep. Wij beschikken over een
veilige en vorstvrije hal.
Voor het reserveren kunt u bellen naar 0887-333 444
of mailen naar info@grachtenwacht.nl
Loodgieters- en
Onderhoudsbedrijf
B.H. van Gelder
Al 25 jaar gespecialiseerd in badkamers
en keukens. Verder kunt u bij ons terecht
voor al uw onderhoud en/of
renovatiewerkzaamheden.
GEEN voorrijkosten.
Bel voor info en/of vrijblijvende offerte
tel. 06-53142188
Geopend
van 09.00 tot 18.00 uur
Reparatie zonder
afspraak
Ophaalservice
In/verkoop van
brommers,
scooters, helmen,
sloten, onderdelen
enz. Inruil mogelijk
Osdorper Ban 78
Tel: 020-6102258
www.scootercentrumosdorp.nl
SCOOTER
CENTRUM
OSDORP
BEZORGDIENST
Bij uw keurslager
Peter van Poorten
Wij bezorgen op
maandag, woensdag
en vrijdag GRATIS
aan huis!
Voor 11.00 gebeld
is dezelfde dag
bezorgd.
tel. 6131575
CRISIS ?
SAMEN KOMEN WIJ ERUIT
Is uw huis ouder dan 2 jaar?
Dan betalen wij de BTW ! *
G. Idema
stukadoorsbedrijf
voor al uw stukwerk
en kleine verbouwingen
0655546011
www.idema-stukadoor.nl
* vraag naar de voorwaarden
aade oo
EXTRA VOORDEEL
Bij uw keurslager
Peter van Poorten
VARKENS-
HAAS
500 gram 698
EXTRA VOORDEEL
Bij uw keurslager
Peter van Poorten
FILET
AMERICAIN
200 gram 250
Laat u niet kisten
Rubriek over de dood
en alles wat daar omheen hangt
Afscheidsmonologen
De naam van een theatervoorstelling waarin taboe-
loos over de dood wordt gesproken door steeds
wisselende spelers. De verhalen zijn geschreven
door onder anderen Kees van Kooten, Sara Kroos
en Conrad Maas en worden verteld door namen als
Nelli Cooman, Philip Freriks, Jochem Uytdehaage,
Noraly Beyer, Joost Prinsen en de Meiden van Ha-
lal. Vaste kracht is actrice Rian Gerritsen die iedere
voorstelling zal worden bijgestaan door een aantal
namen die van te voren niet bij het publiek bekend
zijn. “Bij de try-outs is gebleken dat mensen heel
bewust iemand uitkiezen om samen deze voorstel-
ling te bezoeken. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn
die een dierbare heeft verloren. Iedereen krijgt met
de dood te maken. Dat is de enige zekerheid die we
hebben in het leven”, aldus regisseur Leopold Witte.
De verhalen gaan onder meer over iemand die hoort
dat hij dood gaat, over een arts met heel veel sterf-
bedden, over een ouder echtpaar waarvan de vrouw
gaat overlijden, over een vrouw die terugblikt op de
dood van haar man en over een oude vrouw die er
zelf een eind aan wil maken. De “Afscheidsmonolo-
gen” zijn vanaf heden te bezoeken in het theater.
Uitvaartvragen: 020 4972694
Henk de Loos
TOTAAL GEMAK
Osdorpplein
Osdorpplein 630, 1068 TB Amsterdam
020-6198250
Wim van Vuure
John Monnik
Vanaf nu volop
KERSTZEGELS,
KERSTKAARTEN,
OUDEJAARSLOTEN
en DECEMBER-
KRASLOTEN
Wie heeft in het Amsterdamse
Bos mijn horloge gevonden?
Tel. 020-6691327
Kantoorruimte nodig?
Flexibel huren v.a. 60 m2 in Badhoevedorp.
Uitstekend bereikbaar!
www.nesvastgoed.nl of bel 020 - 668 51 54
Opslagbox Amsterdam-West:
7,5 m2 en 15m2
Flexibel huren & per direct beschikbaar!
www.nesvastgoed.nl of bel 020-668 51 54
‘Uw wensen zijn
ons uitgangspunt’
020 497 2694 Altijd bereikbaar
www.deloosuitvaartverzorging.nl
De Loos
uitvaartverzorging
Wij zoeken
enthousiaste
TELEFONISTES
voor in de
avonduren.
Bel: 020-3581037
Vakbekwame schilder heeft
nog tijd voor schilderwerk,
40 jr. ervaring. Voor info: 06-
13108077
Jouw grote woonwens,
de UNETO-VNI
installateur
zorgt ervoor!
Te koop: wortelnoten barok
tv-kast met deurtjes leeuwen-
koppen plus tv Mitsubishi 70
cm breed, samen 50,= tel.
020-6100554
WOENSDAGMIDDAG :
TEKENEN en schilderen voor
KINDEREN. Atelier Diderot,
Geuzenveld-Slotermeer,
020-6811375
Page 44Top

18 NOVEMBER 2009 • WESTERPOST 110 • PAGINA 23
Keurenplein 21-23 • 1069 CD Amsterd
am • Tel. 020-6191454
Zonneschermen
Rol-horren
Vouwgordijnen
Rolgordijnen
Wij leveren natuurlijk ook:
Plissé’s
Overgordijnen
Ado Vitrage
Rolluiken
Vloerbedekking
Behang
...en nog veel
meer!
ALTIJD 5 JAAR
FABRIEKSGARANTIE!
DE MOOISTE ADO STOFFEN-
COLLECTIE VINDT U BIJ BECEWE-NOV
A
In onze grote showroom op
de
eerste etage vindt U de
complete ADO interieur-
stoffencollectie.
U bent van harte welkom
deze collectie
te bewonde-
ren
Zonneschermen
Rol-horren
Vouwgordijnen
Rolgordijnen
Wij leveren natuurlijk ook:
Plissé’s
Overgordijnen
Ado Vitrage
Rolluiken
Vloe
Beha
...en
mee
Zonneschermen
Rol-horren
Vouwgordijnen
Rolgordijnen
Plissé’s
Overgordijnen
Ado vitrage
Rolluiken
Vloerbedekking
Behang
en nog veel meer !!
Wij leveren natuurlijk ook:
Garage Slingelandt
Jan Rebelstraat 26, 1069 CC Amsterdam
APK e 37,50
APK Diesel e 57,50
Bel snel voor een afspraak; 020-4861852
Ook voor mooie occasions kijkt u even op
www.garageslingelandt.nl
President Allendelaan 1-3

voormalig pand Healthcenter Sloterpark
AMSTERDAM
SLOTERPARK
parkeren
www.basic-fi
t .nl
Vraag naar de
speciale
aanbieding
voor ex-leden
van Healthcenter
Sloterpark.*
* Vraag naar de
actievoorwaarden.
Word nu LID
en betaal GEEN
inschrijfgeld*
Woensdag Gehaktdag gekruid, half om half
500 gram
E 2.50
Donderdag Boterzachte Biefstuk
100 gram
E 1.60
020 - 615 25 39
www.slagerijidsinga.nl
Vrijdag / Zaterdag aanbieding
Magere runderlapjes, Stoofl appen, Riblappen
500 gram
E 5.25
Rundergehakt Héél
kilo
E 5.99
Hacheevlees 500
gram
E 4.99
Shoarma rollade
150 gram
E 1.50
Kiprollade
150 gram
E 1.99
Stukje zeeuws spek
200 gram
E 1.75
Stuk gekookte worst
250 gram
E 2.25
Kip knofl
ooksalade
200 gram
E 1.99
Op bestelling kunnen wij al het
wild en gevogelte vers leveren!
Geopend dinsdagt/m zaterdag 10.00 - 18.00 uur
BIJ
VAN
COUPON
BIJ
VAN
BIO
Geldig t/m 30 novemder 2009
BIO
OPEN HUIS
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2009
TE AMSTERDAM
TUSSEN 11.00 - 13.00 UUR
Wevelgemstraat 31
ca. 103 m² 4 kamers
Vraagprijs:
€ 257.500,= k.k.
Antwerpenbaan 84
ca. 106 m² 4 kamers
Vraagprijs:
€ 265.000,= k.k.
Waregemstraat 16
ca. 170 m² 5 kamers
Vraagprijs:
€ 439.000,= k.k.
Page 45Top

++ VOOR STARTERS EN DOORSTROMERS OP DE KOOPWONINGMARKT ++
D
e
z
e
adv
e
r
t
e
n
t
i
e
is
met
z
o
rg
s
a
me
nge
st
eld
.
E
e
n
v
e
rgis
sing
blijf
t
mogelijk.
Er
kunne
n
ge
e
n
re
cht
e
n
w
o
rde
n
ont
l
e
e
nd
a
a
n
de
inhoud
. w
k
. 4
7
EEN SELECTIE UIT ONS V.O.N.* AANBOD:
Westerpark: Polanenstraat 45
ca. 69 m2 3 kamers
€ 235.000,- v.o.n.
Westerpark: Van der Duijnstraat 23
ca. 40 m2 2 kamers
€ 170.000,- v.o.n.
Geuzenveld/Slotermeer: P. Lieftinckstraat 41
ca. 96 m2 4 kamers
€ 255.000,- v.o.n.
woonhuis met tuin op het zuiden
Zuidoost: Kikkenstein 3140
ca. 88 m2 4 kamers
€ 157.000,- v.o.n.
Noord: Alkmaarstraat 149
ca. 65 m2 3 kamers
€ 150.000,- v.o.n.
Geuzenveld/Slotermeer: E. Meijerstraat 5
ca. 80 m2 4 kamers
€ 209.000,- v.o.n.
woonhuis met ruime tuin
W
c
G
c
w
W
c
Z
c
N
c
G
c
w
VERKOOPT VRIJ OP NAAM!*
Zuidoost: Vianenstraat 115
ca. 85 m2 4
kamers
€ 159.000,- v.o.n.
Centrum: Nieuwe Batavierstraat 7 III
ca. 56 m2 3
kamers
€ 253.000,- v.o.n.
De Baarsjes: Vespuccistraat 126 II
ca. 57 m2 3
kamers
€ 189.000,- v.o.n.
Noord: Sijsjesstraat 40
ca. 45 m2
2 kamers begane grond € 149.000,- v.o.n.
* Bij ‘Vrij op Naam’ betaalt u geen overdrachtsbelasting en geen notariële kosten voor de eigendomsoverdracht.
Voor het eerst een woning kopen?
Dan bent u bij Rochdale aan het juiste adres.
Op www.rochdale.nl vindt u een zeer divers aanbod
van betaalbare en aantrekkelijke starterswoningen
in heel Amsterdam.
Op onze website vindt u ook informatie over de
nieuwe gemeentelijke starterslening die van toe-
passing is op e en groot aantal van onze woningen.
Woningeigenaar, maar uw woning nog
niet verkocht?
Rochdale biedt meer zekerheid met de
overbruggingsgarantie van één jaar.**
Daarmee voorkomt u dubbele woonlasten.
**Ook voor de geadverteerde woningen geldt
onze overbruggingsgarantie.
Bent u benieuwd naar het volledige koopaanbod van
Rochdale? Of wilt u meer weten over onze vrij op naam
actie, de starterslening, de overbruggingsgarantie en
andere aanbiedingen van Rochdale?
Bezoekt u dan onze website:
www.rochdale.nl
Wilt u een woning bezichtigen of een afspraak maken voor
een persoonlijk koopadvies? Bel Van der Linden Makelaardij:
020 5 712 712